Norges støtte til Ukraina: «En ubalansert tilnærming til sikkerhet og ressursbruk»

0
Støre åpner pengeslusene for mer krig.

«Vi må prioritere våre egne økonomiske interesser og sikkerhet før vi forplikter oss til omfattende militær støtte til Ukraina», skriver Daniel Chiyan, som er medlem av Unge Høyre i Drammen på Forsvarets forum.

Chiyan skriver videre, og vi siterer utførlig for å få fram poengene hans:

«Tidligere i vår skrev medlem Mayhan Rostamkhel i Unge Høyre et innlegg som oppfordret til økt støtte til Ukraina. Dette kan ikke bare forverre krigen og situasjonen for den ukrainske befolkning, men også øke trusselen mot Norge, i og med at vi er et naboland av Russland. 

Økt militær støtte kan eskalere konflikten og trekke Norge inn i større geopolitisk risiko, samtidig som det belaster våre ressurser».

«Vi må virkelig ta innover oss den økonomiske belastningen som økt støtte til Ukraina vil påføre Norge. Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, er ingen uendelig ressurs». 

«Dersom store summer fra fondet brukes for å finansiere våpen og militær støtte til et annet land kan det sette fremtidig norsk økonomisk stabilitet i fare.

Dette er ikke en ansvarlig bruk av våre ressurser. Vi må prioritere våre egne økonomiske interesser og sikkerhet før vi forplikter oss til omfattende militær støtte til Ukraina. Det er essensielt at vi sikrer fondets bærekraft for fremtidige generasjoner.

Dessuten har det vært betydelige økninger i nasjonale utgifter på andre områder. Ifølge statsbudsjettet for 2023 har Norge planlagt store investeringer i helse, utdanning og infrastruktur. Dette inkluderer 43 milliarder kroner til universiteter og høgskoler og betydelige midler til helsevesenet, som illustrert av Norsk Sykepleierforbund«. 

«I stedet for å eskalere konflikten med mer våpen, mener jeg vi bør fokusere på diplomati. Historien viser at militære løsninger ofte fører til langvarige konflikter. Norge har en sterk tradisjon for fredsmekling som bør utnyttes. Det er på høy tid å revurdere vetoretten i FNs sikkerhetsråd, som ofte blokkerer viktige fredsprosesser.

Vi må prioritere langsiktige, diplomatiske løsninger fremfor kortsiktige militære tiltak. Ikke tilnærminger som setter både Norge og resten av Europa i en mulig ødeleggelse».

Dette burde ha vært venstresidas argumenter

Det er oppsiktsvekkende at det må være en mann fra Unge Høyre som påpeker disse opplagte sannhetene. Dette burde ha vært venstresidas faneargumenter: for det norske folkets økonomiske interesser, mot krig og for fred. Så enkelt. I stedet har de to tidligere freds- og venstrepartiene på Stortinget, SV og Rødt, gjort seg til krigshissende partier som ikke kan få brukt nok av nasjonalformuen til å støtte amerikansk krigsindustri og det naziinfiserte regimet i Kiev. De later som om dette lar seg forene med «kampen mot Forskjells-Norge», men man behøver ikke være medlem av Drammen Unge Høyre for å skjønne at dette er å kaste folk blår i øynene. «Venstresida» prioriterer krig, våpenindustrien og milliardærenes interesser fram for vanlige folks levevilkår og framtida for ungene våre. Og LO bruker medlemskontingenten til å støtte den militære etterretningstjenestens raid inn i Russland når de burde ha satt kampen for fred og mot dyrtida på topp.

Så enkelt og så sørgelig er det.

Forrige artikkelTysklands EU-valg: Kampen mot «høyre» mislyktes
Neste artikkelSør-Korea reiser sak mot Israel for krigsforbrytelser i Gaza