Hvorfor må vi ut av EØS?

13
Boye Ullmann
Boye Ullmann

Arbeiderpartiets Jonas Bals har i flere innlegg i Klassekampen utfordret EØS-motstandere om arbeidsinnvandring. Han framstiller det som om vi vil stenge grensene. Både Bals og Jonas Gahr Støre mener at sosial dumping eller arbeidskriminalitet ikke har noe med EØS å gjøre. I tillegg påstår de at fagbevegelsen ikke blir påvirket negativt av EØS. For meg er det imidlertid helt klart at EØS-avtalen fører til at organisasjonsgraden synker drastisk, og til økt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Løsningen er ikke å stenge grensene, men å melde oss ut av EØS.


 

Boye Ullmann er faglig leder i Nei til EU og medlem av Rødts faglige utvalg. Han arbeider som organisasjonsarbeider i Fellesforbundet.


ut av eøs

I juni uttalte Kripossjef Eivin Borge dette til Dagbladet: «Vi må gjøre noe nå. Politikere, politi og samfunn må slå tilbake de organiserte kriminelle miljøene. Vi ser at de kriminelle nettverkene opererer på samme måten som de tradisjonelle mafiaene i andre europeiske land. Vi må ikke være så naive at vi tror at situasjonen i Europa ikke påvirker Norge.»

I 2000 gikk Ap sammen med Frp og Høyre om å liberalisere «vikar»-bransjen, noe som var et brudd med forbudet mot utleie fra 1947. Samtidig med østutvidelsen i 2004, har arbeidsmarkedet blitt dramatisk endret i Vest-Europa, inkludert Norge. Bemanningsbransjen har eksplodert i viktige bransjer. Den frie flyt av tjenester og arbeidskraft gjennom EØS og EUs vikarbyrådirektiv, forbyr nødvendige reguleringer av bemanningsbransjen. Alle bemanningsforetak har i sine kontrakter «fast ansettelse uten betaling mellom oppdrag», noe som betyr et løsarbeiderregime som undergraver et arbeidsliv med faste ansettelser. I Oslo og Akershus var de seks største bemanningsforetakene mer enn dobbelt så store som de seks største entreprenørene allerede i 2011. Dette har forverret seg. Store bemanningsaktører som Workshop (kjøpt opp av Manpower) har cirka 700 «ansatte», Rett Bemanning har nesten 1000, Adecco har 1500–2000, CBA Fagformidling 900.

Bemanningsbransjens utbredelse står altså i sterk kontrast til det som skjer med ordinære entreprenører som Peab Oslo. Forløperen Fagbygg hadde 5–600 ansatte. Peab Oslo hadde for få år siden 140 bygningsarbeidere. De har stanset inntak av lærlinger og er i ferd med si opp alle bygningsarbeidere, og det i et hett marked. Nå er forretningsideen å sette ut arbeid til billige aktører. Det er ikke rart at fagforeningene mister medlemmer.

EØS-avtalen sørger for at bemanningsbransjen får de nødvendige rammebetingelser for å fortrenge ordinære bedrifter med faste ansettelser og lærlingordninger. Bemanningsbransjens forretningsidé er å betale langt under vanlig lønn, ingen overtidsbetaling, lavere feriepenger og helligdagsgodtgjøring med videre. Ingen lønn mellom oppdrag eller i oppsigelsestid er en stor konkurransefordel for «vikar»byråene, der ordinære bedrifter må betale for permittering og oppsigelsestid. Det beste for norsk arbeidsliv er å innføre reguleringer i arbeidsmarkedet slik vi hadde fram til 2000. Reguleringer for å sikre faste ansettelser og lærlingordninger er forbudt i EU/EØS.

Fram til 1975 hadde vi fri innvandring, men det fordret arbeidstillatelse, noe som var en viktig regulering. Den gang stilte arbeidere fra Asia og Europa likt. Pakistanere og vietnamesere begynte i våre bedrifter. På min arbeidsplass hadde vi en rekke nasjonaliteter. Rasisme var et hett tema, men alle ble medlemmer og fikk tarifflønn. Det var LO og Ap som krevde innvandringsstopp i redsel for å miste kontrollen i arbeidslivet i 1975, selv med full sysselsetting.

Jeg ser nye bemanningsselskaper hver uke når jeg går på byggeplasser. Her brytes lover og noen leiefirmaer slår seg konkurs for så å starte igjen samme dag uten noen form for konkurskarantene. I stedet blir manglende lønn betalt til ansatte av NAVs lønnsgarantifond, det vil si av våre skattepenger. I bemanningsbransjen ser vi glidende overganger fra sosial dumping til den reine arbeidskriminaliteten som Kripossjef Borge beskriver. Falske pass og ID-kort florerer. Slik er det i mange EU-land. Ikke rart siden cirka to millioner ukrainere har dratt omkring i EU-land. Norge er et attraktivt land for arbeidstakere, men aller mest for kyniske arbeidsgivere.

Det organiserte arbeidsliv står i fare. Begge byggforeningene i Oslo har mistet 27–29 prosent av medlemmene siden 2008. Tariffavtaler med organiserte arbeidere er nesten umulig i useriøse firmaer, for da mister arbeidere oppdrag. Samtidig som store entreprenører som Peab,AF og NCC bygger ned, vokser byggefirmaer som for eksempel AK Byggservice og DRV som har cirka 140 ansatte fra Øst-Europa. De har lav lønn, ingen overtidsbetaling og ingen lærlinger. Det er uhyre vanskelig å verve medlemmer i slike firmaer. Det er mafiatilstander i mange virksomheter. Organisasjonsgraden blant håndverkere i Oslo og Akershus i 2004 var cirka 31 prosent. For tre år siden hadde den sunket ned mot 20 prosent. Nå stuper dette videre ned mot 10 prosent. Dette er dramatisk! Organisasjonsgraden blant polske og baltiske arbeidere er trolig ned mot 2–3 prosent på tross av at vi har prioritert rekruttering høyt siden 2005.

EØS-tilhengere i Fellesforbundet ønsker at arbeidere fra Øst-Europa skal oppholde seg fritt i Norge og søke arbeid på lik linje med nordmenn. Dette kunne gått bra i Kardemommeby, men ikke i et åpent indre marked i EU/EØS med varierende arbeidsløshet og store lønnsdifferanser. Fri bevegelse av arbeidskraft i hele EU/EØS kombinert med fri bevegelse av tjenester, kapital og den frie etableringsrett betyr beinhard lønnskonkurranse, slik NHO og Business Europe ønsker. Det er kriminelle nettverk som oppstår. Det er umulig for fagbevegelsen å få inngrep i slike firmaer for verving og bygging av fagforeninger med tillitsvalgte. Malerbransjen er allerede totalt infisert og ødelagt av mafia. Murer/flisfirmaer har lignende strukturer. Det samme sprer seg i andre bygg- og anleggsfag, slik Kripossjefen beskriver.

Jonas Bals påstår altså at vi vil stenge grensene. Det vil vi ikke, med ett unntak. Kabotasjekjøring var forbudt i Norge, men EØS har åpnet for fri flyt av transport. Dette fører til store problemer. Derfor vedtok et enstemmig landsmøte i Norsk Transportarbeiderforbund Nei til EØS. Grensekontroll er praktisk der lastebiler kan undersøkes før innreise. Her kan førerkort, teknisk utrusting og ikke minst lønns og arbeidsvilkår sjekkes. Men det står EØS og Schengen-avtalen i veien for.

Jeg er for at alle arbeidere fra alle land stiller likt, uavhengig av EØS/Schengen. Kurderen og mangeårig medlem i Fellesforbundet, Kamerun Kaplan, ble kastet ut av Norge da de rødgrønne styrte på tross av sykdom og alvorlig sykt barn etter 8 år. Arbeidsgiveren og avdeling 25 av Fellesforbundet i Stavanger hadde stort engasjement i saken. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte Norge og Kaplan kunne komme tilbake til Norge etter 4 år. Det er absurd å ha fri flyt av arbeidskraft innen EU/EØS samtidig som arbeidere og barn, ofte med en annen hudfarge, blir kastet ut etter mange år i Norge. Det er forskjellsbehandling. Vi må ha rettferdige reguleringer, som arbeidstillatelse. Dersom en arbeidstaker mister jobben, må vedkommende ha 3–6 måneders oppholdstillatelse for å kunne finne seg ny jobb. Det er krav om oppholdstillatelse i dag også, men i praksis er det ingen håndheving, slik at østeuropeere oppholder seg fritt i Norge mens folk fra andre verdensdeler blir kasta ut. Kontrasten er stor mellom den frie flyten i EØS og de tusener som dør i Middelhavet utenfor EU og Schengen.

Arbeidsvandringen i Europa eksploderte etter 2004. Allerede i 2005 var det innvilget 700.000 visumsøknader i Tyskland. Cirka 25 prosent av befolkningen, i hovedsak menn med fagbakgrunn, har dratt fra Latvia og Litauen mens ungdommen ikke får opplæring. Cirka tre millioner rumenere jobber i EU-land mens kona og i verste fall barna er igjen i Romania. Spania hadde omtrent 800.000 rumenere i 2010. OL-anleggene i London ble antakelig bygget av 40 prosent rumenere.

At fagfolk i Øst-Europa drar betyr at ungdomsledigheten øker og opplæringen i hjemlandene blir forsømt. Tyskland hadde en sterk fagbevegelse på 80-tallet, mens den nå er sterkt redusert. Nå utkonkurrer ukrainerne polakker i Øst-Tyskland. I Berlin hadde fagforeninga IG Bau 90.000 medlemmer på 90-tallet. Nå er det 10.000 igjen, i hovedsak bestående av kontorfunksjonærer.

De siste ti årene har 220.000 arbeidsinnvandrere i Norge lagt grunnlaget for lønnskonkurranse og eksplosiv vekst i bemanningsbransjen. Hovedproblemet med den frie flyten i EØS er at organisasjonsgraden synker dramatisk. Vi har et visst handlingsrom innenfor EØS. Jeg kan nevne tiltak som allmenngjøring av tariffavtaler, lærlingeklausul ved offentlig oppdrag, solidaransvar, med videre.

Problemet er at den markedsliberale EØS-avtalen er i ferd med å tvinge også norsk fagbevegelse, med stadig lavere organisasjonsgrad, i kne. Bals og Støre påstår at utfordringene med sosial dumping og den enorme arbeidsinnvandringa i hele EU/EØS og Norge kan løses innenfor EØS. Hvordan tenker de at det skal skje?

 

Denne artikkelen sto først på trykk i Klassekampen

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


13 KOMMENTARER

 1. Hei.

  Jeg vet ikke hvor du får alle tallene dine, og forøvrig så er det litt oppsiktsvekkende samtidig som bra skrevet. Men det jeg er opptatt av hvorfor LO sjefen sier selv at vi ikke skal bruke tid på dette? Hvis hun sier at vi bør fokusere på den Blåblå Regjeringen så virker det mer sannsynlig vei og gå akkurat nå. Dessuten så tror jeg og håper at Arbeidstilsynet og Kripos kan gjøre en god jobb der, men det går an å forsterke og bevilge mer penger til de av blant annet LO for eksempel.

  En annen ting jeg merker spesielt er de såkalte gule-fagforeninger, disse opererer som blåkopier av LO foreninger, og her spiller egentlig hudfarge noe særlig rolle pga. at disse er som regel nordmenn der noen er faktisk høyt utdannet, men jeg har også opplevd at noen utenfra bedriften dras inn i disse foreninger sånn helt uten videre selv om de har laget sine regler. De er svært flinke til å bryte Arbeidsmiljøloven og ansiennitet regler slik at de for eller kaprer de samme rettighetene som den LO organiserte her. Før du vet ordet, eier de hele bedriften iallefall det er det de tror 🙂 Så vidt jeg har skjønt så skjer dette i det offentlige, kommunale så vel som det private. Dette er også alvorlige greier, og svært sleipe mennesker som ikke deler grunnlaget og historien som LO har.

  • hvofor forsvarer du de blå landet er purpur ganske enkelt ikke en på stortinget er imot Eøs og om du visste at om vi godtar de som sitter med makten nok an gang så betyr det at vi er i Eu og de ønsker å avikle valgene altså demokratiene innen 2025 så hvem vil ha diktatur og det styrt fra Eu Jo Erna vil og Siv vil å ikke kom med andre tullete på stander

 2. «Hvorfor må vi ut av EØS?»

  God info og praktisk viktig artikkel, med enkle nær-beskrivelser av de reelle forholdene i norsk arbeidsliv. Bra gjennomgang. Vi ser alle hva som skjer, ved at alle de dårligst betalte jobbene besettes av folk med dårlig norsk og dårlig forståelse for norske regler og konvensjoner. Men det er vanskeligere å se hvorfor det er blitt slik.

  Emnet «arbeidslivsordninger» er viktig for norsk selvstendighet, simpelthen.

  Det virkelig viktige spørsmålet – som ellers skyves glatt til siden, med i beste fall tåkesvar – kommer helt til sist:
  «Bals og Støre påstår at utfordringene med sosial dumping og den enorme arbeidsinnvandringa i hele EU/EØS og Norge kan løses innenfor EØS. Hvordan tenker de at det skal skje?»

  Takk til Ullmann.

 3. Man kan jo lure på om LO sjefen er ansatt i stillingen, for å infiltrere LO, for til slutt å gjøre organisasjonen ufarlig for NHO. Kanskje til og med legge den ned, for så å samkjøre lønninger her til lands med resten av Europa.
  Da er vi i allefall innlemma i EU.
  Nei. La oss komme ut av EØS.

 4. EØS-tilhengere i Fellesforbundet ønsker at arbeidere fra Øst-Europa skal oppholde seg fritt i Norge og søke arbeid på lik linje med nordmenn. Dette kunne gått bra i Kardemommeby, men ikke i et åpent indre marked i EU/EØS med varierende arbeidsløshet og store lønnsdifferanser. Fri bevegelse av arbeidskraft i hele EU/EØS kombinert med fri bevegelse av tjenester, kapital og den frie etableringsrett betyr beinhard lønnskonkurranse, slik NHO og Business Europe ønsker. Det er kriminelle nettverk som oppstår. Det er umulig for fagbevegelsen å få inngrep i slike firmaer for verving og bygging av fagforeninger med tillitsvalgte. Malerbransjen er allerede totalt infisert og ødelagt av mafia. Murer/flisfirmaer har lignende strukturer. Det samme sprer seg i andre bygg- og anleggsfag, slik Kripossjefen beskriver.

  I utgangspunktet er det politiske nettverk med en kriminelt løgnaktig innstilling som sørget for å få Norge inn i EØS. Brundtlands grove – og helt åpenbart løgnaktige – beskyldning ovenfor Anne Enger Lahnstein i den siste debatten før EU-avstemningen i 1994 forteller igrunn nok om hva man her hele tiden har hatt med å gjøre. At Brundtland og øvrige ledere i Ap ikke i det minste skulle ha vært klar over at det fantes en betydelig risiko for at Lahnstein hadde rett, det står bare ikke til troende. Innstillingen hos Ap-ledelsen har i beste fall hele veien handlet om at «man ikke kan lage omelett uten å knuse egg». Tilsvarende gjelder for nedbyggingen av alle grenser mot utlandet – man simpelthen later som om dette ikke har negative konsekvenser i form av alt fra lommetyverier og overfallsvoldtekter til sosial dumping og rene mafiatilstander i norske arbeidsliv. Mulig disse løgnhalsene har en slags tro på at dette skal «gå seg til» etterhvert. Men er det virkelig troverdig at man ikke har visst at man her har tatt store sjanser for å nå de politiske mål man har satt seg ? Mentaliteten er med andre ord kriminelt løgnaktig ved at man med vitende og vilje har løyet seg til muligheten for å iverksette politiske beslutninger som nå desverre har vist seg å få uhyre destruktive følger. Uten denne politisk kriminelle innstillingen ville det vært ganske utenkelig at NHO og Business Europe kunne få gjennomslag for sin arbeiderfiendtlige – og nasjonsfiendtlige – strategi. Nettopp derfor var det jo også at store deler av ledelsesskiktet innenfor norsk arbeidsliv faktisk foretrakk Ap i regjering på den tiden. Man var simpelthen istand til å forstå at det nettopp måtte et løgnaktig parti som Ap til for å føre en tilstrekkelig stor del av den norske befolkningen bak lyset. Og i den hemningsløst løgnaktige «landsmoderen» Brundtland fikk man desverre en nærmest ideell frontfigur opp i hendene.

  • Bra kommentert, «Olav» – takk.

   «Mentaliteten er med andre ord kriminelt løgnaktig ved at man med vitende og vilje har løyet seg til muligheten for å iverksette politiske beslutninger som nå des[s]verre har vist seg å få uhyre destruktive følger.»

   – Det gjelder stort sett alle (flertalls)politikere vs.befolkningen(e)s reelle interesser og ønsker. Nota Bene for senere.

 5. Vårt storting er verken rødt eller blått det er purpur jeg har spurt alle partiene på Stortinget om de er for en globalverden og ikke fått ett svar fra noen, da regner jeg med at å tie er å samtykke, Da vil alle de 169 ha oss inn i Eu som har sagt at de vil avikle alle valg i demokratiene i 2025, det er hva vi ikke hvet, at vi ikke bare får alle andres nasjoner med mafia virksomhet hit men vi blir også rettsløse i eget land. Ved å stemme inn alle ja tilhengerne på stortinget som juger så de tror det selv,holder velgerne for narr år ut og år inn Det er nei siden som måtte danne partier utenfor som vokser for hver dag før valget fordi flere og flere har skjønt alvoret vi kommer til synes dere at Norge drives slik Norge burde så dere om det vi er lovløse i ett slags anarki nå på veg imot diktatur og det er ikke vanskelig å se, Nok er nok

 6. […] Andelen som er organisert i Norge er nå under 50 prosent og LOs andel av dem som er organisert, er kommet under 50 prosent. Dette kalles LOs 50-50-krise. Organisasjonsgraden blant håndverkere i Oslo og Akershus i 2004 var cirka 31 prosent. For tre år siden hadde den sunket ned mot 20 prosent. Nå stuper dette videre ned mot 10 prosent, skriver fagforeningsveteranen Boye Ullmann. […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.