WHO og infodemi

0
Illustrasjon fra WHOs materiell

av Kristina og Alexander – Foreningen exitwho

En infodemi er en rask spredning av informasjon. Ordet i seg selv er en metafor opprinnelig laget i 2003 av David Rothkopf og videre brukt i 2020 under pandemien for å beskrive hvordan feilinformasjon og desinformasjon kan spre seg som et virus,[1] her mener WHO at infodemi er likestilt med virus spredning.

broken image

I 2023 kom WHO med et kurs i hvordan fremme helseinformasjon under en helsekrise, gjennom de nye infodemiske verktøy kalt “Learn how to manage the infodemic and reduce its impact in new OpenWHO infodemic management courses”[3]. Det første kurset het “Infodemic management 101” som ble opprettet i 2021 og har etter hvert eskalert til å bestå av mange kurs[4], et utsnitt av kursoversikten ser slik ut:

broken image

“An insights report is a rapid synthesis of:

• what has been learned from an integrated analysis of data from diverse sources on how people, communities, health systems and societies are being affected by an infodemic, how it is shaping the information environment, and how it may impact attitudes, awareness, perceptions and health behaviours;

• the implications this has for a health or emergency programme; and

• recommendations for actions or strategies that can be taken to address these issues”

 

WHO er svært bevisste på at folkets meninger avgjør suksessen i deres anbefalinger og derfor er deres 6-steg plan utarbeidet, den ser slik ut:

broken image

Under hvert punkt er det en detaljert beskrivelse slik at alle som vil veilede befolkningen til rett tankegang kan bidra i informasjonsarbeidet. Det som går igjen i hele infodemi kampanjen og WHO generelt er en steg for steg håndtering av motreaksjoner, gjerne listet opp i rekkefølge. En slags “enkel” veiledning som er satt sammen på en måte som gjør det veldig enkelt for alle, uansett akademisk nivå til å få laget rapporten for så og spre den bredt.[6]

I oktober 2023 kom et nytt dokument fra WHO hvor de tar for seg den nye planen om hvordan de skal håndtere planleggingen og forberede når det gjelder informasjon om influensa og andre respiratoriske sykdommer, under navnet “new infodemic management tools to support pandemic planning and preparedness for pandemic planning and preparedness for pandemic influenza and respiratory pathogen disease events”,[7]

I tillegg har WHO et mangfold med youtube videoer med kun infodemi som tema, se for eksempel – “How to protect yourself in the infodemic?”[8], “testimonies from young people[9], “Infodemic management introduction[10].

FNs Generalsekretær understreket betydningen av promoteringen av helsefremmende oppførsel og å forhindre skadene av feilinformasjon i et videointervju 23 September 2020 under arrangementet” “Infodemic Management: Promoting healthy behaviours in the time of COVID-19 and mitigating the harm from misinformation and disinformation”[11], og “The UN and partners have urged countries to take urgent action to address what they have described as the “infodemic” that has surfaced in tandem with the COVID-19 pandemic, both in the real world and online.”Så på den tiden påstod FNs generalsekretær at det eksisterte en kommunikasjonskrise.[12]”COVID-19 is not just a public health emergency – it is a communications emergency too.”

I mai 2023 går FN hardt ut med et tilsvar om Covid-19 infodemien. Dokumentet handler stort sett om mengden informasjon rundt viktige helsespørsmål under pandemien som ikke burde lyttes til, og påstår at det å høre på annen informasjon fører til tap av menneskeliv.[13]

Det nevnes også i samme dokument at:

“UN member states should be at the forefront of managing information disorders. The UN should thus continue building the capacity of national authorities to respond and provide the public with accurate and understandable information during public health emergencies, as well as other relevant crises”.

Dermed påstår FN at de sitter på den eneste og allmektige sannhet, men siden forskning er en konstant søken etter sannhet og muligheten til å finne avvik fra tidligere oppfatning vil FN og WHO feile totalt i sin bastanthet, da historien har vist oss at ingenting er fastsatt. FN påstår også at de lener seg på forskning i alle spørsmål, dermed er det veldig spesielt å være vitne til at FN ser på de som har avvikende meninger i forhold til deres vedtatte sannhet blir sett på som å spre infromasjonsforstyrrelser. Et eksempel er sannheten om den da vedtatte sannhet om at koronapass forhindret smitte og var det eneste middel for å stanse pandemien, noe som viste seg å være helt feil da, i følge FHI ble 73% av deltakerne ved et julebord på Aker Brygge koronasmittet[14].

Neil Walsh, sjef for seksjonen for nettkriminalitet og anti-hvitvasking av penger, ved FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC),[15] rådet folk til at de bør få informasjon fra pålitelige kilder, som Verdens helseorganisasjon (WHO) og FN. Videre poengterer han at den eneste form for sann informasjon er å finne i FNs familie av byrå og programmer. Ironisk er det da å lese på FNs nettsider at de oppfordrer til ulike meninger og syn i demokratiets ånd, mens de har store infodemikampanjer for å motvirke nettopp dette.[16]

EU har også sin egen “Resource Hub», dette er en sentral som tar for seg all uønsket informasjon.[17] Visepresidenten i EU, Věra Jourová, uttalte 4 Juni 2020 under arrangementet “From pandemic to infodemic“, at for å motvirke feilinformasjon trenger vi en helhetlig tilnærming. Hun kommer også ut med en veiledning[18], den ser slik ut:

 

broken image

 

Taktikken til FN og WHO er å drive informasjonskampanjer på internett og i det daglige virke til alle borgere, samt sensurere og utestenge feil meninger der det er mulig. Her er noen eksempler:

 

broken image

 

“When an emergency is declared, a health authority or other government agency will set up an incident management support team. These structures vary from country to country but usually follow a format similar to WHO’s Emergency Response Framework.”[19] Dermed skal det ved en såkalt nødsituasjon eller krise møtes med en arbeidsgruppe som skal håndtere folkets oppfatninger og den davæende offentlige godtatte sannhet.

FNs beskrivelse og oppfordring til demokrati, ytringsfrihet og dets mangfold blir ironisk nok totalt motarbeidet av FN selv og WHO gjennom infodemi-kampanjer. Til tross for at tidligere såkalt godt dokumenterte og mange fastsatte sannheter er tilbakevist som direkte feil, så fortsetter FN, WHO, politikere, medier osv å operere som om at uansett hva som måtte skje så skal mantraet være – Det skal kun finnes en sannhet og den skal komme fra WHO og FN![20]

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Infodemic

[2] https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve

[3] https://www.who.int/news/item/05-06-2023-learn-how-to-manage-the-infodemic-and-reduce-its-impact-in-new-openwho-infodemic-management-courses

[4] https://openwho.org/channels/infodemic-management

[5] https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/370317/9789240075658-eng.pdf?sequence=1

[6] https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/370317/9789240075658-eng.pdf?sequence=1

[7] https://www.who.int/news/item/25-10-2023-new-infodemic-management-tools-to-support-pandemic-planning-and-preparedness-for-pandemic-influenza-and-respiratory-pathogen-disease-events

[8] https://www.youtube.com/watch?v=E5Egi0nuDEs

[9]https://www.youtube.com/watch?v=9E9KlkCsUZI

[10] https://www.youtube.com/watch?v=NFkp9oPsdyc

[11] https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-09-23/secretary-generals-video-message-for-who-side-event-%E2%80%9Cinfodemic-management-promoting-healthy-behaviours-the-time-of-covid-19-and-mitigating-the-harm-misinformation-and?_gl=1*1hd96gh*_ga*NzM1OTUyMjU1LjE3MTUzMjk5NzQ.*_ga_TK9BQL5X7Z*MTcxNTM2Njg1NS40LjEuMTcxNTM2NzY1OS4wLjAuMA..*_ga_S5EKZKSB78*MTcxNTM2Njg3Ni4yLjEuMTcxNTM2NzA4OC42MC4wLjA.

[12] https://news.un.org/en/story/2020/09/1073302

[13] https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2023/05/IPI-E-RPT-UNs-Response-to-the-Covid-19-Infodemicwebfinal17.pdf

[14] https://www.smp.no/nyheter/i/oWxdm7/fhi-73-prosent-koronasmittet-etter-aker-brygge-julebordet

[15] https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-tackling-%E2%80%98infodemic%E2%80%99-misinformation-and-cybercrime-covid-19

[16] https://fn.no/tema/menneskerettigheter/demokrati-og-medborgerskap

[17] https://www.disinfo.eu/

[18] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_20_1000

[19] https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/370317/9789240075658-eng.pdf?sequence=1

[20] https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve


Denne artikkelen ble publisert av Foreningen exitwho.

Forrige artikkelGlenn Diesen: Blir vi tryggere med amerikanske militærbaser?
Neste artikkelJemen angriper amerikansk destroyer i Rødehavet
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.