John Pilger om krigen i Ukraina

0
John Pilger.

Av Kari McKern.

27. mai 2024.

The Guardian sin nekrolog over John Pilger i fjor nevnte ikke hans syn på krigen i Ukraina. John Pilger, den anerkjente australske journalisten som døde i 2023 i en alder av 84 år, var en uttalt kritiker av vestlig utenrikspolitikk og mediepropaganda.

Så tidlig som i 2014 advarte Pilger på forhånd om farene ved USAs og NATOs engasjement i Ukraina. I en artikkel fra 2014 i The Guardian med tittelen «I Ukraina drar USA oss mot krig med Russland», avslørte Pilger hvordan fascistiske styrker ble sluppet løs av USA og EU i Ukraina, og rev landet fra hverandre.

Han skrev at «vi i vest støtter nå nynazister i et land der ukrainske nazister støttet Hitler» under andre verdenskrig. Pilger beskrev hvordan USA hadde orkestrert kuppet i 2014 mot Ukrainas demokratisk valgte regjering, og nå angrep etniske russere i Ukraina.

Han advarte profetisk at «hvis Putin kan bli provosert til å komme dem til unnsetning, vil hans forhåndsbestemte «paria»-rolle rettferdiggjøre en NATO-styrt geriljakrig som sannsynligvis vil spre seg inn i Russland selv». I artikkelen ropte Pilger ut vestlige mediers inversjon av situasjonen, og fremstilte de russisktalende ofrene for angrep som «separatister» og de nynazistiske gjerningsmennene som bare «nasjonalister».

Han avslørte hvordan Ukraina hadde blitt omgjort til en «CIA-temapark» med CIA og FBI som overvåket brutale angrep på kuppmotstandere. Pilger gikk tilbake til sin advarsel fra 2014 om Ukraina i en artikkel fra 2022, og la merke til at et «stille kupp» av utbredt militarisme hadde tatt over Washington.

John Pilger: War in Europe and the Rise of Raw Propaganda

Han gjentok hvordan fascistiske styrker som Azov-bataljonen, utsmykket med nazistiske insignier, gikk i spissen for Ukrainas invasjon av Donbas med vestlig støtte og drepte 14 000 mennesker.

Den berømte filmskaperen avslørte også tausheten og trusler fra den vestlige liberale intelligentsiaen om Ukraina. Han bemerket hvordan journalister som rapporterte sannheten om Donbas ble «tiet ihjel og til og med forfulgt i sitt eget land. Pilger var ikke redd for å utfordre den «uprovoserte» invasjonsnarrativet, og hevdet at NATOs utvidelse østover til Russlands grense og bevæpningen av Ukraina utgjorde en ekstrem provokasjon mot Moskva.

Å forstå dette, skrev han, var «anathema» og kritikere ble hengt ut som «Putin-apologeter».

I et essay fra 2023, et av hans siste, beklaget Pilger Vestens «taushet fylt av en konsensus av propaganda» da USA og Kina rykket nærmere krig.

Han husket den «elektriske» motstanden fra forfattere og journalister mot krig på 1930-tallet, og ba om å vende tilbake til dissens og formidling av sannheten i møte med løgner og sensur.

Gjennom hele sin karriere forble Pilger en urokkelig kritiker av krig. De siste årene hans kjempet han tappert for å imøtegå den «rå propagandaen» rundt Ukraina, slik han hadde gjort med Vietnam, Irak og Afghanistan.

Vi må fremfor alt anerkjenne hans dype moralske mot.

I en tid med orwellsk propaganda, utbredt militarisme og demonisering av dissens, var Pilger en leder for journalistisk integritet.

Han talte sannhet til makta, uansett hva det kostet hans eget rykte eller status. Mens mainstreammediene gjentok statssanksjonerte løgner, forsterket Pilger hardnakket stemmene til de maktesløse.

Med bemerkelsesverdig forutseenhet advarte Pilger oss for et tiår siden at USAs innblanding i Ukraina ville provosere en katastrofal krig med Russland. Han avslørte de nynazistiske strømningene i Ukrainas pro-vestlige leir som ble hvitkalket av media. Og han sluttet aldri å oppfordre til diplomati, deeskalering og avspenning. Historien har bekreftet John Pilgers analyse av Ukraina, Russland og amerikansk militarismes dårskap. I likhet med Orwell forsto han at i en tid med universelt bedrag er det å fortelle sannheten en revolusjonerende handling.

Pilger hadde mot til å være så revolusjonerende. Det faktum at Pilger ble så nådeløst demonisert og marginalisert for sin Ukraina-rapportering, til tross for hans upåklagelige merittliste, er en fordømmende anklage mot vår antatt frie presse.

Hvis vi ønsker å hedre Pilgers arv, må vi også finne motet til å bryte stillheten, skille oss fra mengden og si fra når løgner truer med å utløse katastrofale kriger.

John Pilgers bortgang gjorde oss fattigere, men vi kan hedre hans kamp for en mer rettferdig, fredelig og sannferdig verden.


Originalen til denne artikkelen finner du her:

John Pilger on the war in Ukraine

Les artikler av John Pilger.

Forrige artikkelWHO gikk på en smell, men har ikke tenkt å gi seg
Neste artikkelGrunnlaget for prosessen mot lege Geir Flatabø: Nå har presteskapet tapt ansikt
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.