Storbritannia: Økt dødelighet kan knyttes til covid-vaksinene

0
Faksimile fra The Telegraph

Parlamentsmedlemmer i Storbritannia har anklaget helseministeren for å holde tilbake data som kan knytte Covid-vaksinen til overflødige dødsfall, og kritisert en «mur av stillhet» om emnet. Dette skriver The Telegraph.

Ei tverrpolitisk gruppe har skrevet til helseminister Victoria Atkins for å slå alarm om de «voksende offentlige og faglige bekymringene» med Storbritannias overdødelighet siden 2020. Ministre har lagt skylden på økningen i overtallige dødsfall på rekord i NHS-ventelister og pandemien. Men parlamentarikerne krever å få tilgang til de underliggende dataene som angivelig støtter regjeringas påstand om at det ikke er «ingen bevis» som knytter overtallige dødsfall til vaksinene mot Covid-19. «Hvis disse dataene faktisk eksisterer, vennligst del dem. Hvis grundige undersøkelser allerede har utelukket en slik kobling, vennligst del de relevante rapportene», heter det i brevet deres. «Det er ikke plass her for blind tro».


Hvorfor holdes tallene på vaksinestatus hemmelig?

Av Kjetil Tveit.

Sannheten sprenger på og kan neppe skjules lenger når nå selveste The Telegraph er på saken Overdødeligheten som har oppstått parallelt med utrullingen av genterapien vi kaller mRNA-vaksine, og som vi ser mindre av i svakt vaksinerte land, er på nivå med de falne under andre verdenskrig både i Norge og i Storbritannia.

I Dagbladet kunne vi i januar lese om bekymringen til forskere i FHIs dødsårsaksregister, sitat:

«Det framgår av den ferske studien at det er «tidsmessig samsvar mellom økende vaksinedekning og økende overdødelighet».

Studien kan likevel ikke gi svar på om coronavaksinene kan være årsaken til at flere enn ventet har dødd av hjertesykdommer og andre årsaker.

– For å finne ut dette må man sammenlikne dødelighet mellom vaksinerte og uvaksinerte. I dødsårsaksregistret har vi ikke slik informasjon. Vi vet jo ikke om de døde var vaksinerte eller ikke, sier Raknes».

SYSVAK sitter på tallene på vaksinestatus, mens Dødsårsaksregisteret sitter på sine tall. Begge hører til under FHI. Hvorfor kan ikke FHI snakke med FHI?

SYSVAK er et norsk elektronisk vaksinasjonsregister etablert i 1995, og et av de sentrale helseregistrene. Registeret er hjemlet i helseregisterloven og tilhørende registerforskrift. Formålet med SYSVAK er å holde oversikten over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet. Wikipedia

Hvorfor holdes tallene på vaksinestatus hemmelig? Mange stiller seg dette spørsmålet om dagen. Hvis vaksinen er uskyldig, ville det jo vært en fordel å kunngjøre tall på vaksinestatus i overdødeligheten. Da kunne vi fått slutt på alle spekulasjonene rundt folkemord.

I en artikkel fra i går i den anerkjente storavisen The Telegraph rapporteres det nå om en gruppe på 21 tverrpolitiske parlamentarikere som har oppfordret helseministeren til å frigi data som kan vise sammenhengen mellom Covid-19-vaksinen og økningen i overdødelighet.

Gruppen kritiserer det de beskriver som en «taushetens mur» fra regjeringens side, som heller peker på alle andre årsaker, uten å nevne mRNA-vaksinen som en høyst sannsynlig årsak til den store og vedvarende overdødeligheten også i England.

Parlamentarikerne etterlyser transparens rundt de underliggende dataene for å styrke offentlighetens tillit til helsemeldingene. De påpeker at det ikke finnes noen «troverdig grunn» til at disse dataene ikke kan frigis umiddelbart.

En talsperson for Departementet for Helse og Sosialomsorg (DHSC) understreker regjeringens forpliktelse til datatransparens.

Er det praktisk enkelt å få dette til i Norge? Kari Mette Singstad har vært prosjektleder i helsedirektoratet for et dataprogram som het «Klinisk relevant». Hun skrev i mitt kommentarfelt på Facebook for noen dager siden, vedrørende samme sak:

«Jeg har jobbet med IT system i Helsedirektoratet og vet at det ikke er noe problem å koble sammen vaksinestatus med resten av helsedataene. Så da burde politikerne, massemedia og alle helsearbeidere stille spørsmål om hvorfor dette ikke gjøres og offentliggjøres».

Så da står det på viljen.

Hvorfor gjøres det ikke? Hvis tallene viser det mange frykter; at det er mRNA-vaksinen som er årsaken til at vi nå har tusenvis av ekstra dødsfall i Norge, vil de som har hemmeligholdt tallene være skyldige i folkemord slik jeg ser det.

Vi vaksinerer fortsatt. Da kunne vi hasteavviklet vaksineprogrammet slik at ikke flere blir drept av kanylen.

Nå er presset til å ta og føle på i Storbritannia.

Sannheten kommer for en dag.

Jeg ville ikke vært blant de siste i Norge til å holde dette skjult.

Og jeg ville heller ikke vært blant de siste mediene til å skrive om det. Mediene har et stort og tungt ansvar her. Når The Telegraph nå skriver om det, syns jeg det er på høy tid at også norske storaviser for en gang skyld gjør jobben sin, og ikke dekker over. Dette er alvorlig.

Forrige artikkelParadoksets tidsalder
Neste artikkelAvindustrialisering uten sidestykke i Tyskland