Hvor var du under nazi-massakren i Odessa?

53

2. mai 2014 satte nazistiske pøbler fyr på Fagforeningenes hus i Odessa. Inne i bygningen var kanskje et par hundre anti-Maidan-aktivister. Nazistene ville brenne dem levende og sang hånlig om å «grille coloradobiller» (nedsettende navn på russisktalende). Mange av dem som prøvde å komme seg unna flammene ble skutt eller slått i hjel. I alt ble mer enn femti mennesker drept av nazipøblene den dagen – noen kilder sier over 100. Det var den verste nazimassakren etter annen verdenskrig. Men hva sa mediene – og hvor var venstresida?

Odessa-fire

Et planlagt massemord

De første kaotiske timene etter at brannen startet, var det motstridende meldinger om hva som hadde skjedd og hvem som sto bak. Men røyken lettet fort. Det tok svært kort tid før hovedlinjene i hendelsen ble klarlagt. Det var nazistiske bøller som sto bak. Lederne var knyttet til Høyresektoren og det fascistiske regjeringspartiet Svoboda. (Svoboda ledes av Oleh Tyahnybok, som har blitt aktivt støttet av USAs viseutenriksminister og posert på bilder med henne.) Det er også klarlagt at krefter i politiet og brannvesenet var involvert. Brannvesenet rykket ikke ut da de skulle og politiet hjalp morderne. Massedrapet ble gjennomført av folk med samme naziideologi som Anders Behring Breivik, og massakren var i omfang og antall drepte på nivå med Utøya. Forskjellen var at i Odessa var det politiske partier med tilknytning til kuppregjeringa i Kiev som sto bak, altså en velorganisert nazistisk bevegelse. Det var folk med forbindelser til ei regjering som Norge støtter og som Børge Brende har kalt «en god og representativ regjering».

Men hvor var mediene?

En skulle ha trodd at en så alvorlig forbrytelse både ville ha fått stor mediedekning og at den ville ha blitt fordømt i kraftige ordelag. Mediedekninga har vært oppsiktsvekkende liten, og fordømmelsene har uteblitt. Å få et fullt og representativt bilde av medienes dekning av nazimassakren i Odessa er en jobb for undersøkende journalister eller mastergrader på journaliststudiet. (Jeg har oppfordret professor Rune Ottosen til å foreslå dette for sine studenter.)

Men det er lett å få en viss oversikt, ganske enkelt fordi det var så lite dekning av massakren. Aftenposten hadde en nyhetsartikkel 3. mai og en oppfølging fra NTB samme dag der EUs utenrikssjef Catherine Ashton ble sitert:

– Det som faktisk ledet til dette tragiske tapet av så mange menneskeliv, må bli klarlagt i en uavhengig etterforskning. De som er ansvarlig for disse forbrytelsene, må stilles for retten.

Men jeg har ikke funnet noen medier som har forsøkt å finne ut hva som skjedde med den uavhengige etterforskninga som Catherine Ashton annonserte. Og i følge Aftenpostens database på nett kom det aldri noen fordømmelse av massakren på redaksjonell plass. NRK er en sak for seg. Odessa-massakren ble omtalt i et par korte nyhetsinnslag. Det første av dem ble sendt i Kveldsnytt 2. mai og er absolutt severdig. Det etterlater liten tvil om at nazistene var ansvarlige for mordbrannen.

Deretter kom det et selsomt innslag i Lørdagsrevyen 3. mai med Hans Wilhelm Steinfeld fra Moskva, som med svømmende øyne klarte å prate seg bort fra spørsmålet om ansvaret for massakren. Men det mest skandaløse var at samme dag, sendte NRK dette koseintervjuet med Dmitro Jarosh, lederen for Høyresektoren. Dagen før hadde denne mannens tilhengere brent inne og slaktet ned forsvarsløse mennesker i fagforeningsbygningen i Odessa. Steinfeld stiller ikke ett kritisk spørsmål, men ler og koser seg sammen med bøddelen.

Etter det har NRK, så vidt jeg kan se fra nrk.no, ikke hatt noen reportasjer eller noen kritisk dekning av massakren i Odessa.

(Se en dokumentar om massakren i Odessa her. Den er ikke fra NRK.)

Hva gjorde Klassekampen?

Jeg har gått gjennom Klassekampen fra 2. mai til 21. mai. 5. mai hadde avisa en nyhetsartikkel som refererte tragedien basert på BBC, The Guardian og NTB. Avisa følger opp med en egen nyhetssak dagen etter som blant annet omtaler hendelsene i Odessa. 7. mai kommer avisas første (og eneste) egenproduserte artikkel med Odessa-massakren som hovedtema. Artikkelen etterlater ingen tvil om at nazistene sto bak massedrapet. Så nevnes Odessa-massakren i en setning 9. mai. Og det er det.

I følge Klassekampens egne nettsider er Odessa-massakren ikke omtalt på lederplass eller i noen redaksjonell kommentar.

Jeg må innrømme at dette overrasker meg og skuffer meg mer enn jeg har villet innrømme for meg sjøl. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi forestilt meg at norske medier, og særlig Klassekampen, ville unnlate å fordømme en nazistisk forbrytelse som den i Odessa i de skarpeste ordelag. En sak er at folk som Bernt Hagtvet og Kristin Clemet holder fullstendig kjeft om denne forbrytelsen. Men at også Bjørgulv Braanen gjør det, overrasker meg voldsomt.

Hva med Rødt?

Partiet Rødt er jo kjent som et anti-fascistisk og frittalende parti. Når forsvarsløse mennesker brennes inne i Fagforeningenes hus i Odessa, skulle man vente et kraftfullt engasjement. Men det jeg finner på Rødts egne nettsider er en nokså tam uttalelse om Ukraina der Odessa-massakren er omtalt slik:

Utviklinga viser hvor farlig det er at nazipartiet Svoboda har fått lederen av sikkerhetsrådet og at nestlederen er fra «Høyre sektor». Det var «Høyre Sektor» som stod i spissen for massedrapet på pro-russiske demonstranter i Fagforeningenes hus i Odessa nylig.

I følge bloggen til partileder Bjørnar Moxnes har han ikke skrevet noe om Odessa-massakren, og knapt noe om Ukraina i det hele tatt. Derimot har nestleder Marielle Leraand engasjert seg i Ukraina-spørsmålet og skrevet en rekke artikler. Men det lar seg ikke gjøre å si at partiet har ført noe som likner en kamp mot den framvoksende fascismen i Ukraina.

Hva kommer det av?

At de profesjonelle liberalerne i Civita og Minerva holder kjeft om nazistisk terror er strengt tatt ikke så overraskende. Det har lenge skint gjennom at de bare er opptatt av å skrive og snakke om menneskerettigheter når det tjener en vestlig imperialistisk agenda. Vestens massive brudd på menneskerettighetene, enten historisk i Indo-Kina, eller de seinere åra i Jugoslavia, Irak, Libya og Syria interesserer de seg ikke for. Så hvorfor skulle de bry seg om nazismens framvekst under Vestens beskyttelse i Ukraina? Vi har bare fått enda et bevis på deres hykleri.

Derimot er det ganske spesielt at Holocaust-senteret har holdt kjeft når holocausttilhengere driver sine myrderier under nazifaner. Jeg har mine tanker om hva det kommer av. Men jeg vil gjerne høre det fra dem selv. Så, Terje Emberland, hvorfor tier dere om nazismen i Ukraina generelt og massakren i Odessa spesielt?

Når det gjelder «venstresida» har jeg ingen fullstendig forklaring på den slående passiviteten. Men jeg vil sette fram en tese om at venstresidas passivitet og unnlatelsessynder kommer av at USA har lykkes med sin narrativ. USAs «fargerevolusjoner», som Euromaidan er et skoleeksempel på, er «carefully designed to suck the twelve-year old listener into our camp», som Frank Zappa ville ha sagt. De narrativene som bygges opp er slik at de går rett hjem hos den liberale, «progressive» middelklassen. Tilsynelatende slåss man mot oligarker og for frihet, og man bruker internett og sosiale medier og er moderne og kule.

Hillary Clintons «smart power»

Denne strategien har et navn, nemlig «smart power», og den ble offisiell amerikansk politikk da Hillary Clinton tok over som utenriksminister i USA. Suzanne Nossel (State Department, Council of Foreign  Relations osv.) skrev en artikkel om denne strategien i Foreign Affairs i 2004 der hun blant annet argumenterte slik:

Gjenreisingen av en ekte forpliktelse til å spre frihet og liberalisme, vil forene progressive i kampen mot terrorister og banditter. Mens liberal internasjonalisme kan overvinne isolasjonismen til det antiimperialistiske venstre (eksemplifisert ved sitt forsvar av irakisk suverenitet før krigen), kan krigen mot terrorisme overvinne aversjonen mot retten til humanitære bestrebelser.

Denne «liberale internasjonalismen» er en rehabilitering av den retorikken som ble brukt under Bill Clinton, og som Suzanne Nossel skriver, står den ikke i motsetning til militær intervensjon. Hun mener derimot at «soft power» og militær makt skal støtte og utfylle hverandre. Målet er det samme som under George W. Bush, men retorikken, enkelte av metodene, og ikke minst narrativen, er annerledes. Under den «liberale internasjonalismen» støtter CIA diverse NGOer som angivelig kjemper for demokrati, likestilling, kvinners og homofiles rettigheter, og hva det måtte være (Pussy Riot), for å skape et stort nok momentum til å begynne å destabilisere det samfunnet man vil skaffe seg kontroll over.

Og hvordan påvirker det en småborgelig-liberal venstreside? I tilfellet Ukraina har venstresida åpenbart latt seg forføre av frihetsfrasene og fortellingene rundt Euromaidan, så til de grader at man ikke reagerte på det USA-støttede statskuppet som brakte nazister inn i en europeisk regjering for første gang siden 1945. Så forført ble man at selv massedrapet i Odessa ikke utløste så mye som en løpeseddel eller en demonstrasjon i Norge. Det har heller ikke vært noen protester mot Kievjuntaens bruk av tanks, bombefly og raketter mot sivile i Øst-Ukraina. Et typisk eksempel på en som har latt seg forføre av denne narrativen er Slavoj Žižek, som skrev en panegyrisk hyllest til «heltene på Maidan», etter statskuppet, men rett før massakren i Odessa. (Trykt i Klassekampen 21. juni 2014.)

Nå spiller det naturligvis også en viktig rolle at alle de toneangivende mediene i Norge og samtlige av partiene på Stortinget har støttet Kiev-juntaen. De som har ymtet noe om den åpne nazismens framvekst i Ukraina har fått vite at de dermed er «putintilhengere».

Det skulle ikke forundre meg om det er noe å lære av dette.

 

Etterord 5. november 2015. I dag skrev jeg denne korte kommentaren:

Europarådet: – Ukrainsk politi medvirket til Odessa-massakren

Europarådet har hatt en undersøkelseskomité for å granske massakren i Odessa 2. mai 2014. Komiteen har vært ledet av presidenten i Den europeiske menneskerettsdomstolen, Nicolas Bratza.

Under massakren ble 48 mennesker drept og flere hundre såret. Nå har komiteen lagt fram sin rapport, og den er knusende. Den finner «klare bevis» for at politiet i Odessa var «medskyldige i de tragiske begivenhetene».

Hele rapporten finnes her (pdf).

I følge Europarådets kommisjon varte det 40 minutter etter at mordbrannen var påsatt før brannvesenet var på stedet. Kommisjonen kritiserer også at det ikke har vært nedsatt noen uavhengig granskningskommisjon i Ukraina for å avklare årsaksforhold og ansvar for massakren. I stedet er det innriksdepartementet som har stått ansvarlig, det vil si politiets og brannvesenets umiddelbare overordnede.

The Panel observes, however, that, given the evidence indicative of police complicity in this case, the Convention standards and European Court’s case law cited above require that the mass disorder as a whole, including the conduct of both the police and activists, be investigated by an organ entirely independent from all the actors under investigation. It does not consider that the MID of the MoI meets this criterion.

På denne bloggen har jeg gjentatte ganger tatt opp Odessa-massakren, og jeg har kritisert norske medier og norske regjeringsorganer for å se gjennom fingrene med at det ble gjennomført et fascistisk massemord på uskyldige mennesker i en av Europas storbyer, uten at at dette er dekket på noen forsvarlig måte og uten at den norske regjeringa og UD har gjort annet ennå pøse enda flere norske skattemillioner inn i de bunnløse kassene til Kiev-juntaen.

Når foreligger Europarådets rapport. Hvis de samme mediene og den norske regjeringa fortsetter å tie om denne forbrytelsen, så er de ikke bare uopplyste, da er de medskyldige i tildekking av en forbrytelse.

Er det ikke på tide at en del norske journalister, mediehus og politikere tar en kritisk gjennomgang av sin egen holdning til og behandling av massakren i Odessa?

 

PS 9.2.2016

Se også disse videoene:

Donbass Seasons

Les Masques de la Révolution

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


53 KOMMENTARER

 1. Takker deg nok en gang for en helt nødvendig oppfølging av det som har skjedd i Ukraina.
  Med Russland som mektig nabo i Nord – hva tenker våre Norgske politikere på, når de blander seg inn i et Vestlig støttet, blodig kupp i – og yter Politisk, Økonomisk og Militær støtte til en kuppregjering bestående av Nazister/Fascister ?
  Som du riktig peker på – Norske Politikere og Presse har et forklaringsbehov.
  Spesielt bør noen sette Erna Solberg og Børge Brende under press for å svare.

 2. Ja interessant, vi kanskje går mot en tid med konflikter litt overalt. Og igjen med Russland som mektig nabo i Nord skall vi nok vare litt forsiktige. Men vi skall ha en media som rapporterer virkeligheten ikke utvalgt vestlig imperialistisk propaganda kanskje:)

  “The media’s the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that’s power. Because they control the minds of the masses.”

  ― Malcolm X

  Helt enig:)

 3. https://twitter.com/amdh2012/status/523848005834002432 – Høyre sektor og en av (det er 2) de jødiske menighetene holdt i dag støttekonsert for Høyre sektor bataljon i Odesa.

  Hva mange andre ennå ikke vet, men du har funnet ut, er at det var Yarosh sine menn. Jeg vet ikke, måske skyldes det at jeg var der rett etterpå? For meg blir det straks vanskeligere når fakta kommer lys levende på netthinnen, i ørene, i nesen…

  For meg virker det som om du har bestemt deg først og så velger informasjon som underbygger så. Kommer du noen gang til Odesa skal jeg gjerne bruke et par tre timer sammen med deg, fra starten på Deborasovskaya, via Greietskyi og Afina til det sluttet på Kulikovopole og dele med deg hva jeg vet. Bygningen er nå under renovasjon men det er noen ganger mulig å komme inn.

  • Takker for invitasjonen. Skal slå til hvis jeg er på de kanter.
   Det jødiske samfunnet i Ukraina er splittet, det vet vi. Ikke minst fordi den jødiske oligarken og israelske statsborgeren Kolomoyskyi er en solid støttespiller for det ekstreme høyre. Mange kilder sier at han har finansiert den nazistiske Azov-bataljonen. Dessuten er han president i den ene av to hovedorganisasjoner for jøder i Ukraina.

 4. Angående Holocaust senterets taushet, slår det meg at det er paralleller med situasjonen i Sør-Amerika etter Andre Verdenskrig. Tidligere topp-Nazister ble sagt å leve helt åpent i samfunnet og var å se «over alt», mens Israel med sitt etteretnings-vesen, som var regnet som blant Verdens ypperste, kun lyktes oppspore en håndfull og få de straffet.

  Etter sigende skjedde dette, fordi det ble gjort en avtale med Senator Nelson Rockefeller og mektige Zionistiske Jøder (Rothschild??), i forbindelse med at Israel fikk flertall i FN for å få egen stat i Palestina. Rockefeller, som hadde stor innflytelse i Sør Amerika, sikret de ekstra stemmene som skulle til for dette.
  En av forutsetningene for avtalen, var at Israel skulle la tidligere Nazister i fred.

  I denne forbindelse er det relevant å se tilbake til 1917, til brevet fra Utenriksminister Arthur James Balfour stilet til Baron Walter Rothschild, der Balfour forpliktet Storbritannia til å medvirke til opprettelsen av en slik stat. (The Balfour Declaration).

  Nazistene i Sør Amerika hadde også etter sigende lykkes gi innflytelsesrike Jøder/Zionister posisjoner i sine bedrifter, både i administrasjonen og på eiersiden.

  Kan det være mulig at dette er årsaken, og at avtalen gjøres gjeldende også idag?

  • Wikipedia er ingen nøytral kilde. Det pågår en stadig kamp mellom ulike fløyer om innholdet i artiklene. Denne artikkelen er suspekt fordi det er mye av hendelsesforløpet som kanskje var uklart de første dagene, men som det nå finnes svært mye materiale om, som her fortsatt framstår som uklart. Blant annet formidles den åpenbare løgnen om at det var anti-maidanfolkene som sjøl satte fyr på den bygningen de var inne i. Og det fortelles ingenting om at likene var maltraktert og særlig ansiktene ødelagt. Alt dette finnes det videodokumentasjon på.
   Men Hitler prøvde jo å legge skylde for Riksdagsbrannen på kommunistene, så nazister har lange tradisjoner for sånt.

   • Nå brant aldri bygningen opp. Kun i inngangspartiet var det brann, samt i deler av hovedtrappeløpet (dobbelt trappeløp).

    Hvem er nazister? Om en følger definisjonen fra thefreedictionary.com så er nazisme «a form of socialism featuring racism and expansionism and obedience to a strong leader» og det interessante er at anti-maidanfolkene eller separatstene om du vil står for dette både høyt og lavt i ‘bevegelsen’. På den annen side er for eksempel Svoboda (om en leser deres vedtatte partiprogram) demokratiske og delvis liberale og i kraftig opposisjon til dette.

    • Jeg har lest Svobodas program i fjor, samt Høyresektorens program i år, og de står for meg som typiske for det slaget nazisme som også fantes i Ukraina på 30-tallet. Honnørord om demokrati spiller ingen rolle stilt opp mot deres praksis. Slike formuleringer er ment for sponsorene.

     • Holder kraftig med deg at praksis er et sterkere vitnesbyrd enn ord. Nettopp derfor er det slik jeg erfarer ingen særlig forskjell på de mange av representantene fra de to kjempende sider.

      Den største ulykken står for meg å være mangel på innsikt og refleksjon over hva som faktisk skjer.

     • Til både Mork og Steigan:

      Definisjonen på Nazisme er ikke enhetlig. Men folkelig sagt er nazisme en slags fascisme iblandet et sterkt anslag av teorier om «rase- og blodsrenhet», normalt forbundet med konspirasjonsteoretisk anlagt antisemittisme, der jødene blir beskyldt for å undergrave samfunnet. Jeg skjønner ikke hvordan Steigan kan mene at Svoboda faller inn under denne definisjonen. Tør jeg spørre Steigan, PÅ HVILKET GRUNNLAG MENER DU DET ER DEKNING FOR Å KALLE DETTE SOM SKJEDDE I ODESSA FOR EN NAZI-MASSAKRE?

      Fascisme er også et diffust, men viktige elementer er sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, på et autoritært, lederbasert og diktatorisk styre innad, samt en imperialistisk holdning utad. Altså ikke ulikt det vi ser i dagens Russland. Andre nøkkelord er normalt korporativisme, voldelig politisk atferd, lederdyrkelse, anti-konstitusjonalisme, anti-kapitalisme, anti-individualisme og militarisme. Fascismen vil normalt innebære et brudd med hele den tradisjonelle liberale politisk filosofien om individuelle menneskeretter, sikret gjennom lovbundet «rettsstat» og en konstitusjonelt begrenset statsmakt. Sånn sett deler i praksis fascismen mange elementer med kommunismen.

      Jeg vil be Steigan om å se følgende videoer:

      I den første ser man begynnelsen på gatekampene i Odessa. Legg merke til hvor godt forberedt de pro-russiske demonstrantene er, med hjelmer, slagvåpen, skjold osv…: https://www.youtube.com/watch?v=9o62qX-Qpqw#t=72
      Tilsvarende ser man her hvordan flere har skytevåpen som de skyter med mot de pro-ukrainske demonstrantene: https://www.youtube.com/watch?v=0rgf5n2HiMw#t=80
      Her er et annet eksempel hvor man kan se at de brukte skytevåpen mot de pr-ukrainske demonstrantene: https://www.youtube.com/watch?v=vGZHFTzVH3s&feature=youtu.be
      Og et siste eksempel på at de pro-russiske demonstrantene hadde skytevåpen: https://www.youtube.com/watch?v=JTYI2BASxW0&feature=youtu.be
      Her er et eksempel på en pro-ukrainsk demonstrant som er skutt (og drept?) av de pro-russiske demonstrantene: https://www.youtube.com/watch?v=5f5uLGRK0FI#t=12

      Du skriver så lettvint at det var nazistiske bøller som stod bak. Det tror jeg ikke du skal være så sikker på. Mye tyder på at det var motsatt, altså at det var pro-russiske demonstranter som kom for å stelle i stand uroligheter. Men la nå det ligge. Av videoene ser man i det minste at de pro-russiske demonstrantene neppe var Guds beste barn, i motsetning til hva du forsøker å fremstille dette som.

      Stemningen i Ukraina var uansett på denne tiden svært dramatisk, hvor deler av samfunnet stod i fare for å gå opp i limingen – svært godt hjulpet av russiske GRU. Etter å ha sett hva som skjedde lenger øst i landet, var nok mange i Odessa på vakt for at noe tilsvarende kunne skje der. Hvor vidt de pro-russiske demonstrantene var «ekte» demonstranter, eller såkalte betalte «Titushkas» vet jeg ikke. Det er i alle fall et faktum at hr. Janukovitsjs regime brukte betalte pøbler for å «ordne opp» overfor politiske motstandere, «farlige» journalister osv. Det var nok derfor mange i Odessa som med gode grunner mistenkte de pro-russiske demonstrantene for å være nettopp det. Dette, i kombinasjon med at de pro-russiske demonstrantene brukte skytevåpen, satte nok premissene for hvorfor dette utartet seg til den tragedien det ble. (mer om Titushkas finner du her: https://en.wikipedia.org/wiki/Titushky).

      Jeg kan bare konstatere at du har en helt egen evne til å ville vri historiefortellinger over i et svart/hvitt bilde, som passer inn i ditt eget verdensbilde, slik at du kan dosere kritikk slik det best passer deg. Men verden er ikke så sort/hvit som du ofte skal ha det til. Men jeg er klar over at jeg taler for dine døve ører.

      Så vidt jeg har forstått ligger Svoboda an til å få rundt 2 % oppslutning i det kommende parlamentsvalget nå på søndag, mens Oleg Lyashkos Radikale parti ligger nærmere 8-9%. Det synes jeg ikke er så verst, tatt i betraktning det dramatiske som har foregått i Ukraina det siste året.

      Når det gjelder opprørerne i øst, vil jeg tilføye følgende:

      Skal jeg være ærlig finner jeg det litt merkelig med dette voldsomme fokuset på at det liksom er fascistene som styrer Ukraina. Til dette vil jeg si følgende: Ja, det er et problem med ekstremister, uansett hvilken politisk farge de har. Dette er noe Ukraina må forholde seg til og jobbe med, på lik linje med en rekke oppgaver, som kampen mot korrupsjon og vanstyre, manglende demokratiske institusjoner, utdatert industri, store forskjeller mellom fattig og rik osv osv. Men disse fascistene utgjør et lite mindretall. Selv i Sverige har de et høyreekstremt parti med en større opplsutning enn i Ukraina.

      Derfor synes jeg det er litt merkelig når jeg ser deg og dine likesinnedes innspill i en større sammenheng, fordi det kan se ut til at dere misbilliger at Ukraina etter Maidan har avholdt presidentvalg, og at landet om to dager også vil ha avholdt nytt parlamentsvalg. Mener du at dette har vært feil utvikling for Ukraina, og at dette er iscenesatt av en liten gjeng med fascister? Hva mener du skulle være alternativet?

      Siden i vinter har landet opplevd en russisk invasjon og anneksjon av ukrainske Krim, og et væpnet opprør i øst-Ukraina – godt støttet opp med folk og våpen fra Russland. Som Hviterusslands president nylig sa det: «Let’s be frank: without Russia, the DPR’s and LPR’s days would’ve been numbered, a long time ago» (http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2014/10/17/belarus-raises-eyebrows-at-russias-actions/http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a4de51ae-44ca-11e4-9a5a-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz3FM82WGnS)

      Til orientering: Det var opprørerne i øst som selv tok til våpen, og de har aldri hatt noen særlig støtte til dette blant lokalbefolkningen – tvert imot, det store fletallet i lokalbefolkningen har på tross av alt vært imot en slik utvikling. Det finnes mange undersøkelser som viser det. Et eksempel på dette finner du her: http://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=302&page=6

      Til orientering: Det har heller aldri vært noe flertall i Ukraina, heller ikke øst-Ukraina, for en løsrivelse fra Ukraina. Likevel tok altså noen til våpen, godt hjulpet av busslaster med folk fra Russland.

      Så hva skulle myndighetene i Kiev gjøre? Skulle de uten videre forhandle med en gjeng selvutnevnte statsledere som representerte et betydelig mindretall i befolkningen, vel vitende om at Russland stod bak og trakk i alle trådene – dette Russland, som nylig hadde annektert Krim, og som man ikke kunne (og kan) se bort ifra hadde ambisjoner som strekker fra Donetsk og helt over til Moldova, det russerne ynder å kalle for Novorossija, ved å iscenesette opprør langs hele denne aksen. Jeg håper du forstår at dette i det minste fremkalte visse dilemmaer for de som satt med ansvaret i Kiev.

      Nå forsøker Putin med militær makt i øst-Ukraina å presse Ukraina til å trekke seg fra avtalen med EU: «Vladimir Putin has demanded a reopening of the EU’s recently-ratified trade pact with Ukraine and has threatened “immediate and appropriate retaliatory measures” if Kiev moves to implement any parts of the deal» (http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a4de51ae-44ca-11e4-9a5a-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz3FM82WGnS). Dette gjør selvfølgelig ikke Putin av godhet, men for å tvinge landet inn i hans egen fold, slik at han kan viderutvikle sitt store økonomiske prosjekt, den euroasiatiske union, bestående foruten av Russland, diktaturene Hviterussland og Kasakhstan.

      De fleste ukrainere, og særlig yngre ukrainere, finner dette skremmende, ikke minst fordi de ser at Putins Russland har utviklet seg til et autoritært regime – noe ukrainerne føler de har fått nok av. Det burde være nok å nevne at Putin har ført Russland ned til en 125. plass på The Economists anerkjente Democracy Index, bak land Irak, Kuwait og Nigeria, og at Reporters Without Borders rangerer landets pressefrihet til en 148. plass i verden. Du kan lese mer om dette her: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_freedom_indices

      Unge ukrainere ser ikke for seg et Ukraina som skal trampe i lydig takt etter sin store nabos pipe i øst, men ønsker seg et moderne Ukraina som kan utvikle seg i en europeisk, demokratisk retning. De har sett hvordan f.eks. Polen og de Baltiske landene har hatt suksess med å vende seg mot vest. På tross av den tette tilknytningen til Russland, er det defor i dag enda flere ukrainere som ønsker seg inn i EU enn det var i våres.

      Leser jeg dine innspill virker det som om du er imot en slik utvikling for Ukraina, og at du løper imperialistens Putins ærend. Men hva med Ukraina? Hvorfor har ikke Ukraina rett til å bestemme sin egen framtid? Med hvilken rett kan Russland sette krav til Ukraina om at Ukraina må oppheve sin avtale med EU og reforhandle avtalen? Er ikke dette noe Ukraina bør få bestemme selv?

     • Jeg har ikke tid til å svare på hele din tekst nå. Jeg har mange innvendinger mot den, og som hovedtendens synes jeg det virker som du har tatt på deg oppgaven å forsvare og bortforklare nazismen i Ukraina. Det svarer godt til den offisielle linja til NATO og USA og deres lojale medier, men jeg skjønner ikke hvorfor du skal vie deg til det.

     • Du skriver:
      «Du skriver så lettvint at det var nazistiske bøller som stod bak. Det tror jeg ikke du skal være så sikker på. Mye tyder på at det var motsatt, altså at det var pro-russiske demonstranter som kom for å stelle i stand uroligheter. Men la nå det ligge. Av videoene ser man i det minste at de pro-russiske demonstrantene neppe var Guds beste barn, i motsetning til hva du forsøker å fremstille dette som.»

      Det er ingen tvil om at de 50 (eller 100) som ble drept i Fagforeningenes hus i Odessa var anti-maidan folk. Det er heller ingen tvil om at pro-maidanfolk kastet molotovcocktails inn i bygningen og at mange lik hadde sår som var påført dem etter at de var blitt hjelpeløse eller drept av gassene. Stikkskader, lemlestede ansikter. Du vil ha oss til å tro at de hadde påført seg dette sjøl?

      Du prøver å relativisere og ufarliggjøre nazismen i Ukraina. Dette er folk som ser på Bandera og hans bevegelse som helter og som hyller deres massemord mot jøder, polakker og kommunister. Den ukrainske (og øst-europeiske) nazismen skilte seg en del fra den tyske. Tysk nazisme var en «høyt utviklet» industriell nazisme utformet for den tyske imperialismens behov. Ukrainsk nazisme var en agrar-nazisme utformet for ukrainske behov. Den la (og legger) stor vekt på blodet, på det mytiske og «rene» ved den ukrainske nasjonen. Den er det man kaller en «Blut und Boden»-nazisme. Dette finner du igjen i Svobodas program og ikke minst i Høyresektorens program. Denne ideen om «renselse» gjennom blodige «heltegjerninger» er svært karakteristisk. Du ser helt bort fra dette og er ikke i stand til å kjenne igjen en nazibevegelse sjøl når den marsjerer under SS-runer og hyller folkemord.

     • Jeg har intet behov, ei heller noe ønske om å forsvare og bortforklare nazismen i Ukraina. Derimot har jeg et ønske om å imøtegå din tendensiøse historiefortelling som forfører (heldigvis bare noen få) mennesker på ville veier. Du burde i denne sammenheng reflektere over hvorfor du ikke finner så mye passivitet rundt det du påstår var en nazi-massakre.

      Legg f.eks. merke til den pro-russiske mannen i sort hettegenser etter 1:05, med en pistol i høyre hånd i den første videoen jeg sendte lenke til. Dette er i en svært tidlig fase av opptøyene, og likevel har han en pistol i hånden: https://www.youtube.com/watch?v=9o62qX-Qpqw#t=72.

      Av de øvrige videoene jeg sendte i går, fremgår det bl.a. at folk bl.a. satte opp stillaser for å redde motdemonstranter fra brannen.

      Alt dette viser bare en ting: Din historiefortelling er falsk. Hadde du vært mann nok hadde du tatt selvkritikk, men så godt tror jeg – etter erfaring – ikke om deg. Sånn sett er du kun et interessant studie i hvorfor noen mennesker utvikler ekstreme meninger. Ditt problem er at du ikke forstår det selv. Forhåpentligvis vil noen av dine disipler se lyset.

     • Jeg har sett på videoene, og jeg kan ikke si at de beviser det du hevder at de beviser. Du sier at skytteren er pro-russer. Vet du at han er det? Kan hende du har rett, men det er dokumentert at det var provokatører på stedet som skjøt mot maidan-tilhengerne. Var han en av dem? Kanskje, kanskje ikke. Hvis du ser på han med maskinpistolen, så har han et så spesielt utseende at det burde være mulig for politi og påtalemyndighet å få tak i ham. Hvem var han? Det framgår ikke av videoen.
      Men du har en så sterk vilje til å forsvare nazistene at du på et så spinkelt grunnlag frikjenner dem. Men vi kjenner sluttresutatet: Det var anti-maidan folk som ble drept inne i Fagforeningenes hus. Svært mange av dem hadde andre skader enn kvelning eller brannskader. Mange hadde stikkskader, slik som en gravid kvinne i tredje etasje, tror jeg det var. Et svært stort antalll hadde brannskader i ansiktet, som gjorde ansiktene ugjenkjennelige. Veldig spesielt for en brann. Alt tyder på at folk ble lemlestet etter at de var kvalt av gassene eller mens de var hjelpeløse. Hvem gjorde det? Mener du at anti-maidan folkene gjorde dette mot seg sjøl?
      Hvem var det som snag: Nå griller vi coloradobiller? Var det anti-maidan folkene? Det kan du ikke mene. Du må være enig i at det må ha vært pro-maidan folkene? Hva slags menneskesyn har folk som gjør sånt? Jeg vil kalle det et nazistisk menneskesyn.
      Hvem var de uniformerte mennene med armbind som ble sluppet gjennom politisperringene fram til Fagforeningenes hus, og som man kunne se på taket etterpå der de skjøt ned mot menneskemengden utenfor? Hvorfor slapp politiet dem gjennom?
      En nazist står faktisk tiltalt i Kiev for å ha drept et antall mennesker som prøvde å flykte fra bygningen. Mener du at tiltalen er falsk?
      Ser du, du griper til halmstrå for å få Kiev/NATO-narrativen til å stemme. Det gjør du til tross for at nazistene skryter av massakren i Ukraina og ser på den som en heltegjerning.
      Pressesekretær Artem Filippenko erklærer at det som skjedde 2. mai var ikke en tragedie, men en kamp som Euromaidan-tilhengerne hadde vunnet og at «48 drepte og mer enn 200 sårede var en akseptabel pris å betale».

      Ukrainske myndigheter har vært svært lite interessert i å stille de skyldige til ansvar. Men noe er blitt gjort. Maidan-tilhengeren Vsevolod Goncharevsky er blitt arrestert, mistenkt for personlig å ha myrdet folk i Fagforeningenes hus. Han var en av lederne av Odessa Maidan og det finnes videoer og øyenvitnebeskrivelser av at han myrdet folk som hadde reddet seg fra flammene ved å hoppe ut av vinduene.

      Goncharevsky skal stilles for retten, og folk fra Høyresektoren og medlemmer av regjeringspartiene Svoboda og UDAR har omringet rettsbygningen og truet med å storme den for å få ham fri.

      Det fantes folk i Europa i 1938 som prøvde å bortforklare Krystallnatten, og som sa at Hitler egentlig var imot overgrepene. Nå vet vi at ukrainske nazister er stolte av sine «heltegjerninger» i Odessa, men du prøver å dra i tvil om de ble begått, og du prøver å undergrave min kritikk av nazismen i Ukraina. Hvorfor dette?

     • Rettelse:

      Jeg skrev: Du burde i denne sammenheng reflektere over hvorfor du IKKE finner så mye passivitet rundt det du påstår var en nazi-massakre.

      Jeg mente å skrive: Du burde i denne sammenheng reflektere over hvorfor du finner så mye passivitet rundt det du påstår var en nazi-massakre.

     • Din påstand var, UTEN FORBEHOLD, at dette var en Nazi-massakre. Så langt har jeg ikke sett deg fremlegge bevis for at de pro-ukrainske demonstrantene var nazister. Jo, det var nok ekstremister iblant dem. Men det er noe helt annet enn å påstå at det som skjedde var en nazi-massakre.

      Din påstand var, UTEN FORBEHOLD, var at dette var et planlagt massemord. Så langt har jeg ikke sett deg fremlegge bevis for at dette var planlagt.

      Du har en svært ensidig femstilling av hva som skjedde, og det ligger i kortene at du mener de pro-russiske demonstrantene var uskyldige ofre – UTEN FORBEHOLD.

      De videoene jeg har vedlagt viser imidlertid at de pro-russiske demonstrantene allerede på et tidlig tidspunkt brukte skytevåpen. Selv dette vil du ikke innrømme. I stedet spør du meg om jeg vet de var pro-russiske. Dette gjør du, på tross av at de står midt i mengden blant de pro-russiske demonstrantene og skyter – uten at noen av dem ved siden av reagerer. Du ser også en pr-ukrainsk demonstrant som ligger nede, sannsynligvis skutt og drept av pro-russiske demonstranter kl 13:40. Selv åpenbare bevis vil du altså ikke ta inn over deg, mens du selv tillater deg å fremstille det som skjedde på en ensrettet og selektiv måte – UTEN FORBEHOLD.

      Som alt annet kan det sikkert settes spørsmålstegn ved en Wikipedia-artikkel, men å kaste den fullstendig overbord, slik du gjør, er fullstendig useriøst – all den tid mye av det som fremkommer er godt dokumentert. Og alt dette gjør du, uten å ha lest en eneste seriøs etterforskningsrapport som kunne ha kastet lys over saken. Istedet plasserer du deg selv som etterforskningsleder og dommer, og har åpenbart full oversikt over hva som skjedde og ikke skjedde – UTEN FORBEHOLD. Det er intet annet enn latterlig.

      Du skriver for øvrig at noen sa at «- Nå griller vi coloradobiller? Var det anti-maidan folkene? Det kan du ikke mene. Du må være enig i at det må ha vært pro-maidan folkene? Hva slags menneskesyn har folk som gjør sånt? Jeg vil kalle det et nazistisk menneskesyn.»

      Til dette vil jeg kort si: Ved å se på videoene og den opphissede stemningen som rådet, og hvor du serat noen av de pro-russiske demonstranter skyter på motparten, tror jeg fort du vil kunne måtte spise opp hatten din og konstatere de pro-russiske demontrantene ville kunne ha sagt noe tilsvarende. Ville dette i så fall ha gjort dem til nazister også? Nei? Det er så jeg undrer meg over hvor lite du vet om mennesker og hva noen mennesker kan si.

      Når jeg så reagerer på at du påstår en rekke ting UTEN FORBEHOLD og UTEN TILSTREKKELIG DOKUMENTASJON, går du til motangrep, og mener at jeg forsvarer volden og at jeg frikjenner dem som utøvde den.

      La det derfor være klart: Jeg avskyr enhver form for ekstremisme og og vold, herunder fascisme, nazisme og kommunisme. Jeg har intet behov for å forsvare volden som utspilte seg i Odessa, gjort verken av de pro-russiske eller de pro-ukrainske demonstrantene. Å skade eller drepe andre mennesker er kriminelt og bør straffes.

      Hvor vidt de som utførte de kriminelle handlingene blir stil til ansvar gjenstår å se. Jeg har mine tvil om man noensinne vil komme i mål med dette, dessverre. Det skyldes nødvendigvis ikke bare viljen, men også evnen – gitt de rådende omstendigheter i Ukraina.

      Men la det også være klart: Jeg avskyr når folk fremstiller en så alvorlig sak sort/hvitt for å score billige, politiske poenger, slik du her gjør. Ved å lage en suppe som utelukkende består av det onde og det gode, forsøker du åpenbart å demonisere den kraften som ligger i Maidan. Men det er lettvint, billig, og tjener intet godt – dog bortsett fra at du gjør deg til løpegutt for Putin. Men Putins løpegutter i Ukraina er ikke nødvendigvis så snille som du vil ha det til. Men det lukker du åpenbart øynene for, og det er for så vidt det jeg reagerer på..

      I våres avholdt Ukraina presidentvalg, uten at de høyre-ekstreme nådde opp til noe annet enn som en marginalisert gruppe. I morgen er det parlamentsvalg, og mye tyder på at det samme vil skje igjen. Fremover har Ukraina ufattelig mye å skulle ta tak i, alt fra korrupsjon, vanstyre, mer demokrati og spredning av makt, en skakkjørt industri, store forskjeller mellom fattig og rik, og ja, også polariseringen som har skjedd i samfunnet og den manglende tilliten til statsmakten (av gode grunner) osv osv. I tillegg til alt dette har Ukraina en ulmende borgerkrig, svært godt støttet opp av en stor nabo i øst, som forsøker å sette en jernklo rundt Ukraina og tvinge landet i kne og i den retningen han ønsker. Det er synd du ikke ser dette siste, og heller setter inn ditt støt der.

     • Jeg ser ikke i farten at du kommer med noen nye argumenter, men jeg ser at du har et ytterst selektivt syn på hva som er høyreekstremister i Ukraina. Er ikke Julia Timosjenko høyreekstremist, når hun vil drepe alle russere? https://steigan.no/2014/03/25/julia-timosjenko-sier-hva-hun-vil-gjore-med-russerne/ Er ikke «Yats» Yatsenyuk høyreekstremist når han snakker om å «renske landet for ondskap og ikke-mennesker». https://steigan.no/2014/07/13/porosjenko-for-hver-drepte-soldat-vil-vi-drepe-hundrevis/ Du velger å se bort fra Oleh Liashko som fikk 8,3% av stemmene og som midt under valginnspurten skrøt av at han hadde fått drept en av sine politiske motstandere, og som er fascist like god som noen. http://www.kyivpost.com/content/ukraine/militia-backed-by-presidential-candidate-lyashko-takes-credit-for-murder-of-russian-backed-separatists-349093.html
      Du ser bort fra at Azov-regimentet, som kjemper under SS-runen wolfsangel, er støttet av den jødiske oligarken Kolimoysky og nå er integrert som en elitedel av Nasjonalgarden. Når du på denne måten ser bort fra store deler av fascismen i Ukraina, så er det ikke rart at du finner lite.

     • Jeg har ingen problemer med å skille mellom høyreekstremisme og nazisme. Men det har åpenbart du, som nå begynner å trekke inn en helt annen debatt: Polariseringen i Ukraina.

      Jeg, og andre som leser dette, vil kunne konstatere at du som vanlig spretter unna som et glatt såpestykke, og unnlater å forholde deg til hva er min agenda: Du har UTEN FORBEHOLD fremstilt det tragiske som skjedde i Odessa 2. mai ENSIDIG og TENDENSIØST – UTEN Å HA TILSTREKKELIG DOKUMENTASJON FOR DINE PÅSTANDER.

      Det er synd du ikke ser at du ville stilt deg i et MYE BEDRE LYS, dersom du ville innrømme dette. I stedet legger du sten på sten med å frata deg din egen injurierende kraft.

     • Jeg minner om at du skrev: «I våres avholdt Ukraina presidentvalg, uten at de høyre-ekstreme nådde opp til noe annet enn som en marginalisert gruppe.» Du sa at de høyreekstreme var marginalisert. Det betyr at du ikke kan regne Timosjenko, Yatsenyuk og Liashko til de høyreekstreme, for eller kunne du ikke ha skrevet dette. Det er du som har reist dette temaet, og jeg har svart deg.

     • Man kan alltids diskutere hvor grensen går på hva som er høyreekstremisme og hva som ikke er det. Normalt har man satt grensen ved Pravyy Sector og Svoboda. Hvor vidt Oleg Lyashkos Radikale parti skal trekkes med er nok gjenstand for å kunne diskuteres. Du vil imidlertid ha med flere i denne hatten, og det får du gjerne gjøre. Men det er ikke det som er tema her: Poenget mitt var og er at det blir vanskelig for enhver etter søndag å stille spørsmålstegn ved ukrainske myndigheters legitimitet, og for den saks skyld kraften som lå i Maidan.

      Men mitt hovedanliggende var altså din tendensiøse fremstilling av tragedien i Odessa 2. mai. Jeg kan bare notere og beklage at du fremdeles, selv etter flere gode anledninger, ikke har vist intellektuell og akademisk kapasitet til å ta selvkritikk på din fremstilling. Jeg tolker dine krumspring ved å gripe fatt i alle andre spørsmål som et uttrykk for at du ubevisst er klar over at du er på veldig tynn is.

     • Som sagt: hver sin smak, for meg er Timosjenko, Yatsenyuk og Lyashko høyreekstreme, men hvis du ikke synes det, så er det ditt valg. Men da uttaler du deg samtidig noe om hvilken standard du setter.
      Jeg mener å ha tilbakevist eller reist alvorlige innvendinger mot det du har kommet med, men det har du ikke svart på. Men ta det med ro, sannheten om massakren i Odessa vil komme for en dag, slik sannheten om Krystallnatten gjorde det. Jeg står ved mine vurderinger, men ser at du foretrekker forsvarets rolle ovefor ugjerningsmennene. Det tar jeg til etterretning.

     • Det er godt mulig sannheten vil komme for en dag om hva som skjedde i Odessa, og godt ville det være. Og det er jo i bunn og grunn mitt poeng: foreløpig har sannheten ikke kommet for en dag, likevel presterer du å fortelle hva som skjedde i Odessa som om du kjenner sannheten, UTEN FORBEHOLD.

     • Du har ikke kommentert det jeg skrev om provokatører som samarbeidet med politiet, og som slår beina under flere av de videoene du har vist til, slik som her:
      http://orientalreview.org/2014/05/06/genocide-in-novorossiya-and-swan-song-of-ukrainian-statehood/
      Her er også videoer og transkriberte tekster som sier mer om denne nazistiske udåden: http://www.washingtonsblog.com/2014/05/videos-photos-odessan-massacre-done.html
      Men du fortsetter å unnskylde og bortforklare nazistenes rolle.

     • Du ser verden i sort/hvitt: Dersom jeg påpeker at du ikke har grunnlag for det du skriver, mener du at jeg unnskylder og bortforklarer og at jeg støtter nazisme. Det er en ganske spesiell måte å forholde seg til virkeligheten på.

      Du henviser til http://orientalreview.org/2014/05/06/genocide-in-novorossiya-and-swan-song-of-ukrainian-statehood/. Faktisk er flere av disse videoene og bildene det her vises til nøyaktig de samme som jeg tidligere har lenket til.

      I videoene/på bildene ser man flere personer med våpen. Som du ser har disse personene på seg st. Georgs bånd. Dette er symbolet til de du betegner som anti-fascister (og som jeg kaller de pro-russiske demonstrantene). Studerer du flere av disse videoene nøyere, vil du også se at de er i kamp med folk som holder faner med ukrainske flagg – altså de pro-ukrainske demonstrantene. Se selv:

      orientalreview.org/wp-content/uploads/2014/05/odessa5.jpeg: Personen med pistolen har st. georgs- bånd på seg
      Bildet er hentet fra denne videoen (se selv, 1:05 ut i videoen): https://www.youtube.com/watch?v=9jvgrxhfHKo&feature=youtu.be
      Ser du 2 sekunder ut i videoen ser dy tydelig at en av de andre personene har et st. Georgs-bånd på skulderen (i likhet med mange av hans med-domonstranter)

      Kort sagt: Dette viser det motsatte av hva du og nettsiden du henviste tiø forsøker å hevde, nemlig at det er de PRO-RUSSISKE demontrantene som skyter.

      Velbekomme!

 5. Du skriver at «Blant annet formidles den åpenbare løgnen om at det var anti-maidanfolkene som sjøl satte fyr på den bygningen de var inne i», mens det vitterligen står som følger:

  Reports about the precise sequence of events that followed vary between different sources. While defending the building, militants on the roof tossed rocks and petrol bombs at the protesters below.[3][6][17][35] A report by the Ukrainian Independent Information Agency (UNIAN) said that the pro-united Ukraine crowd began to throw petrol bombs into the building after having been fired upon by the pro-Russian group.[36] BBC News said that the situation was unclear, with multiple sources indicating that both sides had been throwing petrol bombs at each other. One eyewitness told the BBC that the fire started on the third floor when a petrol bomb was thrown at a closed window from inside the building, and the Kyiv Post reported that several flaming bottles held by Ukrainian unity activists outside were thrown into the front entrance, and through the windows on the second and fourth floors.[3][15][17][17] An official investigation conducted by the Ukrainian Interior Ministry stated that while no firearms were found inside the building, those on the roof were shooting at the crowd below, and accidentally set the building on fire whilst throwing petrol bombs from above.[37][38] Russian sources dispute this report, saying that the fire was started intentionally by «pro-Kiev radicals,» and that those who died were «anti-government activists.»[39]

  Du skriver også at «En skulle ha trodd at en så alvorlig forbrytelse både ville ha fått stor mediedekning og at den ville ha blitt fordømt i kraftige ordelag.» Det stemmer heller ikke. Den FIKK stor mediedekning og den BLE fordømt i kraftige ordelag. Sjekk selv følgende lenke: https://www.google.no/search?q=condemn+odessa+fire&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nb-NO:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=zRFFVInzD4Kr8weu9oIw

  Jeg vil også minne deg om at denne forferdelige tragedien skjedde i en svært oppkavet situasjon: Revolusjonen på Maidan, Russlands invasjon og anneksjon av Krim, opprører i øst som tok til våpen og erklærte seg uavhengig av Ukraina osv osv. Kort sagt: Ukraina var helt ute av balanse, og myndighetene i Kiev kan ikke ansvarliggjøres mer for dette enn hva norske myndigheter kan ansvarliggjøres for massemorderen ABBs utilgivelige ugjerninger.

  Vel, du får mene hva du vil, din menighet sluker sikkert likevel rått din ensidige og ukritiske fremstilling. Det er imidlertid ingenting som tyder på at de pro-russiske demonstrantene var Guds beste barn, de heller. Det forsvarer ikke det som skjedde. Men den virkelighet du presenterer er svært unyansert. Blant annet var det flere pro-ukrainske demonstranter som forsøkte å redde de desperate menneskene inne i bygningen – men det passer åpenbart ikke inn i din historiefortelling.

 6. Den tyske tv-stasjonen WDR serverte nylig en reportasje hvor vi ser ASOW-Brigaden (bestående av Høyresektoren) som står ikledd nazistiske symboler på hjelmer og klær og en Porosjenko som gikk rundt og takket dem for drapene i ØstUkraina.Det minnet om det berømte klippet av Hitler og HitlerJugend på tampen av andre verdenskrig.
  Det dette drar paraleller til, er Natos bruk av Jihadister i den ene krigen etter den andre. De siste meldinger fra Pentagon går ut på at det er satt av 500 millioner dollar til å trene helst 4-5000 jihadister i løpet av 2015 i Tyrkia og SaudiArabia.
  Likhetene mellom hendelsene i Ukraina og Syria er slående. Foretrukne proxyer og leiesoldater er nazister og jihadister.
  Men siden Steigan etterlyser denne «venstresida»: Tyrkia er jo et Nato-land styrt av folk knyttet til Muslim Brotherhoodbevegelsen. Helt åpenbart ønsket de at deres proxyer i Islamsk Stat skulle knuse den kurdiske militsen i Kobane og verdenspressen sto oppmarsjert som tilskuere til NaziIslams herjinger.
  Natos Stoltenberg ga uttalelser nær krigssonen: Vi forsvarer NATO-Tyrkia mot terrorister og Syria!
  Her snakker vi om det sentrale baseområdet for det globale Jihad og Islamsk Stat. Stoltenbergs uttalelser var både groteske og surrealistiske,uhyrlige saker, men det var ingen reaksjon på dette heller fra «venstresida».
  Det er faktisk et sympatisk trekk ved Steigans person at han driver og speider etter noe han kaller «venstresida». Jeg tror heller han skulle overveie å oppgi sine ønsketenkende trekk. Det som finnes er systemloyale sosialdemokrater.

 7. Jeg oppfordrer for øvrig alle til å ta en kikk på denne artikkelen og de medfølgende videoene. Til sammen gir dette et ganske annet inntrykk enn den endimensjonale historien som Steigan bevisst forsøker å fremstille dette som:

  Se videoene or originaltekst her: http://ipress.ua/ru/ljlive/chto_bilo_v_odesse_2_maya_y_chego_nykogda_ne_pokazhet_rossyyskoe_tv_63093.html
  Les teksten her via Google translate: https://translate.google.no/translate?sl=auto&tl=no&js=y&prev=_t&hl=no&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fipress.ua%2Fru%2Fljlive%2Fchto_bilo_v_odesse_2_maya_y_chego_nykogda_ne_pokazhet_rossyyskoe_tv_63093.html&edit-text=

    • Det kommer ingen granskning. Dette ble bare sagt da bildene fra massakren var ferske. EU er alliert med Kiev-regjeringa og har ingen interesse av å finne ut av naziforbrytelsene i Ukraina. Baronesse Ashton sa også at snikskytterne på Maidan ville bli etterforsket. Men det har naturligvis heller ikke skjedd. Hva kan det komme av?

 8. Blir vanskelig for Steigan når han får godt underbygd saklig kritikk. Da kommer han bare med unnvikende kommentarer som:

  «Jeg har ikke tid til å svare på hele din tekst nå. Jeg har mange innvendinger mot den, og som hovedtendens synes jeg det virker som du har tatt på deg oppgaven å forsvare og bortforklare nazismen i Ukraina. Det svarer godt til den offisielle linja til NATO og USA og deres lojale medier, men jeg skjønner ikke hvorfor du skal vie deg til det.»

  Altså – har ikke tid til serøs motargumentasjon – forøvrig er dette USA / NATO argumentasjon som også undervurderer nazismen ….

  Kan en ikke ta ballen – TA MANNEN.

  Blam-game – ikke argument møter argument

  Steigan trives best i et ekkokammer tydeligvis.

  • At jeg ikke hadde tid i går betyr ikke nødvendigvis at jeg ikke vil svare. Du er som vanlig forutinntatt og trekker slutninger på sviktende grunnlag. Men så opptrer du jo under falsk navn og behøver ikke svare for det du skriver.

 9. Det er flott at Pål Steigan tar opp denne tragedien. Den må ikke glemmes. Hovedsak er ikke om han har helt rett i beskrivelsen av alle detaljene i det som skjer, men at det som skjer ikke reflekteres i liberal-demokratisk presse i det hele tatt.

  Om det er nazi-symboler med og hylling av ukrainske SS-offiserer med massedrap på samvittigheten fra 2. verdenskrig som pågår parallelt med eksessene som nå har pågått i snart 1 år, er spørsmålet: Hvor er ytringsfriheten i Norge og Vesten når slike voldelige eksesser forties, forvrenges og indirekte støttes av folk som kaller seg liberale og anti-totalitære. Ja, hvorfor blir det ingen gransking av snikskytingen på Maidan, massakrene i Odessa og Mariupol og angrepene mot den reelle venstreopposisjonen i Ukraina? Hvorfor sies det gang på gang at russerne eller `pro-russerne` må straffes for en katastrofe i luften over Ukraina, 17/7 og at det er det liten tvil om. Hva er det med en presse og medier som så bombastisk slår fast sannheten i uker uten at gransking kommer i gang ? Og hva med bruken av klase- og fosforbomber som nå også Human Right Watch og New York Times går god for?

  Å forsøke å pynte på dette samtidig som en gjentar in absurdum at `russerne kommer` og vi må sanksjonere mot aggressive russere mens USAs militær-industrielle; NATOs reelle generalstab, med og uten FN-mandat fjernbomber, nærbomber, terrorbomber og dronebomber det ene landet etter det andre de siste 24 årene og tydeligvis ikke er interessert i annet enn å eskalere all kamp om kontroll med verdens ressurser.

  Jeg tar ikke med bombingen og massedrapene i Korea og Vietnam eller Latin-Amerika eller på Gaza. Men folkerettsargumentet faller fra hverandre om en går nærmere inn på begrunnelsen for det og hvem som presser Norge til å legge seg logrende på USAs og EUs linje. Hva med påstanden om at Assad må fjernes med full styrke på grunn av kjemisk krigføring? Heldigvis kom det britiske parlamentsflertallet til vettet kl 5 på 12 i slutten av august 2013. Nå vet de fleste at den kjemiske krig-føringen høyst sannsynlig var IS-verk. Ja, la oss få mer dokumentasjon om disse alvorlige sakene, slik at vi kanskje kan unngå det aller verste før det er for sent. Jeg er verken pro-russisk eller pro-ukrainsk, men pro et Norge for fred. Dessuten: De sosiale konfliktene i Russland, Ukraina, USA og Norge må løses på andre premisser enn oligarkenes.

  • Hei Lindtner:

   Jeg vil bare kort kommentere at jeg er uenig med deg at beskrivelsen av hva som skjedde i Odessa ikke spiller noen rolle. Mener du det, må du samtidig mene at en granskning av hva som skjedde ikke har noen verdi. Men selvfølgelig har det en viktig verdi – la oss være enige om det.

   Problemet med Steigans versjon er at han fastslår en rekke ting som faktum, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for det. Det finner jeg problematisk, men åpenbart ikke Steigan. Han synes åpenbart det er greit å fremstille sin egen tendensiøse historie som den eneste riktige, uten forbehold. Det finner jeg useriøst, så lenge det ikke er foratt noen egentlig granskning.

   Akkurat som store deler av den post-Sovjetiske verden aldri har tatt noe reelt oppgjør med sin totalitære historie, og hvor man har som resultat at mange i den eldre garde har et ganske forkvaklet syn på Stalin, er det selvfølgelig viktig for Ukraina å komme til bunns i sin egen historiefortelling.

   Tysk etterretning har for øvrig laget en rapport om MH17, men det er du kanskje ikke klar over? http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Tyskland-Prorussiske-opprorere-skjot-ned-MH17-i-Ukraina-7751088.html

   La meg bare kort konstatere følgende: Det er et blindspor å at amerikanernes handlinger legitimerer Russlands handlinger i Ukraina. Med en slik innstilling vil jo innebære at man mener at amerikanernes handlinger kan legge en mal for hva andre land kan tillate seg. I tillegg er det et svært kynisk syn, sett i forhold til Ukraina. Hva kan vel Ukraina for hva USA tidligere har gjort? Har ikke Ukraina og ukrainere like stor rett til sin suverenitet som Russland og russere?

   • Du unnlater å kommentere provokatørenes rolle. Og du forholder deg ikke til det faktum at det var anti-maidan-folkene som ble drept i massevis, og mange av dem med helt andre skader enn brannskader. Du forholder deg ikke til at ukrainske nazister er stolte av denne udåden og ser på den som en heltegjerning. Og så har du den dristigheten å kritisere meg for ensidighet.
    Dessuten forholder du deg ikke til det faktum at det å brenne folk inne i bygninger er en idé nazistene ikke kom på først i Odessa. I Kiev ville de gjøre det samme med flere titalls politifolk, hvis vi skal tro en israelsk leiesoldat som sloss på maidan-folkenes side. Han sier at han og hans kolleger hindret et massedrap. https://steigan.no/2014/03/25/tidligere-israelske-soldater-pa-majdan-plassen/
    Dette er tydeligvis et modus operandi for nazistene.
    Jeg kan jo også vise til de drapene nazistene organiserte mot anti-maidanfolk i Korsun, samtidig med kuppet:
    https://steigan.no/2014/08/21/pogromen-i-korsun/
    Det er en usedvanlig blodtørstig morderbande du har valgt å hvitvaske.

    Apropos det tyske innspillet om MH17. Det inneholder jo ingen bevis, bare synspunkter. Har de bevis, får de komme med dem.

    • Hvis du smører deg med litt tålmodighet, skal jeg komme tilbake til dette, Steigan.

     Og du har rett, jeg forholder meg ikke i denne sammenheng til at det ble drept flest og mange pro-russiske demonstranter. Det betyr ikke at jeg ikke bryr meg, i likhet med alt annet forferdelig som har skjedd i Ukraina det siste året. Poenget mitt er at det er ingen nødvenig sammenheng mellom at når mange ble drept, så må det ha vært et planlagt massedrap på uskyldige mennesker, begått av nazister. Skulle man tro deg, er det jo helt unødvendig med en granskning, DU vet jo likevel hva som skjedde. Men det KUNNE jo hende du tok feil, og at sannheten er litt mer nyansert enn som så. Men DET gir du ikke et minste spillerom for.

     Jeg ser dine påstander om at demonstrantene med st. Georgs-bånd var provokatører. Det er selvfølgelig alltid vanskelig å tilbakevise slike påstander, men jeg vil undersøke dette nærmere. Men du tar åpenbart dette som et godt bevis, helt uten forbehold, samtidig du lettvint forkaster tysk etterretnings konklusjoner om MH17 fordi de i følge deg ikke har beviser. Jeg finner din skalting og valting med hva som er beviser og hva som ikke er det, ganske inkonsekvent. Men du tror jo også at amerikanerne planlegger for den tredje verdenskrig, så helt fremmed for konspirasjonsteorier er du jo ikke.

 10. Kort: honnør til Steigan for å skrive om Odessa-massakren. Selvfølgelig har USA lykkes med sin narrativ. Det gjelder også det som skjer i Øst-Ukraina. Det er som om «Vesten» overhodet ikke er i stand til å se hva som skjer foran egne øyne. Odessa-massakren viser hvor lang distansen er fra de reelle forhold til det som et ideologisk USA-farget sinn overhodet er i stand til å fornemme. Det handler derfor ikke om umoral eller om folk som bevisst ikke vil se og innse. Odessa vitner om det som selv norske kommunister overhodet ikke er i stand til å se og forstå. Så dypt tror jeg problemer sitter. Sett utenfra – jeg bor i utlandet – framstår norske politiske partier, inkludert kommunister, som en gedigen konsensusfylt rødblå blokk. Ingen reell dissens idet vi alle nyter av kapitalismens velsignelser og et tidsintenst konsum av landets naturresurser. Pessimistisk må man innrømme at fornuftige argumenter og henvisning til sakens fakta ikke vil nytte. Det må skje et slags under, et «teppe» som løftes og en «mur» som brytes. Fenomener som må forstås med en historikers tålmodige øye, og i termer som paradigmeskifte og epokeskifte.

 11. […] Også her i Norge har flere fremmet denne «massakrelinjen» og hevdet at de døde ble «brent i hjel eller myrdet på andre måter» av «nazistiske pøbler» eller til og med skutt eller slått i hjel etter å ha kommet seg ut av bygget. Blant dem som har fremmet denne linjen er tidligere AKP (ml)-leder Pål Steigan og Aslak Storaker fra Bevegelsen for sosialisme. Ifølge Storaker var fotballsupporterne stort sett tilreisende og ikke på vei til stadion, men ute for å «terrorisere byens befolkning og bruke vold mot aktivistene i bevegelsene som er motstandere av juntaen i Kiev». Storaker har også hevdet at et medlem av den kommunistiske gruppen Borotba ble drept av mobben etter å ha hoppet ut av bygningen. Alt dette avvises av granskningsgruppen, som har gått gjennom samtlige dødsfall og ikke funnet at noen døde av skuddskader eller annen fysisk vold. […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.