«Pulver gjør melka hjemløs»

0
Foto: Camilla Mellemstrand

 «Pulver gjør melka hjemløs» er en kjempebra artikkel skrevet av Kari Gåsvatn i Nationen. Her er mine refleksjoner.

Av Lene.

Jo, det handler om at Tine faktisk bruker utenlandsk melkepulver – og også om hvorfor de bruker det. – Men også om mye, mye mer. Den handler om noe som er symptomatisk for vårt samfunn – om tiden vi lever i. Ikke bare har vi frakoblet kua landskapet og dens plass i et naturmangfold. Vi er også som mennesker i ferd med å frakoble oss naturen – gjøre oss selv fullstendig fremmedgjort. 

I modellen for lønnsomhet og profitt tar man hverken hensyn til naturen eller mennesker. Ivaretakelse av helse, mangfold, kultur, natur osv. er blitt salderingsposter. Det handler om bruk av kyniske markedsmekanismer for å friste og få forbrukeren på kroken for ytterligere å oppnå målet om profitt. – Og til hvilken pris? Jo, mennesker og natur behandles som om de var ting. I ekte Marx/Engels termer kan dette beskrives som tingliggjøring av mennesket i det moderne samfunn. De ulike delene av samfunnet eksisterer såpass adskilt fra hverandre og går i hver sin retning, uten noen enhet eller forbindelse. Spennet for å forstå den helheten blir så for stort. Mennesket går som i transe den veien storkapitalen peker, som akkurat nå akkompagneres av narrativet om Det grønne skiftet og Net Zero.

steigan.no hadde den 6. februar en artikkel om finanskapitalen som den egentlige drivkraften bak «det grønne skifter» og Net Zero. 

Les: Finanskapitalen er den egentlige drivkrafta bak «det grønne skiftet» og Net Zero

Dette er hyperaktuelt i dagens samfunn. Oppgjørets time er kommet – for et oppgjør mellom storkapitalen og mennesket. Bønder i Europa og Vesten reiser seg i protest. En protest mot at det gis stadig dårligere betingelser å drive som bonde. Kari Gåsvatn trekker frem melkebønder som snakker om systemkrise, som kjemper en kamp mot verdensmarkedet. I Frankrike demonstrerer de mot dyrere diesel og miljøpålegg. I USA rammes småbønder og direktesalgsgårder. Dette dreier seg om overlevelse, om beredskap og om dypere verdier ved det å være menneske. 

Forrige artikkelSilje snakker med Svein Østvik
Neste artikkelNew York Times om USAs hemmelige krig mot Russland siden Maidan i 2014
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.