Glenn Diesen: Blir vi tryggere med amerikanske militærbaser?

0
Professor Glenn Diesen.

I regi av Antikrigs-Initiativet holdt professor Glenn Diesen foredrag på Bergen Assembly 13. mai. Takket være Dave Watson som filmet, kan vi dele foredraget med dere.

Det er liten tvil om at USAs posisjon som hegemon i en unipolar verden er på vei til å ta slutt. Det er da mye som tyder på at denne supermakten nå kommer til å engasjere seg mer militært for å bevare sin posisjon. Ikke minst merker vi dette i våre nærområder i forbindelse med Ukrainakrigen, hvor USA har brukt Ukraina for å svekke Russland.

Det er i lys av denne utvikling vi nå ender opp med 12 amerikanske baser på norsk jord. Disse er underlagt amerikansk suverenitet, som om de var amerikansk territorium. Dette er et klart brudd med det som har vært norsk klippefast basepolitikk siden vi ble NATO-medlemmer. I tillegg skal forsvarsbudsjettet nesten dobles med innkjøp av amerikanske våpen.

Diesens foredrag er inndelt i fire kapitler:
1. Det liberale hegemoni som kilden til konflikt
2. NATO-ekspansjonen som kollapset europeisk sikkerhet
3. Ukraina som frontlinjestat mot Russland
4. Norge som frontlinje


Denne artikkelen ble publisert av Spartakus.

Forrige artikkelNATO skal gjenoppbygge Ukraina etter krigen. Men bare hvis Ukraina vinner.
Neste artikkelWHO og infodemi