Obama starter enda en krig i strid med FN-pakten

0

Fredsprisvinner Barack Obama har lovet det amerikanske folk enda en ny krig i strid med FN-pakten. Denne gangen har han lovet å bombe Syria, noe folkeretten og FN-pakten ikke gir ham noen som helst rett til. Påskuddet er naturligvis monsteret Den islamsk staten (IS), som USA sjøl har skapt sammen med sine allierte oljediktaturer. Og hvem skal hjelpe USA i kampen mot IS? Naturligvis de samme oljediktaturene som har finansiert og væpnet IS.

obama is halshogging
Obama bruker brutaliteten til IS som påskudd for en folkerettsstridig bombing av Syria.

Lex Obama

FN-pakten er helt klar. USA har ingen som helst rett til å bombe syrisk territorium. Paktens artikkel 2 sier helt klart:

4. Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners formål.

Det er bare Sikkerhetsrådet som har rett til å sette seg ut over dette. USA har ikke noe mandat fra Sikkerhetsrådet til å bombe Syria. Å gjøre det likevel er å bryte FN-pakten og sette seg ut over folkeretten.

Dette problemet «løser» fredsprisvinneren ved å lansere et eget prinsipp, lex Obama, som lyder slik:

Vi vil jakte på terrorister som truer landet vårt, uansett hvor de måtte befinne seg. Det innebærer at jeg ikke vil nøle med å slå til mot dem verken i Syria eller Irak. Dette er et helt grunnleggende prinsipp for mitt presidentskap: Det fins ikke noe trygt skjulested for dem som truer Amerika.

Obama sier altså at USA, i følge hans prinsipp, har rett til å bombe ethvert land der det etter hans oppfatning befinner seg folk som utgjør en trussel mot USA. Dette har naturligvis ingenting med folkeretten å gjøre, og man kan bare tenke seg reaksjonene dersom Russland eller Kina skulle begynne å praktisere et slikt «prinsipp».

Europeiske politikere har i det siste gjort seg høye og mørke over Russlands angivelige innblanding i Ukrainas indre forhold. Hadde det vært noen ryggrad inne i disse fine dressene og draktene, skulle de sjølsagt nå ha samlet seg til en fordømmelse av USAs langt grovere brudd på alt som heter mellomstatlige prinsipper. De skulle ha vedtatt sanksjoner og straffetiltak mot USA og truet med ytterligere tiltak hvis Obama ikke besinner seg. Men bare tanken på at europeiske politikere skulle opptre prinsipielt i fredens interesse når USA har sagt noe annet, faller på sin egen usannsynlighet.

IS bare et påskudd

IS truer ikke USA. IS er en lett bevæpnet terrorgruppe som USA har god oversikt over, siden nesten alle dens våpen er amerikanske, flydd inn via Tyrkia, Kroatia og Jordan. USA er en supermakt som står for 40% av verdens militærutgifter. At IS skulle være en trussel mot USA er hinsides latterlig.

Det vises til at IS er ufattelig brutale og hensynsløse, og det er fullstendig riktig. Det har USA naturligvis visst hele tida mens CIA og oljediktaturene i Midtøsten har finansiert og væpnet denne gruppa til bruk mot regjeringa til Assad i Syria. Det som tilsynelatende har fått begeret til å flyte over er to teatralske og regisserte halshugginger utført av jihadister og spredd over all verdens sosiale medier. Det er ikke en gang sikkert at disse henrettelsene virkelig fant sted. Men de gjorde nytten. På grunnlag av dem kunne Obama gjøre det han har hatt lyst på lenge, men som Putin satte en stopper for i 2013, nemlig bombe Syria.

Og de TV-produserte «henrettelsene» har gjort jobben. Det er de mest sette TV-klippene i USA de siste fem åra og i følge en gallup gjort for Wall Street Journal har de ført til at to tredeler av amerikanerne nå støtter bombing av terroristene.

Luftbru med våpen til islamistene i Syria

I en svært velinformert artikkel i The New York Times 24. mars 2013 blir det påvist hvordan våpen og utstyr ble fløyet inn fra Saudi Arabia og Qatar via Tyrkia, Jordan og Kroatia (!). Og vi snakker ikke om en liten skala, men om en massiv operasjon som omfattet minst 160 flygninger med store transportfly. Og Times lar det ikke være noen tvil om CIAs rolle i dette prosjektet:

Fra kontorer på hemmelig sted har amerikanske etterretningsoffiserer hjulpet arabiske regjeringjer med å kjøpe våpen, inklusive en svær ordre fra Kroatia, og valgt ut de opprørskommandantene og gruppene som skulle motta våpnene ved ankomst, i følge amerikanske tjenestemenn som uttaler seg under forutsetning av at de får være anonyme.

«Et konservativt anslag på den lasten disse flygningene hadde med seg er omkring 3500 tonn militært utstyr,» sier Hugh Griffiths, fra det svenske fredsinstituttet SIPRI, og fortsetter: «Det omfanget og den hyppigheten det er snakk om viser at det dreier seg om en vel planlagt og koordinert hemmelig logistikkoperasjon.»

Våpentrasporten var så enorm at en tidligere amerikansk tjenestemann omtalte den som en foss av våpen.

Våpen til opprørere i Syria. Fra en illustrasjon i New York Times

(Se hele plansjen her.)

I følge New York Times var tidligere CIA-sjef David H. Petraeus sentral i å få dette nettverket på plass og han var også på flere land for å få dem til å samarbeide.

Da hjelper det ikke at Komiske Kerrypåstår at USA ikke har noe ansvar for det som skjer i Libya og Irak.

Finansiert av arabiske oljepenger

Om CIA har vært sjefsdirigenten for denne enorme operasjonen for å væpne den islamistiske opposisjonen i Syria, så har pengene kommet fra de arabiske oljediktaturene.

Günter Meyer som er direktør for Center for Research into the Arabic World ved universitetet i Mainz sier til Deutsche Welle at han ikke er i tvil om hvordan IS blir finansiert:

Den viktigste finansieringskilden til IS fram til i dag har vært støtte fra Gulfstatene, i første rekke Saudi Arabia, men også Qatar, Kuwait og De forente arabiske emirater. Gulfstatenes motivasjon for å finansiere grupper som IS er å støtte deres kamp mot regimet til Bashar al Assad i Syria.

Fra oljediktaturenes side var det ingen tvil om at støtten til IS var en del av en større krig mot sjiamuslimene og først og fremst mot Iran.

Gjør pyromanene til brannmestre

Det amerikanske folket er trøtt av kriger. Amerikanerne er lei av å få sine sønner og døtre hjem i body bags. Dette vet Obama, så han lover folket at det «ikke er snakk om amerikanske støvler på bakken». Så hvem sine støvler er det da snakk om?

I følge Obamas «plan» skal det etableres treningssentre i Saudi Arabia der «moderate syriske grupper» skal trenes opp til å slåss mot IS i Irak og Syria. Hallo! Dette er jo komplett latterlig og hinsides enhver fornuft. Saudi Arabia er ikke moderat. Oljediktaturet er et av de mest ekstreme i verden. Da IS gjennomførte sine angivelige halshogginger, satte Riyadh-regimet ny rekord i halshugginger. Fra 4. til 22. august ble 22 mennesker henrettet ved halshogging i Saudi Arabia.

Dette landet skal nå trene opp «moderate syriske grupper»! Obama har hatt en prat med sin venn kong Abdullah i Riyadh og de to er blitt enige om at det er nødvendig å styrke opposisjonsgrupper i Syria for å «stå imot ekstremister som IS og Assad-regimet». Der kom den katta ut av sekken. Obama har bedt kongressen om å bevilge 500 millioner dollar til å trene og væpne syriske grupper med utgangspunkt i Saudi Arabia. Og det er ikke helt sant det der med at det ikke blir amerikanske støvler på bakken heller. USA vil sende 475 nye «rådgivere» til Irak, noe som vil bringe det totale antallet støvlepar opp i 1600.

 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelAmnesty: – Aidarbataljonens krigsforbrytelser og overgrep i Ukraina
Neste artikkelBarcelona: 1.800.000 demonstrerte for uavhengighet
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).