Arbeiderpartiet noterer seg for første gang i moderne tid for meningsmålinger hårfint over 20%. Slik partiet styres for tida er det ikke usannsynlig at partiet må venne seg til å se 20-tallet fra undersiden. Partiets ledelse og tillitsmannsapparat later til verken å ønske eller evne å ta fatt i...
Så måtte Trond Giske kaste inn håndkleet. Det var jo ikke særlig overrakende, slik denne saka har utviklet seg. Men det betyr langt fra at Arbeiderpartiet har løst noen av sine grunnleggende problemer. Giske-saka har bare forsterket dem. Arbeiderpartiet har prestert det nærmest utrolige å gå fra 37% i...
Dagens Ukraina minner smertelig om Tyskland i 1920-årene: dårlig ledelse i hælene på en tapt krig, som – i tillegg til følelsen av sviktede håp og en sterk nedgang i gjennomsnittsinntekten samtidig som prisene stiger – alt i alt driver en kritisk masse i den ukrainske befolkningen mot en...
CNN melder at amerikanske FBI nå aktivt vil etterforske påstandene om korrupsjon i forbindelse med Clinton Foundation. Det FBI vil undersøke er mistankene om at giverne til stiftelsen ble lovt politiske fordeler eller spesiell tilgang til daværende utenriksminister Hillary Clinton i bytte mot donasjoner til stiftelsen. Etterforskningen ledes av FBIs...
Bare én dag etter at Donald Trump fordømte Pakistan for ikke å bekjempe terrorismen annonserte Pakistans nasjonalbank at den vil droppe dollar og i stedet bruke yuan i all samhandel med Kina. Trump sa at USA ville holde tilbake 255 millioner dollar i hjelp til Pakistan fordi han mente...
Det politiske og økonomiske systemet i Iran som oppsto etter Khomeini-revolusjonen i 1979 er en spesiell form for kapitalisme der kommandohøydene i økonomien styres av presteskapet. Samtidig er det et diktatur der én mann, nemlig Den øverste lederen, i siste instans avgjør alle vesentlige spørsmål.  Prestekastens statskapitalisme Irans grunnlov deler økonomien...
Globaliseringa av verdensøkonomien har pågått lenge og har særlig skutt fart etter at USA ble eneste gjenværende supermakt. Røttene til globaliseringa kan gjerne trekkes tilbake til opprettelsen av det USA-dominerte økonomiske systemet fra og med Bretton-Woods-konferansen i 1944. Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og naturligvis dollarens rolle som hegemonisk verdensvaluta...
Det er ingen hemmelighet at USA ønsker å styrte regimet i Iran og skifte det ut med et pro-amerikansk, pro-israelsk regime. Når Hillary Clinton, John McCain og Donald Trump kommer ut med nærmest likelydende uttalelser om å støtte opprøret mot diktauret i Iran, så vet vi hvor landet ligger....
Selv om det militær-industrielle komplekset i USA rår over verdens mest avanserte og forferdelige våpen og har hundrevis av baser over hele verden, så vet strategene deres at ingen general kan vinne krigen uten også å vinne kampen om fortellingene. Derfor spiller mediene en så sentral rolle for krigsmaskineriet....
Av Terje Tvedt. Jonas Gahr Støre skriver som om han står utenfor både tid og rom. Den 10. desember skrev Jonas Gahr Støre et essay i Aftenposten om min bok Det internasjonale gjennombruddet. Han understrekte at den har et «storslagent» preg, trekker «lange linjer i menneskehetens historie», og er «betimelig», fordi...