USAs svarte dag

0
Julian Assange er fri, men USA har vist sit sanne, mørke ansikt.
By David Shankbone - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2646234
Av Scott Ritter.

Ved å la den amerikanske regjeringa tvinge Julian Assange til å erkjenne seg skyldig i en forbrytelse han ikke har begått, har USA dømt seg selv til å være et land der det å fortelle sannheten er en forbrytelse.

«Pressa skulle tjene de som styres, ikke de herskende. Regjeringas makt til å sensurere pressa ble opphevet slik at pressa for alltid skulle stå fritt til å gå i rette med regjeringa. Pressa ble beskyttet slik at den kunne avsløre hemmelighetene til regjeringa og informere folket. Bare en fri og uhemmet presse kan effektivt avsløre bedrag i regjeringen. Og det viktigste blant ansvarene til en fri presse er plikten til å hindre noen del av regjeringen i å lure folket og sende dem til fjerne land for å dø av fremmed feber og utenlandske skudd og granater».

Dommer Hugo Black, The New York Times versus USA, 1971.

Julian Assange skal snart etter planen møte for en amerikansk domstol på øya Saipan, hvor han forventes å erkjenne seg skyldig i ett enkelt brudd på spionasjeloven, nemlig å konspirere for å innhente og avsløre nasjonal forsvarsinformasjon.

Assange er ikke skyldig i noen forbrytelse. Det er USAs regjering som opererer i strid med loven og ved å undertrykke Julian Assanges plikt som utgiver til å avsløre bedrag fra deler av regjeringa om krigsforbrytelser begått av amerikanske tjenestemenn i Irak og andre løgner og bedrag begått av utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet, i grove brudd mot det første grunnlovstillegget i USA.

Ved å utsette Julian Assange for fem års fengsel under grufulle forhold i et britisk maksimalsikkerhetsfengsel, hvor han ble holdt på isolat 23 timer i døgnet, brøt den amerikanske regjeringen ned ånden og viljen til en mann hvis sak hadde kommet for å personifisere grunnleggende spørsmål om ytringsfrihet.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter, Juan E. Mendez, har erklært at «[s]olitær innesperring, [som en straff] kan ikke rettferdiggjøres av noen grunn, nettopp fordi det påfører alvorlig psykisk smerte og lidelse utover enhver rimelig gjengjeldelse for kriminell oppførsel og utgjør dermed en handling definert [som]…tortur».

Enhver amerikaner, enten vedkommende opererer som journalist eller bare en borger som tror på den grunnleggende retten til ytringsfrihet og en fri presse, må forstå betydninga av hva Assanges innrømmelse av skyld betyr – det er et frontalt angrep på ytringsfriheten, som i realiteten omstøter den grensesprengende høyesterettsavgjørelsen i The New York Times versus USA som er uttrykt i Hugo Blacks ord til forsvar for denne grunnleggende amerikanske friheten.

La det ikke være noen tvil: Julian Assange er fri, men ytringsfrihet og forestillingen om en fri presse er død i USA i dag, drept av vår kollektive passivitet i møte med brutaliseringen av Julian Assange av den amerikanske regjeringa for «forbrytelsen» å avsløre dens forbrytelser slik at hele verden fikk se dem.

Sannheten setter oss ikke lenger fri.

Snarere har det blitt en forbrytelse å skinne lys på den ubeleilige sannheten.

Amerika er et langt verre sted i dag enn det var før vår regjering tvang denne innrømmelsen fra Julian Assange.

Dette er en mørk dag i landets historie.


Denne artikkelen ble publisert på bloggen til Scott Ritter.

Fra Stella Assange:

HASTER: Nødoppfordring om donasjoner for å dekke massive USD 520.000 gjeld for jetfly. Julians reise til frihet har en enorm kostnad: Julian vil skylde USD 520.000 som han er forpliktet til å betale tilbake til den australske regjeringen for charterfly VJ199. Han fikk ikke lov til å fly kommersielle flyselskaper eller ruter til Saipan og videre til Australia. Ethvert bidrag stort som smått settes stor pris på.

URGENT: Emergency appeal for donations to cover massive cost of jet and recovery

Forrige artikkelUSA forsterker okkupasjonsbasen i det nordøstlige Syria
Neste artikkelJulian Assange forlot retten som en fri mann
Scott Ritter
Scott Ritter er en tidligere US Marine Corps etterretningsoffiser som tjenestegjorde i det tidligere Sovjetunionen med å implementere våpenkontrollavtaler, i Persiabukta under Operasjon Desert Storm og i Irak for å føre tilsyn med nedrustningen av masseødeleggelsesvåpen. Hans siste bok er Disarmament in the Time of Perestroika, utgitt av Clarity Press.