Obama innrømmer at krigspolitikken har mislykkes

0

Den amerikanske journalisten Steve Kroft har intervjuet Barack Obama for 60Minutes, og det er et svært interessant stykke samtidshistorie. Kroft stiller skarpe spørsmål, og vi får se en Obama som er tydelig på defensiven.

Mest oppsiktsvekkende er det at han vedgår at USAs krigsstrategi har slått feil. Etter nesten tretten år i Afghanistan, er sitiuasjonen fortsatt ille, innrømmer han. Obama innrømmer også at strategien med å bevæpne og støtte en «moderat opposisjon» i Syria har slått feil. Han sier at han sjøl var skeptisk til programmet for å trene opp og utruste 5000 nye soldater i Syria, som han sjøl fikk Kongressen til å vedta. Programmet har kostet 500 millioner dollar, og har ført til at kanskje 5 soldater er blitt trent og utrustet.

Steve, this is why I’ve been skeptical from the get go about the notion that we were going to effectively create this proxy army inside of Syria.

Kroft konfronterer Obama med at Vladimir Putin «utfordrer USAs lederskap i Syria». Det vil ikke Obama ha sittende på seg, men han famler etter en alternativ strategi og gir ikke noe klart svar på hva USAs ledelse i dag skulle bety.

Obama virker krigstrøtt og han kritiserer dem som måtte tro at USA kan løse problemene i Midtøsten med å sende inn amerikanske tropper:

I guarantee you that there are factions inside of the Middle East, and I guess factions inside the Republican party who think that we should send endless numbers of troops into the Middle East, that the only measure of strength is us sending back several hundred thousand troops, that we are going to impose a peace, police the region, and– that the fact that we might have more deaths of U.S. troops, thousands of troops killed, thousands of troops injured, spend another trillion dollars, they would have no problem with that. There are people who would like to see us do that. And unless we do that, they’ll suggest we’re in retreat. …

And if in fact the only measure is for us to send another 100,000 or 200,000 troops into Syria or back into Iraq, or perhaps into Libya, or perhaps into Yemen, and our goal somehow is that we are now going to be, not just the police, but the governors of this region. That would be a bad strategy Steve. And I think that if we make that mistake again, then shame on us.

Dette er langt på vei en innrømmelse av at USAs endeløse kriger i Midtøsten har slått feil. Men like fullt fortsetter USA å sende våpen til Syria for å støtte jihadistgrupper der.

Sjøl om presidenten er skeptisk til å sende flere tropper til Midtøsten, jobber de store tenketankene i USA energisk for å få stablet på beina en ny krigsstrategi i Syria og nabolanda. Pavel K. Baev skriver for den mektige Brookings Institution: Russia’s Syrian entanglement: Can the West sit back and watch? Han håper at USA kan bruke Tyrkia til å komme inn igjen i krigen:

Turkey is deeply upset with Russian direct support to the Assad regime, outraged by the violations of its airspace, and threatened by the air war so close to its borders. Statements of support from NATO headquarters are not enough; at the very minimum, the decision to withdraw the batteries of Patriot surface-to-air missiles must be cancelled.

Og han anbefaler flyangrep mot Hezbollah. Som forslag til strategi er dette mer demonstrasjoner på hvor rådville den amerikanske eliten er overfor den situasjonen som er oppstått.

Paul Craig Roberts, som er en iherdig kritiker av USAs krigspolitikk, mener at i stedet for å se på Obamas opptreden i 60Minutes som et uttrykk for svakhet, bør man se på det som en mulighet til å isolere de krigshissende neocons og forsøke å redusere deres innflytelse.

 

Forrige artikkelVarmt havvann en trussel mot korallrevene
Neste artikkelStøtter SV Hillary Clinton?
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).