49 senatorer til Joe Biden: Dropp støtten til WHO-traktaten!

0
Senator Ron Johnson (R)

I en sensasjonell vending har alle republikanske senatorer (49), ledet av senator Ron Johnson, formelt oppfordret president Joe Biden til å trekke tilbake sin støtte til å utvide Verdens helseorganisasjons (WHO) pandemiautoritet.

Brevet, som ble sendt i forkant av den 77. verdenshelseforsamlingen som er planlagt fra 27. mai til 1. juni 2024 i Genève, Sveits, argumenterer for at WHOs feilhåndtering av COVID-19-krisa understreker behovet for store reformer i stedet for å gi organisasjonen mer makt.

Senatorene advarer om at en slik utvidelse av WHOs fullmakter kan true USAs suverenitet og konstitusjonelle rettigheter, og understreker at enhver internasjonal avtale som styrker WHOs autoritet bør behandles som en traktat, som krever to tredjedelers flertall i Senatet for godkjenning.

Dr. Meryll Nass skriver på Twitter/X:

Brevet begynner slik:

Kjære president:

Neste måned, under den syttisjuende verdenshelseforsamlingen (WHA), forventes administrasjonen din å forplikte USA til to internasjonale avtaler som vil styrke Verdens helseorganisasjons (WHO) myndighet til å erklære folkehelsekriser av internasjonal interesse og utvide WHOs myndighet over medlemsland under slike nødssituasjoner. Dette er uakseptabelt.

Og det fortsetter:

Artikkel 55 i IHR krever at teksten til enhver IHR-endring skal kommuniseres til medlemslandene minst fire måneder før WHA hvor de skal vurderes. Siden WHO fortsatt ikke har gitt den endelige endringsteksten til medlemslandene, hevder vi at IHR-endringer antakelig ikke kan vurderes ved neste måneds WHA. Noen av de over 300 forslagene til endringer som er gjort av medlemslandene, vil vesentlig styrke WHOs helseberedskapsmyndigheter og utgjøre utålelige krenkelser av amerikansk suverenitet. Som sådan var det viktig at WHO overholder den fire måneder lange varselperioden for å gi medlemslandene tid til å sikre at ingen spor av slike forslag ble inkludert i en endelig endringspakke for behandling av WHA. Etter å ha unnlatt å gjøre det, er det ikke i orden å gjøre disse endringene.

WHOs siste offentlig tilgjengelige utkast til den nye pandemiavtalen er død ved ankomst. I stedet for å adressere WHOs veldokumenterte mangler, fokuserer traktaten på påbudte ressurs- og teknologioverføringer, makulering av immaterielle rettigheter, krenking av ytringsfriheten og overdrevne fullmakter til WHO. Å gå videre med en ny pandemisk beredskaps- og responsavtale ignorerer det faktum at vi fortsatt er usikre på opprinnelsen til COVID-19 fordi Beijing fortsetter å blokkere en legitim uavhengig etterforskning. Vi oppfordrer deg på det sterkeste til ikke å slutte deg til noen pandemi-relaterte traktater, pakter eller avtaler som vurderes ved den syttisjuende WHA. Skulle du ignorere dette rådet, uttaler vi på det sterkeste at vi anser enhver slik avtale som en traktat som krever samtykke fra to tredjedeler av senatet i henhold til artikkel II seksjon 2 i grunnloven.

Brevet avslutter med å kreve at presidenten trekker sin støtte til endringene i WHO-dokumentene og i stedet retter søkelyset mot å korrigere WHOs svakheter og feil. Dersom han ikke skulle følge dette rådet vil senatorene kreve behandling i Senatet.

Brevet er undertegnet av senatorene Ron Johnson og Rick Scott.


steigan.no er antakelig den mediekanalen i Norge som har brakt mest kritisk stoff om WHO-traktaten. Les her:

WHO-traktaten

Se:

Forrige artikkelCameron: Ukraina kan angripe Russland med britiske våpen
Neste artikkelRapport: Russiske tropper går inn i basen som huser amerikanske tropper i Niger