En gresk tragedie av historiske dimensjoner

0

Den humanitære krisa i Hellas bli verre dag for dag. Det økonomiske regimet som EU og Troikaen har tvunget landet til å følge og som koalisjonsregjeringa lydig følger opp, betyr en katastrofe for landet.

ARBEIDSLØSHETEN er nesten tredoblet siden 2009

Arbeidsløsheten, som var 9,5% i 2009 og er nå (oktober 2012) 26,8%. Av 1,3 millioner arbeidsløse er det bare 200.000 som mottar noen form for dagpenger, og sjøl de får bare mellom € 180 og € 468 i måneden. Ungdomsarbeidsløsheten har passert 60%!

Dramatisk fall i HUSHOLDNINGENES INNTEKTER

Greske arbeidere og funksjonærer både i privat og i offentlig sektor (samt pensjonister) har mistet 30% tilk 50% av sin inntekt i løpet av tre år. I privat sektor tvinger mange kapitaleiere de ansatte til å akseptere «lønn» på € 300. Og i mange tilfeller får de ikke en gang denne lønna, men blir gående uten lønn i flere måneder.

FATTIGDOMSEKSPLOSJON

Andelen av befolkningen som lever i fattigdom har eksplodert fra 12,1% i 2009 til 22,9% i 2011. I 2012 og 2013 forsvinner enda flere sosiale ytelser, så myndighetene mener at tallet på fattige vil stige enda mer.

Krigslignende LAVKONJUNKTUR

Resesjonen i Hellas, som fortsetter for sjette år på rad nå kan likestilles med en krigssituasjon. I 2009 var BNP i Hellas € 231,1 milliarder. Et optimistisk budsjett for 2013 gir et BNP på € 183 milliarder. Det er en nedgang på over 20%, etter seks år med sjokk-«terapi»! Myndighetene regner med at BNP for 2013 vil være 24% lavere enn i 2008.

BYGGEVIRKSOMHETEN i fritt fall

I følge det greske statistiske sentralbyrået (ELSTAT) falt byggevirksomheten i landet fra november 2011 til november 2012 med 66,6%. Om det ikke er verdensrekord i sammenbrudd, kan det ikke være langt unna.

INGEN HELSE

Langtidsledige og arbeidere uten helseforsikring mister tilgang til helsetjenester. Offentlige sykehus og helsesentre er stengt som følge av kuttene (40%) i helsebudsjettene. De sjukehusene som fortsatt eksisterer mangler personell, desinfeksjonsmidler, bandasjer, medisiner osv. EU advarer mot nært forestående utbrudd av smittsomme infeksjoner.

Mangel på OPPVARMING

Sammenlignet med 2011 (et år allerede hadde en kraftig nedgang i forbruk av fyringsolje), er det en 75% reduksjon av forbruket i desember 2012. Den høye oljeprisen og den sterke eurokursen i forhold til dollar har gjort at prisen på fyringsolje i Hellas er 2,4 ganger så høy som i 2009. Dette har ført til en voldsom økning i illegal vedhogst.

Matutdeling i Hellas

SULTEN på vei tilbake

Sult sprer seg raskt over hele landet, spesielt i byområder, for første gang siden naziokkupasjonen. Det finnes ingen tilgjengelig offentlig statistikk, men to forsteder til Thessaloniki melder om nesten fire ganger så mange mennesker som kommer til suppekjøkkener som i 2010. Mange lærere melder om elever som kommer sultne på skolen. Og sjukehusene får inn underernærte spedbarn.

Sjølmordsraten har økt voldsomt siden krisa startet.

Bevegelsen for SOSIAL SOLIDARITET

Stilt overfor denne dramatiske situasjonen og med et tvers gjennom korrupt politisk system har grekerne begynt å organisere seg på grunnplanet i et nettverk av sosial solidaritetsinitiativer. Blant annet er SYRIZA-koalisjonen aktivt med i utviklingen av disse initiativene. Men først og fremst er det folk på grasrota som er leie av elendigheten og som organiserer seg for å slåss mot den.

Den lokale valutaen TEM brukes i byen Volos.

Det handler om sosiale klinikker og apotek, som bygger på frivillig innsats fra helsepersonell og i noen tilfeller fra lokale myndigheter. Det handler om initiativer fra lærere for å hjelpe de elevene som har det vanskelig. Det handler om varebytte og bytte av tjenester, og fordeling av matvarer og vann. I noen tilfeller etableres det lokal valuta for å lette byttehandelen, slik som i byen Volos 20 mil nord for Aten. Dette handler ikke om veldedighet, men om sosial og solidarisk organisering av folk.

UNNTAKSTILSTAND mot streikende arbeidere

Streikeretten er i realiteten avskaffet og myndighetene har begynt å bruke unntakstilstand og opprørspoliti mot arbeidere som streiker. 5. februar 2013 erklærte myndighetene unntakstilstand mot en streik av fergeansatte og satte inn opprørspoliti. Unntakstilstand er brukt fire ganger tidligere under denne krisa, blant annet mot lastebilsjåfører og reinholdsarbeidere.

Den krisepolitikken som nå ødelegger Hellas og ødelegger livene til grekerne er ingen naturkatastrofe. Det er finanskapitalen og dens folk som gjennom EU, IMF og Den europeiske sentralbanken tvinger Hellas til å utarme sine innbyggere for å sikre inntektene til den samme finanskapitalen. De 0,01% fører en klassekrig mot flertallet av befolkninga og til dette har de god hjelp av korrupte politikere fra systempartiene.

(Olli Rehn fra EU-kommisjonen bekrefter at den greske minimumslønninga skal ned i 2014.)

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelUSA: Den svakeste oppgangen noensinne?
Neste artikkelDet mest ekstreme i dag er fortsatt kapitalisme
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).