Var Debaltsevos fall avtalt i Minsk?

11

En stor ukrainsk styrke har vært omringet av separatiststyrker i byen Debaltsevo, et viktig jernbaneknutepunkt i det østlige Ukraina. 18. februar 2015 var det klart at Ukraina hadde lidd et knusende nederlag, som New York Times kalte det. På tross av at kampene som førte til separatistenes endelige kontroll over byen pågikk etter tidsfristen for våpenhvilen som ble avtalt i Minsk, fortsetter Angela Merkel å forholde seg til Minsk2. Betyr dette at Debaltsevos fall var avtalt i Minsk?

debaltsevo kart

Et knusende nederlag på østfronten

Ukraina har satt inn svært store styrker og meget tunge våpen mot sine landsmenn i øst, men det er åpenbart at den såkalte Anti-Terror-Operasjonen (ATO) har ført til enorme tap på juntaens side og til slutt en ren kapitulasjon ved Debaltsevo. Rapportene har sagt at alt fra 5000 til 8000 soldater har vært omringet ved byen. Alle forsøk på å bryte den stadig snevrere omringinga har vært mislykket. Og til slutt sto valget mellom kapitulasjon eller å bli meid ned. President Petro Porosjenko prøvde å kamuflere nederlaget ved å si at han hadde gitt ordre om en «ordnet tilbaketrekning». Dette lurer absolutt ingen. New York Times skriver at det var Porosjenkos beslutning å fortsette kampene ved Debaltsevo til tross for at det var opplagt i Minsk at det gikk mot nederlag:

«Det var klart at de ikke kunne få en avtale om Debaltsevo,» sier Samuel Charap, forsker på Russland og Eurasia ved International Institute for Strategic Studies. «Da blir spørsmålet: Hva i helvete var det Porosjenko tenkte på?»

For dem som kjente situasjonen må det altså allerede under Minsk-forhandlingene har vært fullstendig klart at det var rene galematias å fortsetter kampene ved Debaltsevo. NYT gir også en beskrivelse av det desperate tilbaketoget som sier noe om hvor totalt nederlaget var. Porosjenko satte tusenvis av soldaters liv på spill til ingen som helst nytte. Det er jo noe av det verste en øverskommanderende kan gjøre.

Ble kapitulasjonen avtalt i Minsk?

Reuters har lansert en analyse som også Deutsche Wirtschafts Nachrichten stiller seg bak. Om det ikke ble offisielt avtalt i Minsk at Debaltsevo ville tilfalle opprørerne, så taler mye for at det ble snakket om det i korridorene.

En svært interessant analyse fra nyhetsbyrået Reuters forklarer hvorfor byen Debaltsevo på tross av den avtalte våpenhvilen gikk til opprørerne: Det har tydeligvis vært samtaler i Minsk om hvordan regionen kunne se ut og hvordan opprørerne skulle kunne forvalte den.

Når man ser at verken Merkel eller Hollande, som sammen med Putin var arkitektene bak Minsk2, reagerer særlig sterkt på at opprørerne fortsatte kampen om Debaltsevo etter fristen for våpenhvile, så virker det åpenbart at Reuters analyse har noe for seg.

Debaltsevo er et jernbaneknutepunkt og spiller en viktig rolle for transportrutene innad i Donbass og mellom Donbass og Russland. En Ukrainsk kontroll over byen ville både være en militær trussel mot opprørerne og ville være en alvorlig hindring for transport og produksjon i regionen.

To linjer i NATO

Angela Merkel vet at konflikten i Ukraina truer Tysklands økonomi og ikke minst betyr en fare for en storkrig som kan ødelegge det meste. Hun prøver derfor å stoppe eskaleringa av konflikten. Dette var hennes uttalte mål for sine reiser til Kiev, Moskva og Minsk. Minsk-avtalen skisserer en framtidig ukrainsk føderasjon der Donbass skal få indre sjølstyre. Og det er nok det Merkel håper på. Men hun kan umulig tro på at juntaen i Kiev og opprørerne i Donbass skal sette seg ned og bli enige om grunnlovsendringer som vil være til å leve med for begge parter.

En rekke av punktene i Minsk-avtalen er bare urealistiske ønsker. Som jeg noterte i bloggen Minsk-avtalen: frossen konflikt eller pause før ny krig?:

Dialog mellom partene om lokalvalg? Opprørerne kommer ikke til å underkaste seg Kiev, for de vet at dersom de gjør det vil nazibander som Azov-brigaden slakte dem ned for fote. Juntaen i Kiev ser på opprørerne som «undermennesker» og vil ikke la dem styre seg sjøl, hvis de på noen måte kan unngå det. Generelt amnesti? Så massakren i Odessa og nedskytinga av MH17 skal tilgis og glemmes? Gjenopprette økonomiske og sosiale bånd? Juntaen er jo ikke i stand til å betale pensjoner i rest-Ukraina, og så skal de liksom betale pensjoner og sosiale ytelser i Donbass? Ukrainsk kontroll over utbryternes grense mot Russland? Den får de jo ikke, den må de i så fall komme og ta, noe de jo har prøvd i trekvart år med katastrofale tap som eneste resultat. Tilbaketrekning av alle utenlandske styrker og leiesoldater? Skal USA liksom trekke tilbake sine militære rådgivere fordi en avtale i Minsk sier det? Vil Polen, Litauen og andre NATO-land trekke ut sine folk?

Begge parter omgrupperer for ny krig, og det er opprørerne som har de beste kortene på handa. Porosjenko vil ha nok med å overleve, både i politisk forstand – og sannsynligvis også i bokstavelig forstand.

Men Merkel og Hollande håper vel på at det skal la seg gjøre å låse konflikten som en frossen konflikt, som for eksempel Kypros.

USA er derimot på krigsstien. Øverstkommanderende for USAs styrker i Europa, Ben Hodges, erklærte 16.02.2015 at 600 fallskjermjegere fra den 173. luftbårne brigade i USA skal sendes til Ukraina. Fallskjermjegerne skal angivelig trene ukrainske soldater i å beskytte seg mot artilleri- og rakettangrep, skriver Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Soldatene skal sendes fra den amerikanske basen i Viscenza i Italia.

Så USAs opptrapping til krig fortsetter helt upåvirket av Minsk-avtalen. Samme Hodges besøkte sårede soldater på et militærsjukehus i Kiev i januar. Han roste soldatene for deres tapperhet i krigen mot «opprørerne» i Øst-Ukraina. Han delte ut den amerikanske hærens tapperhetsutmerkelse til de sårede soldatene. Så det er jo nokså opplagt hvem de slåss for.

US Air Force sender 12 av sine «panserknuserfly» til Tyskland for å gjøre dem klare for en eventuell innsats i Ukraina. De blir i første omgang inkludert i Operation Atlantic Resolve, men skal stasjoneres med 300 soldater på flybasen Spangdahlem ved Trier. Flyene som gjerne kalles Warthog (vortesvinet) kan føre bomber og missiler og har en maskinkanon med sju løp som kan fyre av 4000 skudd i minuttet.

Norges rolle

Norge er kjent som «den lydigste gutten i NATO-klassen», og med Jens Stoltenberg som NATO-sjef vil mest sannsynlig hele det norske politiske systemet (og mediene deres) stille i stram gi-akt bak Washingtons krigsplaner. NATO vil etablere seks nye kommandoposter tett opp mot Russland og etablere en 5000 mann stor styrke som skal stå klar til rask utrykning. I følge Stoltenberg er dette den største forsterkninga av NATOs styrker siden den kalde krigen.

USA har strategiske forhåndslagre i Norge plassert rundt Værnes lufthavn, og jeg har i en tidligere blogg stilt spørsmålet om disse lagrene blir brukt eller vil bli brukt til å forsyne Ukraina. Jeg har fått noen interessante reaksjoner på dette, blant dem et innspill fra noen som hevder å vite noe om dette, som sier at jeg har rett når det gjelder Norges rolle i å forsyne Ukraina med amerikanske våpen, men at jeg tar feil om våpentypen. Dersom noen lesere skulle vite mer om dette, ville det være interessant å få flere kommentarer til dette.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


11 KOMMENTARER

 1. Debaltseve var under sovjettiden en viktig knutpunkt för järnvägen, framförallt när det gällde underhåll.
  Hela staden var i princip sysselsatt med arbete kring järnvägen. Antagligen återstår inte mycket av detta
  nu, men separatisterna får en järnvägsförbindelse mellan Donetsk och Lugansk.

  En rysk medarbetare, med nära släkt i östra Ukraina, gjorde ett överslag. Om vi antar att seperatisterna
  är ca 20 000 stridande, med mycket professionell ledning ned på gruppnivå (15 man), betyder det
  drygt 1000 ryska officerare, vilket inte är någon särskild belastning på det ryska militära systemet.

  Frågan är vad som händer nu. Vid Mariupol pågår (enligt direktrapport från Svensk radio) strider
  utanför staden. Enligt rapporter jag fått därifrån från mitt ukrainska kontaktnät är staden till övervägande
  delen proukrainsk. Man kan också notera att några uppror, förutom enskilda sprängningar, inte
  noterats i Charkov eller Dnepropetrovsk, de städer i östra Ukraina som rimligen borde vara av störst
  intresse för separatisterna. Om jag skulle gissa så ligger Charkov närmare till hands än Dnepropetrovsk.

  • Mats, har du några belägg för att (så många) ryska officerare deltar? Fanns militär och regementen i östra Ukraina före statskuppen. Skillnad i stridsmoral kan ha haft betydelse. Det finns ju rapporter om dålig stridsmoral, om deserteringar och smitningar från värnplikt i Ukrainas armé.

  • Etter det som hendte i Mariupol 9 mai 2014 kan man tvile sterkt på at flertall i denne byen er » proukrainsk». Tvert i mot de fleste av de opptakene jeg har sett tyder på det motsatte. Nå er det vel redselen for å få krig i byen er mest dominerende( forståelig nok) og både sensuren og de nye vedtakene av Rada tvinger folk til å skjule sine sympatier hvis de ikke er på » den riktige siden».

 2. At USA sender 12 A-10 «Warthog» til Tyskland kan innebære at krigen i Ukraina tar en skummel vending dersom flyene blir satt inn mot opprørsstyrkene i Øst-Ukraina. Kanonen som flyene er utstyrt med, kan skyte 50-70 skudd i sekundet. Fem av seks granater er panserbrytende og inneholder «depleted uranium», DU, på norsk «utarmet uran». Hver sjette granat er en branngranat. Hver pansergranat inneholder ca 300 gram uran. Totalt har hvert fly ca 1150 skudd, tilsammen ca 345 kg uran.

  Poenget med å bruke uranet i panserbrytende granater er ikke at det er radioaktivt, men at det er tungt. Én liter uran veier 19 kg. Uranet ligger som et spisst prosjektil inni granaten. Utarma uran er sjølantennende, så når det trenger gjennom panseret, tar det fyr, pulveriseres og spres utover på grunn av brannen det starter når drivstoff og ammunisjon antennes. Umulig å samle opp igjen. Utarma uran innebærer en stor helsemessig risiko for dem som får det i seg. Utarma uran er faktisk mindre radioaktivt enn naturlig uran, men kjemisk veldig giftig. Granater med utarma uran ble brukt i stor utstrekning i Irak-krigen.

  Internasjonalt er det stor motstand mot bruken av utarma uran. Europaparlamentet har flere ganger gått inn for et forbud, med tilslutning fra en lang rekke NGOer.

 3. Ang. forhåndslagring i Midt-Norge:

  Undertegnede har IKKE førstehånds kilder i forsvaret som kan bekrefte følgende, men opplysningene fremsettes som fakta på en annen norsk blogg/ marginal nettavis hvis redaksjon ved andre anledninger har hevdet å ha gode kilder, både i forsvaret og i politiet. Leserne får inntil videre anse dette som ubekreftede rykter. Ryktene sier:

  I forhåndslagrene ved Bjugn, Stjørdal/ Frigården og Kalvåtjern ble i 2014 ble mye av det defensive materiellet ment til bruk ved forsvar av Norges suverenitet og NATOs nordlige grenser skiftet ut med nytt, moderne og ikke minst offensivt materiell som er mer egnet til invasjonskrig enn til forsvar av Norge. Landgangsfartøyer og M1A1 Abrams tanks har vært nevnt. Dersom dette medfører riktighet, blir Trøndelag som mellomlager for amerikansk materiell til Kiev-juntaen ikke mindre sannsynlig i hvert fall.
  Fenomenet føyer seg i så tilfelle også pent inn i bildet av et norsk militærapparat som mer og mer spesialtilpasses bruk i angrepskriger mot andre land mer enn til hjemlig forsvar, jfr. de dumme nye flyene vi kjøper.

  Andre og eldre rykter som uoffisielt bekreftes av folk med ubstridelig nær tilknytning til forsvaret sier at forbudet mot forhåndslagring av atomvåpen i Norge aldri ble respektert. De skal ha vært lagret bl.a. i anlegget i Nikeveien (sic) på Øvre Romerike. Dette lageret er forlengst avviklet. Hva situasjonen er nå vet jeg ikke. Kanskje man kunne spørre Putin. Sjansen for at han vet like godt som amerikanerne hvor de har stuet vekk faenskapet er stor, og sjansen for et ærlig svar antakelig langt større.

  • «Andre og eldre rykter som uoffisielt bekreftes av folk med ubstridelig nær tilknytning til forsvaret sier at forbudet mot forhåndslagring av atomvåpen i Norge aldri ble respektert.»

   Selvfølgelig ble det ikke respektert, da den kalde krigen ikke handlet om det frie vesten mot de totalitære kommunistene, annet enn at dette var hva den «frie pressen» i vesten fortalte sine borgere. Det er mulig at USA hadde kontroll med hva NATO gjorde, men politikere i resten av NATO-landene visste ikke om så veldig mye, da det var mye redaktører ikke publiserte, hvis de ville beholde jobben. Kanskje forsvarsministrene visste mer, men jeg tviler sterk, da NATO kunne klassifisere på en «need to know basis», og politikerne behøvde ikke å vite.

   Den kalde krigen var to halvtotalitære systemer som egentlig var ganske like, og skulle vi få en ny kald krig, vil det samme være sant en gang til. Forblir krigen kald, er det ikke noe jeg synes er så ille, da mye av hva jeg synes er dritt med dagens samfunn, skjedde etter at folk trodde det vestlige propagandabilde av vesten vant krigen, når jeg tror at mye av årsaken til at vesten vant, var at de var flinkere til å avvæpne sovjetisk kritikk, med samfunnsendringer der det var nødvendig.

   Den økonomiske eliten i vesten kunne ikke overkjøre folkeviljen når Sovjet sto rede til å utnytte misnøyen, men etter Sovjet forsvant, var det fritt frem for rå kapitalisme, sensur av kritikere og en ren løgnpresse, så den vestlige eliten kunne innføre samfunnsendringer til gode for sin egen makt og berikelse, mens de folkelige fellesskapene ble erodert vekk, for at de ikke heller i fremtiden skulle kunne utgjøre noen trussel.

 4. Jeg tror Ukraina i hovedsak er støy for at Russland ikke skal legge seg opp i krigen mot Islam. At opposisjonelle meningsdannere i Vesten konsentrerer seg om Ukraina, gjør også at det er få til å grave i Islamittisk terror.

  NATO lærer sine offiserer at NATO er en anti-totalitær allianse, så når den kalde krigen opphørte, måtte de finne en ny fiende for å opprettholde sine budsjetter. Når hverken nazister eller kommunister kunne sier å være noen fare for demokratiet lenger, sto Islam med sine totalitære trekk, laglig til for hugg.

  Folk som har spilt krigspill, vet at man kan se på hvilke våpen en aktør velger å bygge, og derfra se hva man planlegger, og NATO ruster ikke for en krig mot Russland etter hva jeg kan se. Ikke er det nyheter som får den vestlige befolkningen til å rope etter russisk blod heller, men heller av typen som rettferdiggjør økte vestlige forsvarsbudsjetter.

  Polen bygger lette tanks, Norge legger ned sitt nye artellerisystem, F-35’s stealth virker ikke mot russisk radar, og stadig fler spesial ops soldater, forsvarer deg ikke mot atomvåpen. Det er imidlertid effektive våpen å sette inn i Afrika og Midtøsten, både mot islamittiske opprørere og svakere stater som ikke ænsker vestens sekularisme velkommen.

  Ser vi på nyhetsbilde, er det Islamistiske overgrep som får vestlige borgere til å rope på blod og intervensjon, mens mange vestlige (militære inkludert) kunne tenke seg en leder som Putin, som setter egne borgere og eget lands vel og ve først.

  NATO har ikke makt over pressen i vesten eller vestlige politikere, men de kan iscenesette terroraksjoner og har NATO-lojale journalister i pressen. De kan også torturere folk, så de innræmmer ting de ikke har gjort, innrømmelser man kan gi til politikere og presse, for å påvirke beslutninger.

  Hva som gjør meg rimelig sikker på at det er Islam som er målet, er at når du planlegger en krig, så er det viktigste av alt, å få krigen til å utspinne seg på fiendens territorium. Ennå bedre er det å få til en borgerkrig mellom islamister og moderate i muslimske land, hvor islamittisk galskap får normale muslimer til å se på islamister som gale hunder som ikke engang kjemper mot Israel og det ugudelige Vesten, men er mest opptatt av å undertrykke andre muslimer, som utfordrer deres dominans. Ved å hjelpe de moderate i denne krigen med våpen og målrettede angrep med spesial soldater og bombefly, kan NATO sørge for at de moderate vinner, og siden 911 gjorde organisert terror i Vesten nærmest umulig å gjennomføre, vil vestlig islamister heller dra til muslimske land for p krige for sin tro.

  Siden det er akkurat dette vi ser i Libia, Syria, Kurdistan, Sudan, osv, synes jeg det er rart at ikke flere påpeker dette, men så er kanskje svaret at de som forstår, tenderer til å være enig i strategien, og derfor holder kjeft. Når det gjelder konflikten med Russland, så vil jo både Vesten og Russland stå sterkere etter dette, da sanksjonene gjør at Russland blir mer selvforsynt med mat, mens man i Vesten finner økte forsvarsbudsjett og diskrediterte multikulturalister.

 5. Ett par av mina unga ukrainska medarbetare, med vänner som strider på den ukrainska
  sidan på östfronten, har berättat om hela plutoner med burjater på separatistsidan. Dessa får självklart
  inte synas i rysk TV, och några protester från mödrar i en avkrok i Sibirien lär inte nå fram
  till Moskva om några stupar.

  Samma ska gällde under de brutala striderna i väst-Ukraina åren 1945-50. Att sätta
  in lokala förband mot de ukrainska nationalisterna var otänkbart. Beria använde
  hårdföra NKVD-förband från andra delar av Sovjetunionen.

  Då som nu begicks hårresande misstag på den Ukrainsk-nationalistiska
  sidan. Mina ukrainska vänner skruvar generat på sig när jag frågar varför
  man mördade Nikolaj Vatutin, en av Röda Arméns främsta frontbefälhavare,
  och befriaren av Kiev i november 1943.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.