USAs NKOM hemmeligstemplet at mobiler sprenger grenseverdiene

0
Illustrasjonsfoto

Denne tabellen viser at flere mobilmodeller, blant annet Apple X5 og Samsung Galaxy S9 og J3, stråler mer enn tillatt, til dels langt mer, selv utfra bransjens uansvarlig slakke grenseverdier.

Av Einar Flydal.

Men det verste er at FCC, USAs kommunikasjonsdirektorat som tilsvarer NKOM i Norge, hemmeligstemplet opplysningene.

I stedet burde selvsagt mobilene vært tilbakekalt og kundene varslet …

Det er opplysningsorganisasjonen Environmental Health Trust (EHTrust), ledet av kreftspesialisten Devra Davis, som har fått fram disse opplysningene gjennom USAs offentlighetslov (FOIA). Hun har en forskningsbakgrunn tilbake til kampen mot lungekreften, var med i teamet til Al Gore da han fikk Nobel-prisen, og har vært rådgiver om folkehelse for Bill Clinton.

Denne saken er den store skandalen i bransjen akkurat nå. For hvordan kan vi stole på myndigheter som hemmeligstempler informasjon som burde ut til alle, og som burde få konsekvenser?

Saken begynte egentlig for flere år siden, etter at den franske organisasjonen Alerte Phonegate!, ledet av legen Marc Arazi, oppdaget tilsvarende hemmelighold med resultater fra franske testlaboratorier. Da begynte han å aksjonere. Organisasjonen fins nå i flere land.

400 modeller skal nå være trukket tilbake på grunn av for kraftig stråling etter at Alerte Phonegate! satte i gang. Størst oppmerksomhet vakte det da franske myndigheter forlangte at Apple skulle trekke tilbake alle Apple 12 fordi de stråler for kraftig. Da tok det bare dager før Apple oppgraderte alle Apple 12, men bare i Frankrike, slik at strålenivået ble satt ned. (Mer om den saken her: bloggpost 15.09.2023.)

Apple 12 i Norge og alle seinere modeller må du derfor regne med også stråler kraftigere enn tillatt – uten at myndighetene bryr seg. ( Alerte Phonegate! krever nå at Apple 12 må trekkes fra hele det europeiske markedet.)

Noe av striden i denne saken dreier seg om hvordan det skal måles: Når bransjen tester, måler man i ca. 20 mm avstand fra mobilen. Da blir strålingen vesentlig lavere enn den reelt er:

Alerte Phonegate! og mange andre mener at man selvsagt må måle med mobilen så godt som helt innpå huden, altså avstand lik 2 mm. For det er jo slik folk bruker mobilene, i bukselommer foran og bak, i BHen, på overarmen når de trener, eller når de holder mobilen inntil øret der hodeskallen har et hull som gjør at den ikke demper strålingen inn mot hjernen og dessuten kommer helt inntil spyttkjertelen. Det gir vesentlig høyere stråling.

DNA-skader som leder til kreft, og en rekke andre virkninger fra mobilstråling er godt påvist i utallige studier – faktisk så grundig at bransjen ikke lenger benekter virkningene, men bare forsøker å spre usikkerhet om dem.

Men bransjen holder fast ved dagens grenseverdier, og driver lobbyvirksomhet for å få dem stadig litt slakkere på ulike måter. De 20 mm avstand ved testmålinger fungerer nettopp slik. For husk at strålingens intensitet er langt sterkere i nærfeltet, og synker utenfor dette til det halve hver gang avstanden dobles.

Dessuten er de gjeldende grenseverdiene fastsatt etter kartlegging av oppvarmingsfaren, mens det er helt andre mekanismer som skaper DNA-skader, og de virker selv ved svakere eksponering som slett ikke varmer. Det er altså ikke nok at mobilene holder seg under grenseverdiene, men det er en bra start og et selvsagt minimumskrav.

At kreften starter tett på der man pleier å ha mobilen, er en erfaring som kreftleger som Devra Davis er godt fortrolig med. Det forstår også kirurger som opererer for hjernekreft.

Studier viser da også en økning av slike kreftformer blant ganske unge voksne. Men slike kreftformer har lang ledetid og rammer forholdsvis få, så selv om de øker, vil virkningene først bli godt synlige etter flere tiår, det vil si fortsette å øke i årene framover. For det er ikke mer enn rundt 15 år siden smarttelefonene for alvor gjorde sitt inntog, med mobildata, WiFi og Bluetooth alltid slått på hos de fleste.

Det er altså ikke bare fordi mobiler skader undervisningen og det sosiale samspillet og gjør oss mindre egnet til konsentrasjon at mobilene bør ut av skolen og vekk fra lommene, selv om det er det vi finner mest om i norske medier for tida.

Einar Flydal, den 7. mai, 2023

Referanser

PRESS RELEASE – ENVIRONMENTAL HEALTH TRUST REVEALS CONCEALED FCC CELL PHONE TESTS SHOWING HUMAN RADIATION ‘EXPOSURE LIMITS WERE EXCEEDED’, EHTrust, WASHINGTON, DC, April 22, 2024, https://ehtrust.org/environmental-health-trust-foia-project/


Denne teksten ble først publisert på http://einarflydal.com den 07.05.2024

Forrige artikkelReduserte forventninger til en amerikansk-saudiarabisk sikkerhetspakt
Neste artikkelMitt Romney sier Kongressen støtter forbud mot TikTok for Israel