Krefteksplosjon i Japan etter massevaksinasjon

0
KI-generert illustrasjon

Dødelighet fra kreft steg fra -1379 i 2020 til +7162 i 2022 «Etter massevaksinasjon» med mRNA i Japan.

En helt ny fagfellevurdert studie publisert i Cureus på mandag fant betydelige økninger i aldersjusterte dødelighetsrater for alle krefttyper for 2022 etter at flertallet av den japanske befolkningen hadde mottatt flere doser av COVID-19 mRNA-vaksinen. 

Forfatter: Jon Fleetwood

Studieforfatterne bekrefter: «Statistisk signifikant økning i aldersjustert dødelighet av alle typer kreft, samt noen spesifikke krefttyper deriblant eggstokkreft, leukemi, prostata, leppe/oral/pharyngeal, bukspyttkjertel og brystkreft, ble observert i 2022 etter at to tredjedeler av den japanske befolkningen hadde mottatt den tredje eller flere doser SARS-CoV-2 mRNA-LNP-vaksine».

I 2020 var overdødelighet av alle årsaker -28 126 (overdødelighet av alle årsaker -2,3 %), og det var -1 379 overdødelighet av kreft (overskytende kreftdødelighet -0,4 %).

I 2021, etter utrullingen av vaksinen, økte flere dødsfall av alle årsaker til 25 453 (overdødelighet av alle årsaker hoppet 2,1 %), og det var 3 870 flere dødsfall fra kreft (over kreftdødelighet 1,1 %).

I 2022 var det svimlende 115 799 dødsfall av alle årsaker (overdødelighet av alle årsaker 9,6 %), og det var 7 162 flere dødsfall fra kreft (overskytende kreftdødelighet 2,1 %).

Skjermbilde fra  Cureus.com tatt 9. april 2024

Studieforfatterne peker på covid-vaksinen som synderen.

covid-19 vaccine – coronavirus vaccination bottles in a line. injection vials

Den markerte økningen i kreftdødelighet «kan tilskrives flere mekanismer for mRNA-LNP-vaksinasjonen,» sier forfatterne, snarere enn å skyldes «COVID-19-infeksjon i seg selv eller redusert kreftbehandling på grunn av nedstengningen».

Under COVID-pandemien ble overdødelighet inkludert kreft en bekymring i Japan.

Studien hadde som mål å evaluere hvordan aldersjusterte dødelighetsrater (AMR) for ulike typer kreft i Japan endret seg under COVID-19-pandemien (2020-2022). Ved å bruke offisiell statistikk fra Japan som sammenlignet observerte årlige og månedlige AMRs med estimerte rater basert på pre-pandemi (2010-2019) tall ved bruk av logistisk regresjonsanalyse.

Forfatterne understreker den kraftige økningen i krefttilfeller etter administrering av flere mRNA-covid-vaksinedoser.

Mens «[ingen] signifikant overdødelighet ble observert i løpet av det første året av pandemien (2020)», ble det observert overskytende kreftdødsfall i 2021 etter massevaksinasjon med den første og andre vaksinedosen, skriver forskerne.

«Signifikant overdødelighet for alle kreftformer og noen spesifikke typer kreft (inkludert eggstokkreft, leukemi, prostatakreft, leppe/oral/pharyngeal cancer, bukspyttkjertelkreft og brystkreft) etter massevaksinasjon med den tredje dosen i 2022 ».

Faktisk hadde de mest dødelige kreftformene vært «avtagende» før 2020.

Etter utrullingen av vaksinen begynte nedgangen å avta.

Studien viser at aldersjusterte dødelighetsrater for de fire kreftformene med flest dødsfall (lunge, kolorektal, mage og lever) «viste en synkende trend frem til det første året av pandemien i 2020, men nedgangen avtok i 2021 og 2022».

Forfatterne er tilknyttet Japans Matsubara Clinic, Nagoya Pediatric Cancer Fund, Honbetsu Cardiovascular Medicine Clinic og Learning Health Society Institute.

Oversatt av Fritt vaksinevalg.

Resten av artikkelen kan leses her.

Excess Cancer Deaths Spike from -1,379 in 2020 to +7,162 in 2022 ‘After Mass Vaccination’ with mRNA COVID Jabs in Japan: Journal ‘Cureus’

Du finner studien her.

Forrige artikkelDet er ikke Stortinget som bestemmer
Neste artikkelEn alvorlig melding fra Japan til verden
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.