Forklarer kapitalakkumulasjonen på et møte i Måløy

20
Foto: Daniel Henriksson

På et møte i Rødt i Måløy forklarer jeg hvorfor loven for kapitalakkumulasjon er et særtilfelle av eksponentialfunksjonen. Les Om dommedagsprofeter og den lille gangetabellen.

Foto: Daniel Henriksson
Foto: Daniel Henriksson
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


20 KOMMENTARER

 1. Det steigan skriv, er som å sei at ein person som tener 500 000 eit år, må tene mykje meir neste år for å greie seg.

  På 1990 talet var det ikkje særleg vekst i norsk økonomi. Og det var vanskleg for mange, men verda gjekk også vidare. Etter det eg kan sjå fins norsk økonomi enno. Det same gjeld for mange land, også utan olje. Tildømes Sverige. Eit land med dårleg økonomi i mange år.Dersom ei verksemd eller eit land går dårleg , så går ikkje automatisk alle andre dårleg for det. I ein økonomi blir innvesteringar og pengar også vekke. Veldig mykje avkastning går til forbruk og skatt mm. Og investeringar blir slitne ned. Tildømes maskiner.

   • Marxister bør ikke gjøre den samme feilen som Jehovas Vitner. Jehovas Vitner spår med jevne mellomrom Jesu Annet Komme. Det bør være unødvendig å si at de går på ræv i samtlige forsøk. En populær øvelse blant Marxister er å spå kapitalismens undergang. Det er en fånyttes øvelse og er kun med på å stemple oss som halvreligiøse dommedagsprofeter. Ingen kan forutse framtiden. Punktum.

    Men vi kan alle gjøre vårt for å finne nye løsninger som på lang sikt vil være med på at kapitalismen som system blir bakstrevers, irrelevant og tilslutt skrotet på historiens søppeldynge. Sammen med føydalismen, Stalinismen og alle verdens tøysereligioner.

    • Du var vel ikke på møtet, men hadde du vært det, så ville du ha hørt at jeg ikke forutseir framtida. Jeg bare peker på at eksponentialfunksjonen (kontinuerlig prosentvis vekst) er en umulighet i det lange løp. Loven for kapitalakkumulasjon er en spsialvariant av eksponentialfunksjonen. Les https://steigan.no/2012/04/12/om-dommedagsprofeter-og-den-lille-gangetabellen/
     I min levealder har norsk økonomi vokst med ca 4% i året. Hvis den skulle gjøre det fra år 2000 til år 2100, ville økonomien i 2100 være 50 ganger større enn i 2000. Dette er en matematisk og fysisk umulighet. Dette skjønte allerede babylonerne. Dessverre er ikke matematikk like godt forstått i dag.

     • Mitt innlegg var ikke myntet som kritikk av ditt foredrag i Måløy. (Din observasjon av mitt fravær medfører riktighet…) Mitt innlegg var myntet på Øyvind Holmstads siste setning: «Derfor blir den neste finanskrisa den siste!» der han støtter seg på en artikkel av Gail Tverberg. Når han sier denne settningen leser jeg mellom linjene at her spås det kapitalismens undergang.

      Pr. dags dato er det slik at enorme pengeberg hoper seg opp i f.eks Kina, The City og diverse skatteparadis mens pengene som trengs for å holde økonomien i gang generes via opptak av ny gjeld som aldri kan betales tilbake fordi pengene som kreves for å tilbakebetale gjelden, må lånes med pålydende rente. Dette opplegget vare evig. Matematikken i dette er pensum i VK1. Ikke akkurat nobelpris stoff. Personlig mener jeg at dersom vi ikke får enten a) Gigantisk gjeldssletting eller b) progressiv beskatning av formuer vil pengesystemene, slik vi kjenner dem i dag, kollapse.

      At pengesystemene kollapser er ikke det samme som at kapitalismen går under. Til nå har vi f.eks lenge vært vitne til en kapitalisme som har eksistert i en æra der teknisk innovasjon, åpning av markeder etc. har ført til høye vekstrater, stigende levestandard (ikke for alle) og ekspansjon av middelklassen. Mye tyder på at kapitalismen har nådd sine yttergrenser for ekspansjon av økonomien og akkumulasjon av penger i stor grad er opprettholdt ved oppblåsing av spekulasjonsbobler, «quantitative easing» og et koordinert ran av USA’s og Europas middelklasser.

      I framtiden kan vi frykte en kapitalisme som holder seg ved makten i en økonomi som skrumper. Hvordan det vil se ut kan man mene mye om. Men slik jeg tolker historien har dette tidliger blitt løst ved koordinerte folkemord. Personlig mener jeg vi nå ser opptakten til et forestående folkemord i statsledernes retorikk og pressens opp-pisking ang. konflikten i midtøsten og Ukraina. Håper virkeig jeg tar feil.

      For meg synes det som om det er en intern marxist-sportslig øvelse å spå kapitalismens undergang. Det er ikke så lurt fordi man da beveger seg inn i et religiøst domene med et pre-deterministisk historiesyn. Jeg regner med at du har lest Karl Popper, så du skjønner kanskje tegninga? 🙂

      Når det er sagt. Dævven så artig det er at «The man himself» svarer på et av mine innlegg (smisk, smisk). Akkurat på en dag da jeg har kommet ca. 1/4 inn i «En folkefiende». Er litt starstruck så jeg må nok stikke å roe nervene med litt kaffe. 🙂 Setter også stor pris på bøkene «sammenbruddet», «Blod olje og våpen» og bloggen din. Keep up the good work!

     • Kapitalen må akkumulere eller dø. Det er vi enige om. Vi er også enige om at ekspansjonen har nådd en slags grense. Og så lanserer du muligheten av akkumulasjon i et krympende marked. Og det er faktisk en mulighet. Men det kan ikke skje uten massiv ødeleggelse av produktivkrefter og sannsynligvis også storstilte folkemord. Da er kapitalismen blitt en «svart dverg» og samfunnet omtrent som beskrevet i Oryx and Krake av Magareth Atwood.
      Og smisk eller ei, takk for hyggelige kommentarer.

 2. Ser av mitt tildligere innlegg at jeg har prestert en liten skriveleif: Setningen «Dette opplegget vare evig», Skulle egentlig være «Dette opplegget kan ikke vare evig».

 3. @Hansen, Tverberg spår litt mer enn kapitalismens sammenbrudd, hun mener sivilisasjonens sammenbrudd:

  «It depends on how quickly the failure of banks brings the whole system down. I think the most likely scenario is that the next big crash is the last one. We had a big crash in 2008, and were temporarily saved from it. The next one seems likely to be much bigger, and thus to be much harder to avoid the consequences of.

  My expectation is that oil prices will go lower than they are now, and that debt defaults will start hitting the system. Some of these defaults will relate to derivative bets gone wrong. This will start hitting in the next few months. We should be feeling the effects by late in 2015 or early 2016. Oil production will start going down in 2015, and we won’t be able to get it back up again.

  I don’t see prices bouncing back up again much, expect perhaps briefly in the next few months (and probably to less than $100 barrel), as people speculate that our problems are temporary. I don’t think shale drillers will be able to qualify for more debt, and this will prevent production from increasing again. There will be similar problems with new oil sands investment.» – Gail Tverberg

  Husk at Tverberg var den som best forutså den forrige finanskrisa.

  Hun er ikke Marxist. Hun er ingen spådame. Vil heller sammenligne henne med Miss. Marple.

 4. «Og så lanserer du muligheten av akkumulasjon i et krympende marked. Og det er faktisk en mulighet. Men det kan ikke skje uten massiv ødeleggelse av produktivkrefter og sannsynligvis også storstilte folkemord.»

  Slik jeg forstår Tverberg er dette en umulighet. Etter hennes syn vil flaskehalser i produksjonssystemene tetnes til grunnet manglende profitt. Det skal ikke så mange tette flaskehalser til før hele systemet kollapser. Som å fjerne en 2-3 stikker i en leonardodome, hvoretter hele byggverket imploderer.

  De fleste vil neppe forstå noenting før det hele er over.

  • Dette er jo et teorerisk scenario som ingen har vært borti før, så det er ikke godt å vite. Da Romerriket imploderte tok det 1200 år før produktiviteten i Europa igjen var oppe på samme nivå.

  • Øyvind H. Jeg er personlig veldig skeptisk til apokalyptiske visjoner om hvordan finansintitusjoners fall vil se ut i praksis. Betydningen av verdipapirer og penger er meget stor men den fysiske verden er ikke uten betydning. Selv om store papirformuer kan fordufte over natten når finansbobler sprekker, så har mennesket en finurlig evne til å organisere seg og danne nye institusjoner som forhåpentligvis vil være mer demokratisk enn de forrige. Selv om papirformuer fordufter vil kunnskap, produksjonsmidler og landområder trenge litt mer tid på å forvitre. Det vil alltid finnes et potensiale for å organisere disse på en annen måte for å tilfredsstille befolkningens behov. Det er blant annet en voksende trend at arbeidere tar over sin egen arbeidsplass etter at kapitaleieren fordufter og starter opp på egenhånd. Med sterk lokal forankring. http://www.theguardian.com/world/2015/may/01/may-day-workers-of-the-world-unite-and-take-over-their-factories

   Ser vi f.eks isolert på Russland kan man si at kapitalisme, stat og økonomiske systemer var istand til å overleve gjennom Tsar tiden, Sovjet tiden, Mafia tilstandene på -90 tallet og nå under Putins makthegemoni. Kapitalismen handler i stor grad om et system av dominans og underkastelse mellom kapitaleier og lønssarbeider. En utradering av f.eks dollar og Euro vil ikke gjøre så mye med dette grunnforholdet så lenge kontrakter, kultur og de rent fysiske maktforhold underbygger systemet.

   Når vi snakker om sivilisasjonens sammenbrudd så må vi ha i bakhodet at den versjonen av siviliasjon vi blir forespeilet i stor grad er sivilisasjon sett gjennom øynene til den herskende klasse i Europa og USA. For dem vil det være et sammenbrudd av sivilisasjonen å se instusjoner som tjener deres interresser gå dukken. For oss andre betyr det ikke nødvendigvis at en kollaps av finans og statsmakt er en stor ulykke. Det hele kommer an på hvor flinke vi er til å organisere oss på en slik måte at stat, finansystemer og kapitaleiere blir mer og mer irrelevant. Det kommer nok uansett ikke til å være en dans på roser.

   Når det gjelder Gail Tverberg så har jeg aldri mistenkt henne for å være marxist. Hun er for mitt vedkommende et ubeskrevet blad. Marxister som spår kapitalismens undergang bruker de kildene de kan for å underbygge sitt syn. Siden dette er et diskusjonsforum i bloggen til Pål Steigan så antok jeg at det er en og annen Marxist ute å går her og at det blant dem fantes en og annen deltaker i den velkjente marxist-øvelsen: «Spådom om Kapitalismens fall».

   Det er også verdt å påpeke at jeg ikke legger noe negativt i å være Marxist. Vi lever og ånder i en kapitalistisk markesøkonomi og det har til nå ikke forekommet en person som gir en grundigere og mer treffende analyse av dette økonomiske system enn Karl Marx.

 5. «Det hele kommer an på hvor flinke vi er til å organisere oss på en slik måte at stat, finansystemer og kapitaleiere blir mer og mer irrelevant.»

  Dette har du helt rett i! Derfor var 2014 et katastrofeår, hvor MEDOSS ble vraket samtidig som vi nådde «peak finance»!

  http://blog.p2pfoundation.net/terje-bongard-no-grant-for-medoss/2014/03/19

  «Dessverre er grunnlaget for å foreslå bærekraftige samfunn basert på å forstå de medfødte følelsenes bruk og formål, og deres plassering i hjernen. Når dette fornektes blir det bare synsinger igjen.» – Terje Bongard

  Uten InnGruppe-Demokratiet (IGD) har vi ikke nubbetjangs til å opprettholde en industriell sivilisasjon. Nå, etter «peak finance», renner tida raskt ut for oss. «Peak finance» henger sammen med «diminishing returns», og faktisk må vi tilbake til slutten av steinalderen for å finne en tilsvarende situasjon for menneskeheten. Gail Tverberg sier i kommentarfeltet til sitt siste innlegg, «Why EIA, IEA, and BP Oil Forecasts are Too High»:

  «The long term energy share of GDP has been going down and down. In my view, what is happening is that we have been getting more and more efficient at obtaining energy products over time, so that we have been able to get ever larger quantities of energy products with ever-smaller shares of GDP. Recently this has turned around, and this is very bad for the economy, because now we are getting less efficient at obtaining energy products. The economy needs a rising total quantity of supplemental energy products to leverage human labor. As we become less efficient at obtaining these products, we have a huge problem getting enough of them.»

  «The stone age ended because of too many people, and diminishing returns with respect to using hunting and gathering to get enough food for everyone. They were also running short of easy to obtain stones of the best types, such as flints and obsidian. They no doubt had diminishing returns there as well.

  We are running into diminishing returns with respect to obtaining oil, as again have too many people for resources. The Sheik probably was right, at least with respect to the oil being left in the ground.»

  Steinaldermenneskene kunne transformere seg over i jordbrukssamfunnet da de var i en tilsvarende situasjon. Det kan ikke vi. Fornybarsamfunnet trenger store mengder fossil energi for å implementeres, men vi er for seint ute med dette og det er uansett ikke nok alene. Vi må avskaffe veksten og implementere et system hvor vi kan leve med «diminshing returns», dvs. at vi hele tida blir fattigere. Dette kan kun gjøres ved at vi tar total kontroll over økonomien gjennom IGD, hvor inngruppa og ikke pengene er limet som holder samfunnet sammen.

  Situasjonen er veldig alvorlig nå, all eksisterende økonomisk teori er irrelevant, fordi den ble utviklet før «peak finance» og «diminishing returns» ble en realitet. Nå er dette en realitet. Flaskehalsene tettes raskt til og deretter rakner systemet og faller fra hverandre.

  Jeg vil allikevel holde frem med å pushe IGD. Likesom profeten Jeremia valgte å plante et tre da ulykken var et faktum og hans folk ble ført i lenker til Babylon.

  • Hei Øyvind. Har prøvd å komme meg litt under huden på begrepet «IGD». For meg kan det se ut som dette er et syn som du og/eller Biologen Terje Bongard har kommet fram til og er varme tilhengere av. Slik jeg leser det du har skrevet handler dette om at vi som mennesker burde organisere oss i demokratiske, egalitære «stammer» som danner grunnlaget for vår eksistens og dekker våre behov. Med andre ord: Som del av en slik sammensluttning/organisasjon blir man økonomisk uavhengig av storsamfunnets øvrige institusjoner. Samhanding mellom andre inngrupper skjer etter demokratiske ikkevoldelige prinsipper. Gjerne mellom valgte representanter fra egen inngruppe.

   Jeg tror at du/dere med dette har truffet veldig godt. Du bruker en del andre ord enn det jeg selv har vært vant til. Men hovedlinjene i din filosofi og min egen er nok ganske like. Det er flere år siden jeg kom til en erkjennelse at jeg personlig må gjøre en innsats for å bevege meg bort fra dagens kapitalistiske markedsøkonomi og styre meg sakte men sikkert inn på et spor som er mer i tråd med hva som er mulig i et framtidig perspektiv. Dette hadde vært mye lettere om jeg var ungkar og spelemann. Men som familieforsørger er det litt mer komplisert.

   For å gjøre en lang historie kort er jeg nå ideologisk innenfor det man kan kalle libertær sosialisme eller Anarkisme. Å da mener jeg den type anarkisme som er sterkt innspirert av Kropotkin, Bakunin, Chomsky etc. David Graeber er forøvrig en intellektuell størelse innen denne politiske rettningen. (Ser at du refererer til ham.) Anarkismen fremholder en økonomisk/politisk struktur der begrep som «rådssamfunn», «kollektiver», «Samvirker», «direkte demokrati», «medvirkende demokrati» etc. er sterkt gjeldende. Hierarki er et fy-ord. Min magefølelse er immidlertid at jeg må være forsiktig med å uttrykke slike idèr under den Anarkistiske/Sosialistiske merkelappen fordi disse begrepene over lang tid har blitt svertet av sine motkrefter. Utfordringen blir derfor å bevege seg ut av markedssystem og kapitalisme uten å bli rammet av stort stigma og sosial eksklusjon. Som du skjønner er dette ikke lett. Men for hvert år som går har det blitt lettere å uttrykke slike idèr etter som den kapitalistiske krisa eter seg inn over norskegrensa. Innflytterne våre nikker ofte anerkjennende når jeg gir uttrykk for mitt syn.

   Min personlig kjepphest er Anarko-syndikalisme som rådende økonomisk organisering. Økonomene Michael Albert og Robin Hahnel har sågar gjort forsøk på å utvikle et komplett økonomisk system, kalt «Parecon», som er innenfor denne tanketradisjonen. Har ennå ikke satt meg så hardt inn i detaljer ang. «Parecon». Det jeg har hørt til nå virker gankske greit. Og systemet har innebygde mekanismer for demokratisk tilpasning i en verden i stadig endring.

   En mental transformasjon som jeg selv har vært igjennom må forøvrig gjennspeile seg i direkte handling. Der har jeg foreløpig ikke så mye å skryte av. Men jeg har i alle fall blitt medlem av et andelslandbruk og prøver generelt å være deltakende i dugnader etc. Slik situasjonen er nå står jeg i fare for å bli oppsagt pga. situasjonen i oljenæringa. Skulle det vise seg at jeg må NAVe litt så har jeg et sterkt ønske om å få til en oppstart av et samvirke der primærmålet ikke er å basere seg 100% på å produsere mot et marked i bytte for penger, men også ha en intern produskjon til direkte nytte for den enkelte medeier og det lokale nærmiljø. Stikkord her kan være «åpne design», «3D-printing» og «aquaphonics». Legger ved noen linker som kan være av interresse:

   http://www.youtube.com/watch?v=gPH0GV-4NpQ
   http://www.youtube.com/watch?v=AKTSdW7-H3Q
   http://www.youtube.com/watch?v=i6Px6RSL9Ac&feature=related
   https://www.youtube.com/watch?v=Du6Z8p71eys

   En av de som har en positiv framtidsvisjon som kan være innspirerende er Jeremy Riffkin med sin «zero marginal cost society». Veldig interressante idèr:

   https://www.youtube.com/watch?v=75yiRvi48RQ

   God Helg!

   • Hei!

    Jeg hadde besøk av en Petros fra Freelab i Polen i fjor på denne tida, og han omtalte seg som en «anarcho-positivist», og jeg kjenner igjen flere av navnene du nevner fra ham, og Graeber har jeg lest en del artikler av. Gjorde et intervju med Petros i fjor: http://blog.p2pfoundation.net/interview-petros-travelling-norway-in-search-of-the-commons-2/2014/06/07

    Så vidt jeg vet er han på norgesturne også i år, så kontakt ham gjerne! Han er forresten veldig flink til å grille makrell.

    Vil ikke på noen måte ta på meg æren for å ha medvirket til filosofien rundt IGD, men Bongard satte særlig pris på min artikkel «Med hovudet i Riftdalen – frå olje veks ingenting».

    Han har videre gitt et flott intervju hos Levevei: «Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati».

    Kapittel 5 i Steigans bok «Sammenbruddet» representerer mange av de samme ideene som kapittel 6 i Bongards bok «Det biologiske mennesket».

    Ja, vi får prøve å få til noen «livbåter» så godt vi kan. Erkedruiden er jo som du kanskje vet langt mer positiv på menneskehetens framtid enn Tverberg. Så man får stå på så lenge det finnes liv og håpe det beste!

    God helg til deg og dine!

    • Er ca 25. min. ut i intervjuet: «Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati». Meget oppløftende så langt. 🙂 Har også boka til Terje Bongard på venteliste. Så den blir muligens lest i løpet av sommeren/høsten.

     J.

    • Øyvind. Vet ikke om du følger med på denne tråden enda. Men jeg har i alle fall tatt meg tiden til å lese «Det biologiske menneske» av Terje Bongard. Veldig bra bok. Absolutt en tankevekker siden den gir et logisk rasjonale forankret i menneskets biologi for å utvide demokratiet ut over dagens grenser.

     Mange på den radikale venstresiden ville hatt godt av å lese denne boka. Desverre tror jeg at fokuset på evolusjonær biologi, lett kan bringe assosiasjoner til forhenværende ideologier som Eugenisme etc. Det kan lett brukes til å forkludre en fruktbar samtale om emnet. Krysser fingrene for at budskapet i boka vil ha slagkraft i nær fremtid.

     Idèen om «inngruppe demokrati» leser i alle fall jeg inn i en politisk tradisjon som blir betegnet som «frihetlig sosialisme». Dersom det eksisterer et miljø rundt Bongard/Røskaft som jobber for idèene rundt «inngruppe demokrati» bør disse miljøene sette av litt tid og krefter på å kontakte miljøer innenfor denne grenen av sosialismen. Det kan vise seg å være langt mer fruktbart enn å appelere til elitene innenfor politikk og samfunnsliv.

 6. Eivind Berge har også et par gode kommentarer siste døgn:

  «Charles, I don’t think you understand how serious this is. If Gail is right, using less oil and keeping business as usual is not an option. The collapse will not be pleasant, except initially when we can gloat over the downfall of our enemies. Then we shall quickly starve and die ourselves. Imagine having no money because the banks collapsed first, then no electricity and no food. Now Gail is saying that oil prices need to bounce to $130 per barrel this year if we are going to avoid this scenario:

  http://ourfiniteworld.com/2015/06/09/why-eia-iea-and-bp-oil-forecasts-are-too-high/

  And that is highly unlikely. The economy cannot tolerate anywhere near $130 per barrel, so we won’t get it. Instead we get a financial crisis, which will drive prices further down. People will lose their jobs in large numbers, leading to less demand and even lower prices. Your expectation of commodity prices rising sharply can’t happen without economic growth, and economic growth can’t happen without more oil. Even a small drop in oil production — which is now assured because of spending cuts in the oil industry — will lead to a huge financial crisis, and the downturn will feed on itself from there, leading to collapse.»

  «»Has there really been a «big crash» after (or before) October 1929?»

  The financial crisis of 2008 was a big crash that came really close to triggering collapse, but the central banks saved us just in time. They are running out of effective remedies now, however. There is only so much you can accomplish with quantitative easing and ultra-low interest rates, since none of this produces any real resources. And unlike the Great Depression, there are no more high-quality natural resources to exploit to get us out of the next one. Our dependence on advanced technology makes it even worse, since our lifestyles require a networked global economy that local communities have no hope of replicating after the system has collapsed. So we will fall very far back indeed.

  «Can we be (reasonably) sure that there ever will be a «big crash» again?»

  We are doing the same things now that people did before previous crashes; acting like the economy can grow forever and planning everything around that expectation. This clearly does not work in a finite world, and now we are closer to limits than ever, which means the big crash is also getting more likely every day. Something like 24 civilizations have collapsed before us, so why should we be any different? Especially since we don’t seem to have learned anything from past collapses and there is no serious plan to implement any kind of managed degrowth.»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.