Boostervaksine mot COVID gir hjertesvikt hos unge voksne

0
Shutterstock

En ny, fagfellevurdert nordisk studie har bekreftet at mRNA-baserte booster-injeksjoner mot COVID har medført en dramatisk økning i hjertesvikt hos unge voksne og tenåringer.

Av Frank Bergman.

Studien ble publisert 15. februar i det anerkjente tidsskriftet European Heart Journal. Den viser at en tredje dose med COVID-vaksine fra Pfizer eller Moderna kan knyttes direkte til «økte forekomster av myokarditt». Dette er en inflammasjon i hjertemuskelen (myocardium). Denne tilstanden kan svekke hjertets evne til å pumpe blod, noe som igjen kan føre til blodpropp, slag, hjertestans og i verste fall død.

Kjent bivirkning

Frank Bergman forteller at myokarditt er en kjent bivirkning av mRNA-vaksiner mot COVID. De fleste som er rammet av denne tilstanden vet imidlertid ikke at de har den, noe som gjør dem til tikkende bomber. Den senere tiden har man sett en skarp økning i antallet plutselige og uventede dødsfall, og man tror at denne bivirkingen av vaksinen kan være hovedårsaken.

Forskerne uttaler at økningen i myokarditt er sterkere hos unge voksne og tenåringer, og særlig hos gutter og menn. Slay News har meldt om at antallet tilfeller av myokarditt har skutt i været etter at vaksinene mot COVID ble tatt i bruk i stort omfang tidlig i 2021. Da vaksinene ble godkjent ved utgangen av 2020, var begrunnelsen at en «vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen». Dette gjelder enhver type vaksine. Det later til at denne vurderingen ble gjort på mangelfullt grunnlag.

Økt risiko påvist i Norge

Ifølge studien vi nevnte ovenfor, har forskerne ved bruk av data innhentet fra flere nordiske land vurdert risikoen for myokarditt i aldersgruppen fra 12 til 39 år etter at de har fått en boosterdose av mRNA-vaksine mot COVID-19.

Studien analyserte data fra 8,9 millioner unge voksne i de fire landene Danmark, Finland, Norge og Sverige. I alt identifiserte man 1533 tilfeller av myokarditt. Forskerne kunne fastslå at samtlige tilfeller var forårsaket av mRNA-boosterdoser. Studien fastslo at «boosterdosen knyttes til en økning av myokarditt hos ungdom og unge voksne».

Menn ekstra utsatt

Blant menn knyttes den tredje dosen av vaksinen fra Pfizer eller Moderna til «et økt antall tilfeller av myokarditt» innen 28 dager etter inokulasjon sammenlignet med en lengre periode etter den andre dosen.

Den aktuelle studin er forfattet av 12 eksperter fra Folkehelseinstituttet, det svenske Läkemedelsverket, danske Statens Serum Institut og finske Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tilsvarende utvikling påvist i USA

Ifølge en annen studie som ble publisert mot slutten av januar i år, økte antallet tilfeller av myokarditt blant vaksinerte personer i USA kraftig i løpet av det første året med vaksinering mot COVID-19. Den amerikanske studien tok for seg data fra U.S. Centers for Disease Control og Prevention’s (CDC) Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

Antallet tilfeller av myokarditt som var innmeldt i VAERS etter COVID-19-vaksinerinen i 2021 var 223 ganger høyere en gjennomsnittet for alle andre vaksiner de seneste 30 årene. Dette gir en økning på svimlende 2500 sammenlignet med historiske tall fra før 2021. Rundt halvparten av tilfellene av myokarditt ble oppdaget hos ungdom og 69 prosent av de rammede var menn.

En tidlig død

Av 3078 myokarditt-tilfeller forårsaket av vaksinene, medførte 76 prosent akuttbehandling og innleggelse på sykehus. 3 prosent døde. Det publiseres flere nye studier som ser på muligheten for å redusere risikoen for myokarditt ved vaksinering av unge mennesker.  De omfattende studiene bekrefter at risikoen for hjertesvikt øker kraftig hver gang en person mottar en mRNA-injeksjon.

En studie som ble publisert i tidsskriftet Vaccines 14. februar viser at man ved å øke intervallet mellom første og andre mRNA-vaksine kan redusere risikoen for karditt med 66 prosent. Karditt er den alminnelige betegnelsen for hjertebetennelse.

Større risiko uten vaksine?

Det har vært antydet at sykdommen COVID-19 i seg selv forårsaker flere tilfeller av myokarditt enn vaksinene gjør. Mange eksperter og en rekke studier har imidlertid tilbakevist denne påstanden.

Den anerkjente kardiologen Peter McCullough er blant dem som mener at COVID-19-smitte ikke forårsaker myokarditt. I et innlegg på sin egen nettside beskriver han nevnte påstand «som en forskrudd begrunnelse for å dele ut vaksiner mot COVID-19», og på grunn av dette også skape flere tilfeller av myokarditt i befolkningen. «Hvis SARS-CoV-2-smitte medførte myokarditt eller betennelse i hjertets muskelvev, skulle dette ha blitt avdekket vad obduksjon av mennesker som var døde av COVID-19».

I en analyse som ble publisert i oktober 2022, som blant annet tok for seg obduksjoner av hjertene til COVID-døde individer. Analysen konkluderte med at viruset ikke påvirker hjertet.

McCullough skriver blant annet at «COVID-19-vaksinene innfører mRNA i hjertet og Spike-proteinet skader og stimulerer direkte til betennelse i hjertemuskelen som forårsaker patofysiologien vi ser hver dag i kardiologipraksis».

Mer skade enn nytte

I en amerikansk studie publisert 24. januar så man nærmere på de innledende fase-3-testene med Pfizers og Modernas mRNA-baserte COVID-vaksiner. De vurderte skadeomfanget såpass stort at det med god margin overgår nytteverdien.

Etter å ha konkludert med at injeksjonene gjør mer skade enn nytte, appellerte forfatterne til verdens ledere for å få iverksatt et globalt forbud mot disse vaksinene mot COVID-19, på grunn av det veldokumenterte misforholdet mellom risiko og nytte. Det ble dessuten oppfordret til at COVID-19-vaksinene umiddelbart fjernes fra vaksinasjonsprogram for unge.

Forfatterne påpekte at barn uansett har svært liten risiko for å bli smittet.


Originalen finner du her:

Safe and Effective’: Covid Booster Shots Cause Heart Failure in Young Adults, Top Study Confirms.

Forrige artikkelMedieovervåkerne (3) Om Alexej Navalny, Helsingforskomitéen og Julian Assange
Neste artikkelCharter-Svein svarer: Oser av redsel
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.