Pasientskadeerstatningen fremstår som et hån mot de vaksineskadde

0

Hvilken rolle spiller Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og hvordan opptrer de overfor dem som er vaksineskadd?

Av Terje Hansen, Foreningen lov og helse.

Selv om noen få får erstatning for skader fra koronavaksinene er det mange som får avslag, også helsepersonell som er skadet, selv i tilfeller hvor det er helt åpenbart at det er vaksinen som er eneste eller klart mest sannsynlige årsak. Vi i Lov og Helse kjenner konkret til flere slike saker.

Men noen få får medhold og erstatning, men da gjerne med et beløp jeg vil karakterisere som latterlig, for eks Theodor Grøtterød, som måtte innlegges på sykehus med hjertebetennelse:

I ukene og månedene etter sykehusoppholdet, mistet Theodor gradvis fysikken han hadde opparbeidet seg før han begynte i Forsvaret. Det ble mange turer til legen, og gradvis gikk det opp for ham at drømmen om opptak ved Krigsskolen ikke ville la seg gjennomføre i år.

Og han fikk medhold, og fikk erstatning, men:

…da vedtaket kom, ble han svært skuffet. Han fikk utbetalt 2.000 kroner i erstatning.

Ved å få kjennskap til NPE og deres praksis ifm. vaksineskadde er det ikke veldig mye tvil om at de har fått en aller annen form for instruks av staten om å trenere og avslå flest mulig søknader helt uavhengig om de er berettiget eller ei. Og unge mennesker som er alvorlig skadet og får flere år redusert eller ødelagt av dette skadelige produktet de ble presset til å ta av den norske stat får slik som i tilfellet over bare et par tusenlapper.

Dette kan best karakteriseres som et regelrett hån.

Norske stat som en markedsføringsavdeling for Big Pharma

Før jeg går videre må jeg presisere at NPE er en statlig organisasjon. Den norske stat har gjennom hele den såkalte pandemien, og i etterkant fungert som en ren markedsføringsavdelingen for “Big Pharma”. Dette er faktisk nærmest blitt formalisert. Slik sett er dette en variant av fenomenet korporatisme, hvor stat og de store korporasjonene fra næringslivet smelter sammen, uten at jeg skal gå videre inn på dette akkurat her. Men det kan holde med å si at når en stat blir en markedsføringsavdeling for legemiddelindustrien så vil det at staten benytter en strategi av sabotering og “cover up” ovenfor vaksineskadde bli et helt naturlig element; dette er faktisk ren logikk og sånn sett ikke noe “rart” som foregår.

Det er mange vaksineskadde som er permanent “slått ut” av koronavaksinen, noe som gjerne blir diagnostisert som ME (eller “long-covid”, da). Dette er for øvrig ikke noe nytt; etter svineinfluensa-skandalen (som var en mye mindre skandale enn enn den nåværende koronavaksine-skandalen) måtte for eks. denne sykepleieren som fikk ME av svineinfluensavaksinen kjempe i 10 år mot NPE:

(Faksimile fra sykepleien.no)

Vaksineskadd fikk avslag etter brev fra Pfizer Norge

Jeg har også hatt en gjennomgang i fem deler om temaet hva som er uavhengighet innen vitenskap, og dette temaet skal jeg komme litt mer innpå nå. Vi er kjent med en sak en hvor en åpenbart vaksineskadd pasient fikk avslag, i hovedsak fordi NPE rett og slett spurte Pfizer:

(Faksimile fra svarbrevet fra Pfizer Norge til NPE)

For å sette dette i perspektiv. For det første er Pfizer et selskap som tjener milliarder på å få myndighetene til å selge sitt produkt. I tillegg er Pfizer et av selskapene innen “Big Pharma” med lengst og alvorligst kriminelt rulleblad (av det som er kommet opp i dagen).

I deres kliniske godkjenningsstudie for koronavaksinen, som vi hadde en kort gjennomgang av, har det vært så mye mangler, feilinformasjon og informasjonsunnlatelse at jeg mener det riktige ordet alt i alt må være forskningssvindel. Kort oppsummert ble ikke vaksinen testet for smitte, den viste knapt noen effekt med å hindre covid-dødsfall, og den hadde 4 x høyere rate for dødsfall for hjertefeil enn for å hindre covidsdødsfall. Studien viste 0,84 % effektivitet, som strengt talt er for 0 å regne, men det ble markedsført utad med 95 % effektivitet. I tillegg åpnet Pfizer opp kontrollgruppen (“avblindet” den) slik at en studie på langtidseffektene med tanke på blant annet bivirkninger permanent ble ødelagt/sabotert.

Men det er jo enda mere, du kan lese om det her:

Pfizers egne dokumenter gir et rystende bilde: 1200 dødsfall på 90 dager og genetiske skader – steigan.no

Det må dog tillegges at i det større bildet er det naturligvis flere ansvarlige i forskningssvindelen med Pfizer-vaksinen enn bare selve Pfizer, blant annet FDA, EUs EMA, og norske myndigheter. Eller pressen, for eks slike som Magne Storedal, sjefsredaktør i Avisa Oslo, ref. forsidebildet til denne artikkelen, som både mangler enhver evne og vilje til selv et fnugg av kritisk blikk på det som foregår, og til alt overmål promoterer den skadelige og uvirksomme vaksinen.

Pfizer, som altså har alle mulige insentiver for å dekke over den medisinske skandalen de er skyldig i, blir altså brukt av NPE som referanse i deres saksbehandlingen.

De blir altså spurt av NPE om de har utmattelse/ME på sin liste over bivirkninger, men diagnosen ME står ikke på listen til Pfizer. Dette samtidig med at selve symptomet til ME, altså selve utmattelsen (fatigue), er kjent bivirkning av vaksinen, så lenge den er kortvarig. Logikken er slik:

Pfizer har altså utmattelse som en av bivirkninger på sin liste, men hvis utmattelsen som kommer i kjølvannet av vaksineringen er langvarig kan det altså ikke være vaksinens skyld. Dette ifølge Pfizer, som altså saboterte og avsluttet sin kliniske studie før langvarige bivirkninger var undersøkt vitenskapelig!

Dette er altså selskapet NPE spør og bruker som referanse for å avslå saker fra vaksineskadde.

Om NPE baserte sitt avslag utelukkende på Pfizer Norges brev kan jeg ikke stadfeste, men at det var en viktig del av begrunnelsen for avslaget fremstår som klart.

Og noen lurer fortsatt på hvorfor noen etterspør seriøse, faglige uavhengige og ikke minst vitenskapelige uavhengige stemmer relatert til vaksinespørsmålene i Norge.


Denne artikkelen ble publisert av Foreningen lov og helse.

Forrige artikkelForsøket på å omgjøre nasjonaldagen til en FN-dag ble slått tilbake. For hvor lenge?
Neste artikkelBiden kommer ikke til å vinne krigen sin mot Kina
Foreningen lov og helse
Foreningen er initiert og dannet av personer hovedsakelig fra justis- og helsesektoren som er kritisk til helsepolitikken (eller deler av den) samt lovverket som ble innført som en respons på at det ble erklært en koronapandemi i starten av 2020. Foreningen er primært åpen for medlemmer i eller med bakgrunn fra justis- og politi, helsesektoren (privat eller offentlig), forsvaret, jurister og skole/utdanning. Dette er yrkesgrupper innenfor de systemene som i betydelig grad har vært involvert i den offisielle håndteringen av pandemien.