En alvorlig melding fra Japan til verden

0
Professor emeritus Masayasu Inoue

Masayasu Inoue er professor emeritus ved Osaka City University Medical School som spesialiserer seg på molekylær patologi. Han har blant annet publisert forskingsstudien Mitochondrial Generation of Reactive Oxygen Species and its Role in Aerobic Life. Her kommer han med en advarsel til hele verden mot det den farmasøytiske industrien, WHO og deres støttespillere har gjort og er i ferd med å gjøre.


A Message from Japan to the World

Tusen takk for at jeg fikk denne verdifulle muligheten til å sende mitt budskap om menneskerettighetsbrudd i tiden med COVID-19. Mitt navn er Masayasu Inoue, professor emeritus ved Osaka City University Medical School. Min spesialitet er molekylær patologi og medisin.

Pandemien ble brukt som et falskt påskudd av WHO for å drive gjennom vaksinasjoner av alle mennesker i verden. Det ble satt opp en plan for å forkorte tiden for å utvikle vaksiner, som vanligvis tar lengre enn ti år, til mindre enn ett år. Operasjon Warp Speed. Denne operasjonen ble brukt for å dekke over misoppfatningene til de genetiske vaksinene. Under påskudd av å spare tid ble en ekstremt farlig metode valgt.

Det vil si intramuskulær injeksjon av virale gener for å produsere giftige piggproteiner direkte i menneskelig vev for å stimulere immunsystemet. Fordi dette er en helt ny og feiloppfattet metode som aldri har vært brukt før i menneskets historie, er det derfor umulig for de fleste leger å gi riktig informert samtykke. Men på grunn av uansvarlige regjerings- og mediekampanjer for å fremme vaksiner, har 80% av japanerne blitt vaksinert. Dessverre er det blitt gjort sju skudd så langt. Dette er det meste og verste i verden. Og resultatet var induksjonen av den forferdelige medikamentinduserte skaden man aldri har sett før i menneskets historie.

Jeg mener at uredelig bruk av eksperimentell genterapi til friske mennesker, spesielt til friske barn, er et ekstremt brudd på menneskerettighetene. Keizo Takemi, japansk helse-, arbeids- og velferdsminister, har imidlertid insistert på at det ikke er noen alvorlig bekymring for skader forårsaket av genetiske vaksiner. Og uten å lære av den nåværende situasjonen til skadde pasienter, planlegger de å bygge et nytt vaksineproduksjonssystem som forberedelse til neste pandemi.

Den japanske regjeringen er først i verden til å godkjenne en ny type vaksine kalt selvreplikeringsreplikonsvaksine, og planlegger å begynne å levere den i løpet av høsten og vinteren. Økonomi-, handels- og industridepartementet gir enorme mengder tilskudd til dette prosjektet. Og fabrikker for å produsere nye vaksiner bygges etter hverandre i Japan. Jeg har besøkt disse fabrikkene.

Videre ber den japanske regjeringen for tiden om store kliniske studier verdt 900 millioner dollar fra farmasøytiske selskaper som tar utfordringen med å utvikle vaksiner for å forberede den neste pandemien av sykdom X foreslått under Davos-konferansen i år. Det spekuleres i at bevegelsen fra den japanske regjeringen er en del av CEPI Coalition for Epidemic Preparedness Innovations 100 dagers oppdrag, som tar sikte på å forkorte tiden til en tredjedel av Operation Warp Speed.

De prøver nemlig å forkorte vaksinens forretningssyklus ved å utvikle en vaksine på noen hundre dager. Dette er bare mulig ved å ignorere menneskerettighetsperspektivet. Endringer i WHO, International Health Regulation (IHR), og den såkalte pandemitraktaten, som er i ferd med å bli vedtatt på den 77. verdenshelseforsamlingen i år, forsøker å gi rasjonalitet og juridisk bindende kraft til slike uvitenskapelige og farlige, gale planer.

Hvis slike ting fortsetter, er det stor risiko for at Japan-laget vaksiner vil bli eksportert under dekke av falsk tillit. Hvis Japan skulle bli en vaksinegjerningsmann, ville det gi uopprettelig skade for fremtidige generasjoner. Derfor MÅ handlingene til japanske myndigheter STANSES gjennom internasjonalt samarbeid.

Selv om det allerede har gått tre år siden jeg begynte å holde foredrag for å utdanne japanere om farene ved vaksiner, er det fortsatt vanskelig å trenge gjennom lydbarrierene til mainstream media. Hvis vi forteller sannheten om vaksiner på YouTube, slettes den i løpet av en dag. Realiteten er at vi står overfor sensur og taleundertrykkelse nesten hver dag.

Derfor satte jeg mitt håp til utgivelsen av en bok med den siste versjonen av talen og ga ut en bok med tittelen «Withdraw From WHO». Det er vanskelig å stoppe denne bevegelsen fordi det nå er politisk håpløst å endre holdningen til de japanske myndighetene. Budskapet jeg ønsker å formidle til verden er at når sykdom X oppstår i fremtiden, bør du aldri stole på den japanske vaksinen som ble utviklet på kort tid for å beskytte menneskerettighetene i tilfeller av kontroll som overskrider nasjonale grenser.

Jeg tror at det å dele sannheten og landene er så viktig, og at dette er et skritt i retning av enhet og solidaritet. Bare gjennom informasjonsutveksling mellom alle land i verden, kan vi finne håp midt i fortvilelsen. Jeg håper at uttalelsen min vil hjelpe dere alle til å beskytte deres sunne liv og familien. Tusen takk for oppmerksomheten.

– Prof Masayasu Inoue, professor emeritus ved Osaka City University Medical School.

Forrige artikkelKrefteksplosjon i Japan etter massevaksinasjon
Neste artikkelNorske redaktører, voktere av enigheten
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.