Ikke fortell dette til europeiske velgere

0

Europa sliter med gjeldskrise, massearbeidsløshet og stagnerende industri. Lederne i EU går fra det ene mer innholdsløse toppmøtet til det andre, men prøver å forsikre Europas innbyggere om at de har en plan. Hvis bare landene avstår enda mer makt til disse ikke-valgte toppene.

Men de aner ikke hva de skal gjøre!

Det EU-toppene ikke forteller sine velgere er at Europa står foran ei energikrise ingen har sett maken til, og at de ikke har peiling på hvordan denne krisa skal løses. La oss se på noen få grafer.

Olje- og gassproduksjon og -forbruk i Europa

Disse to grafene viser at Europa vest for det tidligere Sovjetunionen er totalt avhengig av import av olje og gass. Egenproduksjonen går ugjenkallelig nedover. De eneste lyspunktene er Norge, Danmark og Nederland. Dem kommer vi tilbake til.

Storbritannia ute å kjøre

Nylig var David Cameron i Norge for å sikre Storbritannia langsiktige kontrakter for leveranse av olje og gass fra Norge. Et lite blikk på to nye grafer viser hvorfor han var så oppsatt på det.

Storbritannia var en olje- og gassgigant. Men det er auld lang syne. Nå er landet på vei til å bli en mygg. Toppen ble nådd for mer enn ti år siden, og nå er landet nettoimportør av olje og gass. Og det går fort utforbakke.

La oss se på Nederland

Nederland hadde en gang en langsiktig og forsiktig utvinning av gass, helt til det energifattige EU la press på landet for å øke utvinninga. Nederland er den eneste store gassprodusenten på kontinentet. Og der er prognosene alt annet enn festlige.

Grafen viser de nederlandske myndighetenes prognoser for gassproduksjonen, og de er sannsynligvis for optimistiske.

Et ikke fullt så yndigt land

Danmark er ikke en stor olje- og gassprodusent, men landet er nettoeksportør både av olje- og gass, og er derfor et lyspunkt for et ellers nokså dystert EU. Ulempen er at toppen ble nådd rundt 2005 og at det punktet der man importerer mer enn man produserer nærmer seg ubønnhørlig – og raskt.

Så er det bare Norge igjen

Vest for Russland er det derfor bare Norge som har betydelige olje- og gassressurser i Europa. Uten Norge er EU prisgitt russiske leveranser eller import fra Midt-Østen. Jeg har tidligere på bloggen vist at også Norge er over oljetoppen. Det skjedde i 2001. Produksjonen er omtrent halvert siden den gang, så utforbakken er bratt.

De siste tallene fra oljedirektoratet viser en nedgang på 17% fra august til september 2012. Og septembertallene fra 2012 ligger også ca 17% under september 2011.

Så heller ikke Norge kommer til å redde EU, hvor mye Jagland enn prøver. Og alternative energikilder er ikke i nærheten av å kunne erstatte olje og gass i Europa nå.

Konsekvensene

for EU blir:

For anybody who doesn’t fully understand the Euro situation, it is explained very simply in the picture below……..

Pythagoras’ theorem – 24 words.
Lord’s Prayer – 66 words.
Archimedes’ Principle – 67 words.
10 Commandments – 179 words.
Gettysburg address – 286 words.
US Declaration of Independence – 1,300 words.
US Constitution with all 27 Amendments – 7,818 words.
EU regulations on the sale of cabbage – 26,911 words

Forrige artikkelEuropeisk bilindustri stuper
Neste artikkelGjesteblogg: «Historieforfalsking»?
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).