– Bistandsorganisasjonene hybrid mellom staten og markedet

0

– Bistandsorganisasjonene hybrid mellom staten og markedet

Terje Tvedt, professor i global historie og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo har skrevet flere bøker om norsk og internasjonal utviklingspolitikk. Han sier i et intervju med VG og E24 at:

– Vi ser konturene av en helt ny type organisasjon som markedsføres som frivillig, men som i virkeligheten er en ny hybridorganisasjon mellom staten og markedet. … organisasjonene ble mer og mer avhengige av penger fra staten i løpet av 1980- og 1990-tallet.

– De største fikk rundt en milliard i årlig omsetning, og de ansatte gikk i virkeligheten over på statslønn. VG og E24s kartlegging viser at de samme organisasjonene nå har milliarder i kapitalmarkedet, finansfolk og topp-politikere i ledelsen og mer penger i verdipapirer enn de gir til noe enkelt prosjekt.

Tvedt peker her på en svært viktig endring både av norske NGO-er (ikke-regjeringsorganisasjoner) og av det norske samfunnet. De i utgangspunktet frivillige organisasjonene blir både finansielt og ideologisk en fortsettelse av statsapparatet og finanskapitalen.

E24/VG spør:

– Flere organisasjoner har – via aksjefond – investert i selskaper de selv har boikottet og aksjonert mot eller investert i selskaper som anklages for miljø-ødeleggelser og brudd på menneskerettigheter. Hva sier dette om kontrollen organisasjonene har med sine egne investeringer?

– Organisasjonen har i utgangspunktet ingen sterk tradisjon for kontroll og kritisk evaluering av egen innsats. I tillegg har de en historie hvor de hele tiden har satset på nye ting, eller det staten vil gi penger til, som for eksempel bekjempelse av AIDS, kjønnsrettet bistand, miljø og klima. … Når LOs utviklingsorganisasjon spekulerer i hedgefond med Pareto, forandrer de ikke bare seg selv, men hele forestillingen om hva frivillige, ideelle organisasjoner er.

Forrige artikkelSosialdemokratiet som kapitalens partier i Europa
Neste artikkelTorturstaten USA
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).