Varmt havvann en trussel mot korallrevene

19

Forskere varsler om at verden vil oppleve en massiv bleking av korallrevene i 2016, og at 38% av verdens korallrev vil bli skadet. Den første store blekinga av korallrevene skjedde i 1998 da 16% av verdens korallrev ble skadet og 10% av Det store barriererevet utenfor Australia døde ut.

Det er abc.net i Australia som melder dette.

Havforskeren Ove Hoegh-Guldberg kommenterer dette i en artikkel med tittelen: The Oceans Are Becoming Too Hot for Coral, and Sooner than We Expected.

The situation has been worrying scientists like myself for many months. Over the past 12 months, the temperatures of the upper layers of the ocean have been running unseasonably warm. Underwater heatwaves have torn through these tropical regions over summer, and corals across large areas of reef have lost their colour as the algal partners (or symbionts) that provide much of the food for corals have left their tissues. Bereft, corals are beginning to starve, get diseased and die.

The “heatwaves” that are causing the problem are characterised by extremes that are 1-3 degrees C warmer than the long-term average for summer. It doesn’t seem like much but past experience has shown us that exposure to small increases in temperatures for a couple of months is enough to kill corals in great numbers. …

Over a million species are thought to live in and around coral reefs, while an estimated 500 million people derive food, livelihoods and other benefits from coral reefs throughout the tropics.

Han mener at forskere, inkludert han sjøl, har undervurdert betydninga og konsekvensen av oppvarminga av havet.

… the models used for estimating future sea temperatures didn’t account for more frequent extreme El Niño. And if so, then my original projections of when the oceans become too hot for coral reefs are too optimistic!

Tidligere har jeg skrevet om hvordan økninga av CO2 i atmosfæren har gjort havet surere, noe som også får dramatiske konsekvenser både for korallrevene og for livet i havet generelt. Jeg har også vist til The Living Blue Planet Report 2015, som er en dramatisk stausrapport for planetens største biotop. – Livet i havet halvert på drøyt førti år.

At disse alarmerende faktaene skal få noen som helst reell betydning for den politikken våre ledere føre, er det liten grunn til å ha noen forventninger om.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


19 KOMMENTARER

  • Det nytter ikke. Steigan har selvsagt lov til å tro hva han vil. I vitenskap holder ikke tro. Hvorfor tas det ikke med at tenketankene på kloden nå har funnet ut at sigarettsneipene i havet også kan ødelegge kloden da de inneholdt tungmetaller. De vrir hodene godt. Bleking av koraller– krøller skal det selvsagt være.

  • Ditt argument holder ikke, fordi sjøl om havet er basisk, så er et fall i pH fra 8,2 til 8,1 en markant forsuring.
   Jeg formidler hva spesalister på korallrev sier og hva de måler av skader. Har du fakta som tilbakeviser deres målinger og konklusjoner, får du jo legge dem fram.

   • Jeg fant disse resultatene i en link i artikkelen. Målinger fra et tjuetalls år skal altså gi en trend i kurven. Man finner et utvalg der trenden passer inn. Dette er slik de jobber ifølge Lord Mockton. Disse spesialistene dine er jo drevet fra skanse til skanse.
    Og det du foklarer over her får du tenke nøye gjennom. Fakta er at alt over PH på 7 er basisk. Hvis PH går nedover mot 7 vil den gå mot nøytralt og ikke surere. Det du sier er et feil utgangspunkt og viser hvor lite en valig legmann forstår av kjemi. Carbonsyre kan ikke dannes i en basisk miljø. Hvis det hadde gått andre veien ville en sterk base sikkert kunne bleket den også.
    Og en ting til: Vi har hatt tider med mere varme enn nå men de gamle korallene er nå her ennå. Om de så har forsvunnet helt vil de vel gjenoppstå. Tidenes gang. At det skal være foretatt så mange målinger i havet som vi kun kjenner 4% av siste hundre år er tvilsomt. Det blir vel slik som landtemperaturen der de kun tok med de målerne som passet dem best.
    Jeg får vente på skyberten din nåda!

    • I utgangspunktet reagerer karbondioksyd med vann og danner karbonsyre: H2O+CO2=H2CO3. Det aller meste av H2CO3 løses raskt opp i positive hydrogenioner og negative HCO3-ioner (som videre løser seg opp i H2O og enda flere H+). H+ reagerer med H2O og danner H3O+ – hydronium. Og det blir ikke mindre sant om løsningen ligger over eller under den definisjonsmessige konsentrasjonen for skillet mellom «syre» og «base». Det vesentlige er at H3O/volum øker ved tilførsel av H+ via reaksjonene H2O+CO2=H2CO3 og H2CO3=HCO3+H, HCO3=H2O+H. Hydroniumioner (H3O+) spiller her en avgjørende rolle for forholdet mellom kalsiumkarbonat (CaCO3), positive kalsiumioner og negative karbonationer (CO3) i havet. De positive H3O-ionene reagerer med de (dobbelt) negative CO3-ionene og danner H2O og negative HCO3-ioner. Dermed synker mengden CO3-ioner og konsekvensen er redusert mulighet for forkalkning eller økt oppløsning av koraller, skjellett hos krepsdyr, og skallene hos skalldyr. Gjennom årtusener har disse organismene tilpasset seg en pH-verdi på ca 8.1-8.2. Faller feks pH-verdien ned til ca 7.9 så innebærer det en fordobling av hydroniumioner/volum.

     • Skille mellom syre og base er ingen konsentrasjon. Det er nøytralt vann med PH7. Enhver som har vært inne på en lab vet forskjellen på å la ting reagere i vann og i en syre base. Poenget er at når du nærmer deg en nøytral løsning fra PH8,2 til PH 8.1 blir reaksjonen mindre og tregere. Spør en hvilken som helst kjemiker.

 1. Geoengineering, eller værmodifikasjon er så far out, men (tilsynelatende?) så godt forklart i denne lille filmen, at flere burde begynne å spørre. ( Mange spør allerede, men blir påsatt aluminiumshatt og latterliggjort. – Og vi vet at latterliggjøring/konspirasjonspåstander er et våpen.)

  Så kan vi også spørre oss selv; de kreftene som lyver om masseødeleggelsesvåpen for å bombe i stykker et helt land- med dets innbyggere, bombe Afrikas best fungerende nasjon fordi det truet kontollen over verdens økonomiske system, slippe atom og hydrogenbombe over to sivile byer … fordi det var «strategisk riktig»..osv. osv.
  Hvilke «offer» er ikke slike mennesker/systemer i stand til å gjøre for å beholde kontrollen…?

  «… we are dealing with the power structure that is clinically insane….. this is a runaway juggernaut of total military industrial complex insanity, and they are using our atmosphere for phsysics lab..»

  «Who controls the foood suply controls the people; who controls the energy can controll whole continents;
  who controls the money can controls the world.»

 2. «the models used for estimating future sea temperatures didn’t account for more frequent extreme El Niño.»

  Nå har det ikke vært El Niño på svært lenge. Forrige gang var vel i 1998, så intervallet har vært ekstremt langt. Klimaforskere og meteorologer sa at det garantert kom til å bli El Niño i fjor. Det skjedde ikke. Så da sa de at det ihvertfall kom til å bli en i år. Det har heller ikke skjedd.

  1998 er blant de varmeste årene vi har hatt i nyere tid. Siden da har klimaet vært litt kjøligere, og det har vært stabilt.

 3. Anbefaler Steigan å ta et dykk innen dette med (semi direct and indirect) geoengineering, det ligger mye om det på nett. «What in the world are They Spraying» og «Why in the world are They Spraying» er to bra «chemtrails-filmer». Allerede under Vietnam-krigen kunne de forstreke og svekke vind, endre vindens retning og skape mer regn, noe de klarte. Agent Orange het det, som du vet. Kontrollere været har vært en militær drøm siden Napoleon, og nå er de i ferd med å klare det. Hvem står bak dette? FN og Monsanto, i den synlige rekken, men bak dem lurer eierne. Å, ja, FN er eid og kontrollert, av akkurat den samme kretsen som mislykkedes med opprettelsen av Folkeforbundet.

  Når det gjelder CO2 er dette en helt harmløs gass (i så små mengder som vi snakker om her), og omtrent på lavnivå historisk. Planter og trær er faktisk svært glade i CO2, og kan ikke leve uten. Mulig at pH i sjøvann har gått ned, men dette skyldes kun værmodifisering. Mulig at temperaturen i sjøvann har steget, men dette skyldes kun solens aktivitet. For øvrig følger endringer i temperatur på jorden endringer i temperatur på andre planeter, og disse har ikke menneskelig aktiviteter, ergo er det solen. PS skyer reduserer temperaturen med mellom 2 og 3 grader. Så når noe diplomidioter har bestemt at temperaturen ikke skal stige med mer enn to grader, passer det jo godt å lage flere og tykkere skyer.

  • For noen overflatiske og lettvinte påstander du kommer med i andre avsnitt. Om innholdet av CO2 i atmosfæren og temperaturen i atmosfæren og havet har økt og om havnivået har steget siden begynnelsen av den industrielle revolusjonen (ca 1750), er vitenskapelige spørsmål, ikke politiske. Påstandene dine strir mot resultatene fra tusenvis av forskere. Hvilke følger denne utviklinga har fått for livet på land og i havet er også vitenskapelige spørsmål. Om utviklinga skal forstsette, er derimot et spørsmål om økonomi og politikk og om hvilke krefter som har makt og kontroll. Men hva konsekvensenen for livet på Jorda blir DERSOM utviklinga fortsetter, er det igjen forskerne som kan si noe vettugt om. Uansett er dette altfor alvorlige og viktige spørsmål til at de kan avfeies med sånne lettvintheter som du kommer med.

   • «Om innholdet av CO2 i atmosfæren og temperaturen i atmosfæren og havet har økt og om havnivået har steget siden begynnelsen av den industrielle revolusjonen (ca 1750), er vitenskapelige…» Hvis man har så kort prespektiv på en planet som har eksistert i millioner av år, så er det kun for å late som om man selv er viktig. Temperapturen på jordenkloden har både vært høyere og lavere enn i dag, og havnivået har også steget og sunket, og det samme gjelder CO2-nivået. Tror du at klima er statisk?
    «Påstandene dine strir mot resultatene fra tusenvis av forskere.» Ja, men jeg har flere forskere med meg enn det klimaalarmistene har.
    «Hvilke følger denne utviklinga har fått for livet på land og i havet er også vitenskapeligespørsmål.» Regn er med du mener «får», men det kan uansett ikke vitenskapen noe om, med sine begrensede og modellerte utregninger, ergo gjetning eller fremme sitt personlige syn/ønske, slik all fremtidsforskning er.
    «Om utviklinga skal forstsette, er derimot et spørsmål om økonomi og politikk og om hvilke krefter som har makt og kontroll.» Det er jeg helt enig i.
    «Men hva konsekvensenen for livet på Jorda blir DERSOM utviklinga fortsetter, er det igjen forskerne som kan si noe vettugt om.» De kan bare gjette , men ikke kvalifisert, heller ikke jeg. Men det jeg kan si, som du sikkert er enig i, er at all søppel, alle kunstige materialer, all kunstig mat, alle giftstoffer, alle hormonendrende stoffer, tømming av oljebrønner, nedhugging av skog, all stråling o.l ødelegger for både mennesker og dyr, så jeg støtter 100 % tiltak for å bedre natur og miljø, men jeg biter ikke på løgnen om klimaendringer pga CO2.

 4. Et annet forhold som vedrører havet er den voldsomme avtiningen på Grønland. Over 270 milliarder tonn is i året. Denne voldsomme mengden kaldt ferskvann kjøler ned Nord-Atlanteren og fungerer som en brems i golfstrømmen.

  Paradokset er altså at vi kan få et kaldere vær her hos oss dersom varmen holder seg og nedtiningen av is fortsetter på Grønland.

  Utslippene vil garantert ikke gå ned, men øke betydelig. I en nylig fremlagt rapport fra NTP Godsanalyse kalkuleres det med en dobling innen transport i løpet av noen år. Det vil si hundretusenvis flere vogntog og privatbiler.

  Hvordan våre politikere, som på den ene siden bidrar til en historisk vekst i befolkning, mens de babler om klimakutt, skal få denne likningen til å gå opp er et gedigent mysterium. Det er selvsagt umulig, og man kan like godt fastslå at katastrofen ligger der fremme og venter på oss.

  Klimaendringen kan på sett og vis sammenlignes med 9. april 1940, det manglet ikke på advarsler, men lite og ingenting ble gjort før det var for sent.

 5. Til dere som polemiserer mot innlegget til Pål. Artikkelen han bygger på, er skrevet av Ove Hoegh-Guldberg. Det er ingen hvemsomhelst. Han er professor i marinbiologi ved University of Queensland i Australia, direktør for the Global Change Institute og visedirektør for James Cook University’s Centre for Excellence in Coral Reef Studies. Han er spesialist på marine økosystem og miljøforandringer. Han er en av verdens mest siterte forskere på klimaendring, med nesten 20 000 siteringer på over 350 fagfellevurderte artikler, bøker og patenter. Han var også leder for kapitlet om havet i den femte IPCC-rapporten. Han burde vite hva han snakker om.

  Men dere veit altså bedre. Fantastisk!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.