– ”Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien och Irak”

0
Michael Flynn intervjues av al Jazeera
Anders Romelsjö

I en intervju erkänner generallöjtnant Michael Flynn att USA:s administration medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak.

Michael Flynn är före detta chef för amerikanska Defense Intelligence Agency (DIA). Han bekräftar äktheten av en omtalad rapport som säger detsamma. Den blev offentlig genom en Freedom of information act av Judicial Watch.
I ett i våras frisläppt sjusidigt dokument från Defense Intelligence Agency (DIA) i USA från augusti 2012 framgår att USA:s ledning redan då visste att den syriska oppositionen tagit en sekteristisk riktning. Väl medveten om detta sände man ändå stora mängder vapen till vad man kallade ”moderata rebeller”, en allt svagare grupp till följd av avsaknad av lokal förankring och övergångar till al-Qaida, al-Nusra och senare IS(IS). Det överordnade syftet var att störta den alltför självständige Assad och hålla tillbaka Iran.

Michael Flynn intervjues av al Jazeera
Michael Flynn intervjues av al Jazeera

29/7 i artikeln ”Turkiet – USA:s vapendragare i stöd åt IS för att störta Assad” (http://jinge.se/mediekritik/turkiet-usas-vapendragare-i-stod-at-is-for-att-storta-assad.htm) finns massor av belägg för USA:s roll som initiativtagare till kriget mot Syrien och som stöttepelare till al-Qaida och IS, trots retorik och vissa, svaga motåtgärder.

Han är inte den förste högt uppsatte och väl placerade tjänstemannen/politikern som säger sådant. Det har även presidenten, vicepresidenten och förre militäre NATO-chefen Wesley Clark gjort.

General Clark menar liksom vicepresident Biden live i CNN att ISIS skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.”

”ISIS kom igång genom finansiering från våra vänner och allierade… för att i en dödlig kamp bekämpa Hizbollah (i Libanon).” Vilka vänner och allierade, uppgav han dock inte. Men han menade att ISIS blivit ett ”Frankensteins monster”.

* I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade ”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates,” Biden said, “They were so determined to take down Assad and essentially have a proxy Sunni-Shia war, what did they do? They poured hundreds of millions of dollars and tens, thousands of tons of weapons into anyone who would fight against Assad—except that the people who were being supplied were al Nusra and al Qaeda and the extremist elements of jihadis coming from other parts of the world.”

* Det är inte särskilt kontroversiellt att anta att detta sker med USA:s godkännande med tanke på USA:s starka intresse för Irak och Syrien.

* DN återgav 13/5 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama säger ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak.”

Kommentar: Detta är en slags bekräftelse av min bedömning här alltsedan jag tog över bloggen i juli 2012 att det stora uppsvinget för al-Qaida och senare al-Nusra och IS är ett resultat av USA:s Mellanöstern-politik.
Men Obama och Biden nämner INTE:
– att insatserna inte bara i Irak utan också i Libyen och Syrien går tillbaka till USA-regeringens planer vid millenniumskiftet, vilket presenterades av förre NATO-chefen och presidentkandidaten Wesley Clark 2007, och tidigare av Hersh (se nedan).
– att USA under hans presidentskap ligger bakom den av NATO genomförda förstörelsen av Libyen, långt utöver ett FN-mandat;
– att USA under hans presidentskap inlett en intervention via ombud i Syrien (beskrivet i många blogginlägg här med många fakta och med några fakta längst ned i artikeln) och att han planerade ett stort militärt angrepp på Syrien hösten 2013 efter en gasattack som av allt att döma inte utförts av den syriska regeringen;
– att USA återvänt till Irak för att stärka sitt inflytande där;
– att USA bedriver ett påtagligt svagt bombkrig mot IS (Se längs ned)
– att USA medvetet avstår från möjlighet till kraftfullare åtgärder mot terrorismen i Mellanöstern.
– att han väsentligen fortsätter USA:s Mellanösternpolitik, med litet andra metoder och medel

* Turkiet har utan förklaring avbrutit fredsprocessen med PKK och bombar PKK-baser. Samtidigt finns stor enighet att PKK gör viktiga insatser i kampen mot ISIS, vilket även Financial Times skrev om redan i augusti 2014. Al-monitor skriver nu om detta under rubriken ”PKK forces impress in fight against Islamic State”
* USA:s bombningar av IS är halvhjärtade, vilket utvecklats i tidigare blogginlägg. Aftonbladet skriver 28/7 ”Turkiet bombar IS-mål och Syrien är på väg att återta staden Palmyra. Men terrorsekten är inte svagare för det. – USA har bombat dem i elva månader och de har bara växt, säger IS-experten Per Jönsson.”

* I själva verket tjänar IS som en utmärkt förevändning för den brutala krigs- och expansionspolitiken som USA & Co för i i Mellanöstern för att försvaga Syrien, och indirekt Iran.

Massmedia har sent omsider noterat att Turkiet visat tveksamhet att ge sig in i kampen mot terrorismen. Efter ett terroristdåd Turkiet har landet enligt uppgift bombat ISIS-baser och samtidigt angripit kurder i Turkiet, samtidigigt som kurdismilis kämpar mot ISIS inne i Syrien.
Enligt nyheterna vill Turkiet i samarbete med USA och med NATO:s stöd upprätta ett stort basområde nära den turkiska gränsen inne i Syrien, som försvagats militärt. Med detta som bas kan man öka trycket mot Syrien i hopp om att störa Assad.
* Och massmedia tiger som vanligt om den syriska arméns avgörande insatser under åren för att hålla tillbaka al-Qaida,al-Nusra och IS.

Planerna på denna buffertzon sker utan tillstånd från Syrien, och är därmed ett brott mot FN-stadgan. Pål Steigan påminner oss i en artikel nu på morgonen att ”I FN-paktens paragraf 2 er det slått helt klart fast at medlemslands integritet og suverenitet skal respekteres og at medlemsland i FN skal avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt mot et annet medlemsland:
3. Alle medlemmer skal bilegge sine internasjonale tvister ved fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare.
4. Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners formål.”

I ett blogginlägg 26/8 2014 ”USA:s och Turkiets stöd till IS” (http://jinge.se/allmant/usa-och-turkiets-stod-till-isis.htm) nämnde jag att Daniel Pipes skrev två månader sedan att ”Ankara kan förneka att man hjälper ISIS men bevisen överväldigande. Eftersom vi har den längsta gränsen med Syrien”, skriver Orhan Kemal Cengiz, en turkisk dagstidningsjournalist, ”var Turkiets stöd avgörande för jihadisternas möjligheter att komma in och ut ur landet”. Turkarna tillhandhöll huvuddelen av ISIS finansiella tillgångar, logistik, träning och vapen. Turkiska invånare nära den syriska gränsen berättar om turkiska ambulanser evakuerar skadade ISIS-krigare till turkiska sjukhus från stridszonerna mellan kurder och ISIS. Faktiskt finns ett fotografi som visar ISIS befälhavare Abu Muhammad i en sjukhussäng i Hatay State Hospital under behandling för krigsskador i april 2014.

* En turkisk oppositionspolitiker beräknar att Turkiet har betalat 800 miljoner dollar till ISIS för oljetransporter. Vi har tidigare med olika fakta och uppgifter även från etablerade massmedia framhållit att USA och dess allierade militärt och ekonomiskt stödjer terroristorganisationer som al-Qaida, al-Nusra och IS i Mellanöstern, medan man i ord tar avstånd från dem. USA bedriver till och med ett bombkrig mot IS (svagt och halvhjärtat och med många civila offer – se nedan). Den 7 maj kom blogginlägget ”USA & Co beväpnar framgångsrika al-Qaida & Co – medan Väst blundar.” Den 13 maj återgav jag en förkortat artikel på Globalresearch av Tony Cartalucci, en Bangkok-baserad geopolitisk analytiker som främst skriver online i “New Eastern Outlook”.

Enligt SvT 1 Rapport har USA förklarat att man ska bomba Syriens regeringsstyrkor – en huvudkraft mot ISIS och al-Qaida. Detta bekräftar helt mina analyser. IS och USA är kompisar, som käbblar i ibland, i kampen mot fred, demokrati, religionsfrihet.

* Den pensionerade översten och konservative republikanske senatorn från Richard H. Black, har sagt:
The Army of Conquest was organized in March of 2015 by America’s so-called “allies,” Turkey and Saudi Arabia. It is led by al Nusra – which is al-Qaida in Syria. It includes powerful Islamist armies like Ahrar al-Sham and battalions linked to the Muslim Brotherhood. Turks and Saudis have effectively applied pressure to coordinate the once squabbling jihadists.

Like competing drug cartels, the Army of Conquest and ISIS share common goals while engaging in a bloody struggle for dominance. Both share the barbaric belief that all who deny puritanical Islam must be murdered, enslaved, raped or dominated through terror. In short, ISIS and the Army of Conquest are a “who’s who” of the world’s most savage terrorists. They march under the dread black and white flag of al-Qaida. Today they drive on Syria; tomorrow – Europe. …

The U.S. ostensibly opposes both ISIS and al-Qaida. However, we repeatedly funnel weapons to terrorists under the guise of arming so-called “moderate rebels.” The United States trains militants at camps in Jordan, Qatar, Saudi Arabia and Turkey. And from the outset, our rebels have supported jihadists. Sometimes “moderates” serve directly as heavy weapons elements for terrorist armies. At other times, they conveniently abandon vast stores of U.S.-supplied weapons to jihadist armies. Under various covert schemes, since 2011, the U.S. has planned attacks in coordination with known terrorist organizations and has supplied much of the war materiel fueling violent jihad in the Mideast.

Dessa olika uttalanden är kanske till för att vänja världsopinionen, och få den att acceptera USA-eliten brutala ondska. Men svenska massmedia tiger. Finns bara inkompetenta och/eller fega och/eller USA-krigiska journalister i Sverige.

 

Først publisert på jinge.se

Forrige artikkel– USA og Tyrkia dekker over den oljeeksporten som IS tjener på
Neste artikkel– Stor ukrainsk styrkeoppbygging i øst