Ukrainas ambassadør i Berlin forsvarer Ukrainas fascistiske militser

15

https://youtube.com/watch?v=tT_7GCD_peY%3Ffeature%3Dplayer_detailpageframeborder%3D0allowfullscreen

I et tysk TV-intervju 15.02.2015 med Günther Jauch forsvarte Ukrainas ambassadør i Berlin, Andrij Melnyk, at fascistiske og nazistiske grupper kjemper militært for Ukraina. Han sa til og med at «uten disse gruppene hadde vi ikke vært i stand til å kjempe». Han sa også at disse gruppene blir ledet og kontrollert av Kiev. Dette er i seg sjøl en sterk uttalelse; altså at nazigrupper står under ledelse av den ukrainske overkommandoen og kjemper på dens vegne. Men når han fortsetter med å forsikre om at disse gruppene står under hærledelsens kommando og at de derfor ikke kan opptre på egen hånd. De høyreekstreme militsene har jo nettopp erklært at de ikke lystrer generalstaben, men har opprettet sin egen militære ledelse.

I intervjuet påstår Melnyk at det ikke finnes høyreekstreme grupper i parlamentet i Kiev. Dette har jeg drøftet tidligere, og påvist at det både i parlamentet, i Jatsenjuks parti og i regjeringa finnes betydelige innslag av fascister.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


15 KOMMENTARER

 1. Hva ligger i begrepet «nazisme» hos disse gruppene?
  Hva er linken til nasjonalsosialismen tidligere i historien, og hva er deres (langsiktige) agenda?
  Hvilke krefter står bak disse gruppene som kaller seg Nazister, og som nå støttes av Ukraina og Nato?

 2. Kanskje du finner informasjonen du søker her:

  http://pravyysektor.info

  http://ukrainiancrusade.blogspot.no/search/label/Svoboda

  https://www.facebook.com/uarighttraditions
  https://twitter.com/UANationalist

  «Nazister» eller «fascister» er vel merkelapper som andre/motstanderne har satt på dem, først og fremst Russland og russisk media?

  Stepan Bandera trekkes fram som et forbilde for høyre sektor/Ultra nasjonalistene/Svoboda. http://en.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera

  Det er vel Bandera som betraktes som koblingen til nazisme og fascisme?

  http://www.i24news.tv/en/news/international/europe/56513-150103-moscow-warns-ukraine-on-nazi-path

  BBC har litt annen vinkel: http://www.kyivpost.com/content/ukraine-abroad/bbc-ukraine-nationalists-march-in-kiev-to-honour-bandera-376581.html

  En av mange betenkninger om bruken av ordet «fascist» om høyre sektor: http://www.kyivpost.com/opinion/op-ed/lily-hyde-fascism-is-not-sexy-363958.html

  Selv kaller de seg selv for ultranasjonalister. Det er vel kanskje det som er det mest dekkende betegnelsen hvis man ser det litt utenifra?

  Som ultranasjonalister flest så kjemper de bla. for
  – Et selvstendig og uavhengig hjemland.
  – Etnisk renhet. Norge for Nordmenn. Ukraina for ukrainere osv.
  – Mot kapitalisme og utnytting av folk.
  – Mot overstatlighet, dvs. mot EU osv.
  – Se linkene.

  Min observasjon:
  Høyre sektor har sett på Maidan 20-22 februar 2014 som en revolusjon. Andre ser på det som skjedde som et kupp. Etter hvert som Rød sektor oppdager at det som skjedde var et kupp og ikke revolusjon, så vil de ventelig snu seg mot kuppmakerne.

  Når har bare lest en liten del av det ultranasjonalistene selv skriver. Men det fremgår at oligarker har brukt høyre sektor til å forsvare sine interesser (eiendom/industri osv) for penger og våpen. Hvis ultranasjonalistene er tro mot si ideologi så vil de snu seg mot oligarkene, men også mot USA, EU, Poroshenko, Russland osv.

  Hvis ultranasjonalistene hadde moderert seg noe og f.eks. nedtonet sin forkjærlighet for riddere og slikt nonsens så kan de oppnå stor støtte i folket som nå lider og vil lide under IMF-pakker osv.

  • Den ukrainske fascismen, Bandera-versjonen, skiller seg fra spesielt den tyske ved at den på mange måter er en «agrar-fascisme», mens Hitlers nazisme er mer industriell fascisme. Bandera-fanen, rødt og svart, er jo symbilet for «Blut und Boden», altså den mystifiseringa og mytologiseringa av jorda og nasjonen som vi finner i fascismen.
   Det gjør at de i prinsippet skulle være mot EU, mot overstatlighet osv. De har innsett at veien til makta går gjennom å spille sammen med globalistene og USA. Og dette har fra deres synspunkt vært en svært vellykket strategi. Men, lik IS, kan de komme til å vende seg mot sine herrer i framtida.

 3. » Som ultranasjonalister (ultra?) flest så kjemper de bla. for
  – Et selvstendig og uavhengig hjemland.
  – Etnisk renhet. Norge for Nordmenn. Ukraina for ukrainere osv.
  – Mot kapitalisme og utnytting av folk.
  – Mot overstatlighet, dvs. mot EU osv.»

  For meg virker det som om det er dette som er uønsket av globalistene i dag, som det var i 1930.

  At disse nasjonalistene («») nå samarbeider med (er i lomma på) USA/Israel viser at en slik strategi brukes som en del av USA/Israel (globalistene) sitt våpen. En strategi som er brukt i land etter land av disse bakmennene i USA.

  «Prosjektet, som var i virksomhet i to år og ble avsluttet i 2012, trakk til seg 40.000 brukere som ikke ante at USA sto bak, at de skulle manipuleres til politisk opposisjon, og at deres personlige data ble registrert. »
  http://e24.no/digital/usa-opprettet-twitter-tilbud-paa-cuba/22869873

 4. Begynner ikke begrepet fascisme nå å bli litt inflatert? Nazisme er det hvertfall ikke snakk om, mens ultranasjonalister kanske hadde vært mer dekkende for f.eks Pravy sektor som har 1-en representant i den Ukrainske nasjonalforsamlingen Verkhovny Rada ?

  Prinsipielt kan man neppe unnskylde Russland folkerettsstridige oppupasjon og anneksjon av Krim med at Kiev er full av fascister. Okkupasjonen hadde heller ikke vært mulig uten at den Ukrainke øverstkommanderende på Krim kontreadmiral Denis Beresovsky hadde overgitt sine soldater til de russiske Spetznas uten kamp i bytte mot en viseadmiralstilling i den russiske Svartehavsflåten.

  Stepan Bandera er atskillig mer komplisert enn det gis uttrykk for, blant annet sloss han både mot polsk og sovjetisk herredømme og gikk ikke av veien for å likvidere tyske nazister heller. I tillegg satt han nesten 4 år i den tyske konsentrasjonsleiern Sachsenhausen.

  Ved det russiske overfallet på krim og opprøret i fylkene Luhansk og Donetsk hadde Ukraina avviklet verneplikt og militæret var håpløst på bakbeina. Man kan like det eller ikke, men Azovbataljonen gjorde en heltemodig innsats bla ved gjenerobringen av havnebyen Mariupol og Pravy Sektor i forsvaret av Donetsk flyplass. Azovbataljonen har mildertidig politimyndighet underlagt Innenriksdepartementet, mens Pravy Sektors bataljon er helt uavhengig, mottar ikke lønn og må regnes som en milits på linje med opprørerne. Både de frivillige og opprørerne var «lykkelig uvitende» om regler for krigføring bla Genevekonvensjonen, og det ble gjorrt grove feil spesielt i starten. Når det gjelder behandling av krigsfanger så vi jo dessverre at selv USA gikk seg bort på Guantanamo f.eks og Russland har kidnappet krigsfangen den ukrainske kvinnelige løytnant Nadia Savsjenko.

  • Jeg synes det er noe svært interessant ved en del nordmenns og andre europeeres vilje til å unnskylde nazister av verste merke. Og ja, det er både nazisme og fascisme. Du har folk som er stolte av at beundrer Hitler, Goebbels, Röhm og Bandera. Bandera var ideollogisk på linje med Hitler, men han hadde også motsetninger til Tyskland. Dessuten er den ukrainske nazismen en typisk agrar-nazisme, med vekt på «Blut und Boden». Derfor er Bandera-flagget rødt og svart. De mystifiserer nasjonen og «blodet». Det gjorde også Hitler, men hans nazisme var mer industriell og «moderne». Dessuten ville han gjøre slaverne til slaver.
   Det sosial-nasjonale partiet som Parubij var med på å starte, og som ble til Svoboda, har stått for rein nazisme, men taktisk har de endret ordlyden i agitasjonen. Parubij blir nå mottatt som en høyaktet gjest i Washington, og han står nær Jatsenjuk.
   Din opptelling av fascistene i det ukrainske parlamentet er helt ufullstendig, og igjen typisk for den skjønnmalinga av nazismen og fascismen som er rådende i vest: https://steigan.no/2014/11/01/fascistene-i-det-ukrainske-parlamentet/

   • «Jeg synes det er noe svært interessant ved en del nordmenns og andre europeeres vilje til å unnskylde nazister av verste merke»

    Eller er det nysgjerrighet?
    Jeg synes det nettopp interessant at så få er nysgjerrige overfor en versjon som vinnerne har propagandert for i 70 år, og nedlagt forbud- med straff for å samtale om og å legge frem flere versjoner av.
    Det er som om man skulle tro det var noe magisk med «nazismen», som gjorde at folk ble overbevist kun ved å lese en annen versjon av Hitler og nasjonalsosialismen enn propagandaapparatet har formidlet, i filmer og skrift.
    Det er det jo ikke. Allikevel driver vi fortsatt med bokforbud og lenkebrenning snart 100 år etterpå, uten at folk protesterer.
    DET burde være skummelt nok, og avstedkomme litt nysgjerrighet.

    «Se hva du ikke får lov til å kritisere eller diskutere så ser du hvem som er dine herrer.»
    Voltaire.

   • Det ser ut som om Steigan benytter en utvidet eller inflatert definisjon av fascisme og nazisme, mer egnet til å skape et fiendebilde i krigen melleum Ukraina og Russland, enn det er oppklarende for politiske meninger? Videre kan han bedre enn namedropping av nazistiske ledere som neppe er egnet til annet enn å vekke avsky som Pol Pot ?

    Det finnes ikke noe «Banderaflagg» som Steigan fåstår , Det røde og svarte flagget er flagget til den Ukrainske Opprørsarmeen UPA stiftet i 1942 da Stepan Bandera satt i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen! Bandera ledet en mindre politisk, men mer aktivistisk fraksjon av den nasjonalistisk motstandsbevegelse OUN,kalt OUN-B. først mot polsk, tysk og Sovjetisk overhøyhet. http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Insurgent_Army
    Bandera ble myrdet så sent som i 1957 av den sovjtiske KGB agenten Bohdan Stashynskij. Farlig for den oppløste Sovjetunionen altså og dessverre har oberstløytnanten i KGB nå overtatt retorikken.

    Partiet Svoboda ble stiftet av flere politiske beveglser pga av tidligere president Yanukovych stadige endringer av valglovene for å komme oppososjonen til livs, noe som også rammet større partier f.eks Julia Timoshenko, Uansett har Svoboda selv ryddet opp i uheldige ultranasjonalistiske og rent ut sagt fascistiske strømninger. Partier som man med en viss fornuft kan kalle fascistiske er altså marginalisert i Ukraina
    Men om så var, kan det forsvare det mektige Russlands overfall på en svakere nabo Ukraina og folkerettsstridige okkupasjon av Krim ?.

    • » konsentrasjonsleiren Sachsenhausen»

     Det er bra du bruker begrepet konsentrasjonsleir ( som f.eks. USA sin konsentrasjonsleir i USA overfor japanere som ble satt i konsentrasjonsleir i USA fra 1942- 45, da de også ble sett på som femtekolonister ), i stedet for det feilaktive utryddningsleir. ( som f. eks, Storbritania sine leire under Boerkrigen noen år før.)

     Hvis ikke historien blir gjengitt korrekt og vi overlater historieskrivningen til vinnerne, gjør vi de samme feilene på ny.

    • Nei, jeg bruker ingen spesielt utvidet eller inflatert definisjon av fascismen. EU-parlamentet advarte mot Svoboda ut fra akkurat samme definisjon helt fram til denne konflikten brøt ut for fullt. Det samme gjorde Wiesental-senteret. Men nå som USA samarbeider med disse kreftene, har disse kritikerne plutselig fjernet sin kritikk.
     Jeg skjønner ikke hvorfor du er med på denne skjønnmalinga av fascistene i Ukraina. Det er ytterst farlig, og det har jo konsekvenser for norsk politikk også. For hvis du er villig til å godta folk som Jarosj og Parubij i Ukraina, så hvorfor ikke i Norge?
     Fascistenes innflytelse er betydelig, som jeg allerede har vist:
     https://steigan.no/2014/11/01/fascistene-i-det-ukrainske-parlamentet/
     Jeg visste ikke at det rødsvarte flagget ikke ble brukt av Bandera, så takk for det. Men symbolikken er Blut und Boden, som er sentralt i ukrainsk fascisme, og det brukes i dag alltid sammen med bilder av Bandera.
     Partiet Svoboda het opprinnelig Ukrainas sosial-nasjonale parti, og hadde et gjennomført nazistisk program. De har tatt på seg dress og dempet retorikken, slik det sømmer seg når man skal avbildes sammen med Victoria Nuland og baronesse Ashton, men politikken er den samme.
     Fascistene er ikke marginalisert. Den militære fløya i Jatsenjuks parti er helt kontrollert av fascister. De fascistiske militsene har sin egen generalstab og gjør som de vil. Politisjefen i Kiev er fascist. Parubij, som forhandlet med Washington på vegne av Jatsenjuk, er med god grunn mistenkt for å ha stått bak både snikskyttere på Maidan og hatt tilknytning til nazimassakren i Odessa.
     Jeg har kritisert anneksjonen av Krim, men den står sterkere folkerettslig enn løsrivelsen av Kosovo fra Serbia, som Norge, USA og NATO støttet. Og geopolitisk er det helt forståelig at den kom etter det amerikanskstyrte kuppet i Kiev 22. februar i fjor.
     Men hvorfor bruker du krefter på å skjønnmale disse fascistene? Det begriper jeg ikke.

     • Takk for svar, jeg regner med du har det travelt.
      Met er ingen skjønnmaling, idet jeg spesifikt har nevnt problemene med de ultranasjonalistiske, heller et forsøk på klargjøring av kompliserte og SKIFTENDE politiske allianser i Ukraina. Pravy Sektor er ikke noen enhetlig parti men en paraplyorganisasjon av flere ultranasjonalistiske organisasjoner som ikke nødvendigvis har samme mål.
      Forskere som har prøvd å skille dem fra hverandre bruker nasjonalistisk, ultranasjonalistsik eller nyfascistisk. Selv bruker jeg konsekvent bare fascistisk om de historiske med utspring fra Italias fascister eller har noenlunde samme ideologi som nå er avleggs. Selv kaller de seg nasjonalister og sier de er like mye imot Russisk som Vestlig imperialisme.
      Pravy sektors flagg er OUN rødsvarte med Pravy Sektor i hvite kyrrilliske bokstaver og riksvåpenet(trident) Feltmerkingen er et skjold med 2 røde geværer og en sabel i midten.

      Pravy sektor frivillige bataljon er ikke godkjent av myndighetene og opererer som en selvstendig milits, de har spesielt utmerket seg i de 6 måneder lange kampene om Donetsk flyplass, der de sloss til terminalen klappet sammen. Det var da tsetsjenere i kjelleren opprørere i 1.etasje, og ukrainere i 2.etasje, de fleste ble drept i raset. Selv sier de at de har 5000 soldater, og for å ha en rullerende batajon (700) må de hvertfall ha 2100.

      Den mest kjente av øvrige er Azovbataljonen som er godkjent av myndighetene dvs Innenriksdepartemenet, de har sitt utspring i Ukrainske Patrioter. De har sitt eget blågule flagg med den etterhvert kjente Wolfsangel- logo.

      Forøvrig var det ikke noe kupp i Ukraina Verkhovny Rada igansatte Riksrett mot Yanukovych som etter grunnloven § 111 krever 2/3 flertall. Avsettelse skal ha 3/4 dels flertall (da 338) Det var 328 representanter som stemte for 22.2.2014. inkludert medlemmer av Yanukovych eget parti Regionpartiet. Men det ble samme dag klart at presidenten hadde flyktet til Russland sammen med ledelsen av opprørspolitiet Berkut.
      http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Ukraine,_2004 Jeg linker til en engelsk utgave idet jeg regner med at de fleste ikke behersker russisk.

      Man anså da at presidenten hadde sviktet sine oppgaver fullstendig, da det kvelden før var en omforent avtale om nyvalg og at presidenten kunne sitte ut året 2014. Noe nytt vedtak ble ikke gjort, men Russland anerkjenner nå de nyvalgte myndigheter og president Putin uttalte ganske fort at Yanukovych ikke hadde noen politisk fremtid. http://sputniknews.com/voiceofrussia/news/2014_03_04/There-is-no-political-future-for-President-Yanukovych-Putin-9685/

      Mvh

     • Takk for svar, jeg vet du er travel.
      Det er ingen skjønnmaling, idet jeg spesifikt har nevnt problemene med de ultranasjonalistiske, men et forsøk på klargjøring av kompliserte og SKIFTENDE politiske allianser i Ukraina. Pravy Sektor er ikke noen enhetlig parti men en paraplyorganisasjon av flere ultranasjonalistiske organisasjoner som ikke nødvendigvis har samme mål.
      Forskere som har prøvd å skille dem fra hverandre bruker nasjonalistisk, ultranasjonalistisk eller nyfascistisk. Selv bruker jeg konsekvent bare fascistisk om de historiske med utspring fra Italias fascister eller har noenlunde samme ideologi. Selv kaller de seg nasjonalister og sier de er like mye imot Russisk som Vestlig imperialisme.
      Pravy sektors flagg er OUN s rødsvarte med Pravy Sektor i hvite kyrrilliske bokstaver og riksvåpenet(trident) Feltmerkingen er et skjold med 2 geværer og en sabel i midten.

      Pravy sektor frivillige bataljon er IKKE godkjent av myndighetene og opererer som en selvstendig milits, de har spesielt utmerket seg i de 6 måneder lange kampene om Donetsk flyplass, der de sloss til terminalen klappet sammen. Det var da russertro tsjetsjenere i kjelleren opprørere i 1.etasje, og ukrainere i 2.etasje, de fleste ble drept i raset. Selv sier de at de har 5000 soldater, for å ha en rullerende batajon (700) må de hvertfall ha 2100.

      Den mest kjente av øvrige er Azovbataljonen som ER godkjent av myndighetene dvs Innenriksdepartemenet, de har sitt utspring i Ukrainske Patrioter. De har sitt eget blågule flagg med den etterhvert kjente Wolfsangel- logo, som gir dårlige assosiasjoner.

      Forøvrig var det ikke noe kupp i Ukraina Verkhovny Rada igansatte Riksrett mot Yanukovych som etter Grunnloven § 111 krever 2/3 flertall. Avsettelse skal ha 3/4 dels flertall (da 338) Det var 328 representanter som stemte for 22.2.2014. inkludert medlemmer av Yanukovych eget parti Regionpartiet. Men det ble samme dag klart at presidenten hadde flyktet til Russland sammen med ledelsen av opprørspolitiet Berkut.
      http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Ukraine,_2004 Jeg linker til en engelsk utgave idet jeg regner med at de fleste ikke behersker russisk.

      Man anså da at presidenten hadde sviktet sine oppgaver fullstendig, selv om det kvelden før var en omforent avtale om nyvalg og at president Yanukovych kunne sitte ut året 2014. Noe nytt vedtak ble ikke gjort, men Russland anerkjenner nå de nye valgte myndigheter og president Putin uttalte ganske fort at Yanukovych ikke hadde noen politisk fremtid. http://sputniknews.com/voiceofrussia/news/2014_03_04/There-is-no-political-future-for-President-Yanukovych-Putin-9685/

      Den ulykkelige krigen har også medført andre endringer i det Yanukovych Regionparti og Kommunistpartiet hadde størst oppslutning.i det lstlige og sørlige Ukraina. Parlamentsvalget
      gjorde imidlertid det sørlige dvs oblastene Odessa,Mykolajev og Kherson(rett over Krim) til Poroshenkoland. Om dette er en varig endring er for tidlig å si. Antagelig var det en kombinasjon av presidentens personlige popularitet og at Yanukovych Regionparti ikke stilte til valg, det vil de nok gjøre neste gang.

      Dessverre vil det nok uansett ta flere 10-år å lege sårene etter krigen og internt i Ukraina kan man selvfølgelig få problemer med krigsvante militser?

      Mvh

    • «Men om så var, kan det forsvare det mektige Russlands overfall på en svakere nabo Ukraina og folkerettsstridige okkupasjon av Krim ?»

     Etter hva jeg kan se, så er ditt spørsmål tuftet på feilaktige premisser.
     Når Nikita Khrusjtsjov i 1954 trakk nye grenselinjer og overførte bla Krim fra Russland til Ukraina, så var dette i strid med både russisk og internasjonal lov. Det var ingen folkeavstemning om dette, det ble påtvunget av unionslederen.
     Mao er hele den sydøstlige delen av Ukraina russisk, juridisk sett.

     De russerne som bodde/bor i det som nå er de sydøstlige delene av Ukraina, ble plutselig ukrainske statsborgere, men de forholdt seg til sitt språk og kultur. Dette fungerte under Sovjet, og det fungerte sålenge det var en prorussisk regjering som satt i Ukraina.
     Etter statskuppet og de påfølgende valg som endte med en vestlig orientert regjering har disse i mange tilfeller blitt meget stemoderlig behandlet. På Krim ble det snakket 3 språk, russisk, ukrainsk og tartar.
     Den ukrainske regjeringen ville tvangs-assimilere det russiske flertallet in i den ukrainske minoriteten, bla ved å innføre ett offentlig språk, ukrainsk.
     Denne politikken var selvfølgelig lite populær hos det russiske flertallet som holdt en folkeavstemning hvor de med overveldende flertall ønsket seg tilbake til Russland.

     Når Kosovo brøt ut av Serbia, så ble dette anerkjent av USA/NATO, som uttalte at selv om det var imot serbisk lov, så var det ikke imot internasjonal lov «Den internasjonale domstolen, FNs øverste juridiske organ, avgjorde i 2010 at Kosovos uavhengighetserklæring var i samsvar med folkeretten.» http://no.wikipedia.org/wiki/Kosovo

     Dersom loven er lik for alle, så er selvfølgelig Krim i sin fulle rett til å bryte ut av Ukraina og selv bestemme i hvilken retning de ønsker å gå(vende tilbake til Russland).
     Det er derfor uriktig å påstå at dette er en folkerettstridig okkupasjon, og det var i såfall Ukraina som startet krigen(ikke alene, men med backup fra anti-russiske krefter).
     Russland er således i sin fulle rett til å forsvare seg selv og sin befolkning.

     En annen ting er selvfølgelig den militære betydningen. Russland hadde en avtale med Ukraina om å dokke sin svartehavsflåte på Krim frem til 2017, men nå er jo Krim tilbake der Krim etter folkeretten hører hjemme, Russland.
     Selv om jeg kom rimelig sent inn i debatten håper jeg du får lest svaret og kan påpeke evetuelle feil i mine påstander.

  • Leste på Pravij sektors hjemmeside at Azovbataljonen ikke fikk lønn fra Kiev-regjeringen og at de annonserte etter bidragsytere, men de kan jo likevel være at de ha fått en eller annen politimyndighet for det, avhengig av hva man legger i begrepet «politimyndighet».

   Nadia Savsjenko skal stilles for retten i Russland for å drept to russiske journalister dersom nå ikke Kremlin bestemmer seg for å imøtekomme Porosjenkos anmodning om å frigi henne. Saken er interessant fordi det reiser også problemstillinger knyttet til eventuelle (andre sivile) russere som eventuelt måtte være drept i Ukraina siden Maidan.

   • Det er TO FORSKJELLIGE bataljoner. Pravy Sektors egen bataljon mottar hverken lønn eller offentlig støtte og må betraktes som en frivillig milits. Forøvrig har Ukraina en rekke upolitiske frivillige bataljoner, dette skyldes at de ved starten av fiendtlighetene, ikke hadde obligatorisk verneplikt. Verneplikten ble avskaffet av ex-president Yanukovych så sent som i 2013, Ukraina var således veldig dårlig forberedt på krig, noe som ble forverret av at Ukrainas øverstbefalhavende på Krim kontreadmiral Denis Berezovsky gikk over til å bli viseadmiral i den Russiske Svartehavsflåten, og overlot sine soldater til russiske Spetsnaz og opprørere.

    Azov bataljonen er en annen bataljon med utspring fra foreningen Ukrainske patrioter. De er underlagt innenriksministeriet, har
    lønn (riktignok lav, men det er alle ukrainske lønninger) og politimyndighet. Slik myndighet kan gis av innenriksministeriet og er ikke mer merkverdig enn at Norge fra 1943 hadde 8 bataljoner reservepoliti ca 13.000 i Sverige til 1945.
    Mvh

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.