Hellas redusert til tysk koloni

26
Forsida på Der Spiegel i juli 2015 sier noe vesentlig i situasjonen i Hellas

Eurosonens diktat mot Hellas er et overgrep av historiske dimensjoner. Financial Times siterer Tacitus og sier «De lager en ørken og kaller det fred.» Forbes sier: «Kriger er startet på grunnlag av mindre enn dette.» EU, med Tyskland i førersetet, tar kontroll over 25% av Hellas’ BNP, og skal selge landets arvesølv på billigsalg til storkapitalen. I følge eurosonens sjef Jeroen Dijsselbloem sier at det handler om «fly, flyplasser, infrastruktur og ganske sikkert banker». Noen sammenlikner behandlinga av Hellas med Versailleavtalen fra 1919.

spiegel-forside merkel hellas_edited-1

Et knusende nederlag

Den venstreorienterte greske statsministeren Alexis Tsipras hadde 61,3% av sitt eget folk med seg da han stilte i forhandlinger med EU-toppene. De samme EU-toppene brydde seg ikke det minste om gresk demokrati, sånt er bare for festtaler. De ydmyket og tynte Tsipras til å godta krav som vil være totalt ødelaggende for landet hans. Tim Worstall skriver i finanstidsskriftet Forbes:

It’s very difficult indeed to design plans for Greece that are actually worse than that one the European Union is trying to impose upon that benighted country. Decades of enforced poverty in order to maintain a currency (and possibly even a political order) that the country should never have embraced, should never have been allowed into, just isn’t one of those things that would win you a gold star in your high school economics class. …

However, amazingly, the German finance ministry seems to have managed to come up with a plan that is even worse. They’re suggesting that the European Union should run, directly, the Greek economy. Overturn the elected government of a sovereign state, turn the place into a mere satrapy of the technocrats in Brussels and….well, words rather fail at that point.

Financial Times kalte dette for “the most intrusive economic supervision program ever mounted in the EU.”

Dette er ikke en økonomisk avtale, det er økonomisk krigføring. Og Syriza og Tsipras var ikke forberedt til å takle det de møtte. Syriza har villet holde Hellas innenfor eurosonen for enhver pris, og Tsipras hadde kanskje illusjoner om at han ville bli behandlet som en slags likemann eller jevnbyrdig. I stedet ble han og Hellas ydmyket og gnidd ned i søla. Det greske parlamentet har fått beskjed om hva det har å vedta, ellers … Eurosonen og Tyskland truer med en totalødeleggelse av gresk økonomi hvis de ikke får ja til å redusere landet til en koloni. Det er så ille at sjøl tyske Der Spiegel kalte eurosonens krav for Der Katalog der Grausamkeiten, eller en katalog av grusomheter.

Et av de groveste kravene, som Hellas må godta, er at landet må stille til disposisjon for kreditorene nasjonale verdier til en sum av 50 milliarder euro i et fond som vil ha til oppgave å selge dem unna til private kapitalinteresser. Eller som The Simpsons sa: «Europa legger Hellas ut på eBay.» Og det hele gjøres i fullstendig Gudfaren-stil, som an offer they can’t refuse!

Det tyske okkupasjonsregimet

Nei, jeg tenker ikke på dette, men på det forrige. Kritikere i Hellas har trukket sammenlikninger mellom det som skjer nå og Nazi-Tysklands økonomiske kontroll over Hellas. En skribent på Facebook mente at dette tross alt var for grovt, men det er fordi han tenker på den ideologiske og politiske formen på nazi-regimet. Der er naturligvis forskjellen stor. Men hvis man glemmer det et øyeblikk og bare ser på det som skjer nå i økonomiske termer, så er likheten med 1942 større enn fredsprisvinner EU burde ha vært bekjent av.

Wikipedia skriver om den tyske utbyttinga av Hellas under annen verdenskrig:

Raw materials and food were requisitioned, and the collaborationist government was forced to pay the cost of the occupation, giving rise to inflation. Because the outflows of raw materials and products from Greece towards Germany weren’t offset by German payments, substantial imbalances accrued in the settlement accounts at the Greek National Bank. In December 1942, the Greek collaboration government was forced to agree to treat this balance as a loan without interest that was to be repaid once the war was over. At the end of the war, this forced loan amounted to 476 million Reichsmark.

Det er forskjeller i detaljene. I dag er det sånn at Tyskland har brukt sin eksportstyrke til gi Sør-Europa et svært eksportunderskudd i forhold til Tyskland. De har så måttet låne for å betale for denne importen, for eksempel av tyske våpen eller andre industrivarer. Og siden 2010 har de ulike «redningspakkene» bare bidratt til å dra Hellas mer og mer ned i ei økonomisk hengemyr. Likheten med 1942 er at den greske regjeringa behandles som slaver og tvinges til å stille landet til rådighet for tysk kapital.

Dette er begynnelsen til slutten

Den organisasjonen som møttes 12. juli 2015 var ikke en union av likeverdige. Det var herrene som innkalte tjenerne på teppet og fortalte dem at fra nå av er de å regne som slaver. Antakelig teller Merkel og Schäuble dette som en seier, men slike seire har ikke EU råd til. Hele prosjektet har begynt å rakne. EU-presidentene har innsett at de ikke klarer å styre eurosonen gjennom demokratiske virkemidler, så derfor har de foreslått å avskaffe det nasjonale demokratiet i EU innen 2025. Med slike virkemidler som dem som nå blir brukt mot Hellas, så er ti år en evighet. EU styres nå av rein frykt, og sånt kan vare en stund, men så eksploderer det. Som Deutsche Wirtschafts Nachrichten skrev:

EU i sin nåværende form er slutt. … Resepten med å «redde» Hellas med mer nedskjæring er galskap. … Solidariteten i EU er borte. Nå hersker den reine egoismen. … Den neste skueplassen blir flyktningedramaet. … Avviklinga av euroen vil koste utrolige summer. … Vi vil oppleve sosial uro, opprør, vold.

 

 

—-

Les også Yanis Varoufakis: Our Battle to Save Greece

 

——————

 

Hvis du liker denne bloggen og ønsker å hjelpe til med å spre den til flere, så går det an å gi en stor eller liten gave via PayPal.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


26 KOMMENTARER

  • Han har ikke noe valg. Det er ikke valutaen som er feil for Hellas, men budsjettdisiplinen. De vet det godt selv. Hellas har levd med ubalanserte budsjett i årevis. Jeg hørte en tilfeldig dame som ble intervjuet i Aten. Hun hadde sluttet å betale skatt selv om hun jobbet. Ren galskap.

   • Det er mye som er galt i Hellas hvis en leser diverse OECD-rapporter. Hellas krise nå skyldes først og fremst to forhold i følge Vox: 1) Euroen og 2) De rike landenes manglende evne til å støtte de fattigere landene i Eurosonen.

    Innføring av Euro medførte at finansinstitusjonene så på Hellas som like sikre betalere som Tyskland og de fikk samme rente på lån. Før Euroen hadde Hellas skyhøye renter på sine låneopptak. Etter Euroen ble innført ble det tilnærmet gratis for Hellas å låne penger. «Gratis penger» fører til bobler i økonomien og at prosjekter som aldri burde vært igangsatt blir igangsatt. Dette gjorde at lånte mer penger enn det burde og lånte mer enn det kunne ha betjent dersom de fremdeles hadde Drakmer som valuta.

    2) En felles valutaunion krever bla. et inntektsutjavningssystem for å fungere, noe tilsvarende det som finnes for kommunesektoren i Norge eller mellom statene i USA. Men innenfor Eurosonen tenker alle bare på seg selv.

    Når det gjelder budsjettet så har Hellas hatt et overskudd de siste årene. Det gjør at en del hevder at Hellas kunne klart seg nesten like bra utenfor Eurosonen som innenfor. Det kan bli tøffere i starten, men etter to-tre år vil situasjonen være bedre enn den er i dag.

    Det du tar opp er «manglende tillit». I Hellas er det mange som ikke har tillit til verken myndighetene eller bankene. Vi har jo sett at grekerne har stormet til bankene for å ta ut pengene sine, noe som bare forsterker krisen i Hellas. I tillegg dår det historier at mange har sluttet å betale på lånene sine. «Hvis bankene går over ende, hvorfor skal jeg tilbakebetale mine lån»? Myndighetene i Hellas er dårligst i Europa til å kreve inn skatt. Dersom folk slutter å betale skatt fordi de ikke har tillit til myndighetene, så blir ikke situasjonen bedre av den grunn. Trikkesniking og folk som lurer seg unna skatt har vi hørt om i årevis.

    Hellas har trolig også et stort problem med bankvesenet. Det hevdes at bankvesenet utelukkende tjener de greske oligarkene. De rikeste i Hellas flyttet allerede under forrige krise sine formuer ut av Hellas utenom eiendom. Så kanskje eiendomsskatt hadde vært tingen i Hellas…..

 1. Og norske spesialister jubler.
  i NRK-radio forklarte en høyskoleekspert,at Hellas må bi mere som Nord Europa.
  Klientismen må byttes ut,noe det kan være noe i-men,det skal ikke byttes ut med hva som helst.Det skal være Markedsøkonomi,der «de økonomiske naturlover skal gjelde.»
  Her får vi servert hva dette handler om -Hellas skal bli somTyskland-eller Norge.Og siden de ikke kan det -etter andre «naurlover,»må landet overstyres.
  Dette handler da ikke om markedsøkonomi eller ikke.Det handler om hensynsløs byråkratisk styring,etter ordre fra de sittende eliter i Berlin,Frankrike og deres overkikkadorer i IMF.Finanskapitalen skal styre uhindret.Verden skal forenes ,på de livredde nye middeklasseres forgjeldede rygger.Det er sandgrunn,og «ekspertene» vet det.Faller den stringente styring,får bankene problemer,og deres egne gjeld kan forfalle.Det faller dem ikke inn,at det som nå skal skje i Hellas der bankene skal»omstruktureres,» også kan gjøres slik ekte kapitalister foreslår-Konkurs for de fallerte.

  Det virker ikke som pratmakerne ønsker å se det politiske kartet som utvikler seg.:
  En av de varmeste forsvarerne av grekernes OXI var N.Farage.En svoren markedsliberalist.Og,nettopp derfor motstander av EU og Euroen.

  Det synes som om det sitter et slags misjonærgen i både liberalister og «sosialister,» som fører dem til den felles oppfatning av hva som skjer.Verden blir bedre,bare andre får litt myndig hjelp,til å bli som oss.

  Kartet er forandret for godt.De overnasjonale Representanter ,i Norge ved CIVITA og «Sosialistene» på hver side av det utgåtte kart,er avslørt.De sloss knallhardt for egne interesser.

  Framtida tilhører Populistene,til Ventre og Høyre.Kampen mot EU må føres i en front,akkurat som 2.verdenskrig-mot Fascistene.
  Steigan vet godt at Sovjets bidrag het «Den Store Fedrelandskrigen.»
  Det som utspiller seg nå,kan betraktes som en fortsettese av de europeiske borgerkriger-ikke den europeiske borgerkrig.

  «Fienden står i hjemlandet,og den står i sentrum»

 2. Takk for artikler om Hellas, som inneholder mye mer enn det triste som NRK presenterer!
  Jeg orker ikke å høre på Kruse, NRKs mann i Hellas. Hvorfor kan ikke NRK stille med fagfolk?
  «Grekerne skal nok gjennom mange prøvelser» sier Kruse. Ja, det kunne vel hvem som helst si.
  Snakk om god journalistikk 🙁

 3. NRK (og andre norske medier) reduserer saka til eit spørsmål om bokhalderi. «Ekspertane» som uttaler seg er bankøkonomar som ser saka frå lånehaiane si side. Som Steigan refererer, er det sjølv mellom konvensjonelle økonomar kringom i verda mange som er forferda over troikaen si hovudlause framferd. Kvifor høyrer vi ikkje ei einaste slik røyst her til lands? «Censorship by omission» i stor stil. Blir vel ikkje betre før krisa slår inn her i «verdas rikaste land», og verdas mest forgjelda hushaldingar får «som fortent». Vestleg kapitalisme har vorte fascistisk, stat og kapital er eitt.

 4. Noen år etter krigen laget og sang grinifangen og programlederen Otto Nielsen en artig vise: «He is dead, but he won’t lay down.» (Han er død, men han vil ikke ligge stille.) Det dreide seg om henfarne Adolf Hitler.

  Adolf gliser nok godt under barten der nede i graven om han ser sitt elskede Herrefolk er i ferd med å realisere hans våteste drømmer. Ikke med «Blot und Eisen» denne gangen, men med «Geld und Wille zur Macht.» Herrefolket er seg selv likt. Om det sitter i genene eller kulturen skal være usagt.

  • Din påstand opprører meg, Henrik Slagvold.
   Er vi som betaler for Hellas med skattepengene våre noen genetiske dritsekker?
   Muligens har du interesse å investere dine sparepenger i Hellas?

 5. Jeg har lest at Hitler ønsket å samle Europa i en union med felles valuta, felles forsvarspolitikk og felles utenrikspolitikk. Men så vidt jeg har forstått skal han ha vært vag om sine langsiktige mål. Uansett er det et stort paradoks at man etter krigen lanserte noe som etter alt å dømme likner så pass mye. Hvis Hitler hadde vært smartere hadde han antagelig også ha forsøkt å realisere sitt i imperium ved å bestikke politikerklassen i vasallstatene fremfor å gå til krig. (Mange ekstra stillingshjemler med langt bedre betingelser enn de kunne oppnå hjemme.)
  Men det er i hvert fall en viktig forskjell. Den gang brukte tyskerne vold hvis noen ville kaste av seg åket. Nå trues vasallstatene tvert i mot med å bli fratatt åket, dvs. Euroen, hvis de ikke er lydige.
  Med egen valuta kunne grekerne trykke penger og få hjulene i gang. Men de økonomiske realitetene ville de imidlertid ikke bli kvitt. Hvis et fritt Hellas ikke kunne, eller ikke ville, betale skatter som finansierte de offentlige utgiftene, ville landet oppleve svært høy inflasjon – med de vanskene slikt skaper for langsiktig økonomisk vekst. Hellas kan kvitte seg euro-åket, men de økonomiske lovenes åk blir grekerne ikke kvitt.

 6. Det handler ikke om noe annet enn at marionettedokkene Merkel & Co sørger for at storbankene får penger og profitt. At en hel nasjon knekker ryggen bryr de seg ikke om. Skammelig og motbydelig.

 7. Når har jo grekerne allerede ved folkeavstemming forkasted en bedre lånepakke. Så da kan de vel umulig akseptere verre vilkår og i tillegg «bli satt under administrasjon»? Det logiske vil være å gå over til Drakmer og la være å betale gjelda. Det vil også være hardt, men de bevarer i alle falle «æren», det vil si troverdigheten .

 8. Jeg hadde aldri tro på Tspiras. Han er en av dem, de glatte politikerne, det er nok å se på han. Har.mer sansen for Varoufakis, man han tør ikke å heve røsten mot sviket. Jeg forstår ikke at de er så desperate etter å være i eurosonen at de kan akseptere denne ydmykelsen. Merkelig «venstreside» som ikke forstår hva EU er til for. Kun folk som Le Pen og Farage gjør visst det.

  • Tsipras ble kåret til en av verdens 100 mest innflytelsesrike personene ved siste kåring i Time magazine. Tsipras problem er at regjeringen egentlig ikke var forberedt på å forlate Eurosonen jfr Varoufakis intervju med Statesman. Troikaen gjennomskuet det og det gjorde at grekerne egentlig ikke hadde noen gode forhandlingskort på hånda. De forsøkte å appellere til moral og rettferdighet i forhandlingene. Det var nyttelyst fordi avtalen mellom Hellas og EU også handler om Italia, Spania, Portugal og Irland. Dersom Hellas kunne forhandle seg til en bedre avtale, så kan også Italia, Spania, Portugal og Irland også gjøre det. Det var det tyskerne satte en effektiv stopper for. Avtalen med Hellas som de selv dikterte er et skremmeskudd til de nevnte landene.

   Men det er nå arbeidet virkelig begynner for grekerne. Det er nå hva vi virkelig får se hva som bor i Tsipras.

 9. Det som nå har et skjedd, er et knusende nederlag for venstresida i Hellas og i resten av Europa. På sikt er dette også farlig for det borgerlige demokratiet. La oss tenke oss at vi er tolv år gamle og bor i Hellas. Vi har så smått begynt å interessere oss for politikk, og ser dette nederlaget for Syriza. Fascisme og Sharia-lover er to alternativer som plutselig ser mer fristende ut. Som en propagandaplakat en gang sa det: «Unsere letze Hoffnung: Hitler». For en presang dette er til høyreekstremistene!

 10. […] Det greske venstrepartiet Syriza skapte store forhåpninger hos mange da det overraskende vant parlamentsvalget i 2015. De helt urealistiske forventningene ble vel antakelig skrudd en del hakk ned da Syriza først gikk med på de nedskjæringskravene fra EU-troikaen som det greske folket hadde stemt nei til i folkeavstemning, for deretter å undertegna avtaler som reduserer Hellas til en tysk kronkoloni. […]

 11. Det stemmer ikke helt det du skriver her Steigan .. Saken eller problemt ligger et helt annet sted. Hvem var president før krisen i Hellas? . Der burde du grave litt og du vil fort finne ut hvem som står bak. Hellas styres av USA fordi de er livredde at Hellas samarbeider med Russland. Russland tilbø hjelp men EU vasaller motarbeidet Hellas. Grav litt dypere og ikke bruk Tyskland som nasjon bak problemstillingen. Mange er rista over EU hvordan de ble behandlet men krisen i Hellas har det greske folket bidratt med. Da må man kjenne til kulturen der nede, hva som skjedde med Hellas er uakseptabelt. Men Hellas har tilgang tilsvarende i naturressurser oljefondet i Norge. Tyrkia ønsker å få tak i dette også…Russland advarte Hellas for mange årsiden at noen ønsker å destabilisere landet og ingen ville lytte, hvorfor? At Hellas hadde gjeld var kjent men de ga dem alikevel penger om og om igjen. Bobble sprakk helt bevisst…Her burde du grave dyper..det holder ikke din fremstlling. Liker dine artikkler men her boomer du voldsomt.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.