mRNA-vaksiner mot COVID-19

0

Hva har vi lært av rettssaker og verdensomspennende vaksinasjonskampanjer?

Dette spørsmålet stiller ei gruppe forskere i den vitenskapelige artikkelen COVID-19 mRNA Vaccines: Lessons Learned from the Registrational Trials and Global Vaccination Campaign. Forskerne er M. Nathaniel Mead, Stephanie Seneff, Russ Wolfinger, Jessica Rose, Kris Denhaerynck, Steve Kirsch og Peter A McCullough. Vi har lagd et kort populærvitenskapelig sammendrag av de viktigste konklusjonene i artikkelen. – Red.


Siden de første vaksinene mot COVID-19 dukket opp mot slutten av 2020 har vår kunnskap om vaksinene og deres innvirkning på helse og dødelighet hele tiden utviklet seg. De første rapportene som ble publisert om de opprinnelige, randomiserte fase 3-studiene virket lovende. Der ble det slått fast at COVID-19 mRNA-vaksinene i stor grad kunne redusere COVID-19-symptomer

Problemene melder seg

Senere har det vist seg at det var problemer med metodene som ble benyttet, med gjennomføringen av dem – og med rapporteringen av disse sentrale forsøkene. Studiedataene fra Pfizer er blitt analysert på nytt, og i denne nye gjennomgangen ble det identifisert statistisk signifikante økninger i alvorlige bivirkninger i vaksinegruppen.

Tallrike tilfeller av alvorlige bivirkninger er blitt identifisert, som blant annet død, kreft, hjertehendelser og forskjellige autoimmune, hematologiske, reproduktive og nevrologiske lidelser, kommer det frem i en artikkel kalt COVID-19 mRNA Vaccines: Lessons Learned from the Registrational Trials and Global Vaccination Campaign.

Mangelfull testing

Det har vist seg at de aktuelle vaksineproduktene aldri gjennomgikk tilstrekkelig sikkerhets- og toksikologisk testing i samsvar med allerede etablerte vitenskapelige standarder.

I forbindelse med gjennomgangen av materialet, er det publisert analyser som tar for seg alvorlige skader på mennesker, problemer knyttet til kvalitetskontroll og prosessrelaterte urenheter. Alt dette er mekanismer som ligger til grunn for uønskede hendelser, rokker ved det immunologiske grunnlaget for vaksinens ineffektivitet og påvirker graden av dødelighet.

Betydelig risiko

Ubalansen i forholdet mellom risiko og nytte og den akkumulerte kunnskapen så langt viser at grunnlaget for ytterligere booster-injeksjoner mildt sagt er svakt. Det anbefales som minimumstiltak at man i USA fjerner mRNA-injeksjonene fra vaksineprogrammet for barn, i hvert fall til forsvarlige sikkerhetsstudier og toksikologiske studier er gjennomført.

Den føderale godkjenningen av mRNA-vaksinene mot COVID-19 var ment å dekke hele landets befolkning, men dette tiltaket manglet støtte i registreringsdata og i risiko-nytte-vurderinger.

Flere alvorlige bivirkninger

Med tanke på det godt dokumenterte omfanget av alvorlige bivirkninger og det uakseptabelt høye antallet alvorlige symptomer i forhold til nytteverdien, oppfordrer artikkelforfatterne globale styresmakter til å godkjenne et globalt moratorium på de modifiserte mRNA-produktene inntil alle relevante spørsmål knyttet til kausalitet, gjenværende DNA og avvikende proteinproduksjon er besvart.

Det vil i så fall innebære at all bruk av denne typen vaksiner stanses inntil disse mildt sagt viktige spørsmålene er avklart.

Forrige artikkelPå spørsmål om døde palestinske barn, sier rep. Andy Ogles: «drep dem alle»
Neste artikkelAtomfysiker Jørgen Randers: – Google-etablering i Skien vil rane vanlige folk
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.