Varmt havvann en trussel mot korallrevene

0

Forskere varsler om at verden vil oppleve en massiv bleking av korallrevene i 2016, og at 38% av verdens korallrev vil bli skadet. Den første store blekinga av korallrevene skjedde i 1998 da 16% av verdens korallrev ble skadet og 10% av Det store barriererevet utenfor Australia døde ut.

Det er abc.net i Australia som melder dette.

Havforskeren Ove Hoegh-Guldberg kommenterer dette i en artikkel med tittelen: The Oceans Are Becoming Too Hot for Coral, and Sooner than We Expected.

The situation has been worrying scientists like myself for many months. Over the past 12 months, the temperatures of the upper layers of the ocean have been running unseasonably warm. Underwater heatwaves have torn through these tropical regions over summer, and corals across large areas of reef have lost their colour as the algal partners (or symbionts) that provide much of the food for corals have left their tissues. Bereft, corals are beginning to starve, get diseased and die.

The “heatwaves” that are causing the problem are characterised by extremes that are 1-3 degrees C warmer than the long-term average for summer. It doesn’t seem like much but past experience has shown us that exposure to small increases in temperatures for a couple of months is enough to kill corals in great numbers. …

Over a million species are thought to live in and around coral reefs, while an estimated 500 million people derive food, livelihoods and other benefits from coral reefs throughout the tropics.

Han mener at forskere, inkludert han sjøl, har undervurdert betydninga og konsekvensen av oppvarminga av havet.

… the models used for estimating future sea temperatures didn’t account for more frequent extreme El Niño. And if so, then my original projections of when the oceans become too hot for coral reefs are too optimistic!

Tidligere har jeg skrevet om hvordan økninga av CO2 i atmosfæren har gjort havet surere, noe som også får dramatiske konsekvenser både for korallrevene og for livet i havet generelt. Jeg har også vist til The Living Blue Planet Report 2015, som er en dramatisk stausrapport for planetens største biotop. – Livet i havet halvert på drøyt førti år.

At disse alarmerende faktaene skal få noen som helst reell betydning for den politikken våre ledere føre, er det liten grunn til å ha noen forventninger om.

Forrige artikkelKrigen i Jemen – Saudi Arabia får problemer
Neste artikkelObama innrømmer at krigspolitikken har mislykkes
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).