Forsøket på å omgjøre nasjonaldagen til en FN-dag ble slått tilbake. For hvor lenge?

0
Norske flagg på Karl Johan 17. mai. En selvfølge, eller?

17. mai er grunnlovsdag, står det i den offisielle kalenderen. Men det er Norges nasjonaldag, mer enn det er en grunnlovsdag.

Av Ove Bengt Berg.

I Store norske leksikon står  det: «17. mai er Norges nasjonaldag. Dagen feires fordi Norge fikk sin egen grunnlov 17. mai 1814». Og så har leksikonforfatteren/-ene litt underfundig lagt til: «Dagen kalles også grunnlovsdagen». (Utheva av OBB).

Norges nasjonale sjølstyre er ikke særlig populært blant dem som styrer landet vårt. For dem er det mest populært når EU styrer i samarbeid med USA. Da er feiring med nasjonale symboler som flagg noe som kan true kampen for å underordne Norge EU og USA. Da er det viktig å avpolitisere dagen og flaggmarkeringene, og avpolitisere flagg som det viktigste nasjonale symbolet. Nøye seg med å nevne sjølstendet i forbifarten, for å ha nevnt det, men ellers gjøre dagen mest mulig til is- og brusdag.

Alle flagg i 17. mai-togene

I spørsmålet om det nasjonale sjølstyret og kampen for å underordne Norge andre staters interesser, har eliten fått støtte fra dem som er imot nasjoner. De som er knytta til det humanitærpolitiske komplekset. De arbeida for noen år sia sterkt for å gjøre om 17. mai til en FN-dag. Det begrunna de med at de som hadde utenlandsk bakgrunn og som hadde fått asyl og støtte i Norge, ikke skulle føle seg diskriminert ved at flagget til den staten de ikke kunne bo i, ikke blei markert her i landet også. Særlig på 17. mai. Skoleledelsen på mange skoler i Oslo og sikkert også i landet, engasjerte seg sterkt for at 17. mai skulle degraderes som Norges nasjonaldag til en felles flaggdag for alle verdens nasjoner.

I et innlegg på Politikus 16.05.2012 skreiv jeg:

17. mai er en norsk nasjonal dag, ikke også dagen for markering av USAs, Pakistans eller andres lands nasjonale interesser eller religioners høytidsdag. Det er ingen internasjonal dag som FN-dagen 24. oktober, akkurat som en bestemt persons 50-års dag blir feiret, så er det dennes og ikke også andres dag som markeres. Jens sin dag er ikke Ernas, og omvendt.

I et innlegg i Klassekampen 13.05.2013 skreiv jeg:

At norske statsborgere skal bruke utenlandske flagg for å feire Norges nasjonaldag, er ikke bare upassende og uhøflig. Og splittende. Viktigere er det at det er politisk feil: En støtte til stormaktene, mot demokrati og velferd.

Ønske om å oppheve den norske staten?

Nettredaktør i bladet Stat og Styring, Erik Lundesgaard skreiv i en kronikk på NRK ytring 4. mai 2013:

«På grunn av flaggets historie og sterke symbol på staten Norge, er det meningsløst å skulle flagge med andre flagg enn det norske. Ønsker man å feire dagen med andre flagg enn det norske, bør man tenke seg om hva det symboliserer. Det kan fort symbolisere at man ønsker å oppheve den norske staten».

Kravet reises på nytt?

Kampen for å bruke andre nasjoners flagg i 17. mai-toget er foreløpig vunnet. Men det skal lite til for en ny offensiv. Kreftene mot nasjonen og mot Norge som sjølstendig stat er sterke og har betydelig støtte i mediene. Så når noen i de statsfinansierte humanitære organisasjonene knipser i fingrene, kan det lett bli enighet om at 17. mai skal bli den internasjonale flaggdagen i Norge.Denne artikkelen ble publisert av Politikus.

Forrige artikkelHva skjer i Georgia?
Neste artikkelPasientskadeerstatningen fremstår som et hån mot de vaksineskadde