Også EU-valget brukes som argument for høyere renter

0
Sjeføkonom DNB Markets, Kjersti Haugland / Foto: DNB

Bankfolkene er kreative når det gjelder å utvikle argumenter for høyere renter. Denne gangen er det sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, som er frampå i E24 og fremmer den kreative påstanden om at høyrepartienes framgang i Europa vil gi høyere renter i Norge.

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland merker seg at flere av partiene har politikk som bygger opp barrierer, ment for å favorisere egen industri og nasjonale interesser.

En mer proteksjonistisk tilnærming, med mindre frihandel.

Haugland sier en slik utvikling kan gi en rekke konsekvenser hjemme i Norge på lengre sikt:

  • Høyere kostnader
  • Høyere prisvekst
  • Høyere renter

Hun sier videre at valget i seg selv ikke vil påvirke kostnader, prisvekst og renter direkte, men indirekte over tid.

– Dette er med på å bygge opp under det inntrykket vi har. Verden blir mindre og mindre global, og det bygger seg opp handelsbarrierer som fører med seg økte kostnader, sier Haugland.

Bankene tjener grovt og skylder på alle andre

Det sjeføkonom Haugland kommer i skade for å glemme er at det er hennes egen bank, DNB, som er pådriver for det høye rentenivået i Norge og at slik var det lenge før EU-valget. Hun glemte også å nevne at hun og hennes klasse bankfolk får økte bonuser fordi rentene er høye.

Men det er vel ikke lett for en sjeføkonom å få med seg alt.

– Jeg sier ikke at inflasjonen kommer til å være ti prosent, men jeg tror den kommer til å være nærmere tre prosent enn to prosent, sier Haugland.

«Høyere priser på varer og tjenester fører til økt inflasjon. Det kan gjøre at sentralbankene setter opp rentene, eller lar rentene være på et høyere nivå lengre».

  • Europa har, i likhet med store deler av verden, nytt godt av rimelige varer produsert i lavkostnadsland som Kina. Nå mener Haugland at kostnadene kan øke dersom produksjonen flyttes hjem.
  • I tillegg er Europa, i likhet med andre deler av verden, i en klima- og energiomstilling som kan gi økte kostnader.
  • Statistikk viser at antallet negative handelsbarrierer «nærmest har eksplodert» de siste årene.

– Dette betyr høyere renter. Det rammer produktivitetsveksten, og vil føre til en høyere kostnadsvekst, sier hun.

Det Haugland heller ikke nevnte er at hennes egen sjef, Kjerstin Braathen, har lovt oss smerte, og at hun synes «det er verdt det».

Haugland sjøl kan regne med en økt bonus når DNB igjen setter opp rentene, og da har hun allerede forklaringa klar: Det skyldes høyrepartiene i Europa.

Forrige artikkelOpinionen i Russland blir skarpere
Neste artikkelFlertallet i USA sier nei til å sende våpen til Israel