Edvard Vogts anmeldelse av utenriksministeren og forsvarssjefen

0

Til Riksadvokaten,                                                                      

Stortorget 2,  0165 Oslo,     

                    
Anmeldelse av utenriksminister Gahr Støre og forsvarssjef generalløytnant Helge Sunde. Undertegnede jusprofessor em. Edvard Vogt er styreleder i rettssikkerhetsorganisasjonene Sentrum for Rettsutvikling, i Rettssikkerhetsforbundet og  i fredsorganisasjonen Nordisk Fredsakademi.

Jeg anmelder herved utenriksminister Gahr Støre og forsvarssjef generalløytnant  Helge Sunde for krigsforbrytelser og andre brudd på FN-pakten og  andre krigsretts-relevante  traktater som forplikter Norge – samt mot de bestemmelser i norsk lov  som regulerer norsk krigsdeltakelse.

En oversikt over  deres lov- og traktatbrudd med bevis ble fremlagt I en dokumentarfilm som ble sendt i NRK Brennpunkt  den 12. Mars 2013 og i en artikkel av Oberstløytnant Dag Henriksen i siste utgave av tidssskriftet Internasjonal Poitikk.

Uten  juridisk dekning   i Grunnloven og i vår regjeringsordning  og uten dekning i vedtak i FN  har  Gahr Støre uten regjerings-behandling  beordret krigshandlinger mot Libya  hvor norske militære deretter slapp tilsammen  567 bomber for å fjerne landets legitime statsoverhode og regime.  Bombingen ble ikke ledet av den internasjonale ledelse som FN hadde gitt I oppdrag å  kontrollere  Libyas regjerings flyvirksomhet. Bombingen ble   ledet av norske offiserer under forsvarssjefens kommando og av flyverne selv, med det forutsigelige resultat  at sivile boligområder ble bombet med tap av sivile liv, deriblant barn.

Forsvarsjefen og  utenriksministeren har rettstridig holdt den informasjon de har om den grunnlovstridige saksbehandling og om den ulovlige norske bombingen og dens sivile ofre skjult og de  har unnlatt å foreta ytterligere undersøkelser av de norske bombeflyveres krigsforbrytelser og brudd på internasjonal lov.

Bergen 13.03.2013

Edvard Vogt

Oppdatering: Hanne Nabintu Herland støtter anmeldelsene til Vogt og Rødts nestleder Marielle Leraand

Les også: Er de krigsforbrytere?

Og: SV medansvarlig for krigsforbrytelser

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelOljefondet er ikke spiselig
Neste artikkelLibyakrigen: Krev uavhengig granskning!
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).