Fanden tar vare på sine

0

Tidligere sjef i Statoil, Helge Lund, var allerede søkkrik da han gikk fra statsoljeselskapet til britiske BG Group. Der blir han ikke lenge, for nå skal Shell kjøpe selskapet, og da må Lund slutte. Men uten knapt å ha gjort et arbeidsslag på den nye jobben, vil han få en pen sum med seg, i følge E24:

I BG Groups årsrapport for 2014 fremgår det at Helge Lund ble tildelt 1.141.011 BG-aksjer da han startet.

Samtidig fikk han ytterligere 80.711 aksjer som kompensasjon for en aksjebonus han sa fra seg i Statoil. I BGs årsrapport er denne kompensasjonen verdsatt til 750.000 pund – eller 13 millioner kroner.

Legger man til grunn at budet fra Shell verdsetter BG Group til 13,50 pund per aksje, er verdien på alle aksjene Lund har mottatt i dag på 16,5 millioner pund, eller 198 millioner kroner.

I Lunds lønnspakke legges det også opp til en årlig tildeling av aksjer gjennom en såkalt incentivpakke, på fagspråket kalt «Long-Term Incentive Plan», med en verdi på inntil ni millioner pund, eller 108 millioner i norske kroner.

Dette betyr at Lunds aksjer alene kan nå opp i 306 millioner kroner i verdi.

I bunnen av Helge Lunds lønnspakke ligger det selvsagt også en fastlønn.

Den er ifølge årsrapporten på 1,5 millioner pund, altså 18 millioner kroner. Denne er i tillegg utgangspunktet for Lunds pensjonsordning, som utgjør 30 prosent av ett års lønn. …

Summerer man opp lønn, bonus, sluttlønn, kompensasjon for bortfall av  Statoil-bonus og full uttelling på aksjebeholdningen han er tildelt av britene, så vil man komme frem til en totalpakke fra BG på ikke mindre enn 390 millioner norske kroner.

Eller som spekulanten Warren Buffett sa: «Det pågår en klassekrig, og det er min klasse, de superrike som vinner.»

I 2013 var norsk gjennomsnittslønn 363.800. Det betyr at en vanlig norsk arbeider vil måtte jobbe i 1072 år for å oppnå den summen som Helge Lund får for det året han knapt har jobbet i BG Group. Var det noen som sa at klassebegrepet var avlegs?

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.