Urealistisk «elbil-revolusjon»

0
Odd Handegård

Venstresida i norsk politikk har lenge vært kritisk til overdreven privatbilisme, blant annet for å få ned klimagassutslippene. Men Miljøbevegelsen Zero har en alternativ løsning som i utgangspunktet kan synes fornuftig, men som likevel ikke holder.

I en kronikk på forskning.no lanserte Zero-leder Marius Holm nylig sitt forslag: Bensin- og dieselbilene kan erstattes av elbiler. «En energirevolusjon er på gang» i verden, skriver han, og revolusjonen består i at enorme mengder av sol- energi og vindkraft nå er i ferd med å skape så mye ny billig elektrisitet at den fossile energien vil bli utkonkurrert. Ifølge Holm har prisen på solkraft sunket med 90 prosent på få år. Men hva er realitetene bak den «revolusjonen» Holm skryter av?

Svært lite, sant å si. Problemet er at begrepene «elektrisitet» og «fornybar energi» ikke betyr det samme i Norge som i andre land. Den elektrisiteten som skal brukes i elbiler, blir ikke – som i Norge – produsert av vann, sol og vind, men stort sett av kull, olje, gass og kjernekraft! Og slik kan det komme til å fortsette til det er slutt på den fossile energien.

Tyskland, som er det landet der Zeros «energirevolusjon» angivelig er kommet lengst, kan illustrere poenget: Tyskland bruker årlig ca. 4000 terawattimer (TWh) energi per år (mer enn halvparten av dette importeres). Av de 4000 TWh defineres 600 TWh som elektrisitet (480 TWh av dette er produsert i Tysk- land, resten er importert). Og den elektrisiteten som er produsert i Tyskland, er i hovedsak konvertert fra følgende kilder (tallene er fra 2013):

  • Brunkull: 145 TWh
  • Kull: 110 TWh
  • Kjernekraft: 92 TWh
  • Gass: 40 TWh
  • Vind: 47 TWh
  • Sol 30 TWh
  • Vann: 15 TWh

Tysklands «revolusjon» koker altså ned til at av et energiforbruk på 4000 TWh (der også den fossile trans- portsektoren m.m. inngår), er bare 92 TWh egenprodusert grønn energi. Den grønne energien i Tyskland utgjør altså kun vel to prosent av Tysklands totale energiforbruk. Og tilsvaren- de er situasjonen i resten av verden – Norge og et par andre land utgjør unntakene. Zero snakker konsekvent Norge ned, og EU opp. Det gir absurde konklusjoner, også når det gjelder elbiler. Bløffen om energisituasjonen i EU er en gjenganger i norsk presse, og situasjonen er ikke bedre i miljøorgani- sasjonene og i partiene. Det får også konsekvenser for debatten om elbiler.

Konklusjon: Elbilene vil kunne ha en viss miljønytte i større norske byer, men ikke internasjonalt. Og for klimaet betyr elbilene ingenting, ettersom den bensinen vi ikke bruker i Norge vil bli eksportert, og brukt et annet sted.

Odd Handegård,

Tromsø

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelJoe Biden: – EU ville ikke ha sanksjoner mot Russland, så vi måtte gjøre dem forlegne
Neste artikkelOppgang i USAs økonomi – bløff eller virkelighet?