«Den tause våren 2024»: Ny metastudie om insekter og elektromagnetisk stråling

0
Bier og blomster (fra diagnose:funk)

Denne teksten ble først publisert på http://einarflydal.com den 20.03.2024

Av Einar Flydal.

Nå foreligger den mest omfattende gjennomgangen og evalueringen av forskning som er gjort til dags dato på insekter og virkningene fra elektromagnetiske felt (mobilstråling, magnetiske felt fra høyspentledninger). 

Det viktigste resultatet av den nye studien er at man nå med all rimelig sikkerhet har påvist biologiske skadevirkninger i laboratorieforsøk fra svake elektromagnetiske felt på insekter. Negative effekter omfatter nedsatt orienteringsevne, redusert fruktbarhet, DNA-skader og svekket immunforsvar. I tillegg bekrefter nye feltstudier disse resultatene.

Det er den tyske og sveitsiske miljø- og forbrukerorganisasjonen diagnose:funk som melder dette, og dermed bekrefter at det vi har ment å se i praksis og forstått utfra forskningen ellers, har vært rett – til tross for at strålevernmyndighetene har ment at det ikke gikk an.

Studien er nettopp publisert i det anerkjente tidsskriftet «Reviews on Environmental Health» på forskningsforlaget de Gruyter. Dens fulle navn er:

Thill, Alain, Cammaerts, Marie-Claire and Balmori, Alfonso. «Biological effects of electromagnetic fields on insects: a systematic review and meta-analysis» Reviews on Environmental Health, 2023. https://doi.org/10.1515/reveh-2023-0072

Forfatterne utførte studien i løpet av tre år på oppdrag fra diagnose:funk. Den består av en systematisk oversikt i henhold til PRISMA-kriterier (en standard for rapportering av systematiske kunnskapsoppsummeringer) og en meta-analyse, altså en samleanalyse av dataene i materialet som er gjennomgått. 119 fagfellevurderte vitenskapelige enkeltstudier om insekter og elektromagnetiske felt ble analysert. På grunn av den gode datakvaliteten i 51 av studiene, kunne disse brukes til en metaanalyse, der altså data fra disse studiene kunne analyseres samlet.

Selve artikkelen må man kjøpe. Men på en egen nettside har studien fått omfattende omtale på engelsk, tysk og fransk:   https://protect-insects.info/beefi-study/. Den kommenteres også av den store nestor innen tysk forskning på biologiske virkninger av elektromagnetiske felt, Dr. Ulrich Warnke. Intervjuet med ham (på tysk) summeres opp slik: 

I et intervju med den anerkjente forskeren Ulrich Warnke diskuteres den dramatiske insektsdødeligheten knyttet til den teknisk skapte mobil- og kommunikasjonsradiostrålingen. Den nye metastudien av Thill, Cammaerts og Balmori gir resultater som gir håp om en politisk nytenkning. Warnke understreker de alvorlige virkningene insektdødeligheten har på økosystemer og menneskesamfunn. Han kritiserer politikernes og medias reaksjon på denne saken så langt og understreker insektenes essensielle rolle for biologisk mangfold og planetens økologiske stabilitet.

Metastudien viser tydelig sammenhengen mellom elektromagnetiske felt og at insektene forsvinner. Warnke tar til orde for å ta inn resultatene av studien i den politiske diskursen og iverksette tiltak for å beskytte insekter. Det understrekes at insekter har eksistert på jorden i mer enn 300 millioner år og representerer en evolusjonær faktor. At de forsvinner har vidtrekkende virkninger på næringskjeden og økosystemene.

Intervjuet fremhever behovet for ytterligere feltstudier for å undersøke de økologiske virkningene av ikke-termiske elektromagnetiske felt på insekter. Warnke understreker viktigheten av laboratoriestudier for bedre å forstå virkningsmekanismen og den potensielle skadeligheten til disse feltene. Han uttrykker håp om at politikere og samfunn vil reagere på resultatene av studien og treffe tiltak for å beskytte insekter.

Miljøorganisasjonen diagnose:funk oppfordrer tyske politikere til å opprette og utvide radiofrie beskyttelsessoner for insekter. Dette betyr:

  • For å beskytte insekter må den tyske regjeringen begrense mobildekningen til maksimalt 100 µWatt/m². Mottak er da fortsatt mulig med hele spekteret av båndbredde.
  • Det må ikke bygges eller driftes nye mobiltelefonmaster i naturvernområder.
  • Samspillet mellom elektromagnetiske felt og andre miljøgifter må undersøkes.
  • Ytterligere feltstudier må finansieres og gjennomføres for å avklare hvordan insektpopulasjoner allerede er negativt påvirket av dagens infrastruktur.

Kanskje er dette noe å tenke på i Norge også?

Einar Flydal, den 20. mars 2024

Referanse

Thill A, Cammaerts M-C, Balmori A (2023): Biological Effects of Electromagnetic Fields on Insects: a Systematic Review and Metaanalysis, Reviews on Environmental Health; Engelsk originalversjon: doi.org/10.1515/reveh-2023-0072

Artikkelen er omtalt i referansedatabasen til den tyske forbundsstaten: www.emf-portal.org/de/article/52384

Forrige artikkelVaksinefakta: Vaksiner testes og godkjennes med pseudovitenskap
Neste artikkelSjokkskadd etter møte om monstermaster i Knarvik