Tyskland: «Vi må forberede oss på en landkrig»

0

Stikk imot tysk opinion snakker tyske militære og toppolitikere stadig oftere om å forberede seg på landkrig mot Russland. Har de ikke lært noe av hvordan det gikk forrige gang Tyskland prøvde dette?

Avisa Die Welt har en artikkel med tittelen: «Vi må fokusere på å forberede oss på en landkrig».

So werden wir gefechts- und kriegstauglich und am Ende siegfähig.

Sammendrag:

«Jürgen-Joachim von Sandrart (62) er generalløytnant i det tyske forsvaret og har vært sjef for NATOs multinasjonale korps nordøst i Szczecin i Polen siden november 2021. Han er dermed ansvarlig for den taktiske ledelsen av landoperasjoner på alliansens nordøstlige flanke. (…)

Sandrart: «Inndelingen av alliansens territorium i tre regioner – nord, midt/øst og sør – som ble vedtatt [på NATO-toppmøtet i 2023] i Vilnius, er rettet mot forsvarsplanlegging mot en motstander som Russland på mellomlang sikt (…)

Vi må være forberedt før Russland blir rekonstituert. (…) Jeg leder for tiden en estisk divisjon som er under oppbygging. Så har vi den multinasjonale nordlige divisjonen i Latvia, som for tiden ledes av Danmark, og den multinasjonale nordøstlige divisjonen sør for Kaliningrad, som for tiden ledes av Polen. Og til slutt en litauisk divisjon, som også er i vekst. (…) Jeg er svært takknemlig for at minister Pistorius tydelig anerkjenner at vår sikkerhet også forsvares på NATOs grense mot Russland. Jeg kaller det grensen for vår frihet.

Ministeren har gjort dette ved å love Litauen permanent stasjonering av Brigade 45, som nå er under oppbygging. Den vil da bli innlemmet i en tysk divisjon, for tiden den tiende panserdivisjonen, og vil styrke det fremre forsvaret på østflanken betydelig. (…) Dette vil gjøre oss kamp- og krigsdyktige og til syvende og sist i stand til å seire».

Ekstrem militarisering

Det er mange artikler med denne tendensen i tysk presse, men de klarer ikke å stikke under stol at Tyskland verken er militært eller materielt i nærheten av å kunne gjennomføre et slikt militært eventyr.

Michael Hüther, som er sjef for Instituts der deutschen Wirtschaft, sier at «det trengs 300 milliarder euro» for å ruste opp Bundeswehr.

Forsvarsminister Boris Pistorius (SPD) har sagt at at Tyskland må ruste opp så snart som mulig og så mye som mulig for å sette Bundeswehr på krigsfot. Men kristeligdemokratene i CDU synes ikke regjeringa ruster opp nok.

Deres militærtalsmann Johann Wadephul sier at «europeisk sikkerhet kan vi ikke oppnå med Russland, men mot Russland». Han påstår at dette er noe Tyskland har lært av historien, men han redegjør ikke for hvilke historiebøker som har lært ham dette.

De liberale i FDP vil mobilisere 900.000 reservister. Dette er naturligvis rein ønsketenkning.

Som vi har vist i en annen artikkel er disse krigshisserne helt i utakt med sitt eget folk, men det hjelper ikke så mye så lenge det er slike folk som sitter med makta og så lenge de har nesten 100% oppslutning av enøyde medier. Vi kan med rette si at de vestlige «redaktørstyrte mediene» er blitt en krigførende part og at uten dem hadde denne krigen knapt vært mulig.

Stadig færre europeere ønsker å sende våpen til Ukraina

Forrige artikkelDet er lavt under taket for kritikk av Ukraina-politikken i Klassekampen
Neste artikkelStreikende lærere i Sri Lanka møtt med opprørspoliti og vannkanoner