Pfizeransatte bare fant på noe for å pusje «vaksinene»

0

Pfizeransatte tok en Ingeborg Sennesett, eller en Kaveh Rashidi som mange ville sagt; de bare fant på noe, for å markedsføre produktet.

Av Kjetil Tveit.

The Telegraph melder at Prescription Medicines Code of Practice Authority (PMCPA), som er en selvregulerende organisasjon som administrerer «Code of Practice for the Pharmaceutical Industry», og som er «vakthunden» for de farmasøytiske selskapene i Storbritannia, har gått hardt ut mot Pfizer sin markedsføring av sin mRNA-«vaksine».

Les: «Pfizer brakte den farmasøytiske industrien i miskreditt»

Pfizer UK har lagt seg flate etter at PMCPA anklaget britiske Pfizertopper for å «bringe industrien i miskreditt» etter at toppledere i Pfizer, brukte sosiale medier for å promotere Covid-vaksinen som 94% og 95% effektiv, til og med før den var offisielt «lisensiert».

Dette i tillegg til annen bruk av «villedende påstander» i sosiale medier for å fremme mRNA-«vaksinen».

Her i Norge hadde vi blant annet Aftenpostenredaksjonen som etter mønster fra tobakksindustrien brukte helsepersonell til å framstå som troverdige sannhetsvitner, men som i realiteten snakket usant.

Både sykepleieren Ingeborg Senneset, og legen Kaveh Rashidi gikk ut og feilaktig promoterte mRNA-«vaksinen» som en medisin som forhindret smittespredning, selv om de må ha visst at den ikke var godkjent i verken legemiddelverket eller i EMA til dette bruk.

Å lyve om medisin blir nå endelig tatt alvorlig i Storbritannia, og bør tas alvorlig her i Norge.

Dødsårsaksregisteret åpner for at den store og vedvarende overdødeligheten som oppstod da vi begynte å vaksinere kan skyldes «vaksinen», men de har enda ikke fått tilgang til tallene på vaksinestatus i dødsstatistikken.

Hvis det viser seg når tallene kommer på bordet, at mRNA-«vaksinen» er hovedsynderen, ligger de mildt sagt tynt an de som løy om den.

Mange utenfor risikosonen lot seg presse av Sennesetsk og Rashidis store løgn. De ville beskytte bestemor og bestefar. Eller de klarte ikke presset når Senneset feilaktig beskyldte uvaksinerte for å drepe pasienter.

Senneset og Rashidi har gjennom hele covid-narrativet vært omgitt av en enorm stall med nettroll som har beskyttet dem i tykt og tynt.

Mange ganger har jeg påpekt at deres løgner kan ha kvestet og drept ufattelig mange mennesker.

Tenk bare på alle tenåringene med hjerteproblemer og uregelmessige, eller uteblitte blødninger fra livmorvevet. Tenk at mange av disse hørte på helsepersonellet til Aftenposten, eller de hørte på noen som hørte på dem.

Nettrollene har forsøkt å benekte at disse to løy og kvestet, og kan ha drept ufattelig mange mennesker med sitt bedrag.

Hver bidige gang har de blitt svar skyldige når jeg beviser det. Da har jeg vel et poeng… Ingen har vist at jeg tar feil. De løy.

Disse to var de ivrigste til å beskylde såkalte «konspirasjonsteoretikere» om å lyve om medisin, og at dette var dødelig.

Ironien er til å ta og føle på når det nå er avslørt at det var sjefsanklagerne selv, som løy uhemmet om den høyst eksperimentelle medisinen, som garantert har kvestet et stort antall mennesker, og til og med, med stor sannsynlighet har drept tusenvis av våre nære og kjære, som er et antall som, justert for folketall, ligner de falne per år under andre verdenskrig.

Når skal disse to straffeforfølges?

Et sted å begynne er å frata dem spalteplassen i Aftenposten, diverse verv, og frata dem sykepleier- og legelisensen. Helsepersonell skal snakke sant om medisiner. Punktum.

Forrige artikkelInvestering i framtida – en ny familiepolitikk
Neste artikkelTidligere helseminister i Italia: «Jeg visste at 20% av bivirkningene var svært alvorlige»