Det mest ekstreme i dag er fortsatt kapitalisme

0

Dagbladet har spandert ei helside på såkalt venstreekstremisme i Norge. Siden de ikke har noen fakta å bygge på, blir det de gamle, resirkulerte påstandene. Jeg sendte et svar til Dagbladet, men de syntes det var for langt. Her er det i sin helhet. Jeg vil gjerne ha leserkommentarer. I en så ekstrem verden som vår synes jeg det er ganske sprøtt å kjøre 25. reprise på disse greiene framfor å se på vår ekstreme verden av i dag. Kommentarer?

 akp

Det mest ekstreme i dag er fortsatt kapitalisme

John Olav Egeland har resirkulert en av sine gamle artikler om «venstreekstremisme» i Dagbladet 11. februar og illustrerer den kledelig med et halvsides bilde av Steigan og Allern fra 1975. Og en ting skal jeg gi Egeland rett i: de brillene og den vesten jeg hadde på det bildet var ganske ekstreme. Ellers preges artikkelen av at Egeland har blitt gammel og ikke har noe nytt å tilføre. Han gjør ikke en gang et forsøk på å definere det viktigste ordet i artikkelen, nemlig ekstremisme.

Skal det ha noen mening å snakke om ekstremisme, så må man jo forholde seg til virkeligheten.

Det Egeland ikke makter er å se at verden rundt ham er blitt ganske ekstrem. I Europa i dag kastes titalls av millioner mennesker ut i arbeidsløshet og ekstrem fattigdom. Spania har like mange arbeidsløse som Tyskland hadde rett før Hitlers maktovertakelse i 1933. I Hellas er lønninger og pensjoner i fritt fall. Sjukehusene har ikke medisiner, desinfeksjonsmidler eller bandasjer. Byggevirksomheten falt med 66,6% fra 2011 til 2012. Dette skjer fordi en bitte liten finanselite sørger for at EU-toppene tvinger gjennom en politikk der statskassene i land etter land ranes til fordel for den samme finanseliten. Island valgte å la bankene gå konkurs for å redde folket. Europa ellers lar folket gå konkurs for å redde bankene. Dette er virkelig ekstremisme. Det er en politikk uten demokratisk forankring og til fordel for bare 0,01% av befolkninga, de superrike. Denne politikken kan drive Europa ut i nye kriger eller fascisme. Den gjennomføres ikke av voldsromantikere, men av dannede og høyt utdannede mennesker i dyre dresser og drakter.

I min levealder har menneskeheten, og da først og fremst de rike landa, forbrukt mer enn en fjerdedel av all den olja som noen gang har eksistert på jorda. Dette truer med å ødelegge klimaet for kommende generasjoner. På samme tid har de rike landa forbrukt store deler av lagerressursene på planeten, slik at framtidige generasjoner vil stå overfor desperat knapphet. Verdenshavene tømmes for fisk, ferskvannet blir en knapphetsressurs og dyre- og plantearter utryddes i så stort tempo som det har skjedd på jorda på 60 millioner år. Det som er virkelig ekstremt i dag, Egeland, er å gå inn for at denne rovdriften kan fortsette. Det er ekstremt fordi det setter hundrevis av millioner menneskers liv og helse i fare. Og det er ekstremt fordi det ødelegger jorda til fordel for en forsvinnende liten overklasse. For aldri noensinne har rikdommene vært så skjevt fordelt som i dag. En sveitsisk studie viste at 147 multinasjonale selskaper kontrollerer 40% av storkapitalen i verden, de fleste av dem finansselskaper som igjen kontrollerer både sentralbanker og regjeringer. Som multimilliardæren Warren Buffett sa: Det pågår en klassekrig der ute, og det er min klasse, de superrike, som vinner. Det som virkelig er ekstremt er å gå inn for at denne superrike eliten skal få lov å fortsette sitt kasinospill med jordas ressurser for å berike seg.

Det siste tiåret har Norge deltatt i to kriger som ikke har hatt noe med å forsvare vårt land å gjøre. Vi dreper afghanere til glede for USA og det korrupte Karsai-regimet og vi deltok sammen med NATO i krigen for å ødelegge Libya. Våre allierte i Libya var noen av verdens aller mest undertrykkende diktaturer, slik som Qatar og Saudi-Arabia. Og NATOs og Norges infanteri i Libya var islamske jihadister, som nå gjør sitt beste for å innføre sharia og religiøst diktatur over hele Nord-Afrika. Det var disse våre allierte som væpnet terroristene i In Amenas. Det virkelig ekstreme i dag er å føre sånne kriger, som samtlige stortingsrepresentanter støttet da de gikk inn for krigen mot Libya. Og hadde det ikke vært for at Russland og Kina hadde lagt ned veto, så hadde vel Norge vært med på å ødelegge Syria også sammen med arabiskfinansierte jihadister. Utenriksministeren uttrykte i alle fall stor glede da USA og Tyskland plasserte angrepsvåpen på den syriske grensa.

Så hvis Egeland virkelig hadde vært ute etter å bekjempe ekstremisme av i dag, hadde han hatt mye å ta fatt i. Sjøl er jeg moderat. Jeg ønsker å avskaffe dette barbariske kapitalistiske systemet så fort og fredelig som mulig og erstatte det med et fellesskapssamfunn der ingen kan berike seg på andre menneskers arbeid.

Pål Steigan

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelEn gresk tragedie av historiske dimensjoner
Neste artikkelDen arabiske vinteren
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).