USA: – Femti års krig mot IS?

11

Tyrkia har angivelig gått til krig mot Den islamske staten, enda landet har vært den viktigste forsyningslinja til IS, både når det gjelder rekrutter, utstyr og våpen. Og det første Tyrkia gjør når landet skal føre denne krigen, er å bombe den kurdiske PKK-geriljaen, som slåss mot IS. Tyrkisk presse sier at Tyrkia har vært mellommann for IS for å selge ulovlig irakisk og syrisk olje på verdensmarkedet. Samtidig varsler en ledende general i USA at krigen mot IS kan vare i femti år. Og mediene nøyer seg stort sett med å lese opp pressemeldinger fra NATO.

endless war

Tyrkia har sørget for inntekter til IS

Den tyrkiske nettavisa hurriyetdailynews.com skriver at IS tjener en million dollar om dagen på salg av svartebørsolje gjennom mellommenn i Tyrkia. Nettavisa siterer David Cohen i det amerikanske finansdepartementet som sier at man anslår at terrororganisasjonen får mellom en og tre millioner dollar i inntekter på det svarte oljesalget.

Dette, og den romslige støtten fra oljediktaturene ved Persiabukta, gjør at IS er den best finansierte terrororganisasjonen i verden. Inntekstkildene deres er foruten oljesalg, løsepenger, støtte fra rike donorer og inntekter fra ulike former for kriminell virksomhet.

NATO-landet Tyrkia har altså spilt og spiller en sentral rolle for å bygge opp og styrke IS. Som jeg pekte på i artikkelen Tyrkias støtte til islamistene i Syria:

I en tett allianse med Qatar og Det muslimske brorskapet har NATO-landet Tyrkia vært hovedinngangen for våpen og utenlandske krigere i Syria. Den islamske staten er avhengig av oljeeksport via Tyrkia og import av våpen og krigere gjennom Tyrkia. Al-Qaida-avleggeren Jabhat al Nusra, Ahrar al Sham og andre jihadistgrupper får våpen og krigere samme veien, blant annet for å angripe Syrias største by, Aleppo.

tyrkia militærfly

Tyrkia bomber PKK

I Tyrkia er det stor mistenksomhet overfor president Recep Erdoğan og hans angivelige krig mot IS. Det blir pekt på at terroraksjonen i den tyrkiske grensebyen Suruç 20. juli 2015 ga presidenten et beleilig påskudd til å starte en krig i Syria, der han både kunne slå til mot den kurdiske organisasjonen PKK og samtidig sikre seg gjenvalg i Tyrkia.

Og ganske riktig. Det første Tyrkia gjør etter krigserklæringa er nettopp å bombe PKK, ikke bare i Syria, men også i Irak. Hvis Tyrkias virkelige hensikt var å bekjempe IS, ville dette ha vært meningsløst. Det er stor enighet om at Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) fører en innbitt kamp mot IS, og at det nettopp utmerker seg i denne krigen. Nettavisa AlMonitor skriver at «PKK imponerer i kampen mot den islamske staten.»

Financial Times skrev i august 2014 at sjøl om PKK regnes som «terrorister» i Vesten, må det innrømmes at de er helt avgjørende i kampen mot IS.

Så hvis Tyrkia var virkelig seriøst opptatt av å bekjempe IS, så ville det være fullstendig meningsløst å bombe de styrkene som imponerer i sin helt avgjørende kamp mot jihadistene, ikke sant?

Tyrkia innkaller NATO-møte

Tyrkia har gått til det noe avanlige skrittet å bruke NATO-paktens artikkel 4 til å innkalle toppmøte i NATO 28. juli 2015. Denne paragrafen brukes til konsultasjon og solidaritet, men den utløser ikke nødvendigvis, som paragraf 5, en direkte medvirking fra NATOs side.

Likevel betyr det et langt skritt mot en ytterligere internasjonalisering av krigen i Syria. Nå har riktignok NATO lenge vært involvert i denne krigen. Allerede i desember 2012 utplasserte NATO Patriot-raketter på grensa til Syris, til stor applaus fra den daværende rødgrønne regjeringa.

I slutten av august 2013, var USA og Storbritannia klare til å gå til angrep på Syria. Flyene var klare, bombemålene var plukket ut – det sto om dager. USA (med Norge på slep) hadde for lengst utpekt Nasjonalkoalisjonen i Syria som «den legitime representanten for det syriske folket». (Les: Hvorfor krig mot Syria? Har de vettet i behold?)

Det ble ingen vestlig krig mot Syria. Det sørget Vladimir Putin for. For det første gjorde han det klart for USA at en krig med Syria fort ville bli en krig mot Russland, og dels ga han Obama en mulighet til å innstille angrepsplanene uten å miste ansikt. Putin gikk også til det uvanlige skrittet et prioritert innlegg i The New York Times der han skrev:

Leiesoldater fra arabiske land slåss der (i Syria) og hundrevis av militante fra vestlige land, til og med fra Russland deltar der, og er grunn til stor bekymring. Kan de ikke tenkes å vende tilbake til våre land med den erfaringa de får i Syria?

Ett år seinere spurte Washington Post om ikke det var Putin som hadde rett om Syria i 2013.

Det er grunn til å tenke over det Putins regjering insisterte på etter at volden (i Syria) begynte. I sin artikkel minte Putin leserne om at «Russland helt fra starten hadde anbefalt en fredelig dialog for å sette partene i Syria i stand til å utvikle et kompromissplan for landets framtid.»

Men nå kan NATO være tilbake på sporet. Tyrkia er trukket inn i krigen og USA får bruke flybaser i Tyrkia i sin resultatløse «krig mot IS».

Den handler om en nyoppdeling av Midtøsten

Syria og Irak er land som ble skapt på ruinene av første verdenskrig. Da Det osmanske riket falt sammen, sørget imperialistmaktene Frankrike og Storbritannia for å dele opp den sørlige delen av riket og fordelen den mellom seg. Men disse landa ble etter annen verdenskrig tatt over av den sekulære arabiske «sosialismen», og ble viktige hindringer både for USAs og Israels aggresjon i området.

Gjennom sine folkerettsstridige kriger mot Irak og sin støtte til jihadister i Syria, Irak og Libya, har USA lykkes i å rasere disse sekulære statene og skape kaos, krig og nød – og en islamistisk kalifat. USA var i 2012 fullstendig klar over at deres støtte til opprørene i Syria ville kunne føre til etableringa av et slikt kalifat, men så det som fordelaktig for sin egen politikk.

Den konservative gruppa Juridical Watch fikk rettens kjennelse i USA for å få utlevert hemmelige dokumenter fra den militære etterretningstjenesten (DIA). Disse dokumentene fra 7. august 2012 viser at samarbeidet med jihadistene ikke er noe hendelig uhell. Det er bevisst og målrettet. USA visste hva de gjorde og så med tilfredshet på planene om å skape et islamistisk kalifat i Syria. Det er et dokument på sju sider, og på side 5 kan man lese dette:

“… there is the possibility of establishing a declared or undeclared Salafist Principality in eastern Syria (Hasaka and Der Zor), and this is exactly what the supporting powers to the opposition want, in order to isolate the Syrian regime, which is considered the strategic depth of the Shia expansion (Iraq and Iran).”

Pentagon forutså altså at Den islamske staten ville oppstå som en direkte følge av USAs strategi, og så på muligheten for opprettelsen av et «salafistisk fyrstedømme» som positivt, fordi det ville svekke Assad. Og Pentagon visste om at disse salafistene fikk våpen fra våre allierte islamister i Libya.

Dette handler om å bruke jihadistene til å tegne kartet for Midtøsten på nytt, sli Robert Fisk skriver om i artikkelen The old partition of the Middle East is dead. I dread to think what will follow.

Femti års krig

Og Robert Fisk har grunn til å frykte hva som vil komme. På et møte i Aspen Security Forum i Colorado 26. juli 2015 sa sjef for USAs Special Operations Command (SOCOM) general Joseph Votel  at krigen mot Den islamske staten kan komme til å vare i femti år.

Dette er Krigen mot terror 2.0. Det var etter 11. september 2001 at George W. Bush lanserte Krigen mot terror, men som mange har pekt på, er terror en taktikk, og man nedkjemper ikke en taktikk med krig. Målet var definert slik at krigen aldri ville ta slutt. Fredsprisvinner Barack Obama lanserte seg som et brudd med krigspolitikken til Bush, men han er blitt noe ganske annet. Etter å ha bombet sju land på fem år har han nå gjennom sjefen for SOCOM lansert enda en evig krig.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


11 KOMMENTARER

 1. .. og NRK koseprater med NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg og spør han selvfølgelig ikke om bombingen av PKK….

 2. Gjentar at jeg støtter Bashar al-Assad, Vladimir Putin og andre gode krefter som forsvarer seg mot IS og resten av de blodtørstige svina i USA/NATO.

  De fleste norske politikere er terrorister som burde vært fengslet på livstid for sin støtte til IS/USA/NATO.

 3. Femti år? Hvorfor ikke hundre?

  Krigen varer vel så lenge USA fortsetter å forsyne IS med våpen, ammo, kjøretøyer og annet de måtte trenge for å destabilisere, drepe og ødelegge på vegne av banksterne, oljemagnatene og militærindustrialistene som trekker i politikernes tråder?

  IS er en CIA-avdeling.

  • I Bibelen og i persisk litteratur er 40 et tall som betyr veldig mange. 50 i USA-språk betyr evig. (Nå går riktignok USAs imperium til grunne lenge før, men nettopp derfor.)

  • “I know the guy that went into his broker in San Diego and said ‘cash me out, it’s going down tomorrow.’”
   He then went on to say that «-this man’s brother worked in the White House.”

   Dette sa Robert Baer (les wikipedia på engelsk) til Alex Jones nettavis: infowars.com angående spørsmål rundt 9/11-terroren i et intervju oktober 2008. Baer er tidligere CIA-feltagent i midtøsten, og har forfattet sine memoarer gjennom boken «See No Evil». I tillegg har Baer en rekke kommentarer og spalter i kjente publikasjoner som Times, Vanity Fair, The Wall Street Journal og The Washington Post. Den kritikerroste filmen «Syriana» er i sin helhet bygget på boken, og kan anbefales for dette panelet.
   – Alex Jones er i følge New York Magazine USAs fremste konspirasjonsteoretiker med bl.a. radioprogram som kringkastes i hundre forskjellige kanaler.

   Baer vil ikke konkludere eller sette opp noen teorier rundt hendelser og antatte konspirasjoner, men hans bidrag til offentligheten er at han forteller mye av det han vet, og stiller spørsmål rundt det som åpenbart er blitt redigert og sensurert. De faktiske forhold han nevner sier sitt, og for de som kan legge sammen to og to blir perspektivet mer presist.

   Her er en link til intervjuet som er lagt ut på Youtube: http://www.infowars.com/cias-robert-baer-knows-guy-who-cashed-out-day-before-911/

 4. Glem ikke Jemen!

  Samme kaospolitikk og mönster: Bekjempelse av Al-Qaida med den ene handa og
  stötte til Al-Quaida med den andre. Også samme ufattelige katastrofe for et
  land med 26 millioner innbyggere.

  ( https://steigan.no/2015/07/12/fn-sanktionerat-folkmord-i-jemen/ )

  USA har de seneste fem årene sendt droner mot Yemens Al-Qaida-gren AQAP som
  regnes som en av de mest effektive Al-Qaida «franchisene», og som dessuten tok
  på seg Charlie Hebdo attentatet.

  USA stötter konsekvent Saudi-Arabia i intervensjonskrigen mot den ena sida i
  borgerkrigen, Houthi-rebellene. Men disse er også hovedkraften i kampen mot
  AQAP.

  Bombekrigen har utviklet seg till en ren terrorkrig mot Jemens
  sivilbefolkning.

  USA:s hovedallierte i Midt-Östen, Saudi-Arabia (om man bortser fra Israel),
  tar hjelp fra AQAP i kampen mot Houthi-rebellene om den viktige havnebyen Aden
  og vinner slaget. Al-Qaida-flagg vaier over deler av byen etter slaget.

  http://www.wsj.com/articles/al-qaeda-fights-on-same-side-as-saudi-backed-militias-in-yemen-1437087067

  Sirkelen är sluttet. Vest framstår nok en gang som sengekamerat med Al-Qaida i
  enda en Midt-Östen-konflikt. Men dette må tåkelegges: Vestlig presse
  karakteriserer rutinemessig Houthi-rebellene som «de iranstöttede
  Houthi-rebellene» — det har etterhvert blitt deres offisielle betegnelse.

  Har man noengang sett dem skrive

  «den saudi-stöttede Al-Qaida grenen AQAP»

  Eller

  «den saudi/tyrkia-stöttede al-Nusra fronten»…

  Så blir man «sjokkert»:

  http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-crisis-turkey-and-saudi-arabia-shock-western-countries-by-supporting-antiassad-jihadists-10242747.html

  • Du har helt rett, Roland. Jeg skulle ha nevnt Jemen. Strengt tatt skulle jeg ha nevnt Somalia, Jugoslavia og Afghanistan også. For det er samme modus operandi og samme resultat: ødelgeggelse av fungerende, stort sett sekulære stater, og etablering av kaotiske voldsorgier i samarbeid med militante religiøse fanatikere som er trent og flasket opp av USA og Saudi Arabia.

  • Takk for linken og påminnelsen Jostein og Roland. En kort oppsummering forteller dette ref. link lagt ut av jostein:
   – Både General Dynamic, Northrop Grumman, CACI, Exxon Mobil og i denne sammenheng kan vi godt nevne Lockheed Martin som «kjøpte» helikopterprodusenten Sikorsky nå i juli, eies bl.a. av kapitalforvalterne State Street, Vanguard, Black Rock, Fidelity og etterhvert deres velkjente underliggende finans-lappeteppe som er for lang til å ramses opp.
   – Denne gigantkorporasjonen kontrolleres av få mektige personer og investorer (inkl. NBIM) – som gjennom sine plasseringer lever fett av krig da dette skaper etterspørsel av olje og vekst i storindustri, som er fundamentet til bankenes eksistens og profitt. Her brukes gjerne begrep som inflasjon, men en manipulert sådan. Man kan like gjerne kalle hele smørja for «krigsindustrien».

   – Nå hadde jo Sikorsky samme eierstruktur som Lockheed før salget, så dette kan være en tvilsom finansoperasjon hvor gevinsten hentes ut i form av pengetrykking, rentegevinst og skattelette i påvente av «vekst». Hvilke «banksters» som finansierer dette får man aldri vite…
   http://e24.no/boers-og-finans/lockheed-martin/lockheed-martin-blar-opp-74-milliarder-for-sikorsky/23491959

   Vi skrur klokka tilbake til 16. januar 2011: Lockheed Martin becomes Shareholder of Abu Dhabi-based Advanced Military Maintenance, Repair and Overhaul Center (AMMROC)
   – Entry expands the capabilities of AMMROC with Abu Dhabi Aircraft Technologies and Sikorsky Aerospace Services.
   https://mubadala.com/en/news/lockheed-martin-becomes-shareholder-abu-dhabi-based-advanced-military-maintenance-repair-and

   En drøy måned senere inngikk det «svenske» Kyproseide postkasseselskap Misen Energy en hemelig avtale med Ukraina som gir de retten til å utvinne 70% av Ukrainas gassreserver og drøyt 50% av Ukrainas totale ressurser i olje og gass. Avtalen ble hemmelighetsstemplet frem til 2036. To av våre oljetopper/byråkrat med erfaringer fra Ambassade i London og USA var representert i selskapet. Styreleder Tore Sandvold trakk seg fra styret 25. september 2014, etter at Expressen avdekket forholdene som resulterte i at aksjehandelen ble frosset..? Saken forsvant i det blå. Les ev. kommentar rundt dette under Steigans artikkel: https://steigan.no/2015/06/09/det-handler-om-fascismens-vekst-i-ukraina-steinfeld/

   I november 2013 skriver avisa Dagen :«Irakiske kurdere inngår oljeavtale med Tyrkia»
   – En nærmere 1.000 kilometer lang oljerørledning fra Kirkuk i Nord-Irak til Ceyhan i Tyrkia har lenge vært på plass, og denne har på papiret en kapasitet på 1.6 millioner fat olje om dagen.
   – Rørledningen har de siste ti årene vært gjenstand for en rekke sabotasjeaksjoner på irakisk side, og den reelle kapasiteten er i dag beregnet til rundt 300.000 fat om dagen.
   – Det halvstatlige tyrkiske oljeselskapet TEC, som myndighetene i Ankara har opprettet ene og alene for å operere i Nord-Irak, har samtidig inngått kontrakter om leteboring på 13 oljefelt i de kurdiske delene av nabolandet. I rundt halvparten av blokkene skal TEC samarbeide med den amerikanske oljegiganten Exxon Mobil. Også disse kontraktene er inngått uten å involvere den irakiske regjeringen.
   – Det er også inngått kontrakter om bygging av en helt ny olje- og gassrørledning, som skal bidra til å øke oljeeksporten via Tyrkia til 1 million fat om dagen innen 2017. Ifølge avtalen skal inntektene fra oljeeksporten settes på konto i en statlig tyrkisk bank. (Meg: Hvor skal den gå?)
   http://www.dagen.no/Samfunn/Irakiske_kurdere_inng%C3%A5r_oljeavtale_med_Tyrkia-67795

   AMMORAC/Saudi-alliansens mål i denne sammenheng kommer tydelig frem av denne artikkelen fra Aljazeera:
   «Separately, a statement issued in Riyadh in the name of Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain and the United Arab Emirates – the GCC countries without Yemen’s neighbour Oman – said they had been asked for help by President Abd-Rabbu Mansour Hadi’s embattled government.»
   Kartet er forlengst tegnet og «entrepenørene» er i full gang…
   http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/03/saudi-ambassador-announces-military-operation-yemen-150325234138956.html

   Atter en gang ser man at USAs intektsfundament «energi» er forbruksvaren de selv ikke kan fremskaffe, og må derfor hente ressursene andre plasser for å opprettholde sitt eksistensgrunnlag, nemlig «krigsindustrien». Dette gjøres med midler som korrumperer nasjoner, og CIA-operasjoner har som mål å få frem de som er villig og grådig nok til å gi slipp på landets ressurser til vesten. Passer ikke ledelsen inn fremkaller man et voldelig kaos… Hvor mange mislykkede operasjoner og uskyldige liv CIA har på samvittigheten tør jeg ikke gjett på, men jeg håper nåværende økonomiske system som er menneskets verste fiende snart faller sammen. Uten etterspørsel er papirhaugen verdiløs, og dette må i nærliggende tid reverseres hvis mennesket skal ha noen framtid… (!)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.