Ukraina – en kollaps kommer – og da?

0

I en analyse av den militære situasjonen i Ukraina skriver Moon of Alabama: A Collapse Is Coming – And Then? Her gjengir vi utdrag av artikkelen.


For det meste av PR-grunner krever Zelenski konstante angrep på russiske styrker og ingen tilbaketrekning av ukrainske styrker før det er absolutt nødvendig. Syrski er villig til å levere på det selv om historien sier at han neppe vil lykkes:

Syrski, som ble født som russer, hadde tapt «grytekampene» Debaltsevo (2015), Soledar (2023) og Bakhmut (2023). For øyeblikket er Avdeevka i ei gryte og vil sannsynligvis falle.

Wikipedia: Oleksandr Stanislavovytsj Syrskyj (ukrainsk: Олександр Станіславович Сирський; født 1965) er en ukrainsk offiser. Han er generaloberst, og ble utnevnt til forsvarssjef 8. februar 2024.

Ryktene sier at Syrski allerede har bestilt reserver for å forsterke troppene i Avdeevka.

De siste nyhetene sier at noen forsterkninger faktisk har kommet:

Noen enheter fra den 110. separate mekaniserte brigaden i Avdiivka har blitt erstattet av andre enheter i Ukrainas væpnede styrker.

Vi vet ikke sikkert hvilke brigader som har erstattet den fullstendig nedslitte 110. Mekaniserte. Ryktene sier at den tredje angrepsbrigaden ble sendt for å avlaste Avdeevka. Den tredje hadde utviklet seg fra den ‘nasjonalistiske’, dvs. nynazistiske, Azov-militsen. Andre nyheter sa at i det minste deler av de planlagte forsterkningene for Avdeevka ble vellykket angrepet på marsj mens de fortsatt var langt unna byen.

Alle kommunikasjonslinjer til Avdeevka er under russisk ild, men har ennå ikke blitt fysisk kuttet. Etter noen dager med spurter har de russiske angrepene avtatt merkbart. Dette kan være på grunn av økt motstand fra ukrainsk side, men kan også ha mange andre årsaker. Storskala FAB500-bombing fortsetter å ødelegge byen og dens forsvarere. (FAB500 er en 500 kilos russisk bombe.)

Den russiske hæren er nå i angrep langs hele frontlinjen. Dette gjenspeiles i uvanlig høye ukrainske tap som rapportert av det russiske forsvarsdepartementet.

Dagens rapport viser opp til 1145 ukrainske ofre – dobbelt så mange enn vanlig. Materielle tap på ukrainsk side er også høye. Totalt ble rundt 23 pansrede kjøretøy og over 60 lastebiler rapportert å ha blitt truffet i løpet av det siste døgnet. Tallet er mye høyere enn dagene forut.

Mens blodbadet langs frontlinjen fortsetter hver dag, bruker russiske artilleristyrker langdistansedroner og missiler for å treffe våpenproduksjonsanlegg og troppeleire dypt inne i ukrainsk territorium. Ettersom det ukrainske luftforsvaret også mangler ammunisjon er flere av disse angrepene i stand til å ødelegge målene sine. Den ukrainske hæren mangler bakkestyrker. Som tidligere beskrevet:

I går beskriver en Washington Post-artikkel, hentet fra intervjuer ved den ukrainske fronten, den fullstendige forvirringen de ukrainske styrkene befinner seg i:

I intervjuer over frontlinjen de siste dagene fortalte nesten et dusin soldater og befal til The Washington Post at personellunderskudd var deres mest kritiske problem nå, ettersom Russland har gjenvunnet det offensive initiativet på slagmarken og trapper opp sine angrep.

Selv om innsatsen for å skaffe mer personell lykkes, til høye økonomiske kostnader, vil det ta måneder før de når frontlinjen:

Den nye ukrainske mobiliseringsloven, som skal fylle hæren med friske kropper, kryper fortsatt gjennom det ukrainske parlamentet. Den trer sannsynligvis i kraft først i april. De første nye troppene som er innkalt under den vil ta til juli før de er kampdyktige.

Men selv om de eksisterende ukrainske styrkene kan holde ut så lenge, vil de fortsatt mangle ammunisjon til å slå tilbake mot russiske angrep. Selv om USA snart går med på å bruke mer penger på Ukraina, vil det ta mange måneder å fylle opp de ukrainske arsenalene.

Av alle disse grunnene forventer jeg at den ukrainske frontlinjen vil bryte sammen – snarere i løpet uker – enn senere – dvs. innen måneder.

Yves Smith fra Naked Capitalism tar en titt på hva som sannsynligvis vil skje utover det punktet:

Ukraina ligner nå en pasient med en terminal sykdom som står overfor multiorgansvikt. Levetiden hans er fortsatt usikker, men måles i måneder, ikke år. Det er ikke åpenbart hvilket system som vil gå først og om det i seg selv vil være dødelig eller vil starte kaskaden av terminalsammenbrudd. Men sjansene for å trekke seg ut av den nåværende banen er dårlige.

Forrige artikkelSammen er vi sterke!
Neste artikkelOverveldende flertall i Australias parlament krever frihet for Julian Assange
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.