Fahad Qureshi: – Alle muslimer støtter steining for utroskap

50

På den såkalte Peace Conference Scandinavia som ble arrangert i Oslo av IslamNet spurte Fahad Qureshi møtedeltakerne om de var moderate muslimer og om de støttet steining for utroskap og de andre straffene som foreskrives i Koranen. Slik gikk det:

https://youtube.com/watch?v=1le8KiPqt5I%3Ffeature%3Dplayer_detailpageframeborder%3D0allowfullscreen

(Virker ikke denne, går det an å prøve her: https://www.youtube.com/watch?v=JnMSCPHxLNA&feature=youtu.be )

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


50 KOMMENTARER

  • Qureshi er en dyktig manipulator. Han mobiliserer et par tusen unge mennesker til å se på sharia og huddud-straffer som «normalt». Og han ønsker at dette skal regnes som legitimit. Han må avsløres som den høyreekstremisten han er.

 1. Forstod jeg det rett; at alle (moderate) muslimer ( i forsamlingen) støttet steining (fordi det stod i Koranen)?
  Hvis så, har de rett til dette,- som alle nasjoner/folkeslag har rett til å utvikle sin kultur, uten innblanding. Det tar tid å utvikle en nasjons kultur, og det er en kontinuerlig prosess.
  Innenfor egne grenser.
  Også Norge har denne retten.

  • Det här är jättejobbigt tycker jag. Jag vill vara tolerant och respektera andra människors kultur, och jag försvarar ofta islam och muslimer men här får jag det jobbigt. Jag trodde att «moderata» muslimer var mer moderata, kanske naivt, kanske bristande kunskap, jag vet inte, så att se den här videon var tufft. Stening är dödstraff, jag tror inte på dödsstraff och det gör nog inte Norge heller. Och visst, en kultur behöver utvecklas och det tar tid och det är en kontinuerlig process som du säger Ola..men, mänskliga rättigheter är internationella och jag ser det som att dessa måste vara ett rättesnöre.

   • Skal man få vite hva muslimer egentlig mener, så måtte man ha spurt dem anonymt, da nok unge muslimer har tatt på seg rollen som et religiøst politi, som straffer kjettere og frafalne.

    I Norden trodde mange at bare samfunnet ble kristent nok, med virkelig troende kristne som ledere, ville vi få det perfekte samfunn, og resultatet ble at vi fikk statspietismen og lover basert på det gamle testamentet.

    Nå ble det ikke det paradiset som pietistene trodde, da vi fikk religiøse hyklere og fariseisme i steden for borgere som handlet etter Jesu ideal.

    På samme måte som pietistene, tror muslimer ennå at svaret på muslimske lands problemer, er et mer og renere Islam. Legger du denne troen på mer Islam som løsningen på alt, sammen med det religiøse «politiet», er det ikke vanskelig å forstå at det er kan være strevsomt for en lunken muslim å si hva han mener.

  • Men de bor jo i Norge, i Norge steiner vi ikke folk. Er de norske? Altså, hvor går grensen mellom norsk og utenlandsk? Majoristeten bor og jobber i Norge, da har de norsk oppholds- og arbeidstillatelse, eller norsk pass og statsborgerskap. Da er de norske innbyggere, norske borgere. De er ikke noe «folkeslag», de er mange folkeslag (iranere, irakere, eritreere, etiopere + + ), men det de har felles er en religion, Islam. Det er de som er tilhengere av denne religionen som har et forklaringsproblem (tillike med de som bare trekker fram den snille Jesus og glatter over all den frådende galskapen i gamletestamentet, som ekstremkristne tar til inntekt for sine ekstreme holdninger & oppførsel).
   På lørdag skal islamske ungdommer slå ring om synagogen i Oslo, det er positivt.

   • Norge har selvfølgelig rett til å utvikle sin kultur, uten innblanding. det er en langsom prosess , også for Norge.
    Enkeltpersoner fra andre kulturer tilpasser seg en nasjons kultur etterhvert, ved hjelp av nabolag/mentor, og kan eventuelt komme med nyttig innspill i denne tilpasnings-prosessen.

    Slik det gjøres nå, med forflytning av store grupper som ikke har sine «mentorer», er et sosialt (politisk) eksperiment vi ikke har rett til i forhold til den norske befolkningen.
    Alle i Norge som har vært engstelige for at dette ødelegger vår egen kultur og utvikling, har protestert på en slik masse-innvandring og blitt stigmatisert som rasister , bør få en unnskyldning.

  • Men att säga att religion är en vanföreställning är väl egentligen att hänga på samma tåg. Att säga att vi har rätt. Är det inte konservatism, fanatism, patriarkat och annat som ligger som grund, och så använder man religionen för att berättiga detta. Är det inte grunderna, orsakerna vi bör titta på? Jag tror att man i vetenskapens namn kan skada lika mycket, ta rashygien som exempel. Djurförsök. Osv.

   • Alle de tre abrahamittiske religionene (eller «ideologiene») er grunnlagt på vold og trusler. Derfor framstår de da også som patriarkalske, kvinneundertrykkende og homofobe ideologier. Vil også nevne at Pål skriver mye interessant om religion i sin bok «Svar på tiltale» (Forlaget Oktober, 1982). Men stort sett brukes religion som et maktmiddel for å holde massene nede. (Du skal få din «lønn» i Himmelen etc….).

    • «Men stort sett brukes religion som et maktmiddel for å holde massene nede.»

     Religioner er nok brukt for å holde massene nede, gjennom historien. Men det er ikke sikkert de er skrevet for å gjøre det?
     Det kan virke som om maktgrupper har brukt/bruker religionene til å styre folk. ( og til å samle til kamp når man bakmennene vil.)
     Det samme kan nok også sies om (parti) politikk, så spørs det hvordan dette brukes; frigjørende eller undertrykkende.

     Her er et oppgjør med vår vanlige, undertrykkende, tolkning av religioner generelt og kristendommen spesielt:

     http://www.samfunnsliv.no/kunst

    • Man kan da vel heller si at kristendommen er grunnlagt på forfølgelse og som en konterreaksjon fra de fattige mot elitenes makt og etikk, neoplatonismen. Konstantins omfavning av kristendommen kan på mange vis sammenlignes med Lenins omfavnelse av de fattige gjennom kommunismen, for å skyve elitene fra seg. Kristendommen var opprinnelig de fattiges religion, likesom kommunismen var de undertryktes (sivile) religion i det gamle Sovjet. Lenin inngikk en allianse med de fattige gjennom kommunismen, likeledes som Konstantin inngikk en allianse med de kristne vel halvannet millenium tidligere. Her er intet nytt under solen. JMG sier det således:

     http://thearchdruidreport.blogspot.no/2014/12/dark-age-america-sharp-edge-of-shell.html

     «The awkward fact remains that classical philosophy, like modern science, functioned as a social phenomenon and filled certain social roles. The intellectual power of the final Neoplatonist synthesis and the personal virtues of its last proponents have to be balanced against its blind support of a deeply troubled social order; in all the long history of classical philosophy, it never seems to have occurred to anyone that debates about the nature of justice might reasonably address, say, the ethics of slavery. While a stonecutter like Socrates could take an active role in philosophical debate in Athens in the fourth century BCE, furthermore, the institutionalization of philosophy meant that by the last years of classical Neoplatonism, its practice was restricted to those with ample income and leisure, and its values inevitably became more and more closely tied to the social class of its practitioners.

     That’s the thing that drove the ferocious rejection of philosophy by the underclass of the age, the slaves and urban poor who made up the vast majority of the population throughout the Roman empire, and who received little if any benefit from the intellectual achievements of their society. To them, the subtleties of Neoplatonist thought were irrelevant to the increasingly difficult realities of life on the lower end of the social pyramid in a brutally hierarchical and increasingly dysfunctional world. That’s an important reason why so many of them turned for solace to a new religious movement from the eastern fringes of the empire, a despised sect that claimed that God had been born on earth as a mere carpenter’s son and communicated through his life and death a way of salvation that privileged the poor and downtrodden above the rich and well-educated.

     It was as a social phenomenon, filling certain social roles, that Christianity attracted persecution from the imperial government, and it was in response to Christianity’s significance as a social phenomenon that the imperial government executed an about-face under Constantine and took the new religion under its protection. Like plenty of autocrats before and since, Constantine clearly grasped that the real threat to his position and power came from other members of his own class—in his case, the patrician elite of the Roman world—and saw that he could undercut those threats and counter potential rivals through an alliance of convenience with the leaders of the underclass. That’s the political subtext of the Edict of Milan, which legalized Christianity throughout the empire and brought it imperial patronage.»

     Som en historiens ironi endte både kristendommen og kommunismen opp som elitenes herskerverktøy.

     • «Man kan da vel heller si at kristendommen er grunnlagt på forfølgelse og som en konterreaksjon fra de fattige mot elitenes makt og etikk»

      Så får vi eventuelt tolke kristendommen på en annen måte nå. Og la den frigjøre oss fra penge-systemets religion.
      – Hvis vi tør.
      http://www.samfunnsliv.no/kunst
      😉

      Hvem var det som solgte, for penger, de fattiges korn til utlandet, og lot befolkningen sulte ihjel i Sovjetunionen?
      ( Men forsøkt hjulpet av Nansen og Quisling.)

    • Allt kan vändas och vridas och tolkas. Du får lön i himlen, javisst, men Jesus sa också att himmelriket är inom oss.
     Det var bland annat nunnor som började protestera mot Vietnamkriget, jag känner många som använder sin religiösa tro till att avrusta vapen och hjälpa fattiga. På samma sätt som «kommunismen» har använts av eliten, används också religionen på sådant sätt. Därför behöver vi diskutera mer etik och moral. Dessa ämnen skulle in i skolan på ett tidigt stadium, så att barn lär sig att fundera själva över vad som är gott och ont, rätt och fel.

     • Ja, det var ikke Jesus, men Augustin som var så opptatt av det hinsidige, men ikke for å undertrykke, men for at kirken skulle overleve Romerrikets fall:

      http://thearchdruidreport.blogspot.no/2013/05/the-song-remains-same.html

      «The problem with this confident civil faith was that history stopped cooperating. In 410, after a long series of increasingly desperate struggles against Germanic invaders, the legions crumpled, and the Visigoth king Alaric and his army swept into Italy and sacked Rome. Only Alaric’s willingness to be bought off kept the city from remaining in his hands for the long haul. The psychological and cultural impact of the defeat was immense, but of equal if not greater concern to the Bishop of Hippo was the uncomfortable fact that the empire’s remaining Pagans were pointing out that the beginning of Rome’s troubles coincided, with an awkward degree of exactness, with the prohibition of the old Pagan cults. Since Rome had abandoned the gods, they suggested, the gods were returning the favor.

      Augustine’s response is contained in The City of God, one of the masterpieces of late Latin prose and the book that more than any other defined the shape of medieval European thought. The notion that divine power guarantees the success or survival of earthly kingdoms, Augustine argued, is a complete misunderstanding of the relationship between humanity and God. The inscrutable providence of God brings disasters down on the good as well as the wicked, and neither cities nor empires are exempt from the same incomprehensible law. Ordinary history thus has no moral order or meaning.»

      Det er frustrerende å se at så mange lager seg forenklede forestillinger om religion, uten å teste dem opp mot en større politisk/historisk kontekst.

      På samme vis som Augustin skrev «Guds by» for kirkens overlevelse etter Romerrikets fall, har de fremskrittstroende konstruert Singulariteten som sitt «nye Jerusalem», samtidig som den industrielle sivilisasjon faller sammen omkring dem.

   • Jo, vi bør se på grunnene til dette raseriet og forsøk på å slå tilbake. Jeg tror dette raseriet er skapt av de som nå vil ha kaos i land etter land. Og at folk, grupper og nasjoner skal slåss og ødelegge hverandre så lenge at det blir lett for bakmennene å ta restene.
    Samme taktikk ble brukt for å starte, og holde i gang 2. verdenskrig.( Nå er det jo forbudt å diskutere den propagandaen som hele myten om 2 verdenskrig og «ondskapen» bygger på.)

    Først ødelegger man land i Afrika og midtøsten. Så masseinnvandring til vestlige land for å skape fattigdom og motsetninger.
    Fri diskusjoner i pressen blir overvåket og sensurert, så fort noen prøver å henge bjella på katten. Pressen er gjort impotent, og ellers kjøpt opp av de som styrer det økonomiske systemet.
    Da får vi frustrerte og desperate grupper og enkeltpersoner som går amok.
    Hvis ikke, settes det i gang falskeflagg-aksjoner for å piske opp frykten i befolkningen.

    Og frekkere enn lusa er disse krapylene og pudlene deres:

    «- Når unge mennesker føler seg fullstendig fanget i fattige samfunn der det er liten orden og uten noen vei til framgang, uten muligheter til utdanning eller mulighet til å rømme fra urettferdighet og ydmykelsene fra korrupsjon, å fôrer det ustabilitet og gjør slike samfunn svært godt egnet for ekstremistisk rekruttering, sier Obama. …..
    – Når folk føler seg undertrykket og grunnleggende menneskerettigheter blir brutt, når dissenter blir brakt til taushet, så bidrar det til voldelig ekstremisme, sier Obama og forklarer hvordan verdenssamfunnet må jobbe for tiltak som fører til stabilitet og demokrati……
    Utenriksminister, Børge Brende, støtter fullt og helt opp om samarbeidet med Obama-administrasjonen i kampen mot voldelig ekstremisme. «
    http://www.dagbladet.no/2015/02/19/nyheter/utenriks/usa/krig_og_konflikter/politikk/37805375/

  • Det kan se ut som både politikk og religion skader samfunn. Om det skader egen nasjon, er det nasjonens egen sak og utvikling.
   Både religion og politikk er en del av nasjoners utviklingsvei, vrangforestillinger eller ikke.
   Men andre nasjoner bør det ikke få mulighet til å ødelegge.

  • Lenken du legger ved beskriver ikke fremskritt, men (over-) bruk av olje, som ikke er bærekraftig.
   «Fremskritt» er f.eks. utvikling av teknolog og teknikk som sparer både arbeidskrefter og resurser, og en mental fremskritts-utvikling der vi etterhvert ser forskjell på penger som byttemiddel og penger som vare , – & herre.
   Dette er jo ikke farlig, heller en frigjøring.
   Men dette må, som andre religioner, gjennomsyre hele befolkningen ikke bare noen (politiske) ledere, før det blir frigjørende.

  • Godt poeng av Bengtson om dødsstarff, og hvilke regimer som fortsatt praktiserer slik barbari. USA f.eks. For ikke å snakke om USAs og Israels fremste allierte i Midt-Østen; Saudi-Arabia. Og vår egen Erna stilte liksom opp for demokratiet i Paris side om side med barnemorderen Nethanyahu og representanter for de saudiske halshuggerne. Man kan bli gretten av mindre…

   • Vil berre gjera merksam på at Erna og dei andre leiarane (frå Israel og Saudi-Arabia m.a.) aldri gjekk i nokon marsj. Det heile var ein fotoseanse då dei ikkje våga å gå i den marsjen dei ville gje inntrykk av å delta i!
    PS: Rett etter dette reiser Kronprinsen til SA for å hylla ein av dei verkeleg ekstreme diktatorane i hans gravferd.

    Stå på Steigan, Noreg treng deg!

 2. De stora religionerna har ett gemensamt, de är alla skapade för att motivera och försvara klassamhället och staten. Människorna har nog alltid hållt sig med gudar men systematiserat, som religion, är det klart kopplat till statsbyggen. Var och en bör ha sin frihet att tro vad de vill, att utöva sina ritualer så länge det inte inkräktar på andras frihet att slippa. Religiös lagstiftning är av ondo.

  • Ja, men kristendommen utviklet seg videre gjennom protestantismen til å fyre opp under industrialismen, og har nå endt opp i fremskrittsreligionen, som i ett og alt er et vrengebilde av kristendommen.

   • Och jag har för mig att Muhammad ville utöka rättigheter åt fler människor och inte bara åt dem som ägde mycket och hade makt. Han ville alltså reformer det existerande klassamhället.

   • Det er ikke «fremskrittsreligionen», men penge-religionen. Der vi forveksler materiell vekst og rikdom, med penge(tall) -rikdom.
    Da ender vi opp i et helvete, der vi sulter midt i grøtfatet, og bedriver handels-kriger i stedet for samarbeid.

    • JMG har vist at Singulariteten har tatt plassen for Guds by, at måneferdene har erstattet Kristi himmelfart, og at frelse gjennom lidelse har blitt til frelse gjennom nytelse.

     Slik kan man fortsette og fortsette. Fremskrittsreligionen er i ett og alt en refleksjon eller et vrengebilde av kristendommen.

     Som det står i introduksjonen til JMGs bok «After Progress»:

     «Progress is not just a goal in the West—it’s a religion. Most people believe in its inherent value as enthusiastically and uncritically as medieval peasants believed in heaven and hell. Our faith in progress drives the popular insistence that peak oil and climate change don’t actually matter—after all, our lab-coated high priests will surely bring forth yet another miracle to save us all.

     Unfortunately, progress as we’ve known it has been entirely dependent on the breakneck exploitation of half a billion years of stored sunlight in the form of fossil fuels. As the age of this cheap, abundant energy draws to a close, progress is grinding to a halt. Unforgiving planetary limits are teaching us that our blind faith in endless exponential growth is a dangerous myth.

     After Progress addresses this looming paradigm shift, exploring the shape of history from a perspective on the far side of the coming crisis. Greer’s startling examination of the role our belief systems play in the evolution of our collective consciousness is required reading for anyone concerned about making sense of the future at a time when we must seek new sources of meaning, value, and hope for the era ahead.»

     • «Slik kan man fortsette og fortsette. Fremskrittsreligionen er i ett og alt en refleksjon eller et vrengebilde av kristendommen.»

      Kanskje er vår tolkning av kristendommen også helt på bærtur?

      «Staten» styrer slett ikke, og «pengene» regjerer slett ikke. Det er vi som «styrer» (i tåken og søvnen), og det er vi som regjerer slik med pengene at vi blir pengenes slaver.
       Vi er slaver under avgudsbilder!
       Vi reiser over hav og land for å «kristne» hedninger som tror at det er liv i stein og tre. Men vi ser ikke bjelken i vårt eget øye, for da ville vi se at vår bildedyrkelse i Europa var tusen ganger verre enn leken med bilder og symboler hos negere, indianere og eskimoer.»
      http://www.samfunnsliv.no/kunst-17.htm

 3. Det ser for meg ut som om flere og flere unge muslimer ønsker ett vitenskapsstyrt, og ikke ett religionsstyrt samfunn. Det er ikke gjort over natten, og Norge brukte vel nesten hundre år på det. Selv i dag er det «lommer» samfunnet som vil tilbake til den tiden.
  Jo mer kunnskap, jo trangere blir kårene for ekstremismen.

  Karsten.

 4. Kjempeflott at norske muslimer tar initiativ til å slå ring rundt synagogen. Men norske medier bør faktisk ta litt sjølkritikk på at de inviterer islamske fascister til å breie seg hver gang det skjer noe fælt som involverer muslimer. Alle de anstendige muslimene forsvinner i bråket mellom IslamNet og Pegida.

 5. Det dukker bestandig opp mye interressant her når Pål skriver om religion. Det er tydelig at dette er et tema som engasjerer folk. Bra. La meg bare si at ei av de mest interessante musikkgruppene jeg har kommet over de senere årene heter Tamikrest. Såvidt jeg har klart å bringe på det rene er de fra Mali; og da representerer de vel også en muslimsk kultur. Samtidig er de åpne for musikalske impulser fra andre deler av verden. De viser at muslimer også kan være noe helt annet enn høyreekstremistene i Islam Net. Det fins noe sånt som 1,6 milliarder muslimer i verden; det sier seg sjøl at ikke alle deler islamistenes og jihadistenes fascistiske ideologi. Jeg har også nære venner som er muslimer og som hater islamistene mer enn noe annet. Derfor er det viktig at vi er presise på hvem vi bekjemper; islamistene, ikke muslimene. Pål skal ha kred for at han har vært tydelig der. Dessverre er ikke alle andre like tydelige.

  • For min del må folk gjerne tro på Putte i Blåbærskogen, men som ateist vil jeg alltid bekjempe all overtro. Spesielt overtro som brukes for å undertrykke kvinner, homofile mm.

   • Kanskje vi kunne slutte å tro på systemer, og slutte å lage samfunnsystemer der makt er den bærende kraften?
    Enten guden er staten eller «den rette gud».

    «Jeg tror ikke på guder. Men om de eksisterer vil jeg være med på å bekjempe de mest undertrykkende av dem. De andre får vente til jeg har bedre tid.»
    Mn man kan ikke bekjempe fordommer og tro med vold eller makt.Da blir det kun som regel dannet interessegrupper og frykt. Noe som heller cementerer motsetninger.
    Det er fri samtale uten sensur, og den enkeltes erkjennelse,som kan løse overtro og fordommer.
    De fleste vil andre vel. Det er som regel frykt og uvitenhet , ikke ondskap, som skaper fordommer.
    Uvitende og fryktfulle er de fleste, hver på sitt område.

 6. Jeg er helt enig i at vi hadde hatt et problem mindre uten religion. Men det er nå en gang en del av virkeligheten at svært mange trur på dette som vi ikke-religiøse vil kalle overtru. Det virker også ganske åpenbart at det pågår en maktkamp i muslimske miljøer mellom reaksjonære og mer progressive krefter. Da virker det mer fornuftig for meg å støtte de progressive mot de reaksjonære enn å avvise å ha med muslimer å gjøre fordi de trur på noe vi ikke trur på.

 7. Hvis kristne fundamentalister hadde vold, selvmordsbombing og terror som strategi, ville vel ganske mange meldt seg ut av den norske kirke, eller hur? Spørsmålet i neste omgang er hvorfor ikke vanlige muslimer forlater sin religion når det er blitt så ille. Hvem blir den første til å gjør det?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.