Kroatisk patolog fant 52% økning av kreft hos mRNA-vaksinerte

0

enigma, Fritt vaksinevalg.

I et nylig publisert intervju med den kroatiske forskeren og patologen Ivana Pavić redegjøres det for statistiske funn med hele 52% økning av karsinom-kreft i aldersgruppen 15-59 år. 65% av tilfellene ble funnet hos covid-vaksinerte. Kreften kjennetegnes av rask progresjon – hvor den oppdages sent i sykdomsforløpet, tidvis i stadie 3 og 4.

Det er ikke første gang patologer varsler omkring sannsynlig sammenheng mellom mRNA-vaksinene og kreftsykdom.

Som lege og forsker har Pavić siden starten av pandemien advart mot mRNA-vaksinene, samt ovenfor helsemyndightene skissert behovet for relevante tester og verktøy i arbeidet med å avdekke bivirkninger fra vaksinene.

På spørsmål omkring hvorvidt hun anbefaler vaksinen, svarer Pavić kategorisk nei. Selv har hun heller ikke latt seg vaksinere, og begrunner det kunnskapsbasert valget med innsikt som følge av sitt yrke.

Turbokreft

Forsker, overlege og patolog Ute Krüger varslet også tidlig omkring eksplosiv økning av hurtigvoksende kreft hos yngre individer. Hun finner hyppig tumorer på over 4 cm ved diagnostisering, i sjeldne tilfeller opp mot 16 cm, noe som tidligere aldri forekom. I dette intervjuet, med lege Torkel Snellingen gjør hun rede for sine funn i form av caserapporter, bilder og mikroskopi. Kreftregisteret har også alarmert omkring alvorlig økning av både brystkreft og melanom. Giske Ursin ved Kreftregisteret, kalte økningen voldsom våren 2023.

https://kirschsubstack.com/p/pathologist-reports-a-stunning-52

https://frittvaksinevalg.no/hjem/turbokreft-sv40-virus-mrna-vaksiner/embed/#?secret=f6SEky7z4a#?secret=geUNa1fHJx

Turbo Cancer

Forrige artikkelPolsk politi til voldelige angrep på rasende bønder
Neste artikkelHvem profitterer på bistanden til Ukraina?