USA: Den svakeste oppgangen noensinne?

0

På Wall Street er det gode dager for «the one percent community». Dow Jones-indeksen nærmer seg «all time high» og er over 14.000 poeng for første gang siden 2007. Så nå er krisa over? Eller?

Markant børsoppgang

Tallene fra Wall Street er entydige. Børsen går så det griner. Her er Dow Jones-indeksen fra finanskrisa slo inn til februar 2013:

Akkurat det samme bildet gir Standard & Poor-indeksen.

Men folk flest merker det ikke!

Obama-administrasjonen har rapportert en svakt fallende arbeidsløshet. Men sjøl de offisielle tallene vil ikke under 7%. Den høye arbeidsløsheten har bitt seg fast. For  å holde tritt med veksten i tallet på jobbsøkere, må det skapes ca. 2% flere jobber i året, og dette har ikke skjedd et eneste kvartal. Dessuten er de offisielle tallene så manipulert at det er vanskelig å få noe ut av dem. Det er nemlig ikke faktisk arbeidsløshet som rapporteres, men sterkt justerte og bearbeidede tall. Fra 1994 har amerikanske myndigheter lagt opp rapporteringsmåten flere ganger, slik at arbeidsløsheten ser mindre ut enn den faktisk er. Denne grafen viser de rapporterte tallene opp mot hvordan de hadde sett ut etter de gamle definisjonene:

Den røde kurven viser offisiell arbeidsløshet i USA. Den grå viser i tillegg folk som har gitt opp å søke på kort sikt og den blå inkluderer dem som har gitt opp å søke på lang sikt. Kilde: www.shadowstats.com

Her ser man at hvis vi regner med de som har falt permanent ut av arbeidsmarkedet, så har ledigheten økt fra rundt 13% til rundt 23% gjennom denne krisa.

Rekordlav sysselsetting

Hvis vi så ser på arbeidsmarkedet fra motsatt side, altså hvor mange som er sysselsatt, får vi bekreftelsen:

USA sysselsetting
Kilde: US Department of Labor 2013

Her ser vi et dramatisk fall i sysselsettinga. Fra 2007 til 2010 falt sysselsettingsgraden i USA med rundt 4,5%, og den har ikke tatt seg opp! Det betyr at 7-8 millioner mennesker har falt permanent ut av arbeidsmarkedet. Til sammenlikning ligger sysselsettingsgraden i Norge rundt 69%.

Stagnasjon i BNP

USA har vist en større vekst i bruttonasjonalprodukt enn Europa etter finanskrisa. Men veksten er veldig svak, og dårligere enn etter noe tidligere krakk. Denne grafen viser hvor mange måneder det har tatt å komme tilbake til forrige topp etter ei krise:

42 måneder uten opphenting! Og igjen er tallene sterkt manipulert. Det gjøres så mange justeringer at sjøl fagfolk mister oversikten. Her er en sammenlikning mellom USAs BNP-utvikling med og uten disse justeringene:

Økende fattigdom

I 2012 satte USA enda en rekord: flere mennesker enn noen gang tidligere var nødt til å gå på matkuponger. 47,1 millioner amerikanere brukte matkuponger i august 2012. Det er en økning på over 400.000 fra måneden før.

Men gjelda øker og The FED trykker penger

USAs gjeld passerte nylig 16.400 milliarder dollar. Og The Federal Reserve «løser problemene» ved å «trykke elektroniske penger». Men hvor blir disse pengene av? Ikke kommer flere folk i jobb, ikke øker industriproduksjonen noe vesentlig, så hvor blir disse «nye pengene» av? Ganske riktig! De pumper opp børsen. De holder Wall Street oppe på økonomiske steroider. Det eneste feltet i økonomien som slår gamle rekorder, er børsen. Se bare denne sammenlikninga mellom S&P-indeksen og The FEDs «kvantitative lettelser» (les: pengetrykking):

Hver gang Ben Bernanke trykker penger, går børsen opp, men dopet virker kortere og kortere hver gang.

Dette er en boble

Når det ikke er noen sammenheng mellom en børsboom og den virkelige økonomien, så har vi en boble. Den kan sprekke i år, eller seinest neste år. For nå har sjøl de manipulerte tallene for USAs BNP begynt å flate ut eller synke – minus 0,1% i fjerde kvartal. Ikke stor nedgang, men på dette punktet i konjunktursykelen skulle det ha vært +3%.

Men handelsunderskuddet med Kina er rekordstort

I 2012 overtok Kina som verdens største handelsnasjon. Og i 2012 ble USAs handelsunderskudd med Kina på 315 milliarder dollar. Ingen gang tidligere i verdenshistorien har noe land hatt et så stort underskudd i forhold til et annet land.

usa underskudd kina

Alt jeg har lagt fram her er tall som enhver kan kontrollere. De peker ikke mot noen løsning på krisa. Dette ser mer ut som en lang depresjon. Og nå har jeg bare tatt for meg den vestlige økonomien som går best!

Les gjerne boka Sammenbruddet fra 2011, så får du hele bakgrunnen for denne krisa.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelTostatsløsninga er død – hva med enstatsløsning?
Neste artikkelEn gresk tragedie av historiske dimensjoner
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).