Kan «ekspertene» bli enda villere?

0

I forrige artikkel så jeg på noen elementer fra en artikkel hos Forskning.no, en artikkel som kategorisk avviser at vaksine kan ha noe som helst med overdødeligheten å gjøre. Litt lenger ned i artikkelen kommer deres “faglige” alibi inn, nemlig avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet Ann Kristin Skrindo Knudsen.

Av Terje Hansen, Foreningen lov og helse.

28. juni 2024

Ann Kristin Skrindo Knudsen leverer et narrativ jeg knapt har sett makan til, hvor ingenting henger på greip.

Et narrativ absolutt uten hode og hale

Som jeg skrev i forrige artikkel kom Knudsen med følgende komplett uriktige påstand om en studie fra Nederland, en studie som viser den sterke korrelasjonen mellom vaksinering og overdødelighet, og som dermed faktisk gir holdepunkter for å frykte at vaksinen bidrar til overdødelighet:

– Studien gir derfor ingen holdepunkter for at koronavaksinasjon bidrar til overdødeligheten, slik mange medieoppslag om studien kan indikere, skriver Knudsen til forskning.no.

Så kommer et forbløffende meningsløst avsnitt, hvor Knudsen og/eller Forskning.no videre “argumenterer” med å si at tvert i mot stemmer den nederlandske studien godt med andre studier, som viser at det var overdødelighet i 2020, 2021 og 2022, med følgende oppklarende formulering:

Altså har flere dødd enn vanlig.

Da så.

Videre, om at Norge kom godt ut av det og uten overdødelighet i det vaksinefrie året 2020, men så:

Men så, høsten 2021, begynte noe å skje. Dødeligheten begynte å stige gradvis.

Så kommer kronen på verket når Knudsen og Forskning.no sammen skal gi oss svaret på gåten om hvorfor folk begynte å få svekket helse, dårlig immunforsvar, rare lidelser og sannelig også begynte å dø i økende stor grad umiddelbart etter at vaksinen ble rullet ut i den norske befolkning:

Så hvorfor økte overdødeligheten i Norge etter at vaksinene kom?

Knudsen peker på flere mulige forklaringer:

  • De mer smittsomme delta- og omikron-variantene av viruset kom til Norge rundt samme tid som restriksjonene ble lettet. 
  • En stor andel av befolkningen ble smittet. Da rammet sykdommen også flere sårbare grupper. Faktisk var toppunktet for covid-19-dødsfall i Norge i mars 2022.
  • Selv om vaksinen beskyttet mot alvorlig sykdom og død, var ikke beskyttelsen 100 prosent. Eldre mennesker ble, til tross for vaksinering, hardt rammet.
  • De strenge smitteverntiltakene forlenget sannsynligvis livet til noen. Da samfunnet åpnet opp igjen, kan det ha ført til en opphopning av dødsfall.

Forklaringselementene i de fire lettere absurde punktene over er altså Covid-19-relatert; enten selve sykdommen Covid-19, tiltakene mot den, eller kombinasjon av de to, så hvorfor ikke da umiddelbart etterpå komme med følgende:

Nesten halvparten av de ekstra dødsfallene i slutten av 2021 og i 2022 skyldtes faktisk andre ting enn covid-19, viser en studie av Dødsårsaksregisteret som Folkehelseinstituttet har utført.

Og:

Hjerte- og karsykdommer var en av de vanligste årsakene til overdødeligheten.

La meg da få påpeke at hjerte- og karsykdommer for lengst er anerkjent som en bivirkning av vaksinene mot Covid-19. La meg oppsummere de “logiske” analysene og narrativet i det følgende.

Narrativet fra Knudsen, FHI og Forskning.no oppsummert

Det finnes ingen holdepunkter for at vaksinen har noe med overdødeligheten å gjøre, selv om en rekke studier og andre signaler finner en rekke holdepunkter for nettopp det. Det at overdødeligheten er i heftig korrelasjon med vaksineutrullingen, ikke bare noen få steder men over hele verden, er åpenbart tilfeldig.

Det at dødeligheten opptrer helt annerledes i det vaksinefrie året 2020, med mye mindre overdødelighet og noen steder sågar uten overdødelighet, skyldes at tiltakene virket. Selv om de samme tiltakene sluttet å virke etter at vaksinen ble rullet ut i 2021, da, for da skjøt jo dødeligheten i været. Men så virket tiltakene jaggu litt likevel faktisk, for da tiltakene opphørte i starten 2022 er det årsaken til den økte dødeligheten som da kom.

Vaksinen virker mot alvorlig sykdom og død, men grunnen til at dødeligheten føk i været etter vaksinasjon er at den tross alt ikke virker hundre prosent mot sykdom og død. Forklaringen for tallene ligger bare i Covid-19 og tiltak, selv om omtrent halvparten av den økte dødeligheten som er perfekt korrelert med vaksineringen skyldes andre årsaker enn Covid-19.

(Jeg kan her nevne at sykdommen Covid-19 er oppført som en av bivirkningene for vaksinen, uten at du skal la det forstyrre «logikken» til «ekspertene».)

Nuvel, hjerte- og karsykdommer var en av de vanligste årsakene til overdødeligheten, og selv om det er dokumentert at én av de utrolig mange og alvorlige bivirkningene fra vaksinen faktisk er alvorlig hjertesykdom, kan bare ikke vaksinen ha noe med det å gjøre. Det er sågar dokumentert at vaksinen har ført til bivirkningen død, men det at det blir veldig mye død etter at vaksinen ble rullet ut kan ikke ha noe med vaksinen å gjøre, fordi man fra første øyeblikk har funnet ut (faktisk egentlig før den ble rullet ut) at den bare fører til litt død.

Dette bør kvalifisere til å i fremtiden få en eller annen form for pris.


Denne artikkelen ble publisert av Foreningen lov og helse.

Forrige artikkelDen nye våren mellom India og Iran
Neste artikkelPengegaloppen i Rogaland
Foreningen lov og helse
Foreningen er initiert og dannet av personer hovedsakelig fra justis- og helsesektoren som er kritisk til helsepolitikken (eller deler av den) samt lovverket som ble innført som en respons på at det ble erklært en koronapandemi i starten av 2020. Foreningen er primært åpen for medlemmer i eller med bakgrunn fra justis- og politi, helsesektoren (privat eller offentlig), forsvaret, jurister og skole/utdanning. Dette er yrkesgrupper innenfor de systemene som i betydelig grad har vært involvert i den offisielle håndteringen av pandemien.