Dette stinker Aftenposten og Stavanger Aftenblad

0

Mange verker nå etter svar på hvorfor myndighetene ikke publiserer tallene på vaksinestatus i den store og vedvarende overdødeligheten.

Av Kjetil Tveit.

Etter at Aftenpostens faste spaltister, Kaveh Rashidi og Ingeborg Senneset, ble avslørt i å markedsføre mRNA-vaksinen for indikasjoner den ikke var godkjent for av det europeiske legemiddelverket, EMA, nemlig til bruk mot smittespredning – hvilket er strengt ulovlig markedsføring – ser det ut til at Tor Arne Andreassen seiler opp som den nye gaslighting-prinsen til Schibsted innen vaksinespørsmål.

19. januar presenterte Andreassen en artikkel som spurte om overdødeligheten vi har fått kan skyldes mRNA-vaksinen, og konkluderte med at det ikke var holdepunkter for å hevde det.

Dødsårsaksregisteret mangler tall

Den 23 januar omtalte Dagbladet en studie gjennomført av Dødsårsaksregisteret hvor forskerne åpenbart ser med bekymring på mRNA-vaksinens tidsmessige assosiasjon med overdødeligheten, men mangler de samme tallene som undertegnede og andre har etterspurt i lang tid.

«Det framgår av den ferske studien at det er «tidsmessig samsvar mellom økende vaksinedekning og økende overdødelighet».

Studien kan likevel ikke gi svar på om coronavaksinene kan være årsaken til at flere enn ventet har dødd av hjertesykdommer og andre årsaker.

For å finne ut dette må man sammenlikne dødelighet mellom vaksinerte og uvaksinerte. I dødsårsaksregistret har vi ikke slik informasjon. Vi vet jo ikke om de døde var vaksinerte eller ikke, sier Raknes».

Problemet var at Dødsårsaksregisteret som hører til under FHI ikke fikk tilgang til data på vaksinestatus fra SYSVAK, som også hører til under FHI. Dette har jeg omtalt her:

Wikipedia: SYSVAK er et norsk elektronisk vaksinasjonsregister etablert i 1995, og et av de sentrale helseregistrene. Registeret er hjemlet i helseregisterloven og tilhørende registerforskrift. Formålet med SYSVAK er å holde oversikten over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Andreassen adresserer ikke det åpenbare

20. januar skrev jeg en kommentar på Twitter om Andreassens tilsynelatende forsøk på å framstå som gravende, med denne overskriften.

«Aftenposten er nesten litt søte når de i går forsøkte å framstå som gravende i forhold til den store og vedvarende overdødeligheten vi fikk etter mRNA-eksperimentet».

I likhet med forskerne i FHIs dødsårsaksregister etterlyste jeg tallene på vaksinestatus. Dette er tall vi har, men som noen åpenbart ikke vil at vi skal vite. Videre skrev jeg:

«Hvis uvaksinerte dør i samme omfang, som vaksinerte (selvsagt justert for alders- og risikogrupper)… ja da er mRNA-injeksjonene frikjent.

Hvis vi finner signifikant flere døde blant de vaksinerte, er årsaken mRNA-vaksinen.

Hvordan er det mulig å skrive en så lang artikkel uten å stille dette enkle spørsmålet til ekspertene som er intervjuet?

Hva sier disse tallene, som vi vet finnes?

Hvorfor holdes disse hemmelig?».

Twitten fikk 22.000 visninger, og Andreassen har åpenbart lest den, siden han den 14. februar «faktasjekket» en av mine setninger i artiklene i Aftenposten og i Aftenbladet.

«Hvis vi finner signifikant flere døde blant de vaksinerte, er årsaken mRNA-vaksinen».

Setningen er ikke vanskelig å forstå, men ville naturligvis gitt enda mer mening hvis Andreassen hadde tatt med setningene før og etter.

Når faktasjekk blir morbid humor

Det er mildt sagt sjokkerende hvordan en trent journalist «faktasjekker» min påstand. Han skriver:

«Det er ikke grunnlag for å si at vaksinerte har høyere risiko for død enn de uvaksinerte.

Ettersom ca. 90 prosent av den voksne befolkningen er vaksinert en eller flere ganger, vil naturlig nok også en økende andel av de som dør, være vaksinert.

«Det er ikke grunnlag…», skriver han?!

Det var nettopp et grunnlag jeg etterlyste!

I likhet med forskerne i Dødsårsaksregisteret etterspurte jeg dette grunnlaget, som er vaksinestatus i overdødeligheten.

Jeg var kritisk til at Andreassen ikke etterspurte det åpenbare i sin forrige artikkel, i sitt forsøk på å framstå som gravejournalist.

Så svarer han med enda en artikkel der han fortsatt ikke spør hvorfor helsemyndighetene hemmeligholder disse tallene, men presenterer goddag mann, økseskaft!

Journalistisk lavmål

Rosinen i pølsen for de som liker sjangeren «medisinsk satire» er likevel det som kommer etterpå.

Journalisten doserer til publikum at siden flere er vaksinert enn uvaksinert vil følgelig flere vaksinerte dø enn uvaksinerte.

Selvsagt!

Det er jo derfor vi lærer regning i skolen.

Tenkte Andreassen at når disse tallene endelig kommer, vil forskerne i Dødsårsaksregisteret, eller andre, regne feil… og glemme at flere er vaksinert enn uvaksinert?

Jeg kan godt forklare. Hvis man regner antall døde per 1000 vaksinert, og sammenligner med antall døde per 1000 uvaksinert (justerer for alders og risikogrupper)…. så er problemet til Andreassen løst.

For å være helt ærlig Tor Arne Andreassen… så tror jeg ikke du er så dum.

Men da lurer jeg på noe annet. Hva i huleste er det du holder på med? For dette er definitivt ikke journalistikk.

Vi har et alvorlig folkehelseproblem med en overdødelighet vi ikke har sett i fredstid og som ikke tar slutt. Det er viktig å finne årsaken til dette.

Det er også viktig med vanlig demokratisk transparens fra myndighetene og at den fjerde statsmakt tør å stille de vanskelige spørsmålene.

Det vi trenger aller, aller minst er din morbide sjanger med åndsvak, medisinsk lurendreieri.

Hvorfor stiller du ikke heller spørsmålet alle lurer på?

Hvorfor spør du ikke alle disse ekspertene du intervjuer om hvorfor de hemmeligholder tallene på vaksinestatus i overdødeligheten?

Du legger tydeligvis til grunn at publikum i Rogaland er like naive, da du samme dag refererte deg selv i en nesten lik artikkel i Stavanger Aftenblad.

Forrige artikkelBondeopprør – og Ukraina
Neste artikkelAnders Magnus: Trump vil bruke vold og avlyse neste valg