Stans krigen i Ukraina. Stans våpenleveransene. Krev fredsforhandlinger nå!

0
Ukrainske graver

Av Torgeir Engstad, Toril Konst og Kolbjørn Schanche.

Antikrigsinitiativet i Tromsø.

Antikrigsinitiativet i Tromsø har siden Russland folkerettsstridig invaderte Ukraina krevd at krigen må stanses, at Norge må kreve forhandlinger og stanse alle våpenleveranser.

Russland skulle slås militært, en gang for alle

Det uttalte målet til USA og NATO har vært å slå Russland på slagmarken, gjenerobre Krim og Donbass, og ødelegge den russiske økonomien. Norge har fulgt opp denne strategien, ivrigere enn noen, og er i dag den største våpenleverandøren til Ukraina sett i forhold til innbyggertallet. Det har den norske regjeringa sørget for med støtte fra alle stortings-partiene, fra FrP til Rødt.

Generalsekretæren i NATO, Jens Stoltenberg, formulerte seg slik til Times Radio 23.02.2023: (YouTube, vår oversettelse fra engelsk) «Russisk aggresjon må slås en gang for alle med krigen i Ukraina”- “Vi må sørge for at vi bryter syklusen med russisk aggresjon —-Vi må sørge for at Russland ikke angriper igjen når denne krigen slutter». Hans forgjenger Fogh Rasmussen ble intervjuet i dansk TV2 News 12.03.2022: sitat: «Putin vil bli slået til plukkfisk av NATO. Når først NATO beveger seg, så er det med en enorm kraft. Man skal huske på at de investeringer vi gjør i forsvaret er ti ganger så store som Putins» (sitat slutt).

Det er ingen ringere enn de to siste generalsekretærene i NATO som har uttalt seg slik.  

Vi kunne ha sitert andre toneangivende folk i NATO og EU som har uttalt seg på liknende vis, men lar det ligge. Vi avslutter med tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt, som ivrig sluttet seg til strategien om at krig skaper fred. Til TV2 sa hun 25.11.2022:

«Vi skal gi et vesentlig bidrag til trening av ukrainske soldater i Polen og Tyskland».

Nå har det gått 2 år, og krigslysten later fortsatt til å være stor hos noen.   

Den franske presidenten Macron har nylig foreslått å sende regulære tropper fra Europa inni Ukraina. (Politico 29 Febr 2024).  Med unntak av Litauen, med sine 15000 soldater, har de øvrige europeiske lederne hatt is nok i magen til å si nei. 

Stoltenberg er mer på linje med Macron, og har nylig sagt at Ukraina har rett til å sende langt-trekkende missiler inn på russisk territorium. Han vil utstyre Ukraina med dette under henvisning til internasjonal lov («Financial Times» febr 22, 2024). Tyske topp-generaler i Bundeswehr diskuterer hvordan den russiske Kertsj-brua til Krim kan sprenges med Taurus missiler (ref Der Spiegel), mens britiske soldater hjelper Ukraina med å skyte ut Storm Shadow missiler (ref The Telegraph 28.02.24). Dersom forslagene til Macron og Stoltenberg skulle bli satt ut i livet, er den direkte konfrontasjonen mellom Russland og regulære NATO-tropper et faktum, og situasjonen vil raskt spinne ut av kontroll.

Tapstallene er enorme etter 2 år med utmattingskrig.

Nær 500 000 unge ukrainske menn antas å være drept (ref: Scott Ritter, Douglas Macgregor), og langt flere lemlestet. På russisk side har også tapene vært betydelige, ikke minst under erobringen av Bakhmut og Avdejevka, men likevel mindre enn på ukrainsk side. Det er flere årsaker til dette. Russland var ikke primært ute etter å erobre territorier, men å ødelegge den ukrainske hæren. Russerne har drevet en aggressiv utmattingskrig, med stadige taktiske tilbaketrekkinger for å redusere egne tap, og har lyktes med det. Russland har også bedre forutsetninger enn Ukraina til å tåle en utmattingskrig. De har mangedoblet våpenproduksjonen, og har langt større ressurser når det gjelder tropper og økonomi.  De som søker kunnskap om dette anbefales å lese Macgregor og Ritter, og likeså Blackburn (Aftenposten 24.11.23). Nå er Russland på offensiven, og tapstallene øker voldsomt. I denne situasjonen ivrer NATO for å sende mer våpen til Ukraina med denne begrunnelsen: «En russisk seier ville svekke oss, og oppmuntrer ikke bare Moskva, men også Kina, Iran og Nord-Korea. Det angår europeisk sikkerhet og amerikansk sikkerhet» (Stoltenberg. NATO´s pressekonferanse 08.02.24). Den ukrainske hæren har nå stor mangel på stridsdyktige menn, og tvangsrekrutterer de over 50 år og ungdommer under 20 år. De hales ut av busser og trikker på vei til jobb og sendes til fronten, til en nokså sikker død.  

To år etter invasjonen har den militære situasjonen for Ukraina gått fra galt til verre. Nylig falt Avdejevka, det sterkeste forsvarsverket. Flere tusen ble drept og mange hundre ble tatt til fange. Flukten fra Avdejevka var kaotisk og uorganisert.

Det vanvittige er at denne nedslaktingen kunne ha vært unngått hvis ikke USA og Vesten hadde nektet Ukraina å inngå en fredsavtale med Russland i mars 2022.

Nederlaget vi nekter å innse

Det er fortsatt mange i vest som nekter å se realitetene i øynene: USA/NATO og Ukraina har tapt denne krigen. Tvilerne anbefales å lese amerikanske og europeiske medier de siste ukene (Time,  Febr 2024: «Ukriane can´t win the war», Politico.eu Febr 2024 «Why the west is loosing Ukraine», NBC News 4 nov 2023: «Ukraine desperate for supplies as Russian advances on invasion´s 2 year anniversary»). I Norge er det ingen tegn til realitetsorientering. Tvertom, Støre, Barth-Eide og alle stortingspartiene har det samme svaret: Send mer våpen til Ukraina! Russland må ikke vinne denne krigen! Ingen later til å forstå at utgangspunktet for fredsforhandlinger blir verre og verre for hver dag som går. Den amerikanske sikkerhets-rådgiveren, Jake Sullivan, begrunnet de brutte fredsforhandlingene 04.06.2022 slik:  

“USA er ikke klar til å forutsi vilkår for ukrainske fredsforhandlinger. Det som skjer på slagmarken vil ha en avgjørende innvirkning på hvordan dialogen om fred utspilles». Siste setning gjenspeiler krigens brutale dynamikk og logikk. Man trenger ikke være spåmann for å skjønne at det vil gå troll i ord når det gjelder Sullivans spådom om hvordan dialogen om fred vil utspilles når det endelige resultatet fra slagmarken i Ukraina foreligger.

Den unødvendige krigen

Det hjerteskjærende er at denne krigen var helt unødvendig. Grunnlaget for krigen ble lagt og framprovosert etter Sovjetunionens oppløsning for drøyt 30 år siden. NATO utvidet sine grenser østover i flere bølger, tross utallige advarsler om konsekvensene. USA/NATO påvirket aktivt valget i Ukraina i 2005, da deres kandidat Jusjtsjenko vant. USA/NATO planla og orkestrerte det væpna kuppet i 2014, da den lovlig valgte presidenten Janukovitsj ble fjernet. Bombingen av det østlige Ukraina har senere pågått, igjen oppmuntret og finansiert av USA/NATO. MINSK-avtalene som fulgte blei sabotert av Vesten. Så kom den folkerettsstridige invasjonen i februar 2022, men allerede etter 1 måned kunne krigen ha blitt avsluttet dersom Ukraina hadde fått lov å inngå den fredsavtalen med Russland som nesten var ferdig forhandlet. Russland skulle trekke seg tilbake til grensene før invasjonen i februar 2022 mot at Ukraina ikke skulle med i NATO, og at Krim skulle forbli russisk. Boris Johnson, instruert av USA, klarte å hindre at en slik fredsavtale ble inngått. I stedet skulle freden sikres gjennom krig mot Russland. Den ukrainske sjefsforhandleren David Arakhamia har bekreftet dette.

Fredsforhandlinger er eneste løsning

Fred oppnås ikke med mer våpenleveranser til Ukraina! Det forlenger krigen og tar livet av nye tusener som ofres som kanonføde. De som vil hindre at Russland vinner denne krigen må i så fall gjøre som Macron foreslår, gå inn med regulære NATO-tropper og angripe russiske soldater og russisk territorium, evt bombe Russland med langttrekkende missiler slik Stoltenberg åpner for. Russland har vært svært tydelig på at de vil oppfatte dette som en eksistensiell trussel, rett eller galt, og vil om nødvendig svare med atomvåpen. Det ville være uansvarlig å oppfatte dette som en tom trussel.

Det må også nevnes at den økonomiske krigen mot Russland har mislyktes. Russland er i ferd med å bli den sterkeste økonomien i Europa, og paradoksalt nok som en konsekvens av stedfortrederkrigen og de mer enn 12000 sanksjonene som har blitt iverksatt mot Russland, og som den norske regjering og stortingspartiene har støttet uten protest.Israel derimot møtes ikke med en eneste sanksjon for det pågående folkemordet av palestinerne. NATO-landene har opptrådt som USA´s vasaller, og presses nå til å finansiere stedfortrederkrigen.

Det finns bare ett anstendig valg: Stans våpenleveransene og aksepter nøytrale fredsforhandlere. På den måten sparer vi tusenvis av liv på begge sider av fronten og hindrer at Ukraina blir helt ødelagt som nasjon.

Tromsø 6 mars 2024

Styret i Antikrigsinitiativet i Tromsø

Torgeir Engstad, Toril Konst, Kolbjørn Schanche


Dette debatt-innlegget fra Antikrigsinitiativet i Tromsø ble publisert på Nordnorsk debatt til dagsavisa Nordlys 8 mars, og blei lett omskrevet sendt til kronikk- og debattredaktør i Klassekampen samme dato, men ingen respons derfra.

Forrige artikkelFrankrike kledde seg opp og har ingen steder å gå
Neste artikkelSudans glemte masser dør hver dag av sult