Den nye våren mellom India og Iran

0
Statsminister Narendra Modi (til høyre) og Irans president avdøde Ibrahim Raisi på BRICS-toppmøtet, Johannesburg, 18. august 2023

Det nye gode forholdet mellom India og Iran henger sammen med Irans bånd til Russland.

Av M. K. Bhadrakumar.

TEHRAN – Det er enorm takknemlighet blant iranske intellektuelle, diplomater og politikere angående statsminister Narendra Modis entusiastiske støtte til deres lands medlemskap i BRICS-gruppen. Modi spilte en nøkkelrolle for å navigere Iran på plass som medlem i BRICS under deres toppmøte i Johannesburg i august i fjor.

Russlands president Vladimir Putin kunne ikke være til stede i Johannesburg. Men statsminister Narendra Modi deltok personlig på toppmøtet, og spolerte de ondsinnede ryktene og skrønene til det motsatte orkestrert av vestlige medier. Den angelsaksiske spillplanen var å på en eller annen måte få Irans medlemskapsspørsmål utsatt på ubestemt fremtid.

Det avgjørende øyeblikket var en telefonsamtale fra den nå avdøde iranske presidenten Ibrahim Raisi til Modi i uken før toppmøtet. Grunnen for den siste bølgen av diplomatisk aktivitet ble imidlertid forberedt i de foregående ukene av den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Ajit Doval da han deltok på møtet med BRICS nasjonale sikkerhetsrådgivere i Johannesburg i slutten av juli, bare uker før toppmøtet for å gjennomgå sikkerhet og økonomisk samarbeid.

Doval holdt separate «arbeidsmøter» med sine russiske og iranske kolleger, henholdsvis Nikolai Patrusjev og Ali-Akbar Ahmadian. De nasjonale sikkerhetsrådgiverne diskuterte Irans BRICS-medlemskap som en viktig sak for toppmøtet i Johannesburg.

Ahmadian og Dovals samtaleemner dekket hele spekteret av forholdet mellom Iran og India og en ambisiøs agenda for å forsterke båndene over hele linjen på felt som spenner fra transport, energi og bank til terrorbekjempelse. 

De to sikkerhetsrådgiverne var enige om at Chabahar havneprosjektet, som er ankeret for Modis enormt ambisiøse visjon for Indias regionale politikk, vil tjene på Irans BRICS-medlemskap, selv når den Moskva-ledede internasjonale nord-sør-transportkorridoren kommer i drift. 

Teheran ser for seg at via Chabahar havn kan og bør indisk handel og industri komme inn i landet i stor skala gjennom internasjonal handel, investeringer og prosjekteksport. Den iranske siden føler at Chabahar har potensial til å heve Indias partnerskap med Iran til et helt høyere strategisk nivå. 

Bemerkelsesverdig nok er det at overgangen mellom India og Iran også henger sammen med et paradigmeskifte som er på gang i de to landenes respektive forhold til Russland. Iran og Russland signerte denne uken et memorandum i Teheran for å gjøre Iran til «et regionalt gass-knutepunkt». Gazprom-sjef Alexey Miller deltok personlig på signeringsseremonien, og vitnet om den store betydningen Kreml tillegger dette framtidsprosjektet. 

Den russiske intensjonen er å komme inn på det iranske markedet i den nordlige kaspiske regionen gjennom sovjettidens rørledninger fra Kaukasus og Sentral-Asia og å delta i utviklingen av den iranske gassindustrien, bygging av gassrørledninger, LNG-prosjekter og gruveprosjekter. Gazprom er interessert i å organisere bytteforsyninger til tredjeland, og en rekke LNG-prosjekter sør i Iran vurderes, ifølge en rapport i avisen Kommersant, for å benytte seg av det sørasiatiske markedet. 

Nå er ikke det store bildet komplett uten å ta hensyn til at Moskva og Teheran også er i ferd med et historisk transformativt gjennombrudd i forholdet til den omfattende samarbeidsavtalen mellom Russland og Iran som har vært under forhandling siden 2022 klar for undertegning ikke før ny regjering i Teheran tiltrår. Sett til side protokollen, hadde Putin en telefonsamtale onsdag med Irans fungerende president Mohammad Mokhber – deres andre slike samtale i løpet av de siste fjorten dagene. (her og her).

I alle fall forsikret Doval på sitt møte med sin iranske motpart i Johannesburg at Irans tiltredelse til BRICS ville utvide gruppens økonomiske og politiske kapasiteter. Doval ble sitert om at New Delhi ville bruke «alle midler og muligheter til rådighet for å lette Irans tiltredelse» til BRICS-gruppen. 

Det indiske referatet av telefonsamtalen mellom Modi og Raisi bare fire dager før toppmøtet i Johannesburg fremhevet at «De to lederne gjentok sin forpliktelse til å styrke det bilaterale samarbeidet ytterligere, inkludert å realisere det fulle potensialet til Chabahar Port som et tilkoblingspunkt. De to lederne diskuterte også samarbeid på multilaterale fora, inkludert utvidelse av BRICS og så frem til møtet deres på sidelinjen av det kommende BRICS-toppmøtet i Sør-Afrika».

Hvor langt disse positive impulsene vil bli videreført ved Modis en-til-en-diskusjoner med Putin under hans kommende to-dagers besøk til Moskva 8. juli gjenstår å se. Russland og Iran eier til sammen mer enn 60 prosent av globale gassreserver, og forventningen i Teheran er at de to landenes energiavtale under forberedelse vil lette dannelsen av «en energibalanse i regionen» – som Irans oljeminister Javad Owji kalte det. Uten tvil kan Russland og Iran være de mest pålitelige leverandørene av naturgass til det indiske markedet i løpet av de neste tiårene og styrke Indias energisikkerhet gjennom dette århundret.

Et helhetlig bilde vil være ufullstendig uten å kaste et øye på det kommende BRICS-toppmøtet også. Russland og Iran er tross alt under amerikanske sanksjoner. Sakens kjerne er at BRICS-toppmøtet i oktober i Kazan under Putins formannskap vil fokusere på opprettelsen av et nytt betalingssystem for medlemslandene. Ulike varianter er under vurdering – bruk av stablecoins (kryptovaluta-tokens knyttet til eiendeler som gull), en plattform for å koble sammen sentralbankenes digitale valutasystemer, og integrasjon av nasjonale systemer for finansielle meldinger. 

På en mediebriefing i Moskva torsdag sa viseutenriksminister Sergey Ryabkov at BRICS-landene «aktivt og jevnt følger initiativer» på alle de tre ovennevnte områdene.  Ryabkov sa at det politiske momentumet er «avgjørende her», og la til: «Kanskje vil det ikke være noen beslutninger (på Kazan-toppmøtet) som fullstendig revolusjonerer alt, og som kanskje ikke er nødvendig i et så følsomt område hvor gradvis fremgang ofte er beste. Imidlertid vil det være håndgripelige resultater, og jeg er glad for at alle medlemsland, inkludert de som nylig ble med 1. januar, deler vår felles forståelse og visjon om trinnene som trengs for å komme videre». 

Modi hadde bygget et godt forhold til Raisi som skulle besøke India senere i år. Viktigheten av å ta opp trådene med Raisis etterfølger kan ikke understrekes kraftig nok. Kanskje ville et tidlig besøk av Doval til Teheran være på sin plass. 

Forresten, den afghanske situasjonen skaper også bekymring for Iran og Russland ettersom det er økende tegn på en konsolidering av Den islamske staten-Khorasan i de nordlige regionene i Afghanistan med aktiv støtte fra CIA. Som svar har Moskva til hensikt å fjerne Taliban fra sin liste over terrororganisasjoner og styrke samarbeidet om terrorbekjempelse med myndighetene i Kabul.     


Denne artikkelen ble publisert på bloggen til M. K. Bhadrakumar.

Forrige artikkelNammo får kjempekontrakt for tysk rustningsindustri
Neste artikkelKan «ekspertene» bli enda villere?
M. K. Bhadrakumar
M. K. Bhadrakumar er en pensjonert indisk karrierediplomat. Han har blant annet tjenestegjort i Sovietunionen, Pakistan, Iran og Afghanistan. Han skriver Indian Punchline, der han analyserer verdensbegivenhetene sett fra et indisk perspektiv.