Byggenæringa: Fra sosial dumping til sammenbrudd?

0

Tankesmia Manifest har gjort en undersøkelse av situasjonen i byggenæringa i Oslo, og konklusjonene er mer enn dramatiske. Her er noen av dem:

• I byggebransjen er antall fast ansatte fagarbeidere hos de seks tradisjonelt største entreprenørene i hovedstadsområdet mer enn halvert på åtte år, fra 1100 i 2007 til 500 høsten 2015.
• I samme periode er bruken av innleide fra bemanningsbyråer mangedoblet i norsk byggenæring. De seks største bemanningsbyråene i Osloregionen har nå over seks ganger så mange bygningsarbeidere som de seks tradisjonelt største entreprenørselskapene.
• Fast ansatte fortrenges av arbeidere som kan sendes vekk på en times varsel. Arbeidsstokken som leies inn via bemanningsbransjen består nesten utelukkende av utenlandske statsborgere.
• En kartlegging av 63 byggeplasser i Osloregionen avdekker at andelen innleie i en del virksomheter uten tariffdekning ligger rundt 50 prosent av arbeidsstokken. Mye av denne innleien vil være ulovlig, fordi innleie kun kan skje etter skriftlig avtale med tillitsvalgte.
• Etter at andelen innleide i byggebransjen falt bratt i 2013, i forbindelse med lovfestingen av «likebehandlingsprinsippet», har bruken av innleie økt igjen fram til 2015.
• Ved de undersøkte byggeplassene var andelen ansatt hos underentreprenør 45 prosent i 2015, mot 21 prosent ved 36 undersøkte byggeplasser i 2011. Dels er dette seriøse firma, dels er det firma som gir sine østeuropeiske ansatte like lav jobbsikkerhet som utleide i bemanningsbyrå.

Dette er utvilsomt resultater av EØS-avtalens prinsipper om fri flyt. Fagbevegelsen og det organiserte arbeidslivet ødelegges i et rasende tempo. Rapporten har tittelen Fra sosial dumping til sammenbrudd?

– Det er en radikalt ny situasjon når store entreprenører så å si avskaffer den fast ansatte arbeidsstokken av fagarbeidere. Da går man fra innslag av sosial dumping til et sammenbrudd for den norske modellen som har gitt en høyproduktiv byggenæring, sier utreder i Manifest Tankesmie Magnus E. Marsdal til Klassekampen.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.