Bulgaria innfører totalforbud mot genmanipulert mais

0

Bulgaria innfører totalforbud mot genmanipulert mais

Etter langvarige diskusjoner i EU gikk spørsmålet om lovforbud mot genmanipulerte organismer, gikk saka til EU-domstolen. Domstolen vedtok at forbud mot bruk og markedsføring av genmanipulerte organismer ikke er i samsvar med EUs lovverk.

Bulgaria har forbud mot genmodifisert mais, så EU-kommisjonen har lagt press på landet for å få myndighetene til å lempe på eller fjerne forbudet. Det bulgarske landsbruksdepartementet svarte med å utarbeide en lovtekst som uttrykkelig forby denne maisen. Vedtaket ble møtt med nytt press fra EU-kommisjonen mot Bulgaria for å få opphevet dette forbudet. Men Bulgaria står hardt på sin linje og vil ikke ha genmanipulert mais innenfor sine grenser. Den bulgarske landbruksministeren Dimitar har sagt fra om at forbudet ikke vil bli opphevet.

Bulgaria har ikke noe bruk for genmanipulerte avlinger. Landbruket er godt tilpasset klimaet og jordsmonnet, det er økologisk forsvarlig og det har en stor artsrikdom. Lokale varianter er en kilde til en artsrikdom som er bra for landet.

Et flertall av landa i EU har forbud mot genmanipulerte arter, men med vedtaket i domstolen kan EU-kommisjonen nå begynne å tvinge medlemslanda til å godta dem. Monsanto og andre agrobusiness-firmaer står klare til å utnytte domstolens vedtak.

På tross av forbudet i Bulgaria er store jordbruksarealer forurenset med genmanipulerte arter som har spredd seg fra Romania.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.