Deler av eventyrskogen Reinhardswald hogges for å gjøre plass til vindkraftverk

0
Fra Reinhardswald

Reinhardswald er et skogrikt høydedrag i det nordlige Hessen i Tyskland vest for Weserdalen, med enkelte åser opp til 472 moh.

Av Romy Rohmann.

Reinhardswald dekker et areal på over 200 km², og er det største sammenhengende skogområdet i Hessen. Skogen består hovedsakelig av eik og bøk og en del av skogen brukes til utmarksbeite. Reinhardswald er nesten ubebodd, og er et av de tynnest befolkede områdene i hele Tyskland.

Naturpark Reinhardswald

Det er bare noen få veier som krysser skogen ellers er området godt tilrettelagt for turgåere. Langs stier finner du informasjonstavler som forteller om flora og fauna og om områdets historie. Særlig gir den lange vandringsleden Wildbahn et inntrykk av områdets karakter.

De dype skogene som det fortelles om i Brødrene Grimms eventyr er det mange som mener er skogene i Reinhardswald, i og med at Wilhelm og Jacob Grimm fikk mange av sine eventyr fra folk som bodde i området.

«Den tyske eventyrruten» går gjennom naturparken – du finner spor etter de kjente brødrene Grimm overalt skriver Hessen inspirasjon på sine hjemmesider.

https://no.wikipedia.org/wiki/Reinhardswald

https://www.hessen-tourismus.de/en/naturerlebnis/the-great-outdoors/nature-park-reinhardswald/

Nå er det satt i gang en stor vindkraftutbygging i dette området og rundt 120.000 trær i det 200 km² store fjellskogen blir hogd ned til fordel for 241 meter høye vindturbiner.

Etter en måneders lang byggestopp har administrative domstoler tillatt tunge maskiner å rasere deler av skogen, inkludert noen trær som er mer enn 200 år gamle.

Denne store naturødeleggelsen er et resultat av påtrykk fra De Grønne, som mener at behovet for mer «grønn» energi er viktigere enn denne skogen.

(Bilde Priska Hinz, fra Die Grünen)

«Vindenergi gir et avgjørende bidrag til energiomstillingen og til bevaring av naturen. Dette er den eneste måten å bevare skoger og viktige økosystemer», sa hun til Bild.

Hermann-Josef Rapp, som er en anerkjent naturvernmann og mottaker av Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden, har beskrevet denne skogen som: «Skattkammeret til europeiske skoger. Et ensemble av en klasse for seg». Rapp støtter også et opprop for å rette skogen som kalles: Rettet den Reinhardswald .

https://rettet-den-reinhardswald.de/

Det har vært stille fra klimaaktivistene rundt denne ødeleggelsen av skogen i Hessen noe som står i sterk kontrast til deres reaksjon på hogsten av en 3 km lang strekning av Dannenröder-skogen i 2019 for å gi plass til en motorvei.

Den gang motsatte tusenvis av miljøvernere disse planene, de okkuperte trær og gikk til domstolene for å forsøk å stoppe prosjektet. De reiste barrikader og bygde trehytter og det var flere sammenstøt med politiet.

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/polizeieinsatz-im-dannenroeder-forst-kostet-36-millionen-17469652.html

Men når bygging av vindturbiner er involvert, er det helt stille.  Med denne vindturbinutbygginga som nå er i full gang, er flere fredede dyrearter også truet.

I Reinhardswald er det truede hasselmus som lever og de er ikke de eneste dyrene som flykter fra Reinhardswald-ødeleggelsen. Eurasiske gauper, som det bare ble registrert rundt 130 av i 2018, sies også å være på flukt, og mange sjeldne, fredede fugler og flaggermus er også i fare.

Alt er tydeligvis tillatt når det bare er under overskrifta «det grønne skiftet».

Forrige artikkelDette er hva vår herskende klasse har bestemt vil være normalt
Neste artikkelKonsekvensene av avviklinga av europeisk suverenitet