Vil Canada forby «PreCrime»?

0
QUEBEC CITY-JUNE 9:Protesters walking with a a poster of Justin Trudeau denouncing his environmental policies during a rally to protest the G7 summit on June 9 2018 in Quebec City ,Canada / Innfelt omslaget til romanen Minority Report av Philip K. Dick

Et nytt sett med lover i Canada ser ut til å gå et langt skritt i retning av den dystopien som ble framstilt i filmen og romanen «Minority Report». Man later til å kunne bli dømt for forbrytelser som ennå ikke er begått.

Filmen til Steven Spielberg var bygd på en roman av Philip K. Dick fra 1956 og beskrev et framtidssamfunn (2054) der politiet i New York oppretter en enhet kalt PreCrime som slår ned på forbrytelser før de blir begått.

Det ser nå ut til at WEF-mannen Justin Trudeau i Canada tar sikte på å innføre PreCrime-lover nå, tjue år før tida. I hvert fall går Bill C-63 som er lagt fram for parlamentet i Ottawa svært langt i den retninga.

Tilsynelatende et lovforslag om nettsikkerhet og bekjempelse av AI-generert dypfalsk porno – hvem kan være imot noe av det? – Detaljene er skremmende lesning. Talsmenn har til hensikt å opprette den første «precrime» håndhevelsen etablert av et demokratisk land.

Canada Goes Full ‘Minority Report’: Proposed ‘Hate Speech’ Bill Is Dystopian Nightmare

En angiver kan altså få deg stilt for retten hvis vedkommende «føler» at du kan komme til å begå en «hatforbrytelse».

Og da kan retten bestemme at du må gå med fotlenke, for eksempel. NB: Du har ennå ikke begått noen fobrytelse:

Fra før av har Canada en lov der du kan straffes for å bruke feil pronomen. (bill C-16).

Med Bill C-63 tar de dette enda et skritt videre.

Valerie Hudson skriver Is ‘precrime’ enforcement headed for Canada?

La oss anta at du har en upopulær mening, for eksempel at en viss transkjønnet kvinne er mann. Du må være forsiktig fordi en del av lovforslaget vil endre den kanadiske menneskerettighetsloven for å angi at «det er en diskriminerende praksis å kommunisere eller få til å bli kommunisert hatytringer ved hjelp av Internett eller andre former for telekommunikasjon i en kontekst i at hatytringene sannsynligvis vil fremkalle avsky eller bakvaskelse av et individ eller en gruppe individer på grunnlag av en forbudt diskrimineringsgrunn».

Videre gir lovforslaget den kanadiske menneskerettighetskommisjonen fullmakt til å behandle klager og autoriserer den kanadiske menneskerettighetsdomstolen til å undersøke og «bestille rettsmidler».

Med andre ord kan det å si din mening på nettet være hatefulle ytringer, og hvis det bedømmes slik, vil det kunne straffes med mellom fem år og livstid i fengsel. Ja, livstid i fengsel for hatefulle ytringer på nettet er en mulighet under lovforslag C-63.

Og det er mer:

Men det er ikke alt. Hvis en person «frykter av rimelige grunner» at du vil begå en slik krenkelse i fremtiden, selv om du ennå ikke har gjort det, kan vedkommende sende en klage til en provinsdomstol og de har rett til å be om at deres identitet ikke bli åpenbart for deg. Hvis dommeren bestemmer at informanten har «rimelig grunn til å frykte» at din mening (dvs. hatytringer) vil bli kommunisert på nettet i fremtiden, kan dommeren bestemme at du i en periode på ett til to år må ha på deg en elektronisk overvåkingsenhet, være innesperret i hjemmet ditt i bestemte perioder, ha forbud mot å være på bestemte steder, og ha forbud mot å bruke alkohol og narkotika. I tillegg kan du bli pålagt å betale $20.000 stykket til enhver klager(e) (hvis identitet du ikke kan vite), i tillegg til $50.000 til myndighetene. Justisministeren i Canada la til at du også kan få forbud mot å få tilgang til internett.

Husk — dette er alt mulig selv om du ikke har lagt ut noe på nettet ennå; det er basert på «rimelig frykt» for at du skal legge ut noe. Dette er «PreCrime».

Forrige artikkelVet de hva de sier når de roper «Slava Ukraini»?
Neste artikkelMer tjuveri av arvesølvet: Milliardinvestering i nytt datasenter i Oslo